Sat, 12 Feb 2000

Világszövetség Erdélyi Társasága

Állampolgárság vagy státustörvény?

címmel rendezett tematikus tanácskozást február 10-én Zentán a Magyarok
Világszövetsége Jugoszláviai Országos Tanácsa (JOT).A tanácskozásra meghívták a Magyarok Világszövetsége Erdélyi Társaságának (VET) küldöttségét, mert a Kárpát-medencei magyar közösségeket élénken foglalkoztató kérdéskör kezelésében a VET jelentős, kezdeményező és  szakmailag megalapozott munkát végzett. A tanácskozás erdélyi vendégei voltak:
 
Patrubány Miklós, a VET elnöke
Borbély Imre,az MVSz Stratégiai Bizottságának koordinátora
András Imre, az MVSz Elnökségének tagja
 
Patrubány Miklós elemezte az ezredvégi magyarság létét leginkább terhelőkörülményeket - apadó népesség, súlyos államadósság, bizonytalan, esetleg hiányzó jövőkép -, majd vázolta az európai geopolitikai erőtér fő ismérveit, melyek külön-külön és együttesen megkerülhetetlenné teszik
Magyarország és a határontúli magyarok jogviszonyának rendezését. Dr. Hódi Sándor JOT-elnök vitaindítójában elmondta, hogy a magyar állampolgárság kiterjesztése a nemzet egészére, csupán a minimumot jelenti a nemzet integrálása szempontjából. Dr. Hódi Sándor szerint "a határontúli magyarok státuszát rendező törvénnyel szembeni legfőbb ellenvetés abból származik, hogy az nem oldja meg a határontúli magyarok Trianon óta létező problémáját. Nevezetesen azt, hogy kisebbségi sorsban élnek. A státustörvény, bármilyen jogosultságokkal ruházza is fel a határontúli magyarokat, kisebbségi mivoltukon semmit sem változtat. Ellenkezőleg, míg korábban csak a többségi néphez képest minősültek kisebbségnek, a státusztörvénnyel a magyar nemzeten belül is kisebbségnek lesznek minősítve. Az eddigi "jugókból", "románokból", "szlovákokból", "ukránokból" "státusz-magyarok" lesznek Magyarországon" Dr. Körmendi Ferenc atomfizikus véleménye szerint a magyar állampolgárság kiterjesztése a határontúli magyarokra, fontos lépés lenne a határontúli
magyar tudományosság számára is. Javaslatukat, amelyet a VET terjesztett elő a bécsi EBESz-értekezleten. A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy a státustörvénynek
kezelnie kell Magyarország és a vele szomszédos területeken élő őshonos, nem magyar etnikumú közösségek viszonyát. A tanácskozás résztvevői kezdeményezik, hogy mint a magyar-magyar
kérdéskomplexum bizonyítottan felkészült és legitim fóruma, a MagyarokVilágszövetsége és annak országos tanácsai nyerjenek állandó NGO-státusztMagyar Állandó Értekezleten. Ez a státusz pontos mederbe terelheti a két,nemzetpolitikailag fontos intézmény viszonyát, és egyben kamatoztathatja az
MVSz több mint hatévtizedes tapasztalatát.
 
A tanácskozást követően a JOT és a VET együttműködési megállapodást kötött.
Zenta, 2000. február 10.
A VET Sajtószolgálata