Nemzeti Hírháló     Hiszünk Magyarország feltámadásában!
A Magyar Föld nem eladó!
   
   
     
A 2006-os forradalomról

A Magyar Televízió apokaliptikus ostroma óta már semmi sem olyan, mint azelőtt volt. Nem csupán az ostromlók és a rendőrök élete változott meg. Azóta Gyurcsány Ferenc szénné égette magát a honi háziújságíróival ellentétben komolyakat kérdező világsajtó előtt, s egyre nagyobb és látványosabb türannosszá nő; ugyanakkor Orbán Viktor visszanyerte 1989-es önmagát, és megjelent a valódi harmadik erő. A nép szeme pedig lassan kezd felnyílni. Ezért, bár, egy feldobott pénzérme döntött erről, hiába fenyegetnek, nem bánom és nem szégyellem, hogy én vezettem át a tüntetőket az MTV székházához.

A televízió ostroma 1956 óta először irányította az egész világ figyelmét Magyarországra. A tüntetések kezdetén azt mondtam: Térségünkben az elmúlt években két példa kínálkozott egy hazug kormány megdöntésére. Az egyik a szerb, a másik az ukrán modell. A szerb nép megostromolta a belgrádi parlamentet, majd a rendőrség átállásával, kormányt váltott. Az ukránok a rettenetes hidegben is kitartottak, és békés forradalmukkal ugyancsak kormányt váltottak. És most megszületett a magyar modell, amely a szerbiai és az ukrán modellt ötvözte. Sajnos erőszak is volt, és most békésen tüntetünk. A szerbek és az ukránok megdöntötték a kormányukat. Nálunk azonban nemhogy nem mond le Gyurcsány a történtek ellenére sem, de most ellentámadásba lendülve, véres megtorlásokkal bosszút áll, és úgy tűnik, hogy még ettől a szerepétől is boldog.

A magyar történelemben sajnos a forradalmak rövid távon általában elbuknak. Most is sokan dolgoznak azon, hogy a kezdeti lelkesedés alábbhagyjon, s befejezzük, amit elkezdtünk. Olyanok kívánnak a lecsöndesedett forradalom élére állni, akik a kezdetekkor sehol sem voltak. Ám a legtöbb esetben a forradalmi hangulatból, a lelkek forradalmával, mégis elindul valami, amely a győzelemhez vezet majd. Én már most is érzem ezt a fajta spirituális kibontakozást, amelynek segítségével végül mégis sikerül majd befejeznünk az ellopott rendszerváltozást.

Ez a Magyarország már nem az a Magyarország, ami a televízió székházának ostroma előtt volt. És ez a magyar nemzet már nem az a magyar nemzet, amely a Gyurcsány által a népszavazáskor megosztott, depresszióssá váló nemzet volt. Ezért követelek továbbra is amnesztiát a forradalmi cselekményekben részt vevő fiataloknak és a túlkapások miatt remélhetően feljelentett rendőröknek és bíróknak is. Úgy, ahogy az SZDSZ amnesztiát követelt és kapott az 1990-es taxisblokád résztvevőinek, pedig akkor csak gazdasági válság volt, most erkölcsi és politikai krízisben is szenved az ország és a nemzet.

Jelenlegi feladatomnak érzem, hogy járjam az országot, jelenlétemmel nem csupán a budapesti forradalmárokat, de a vidéken kitartó honfitársaimat is támogatnom, erősítenem kell. Mert most nem csüggedhetünk. Most már azok életéért is felelősséggel tartozunk, akiket bebörtönöztek és akiket megfosztottak alapvető emberi jogaiktól. Lopakodik vissza az ÁVH. A megtorlások időszaka jön. Én is naponta figyelem a körözési listákat, hogy szerepelek-e rajta, és még sok ezren vagyunk ezzel így. Ki kell tartanunk, le kell zárnunk az utakat, és egyre többen kell folytatnunk a passzív ellenállást. A fővárosnak szüksége van a vidékre. Ha nem mozdulnak meg a tönk szélére juttatott gazdák, a csőd felé hajtott vállalkozók és nem szélesedik ki az ellenállás, akkor mi nagyon egyedül maradunk. Mi megtettük, amit megkövetelt a haza, de most azoknak is mellénk kell állni, akikért ugyanúgy küzdöttünk, mint magunkért!

2006. szeptember 25.

Toroczkai László
A Magyar Nemzeti Bizottság - 2006 tagja


***********************************************

A Forradalom Stratégiája

A Kossuth téri tüntetés folyamatossága, nagyszerű megnyilvánulása az emberek tenni akarásának, és mérhetetlen dühének, amelyet a még a hivatalához ragaszkodó kormány iránt éreznek. A Magyar Nemzeti Bizottság koordinálja az eseményeket, ez a bizottság jelentette be a Demonstrációt elsőként.

A kezdetben egy virágládán álló felszólalók alá később raklapok, majd színpad került. A hangosítás, és a szociális szolgáltatások is kiépültek annak a sok nagyszerű embernek, barátaimnak segítségével, akik magánéletüknél, munkájuknál fontosabbnak érezték, hogy hivatásként vállaljanak szerepet a forradalom az ország sorsában. A kezdetben kis szervezői csoport már hatalmasra bővült. Mindenkiben ég a tettvágy, és a segíteni akarás! Csodálatos emberek érkeznek a forradalom oldaláról, és mindannyiunknak ugyanazon célok elérése a fontos. Mi is?

Foglaljuk tehát össze:
1. A jelenlegi koalíciós kormány lemondatása,
2.Demokratikus, a nép által szigorúan ellenőrzött választások során,
új parlament felállítása.
3. A jelenlegi kormányban és államvezetésben felelős pozíciót betöltők nemzeti esküdtszék elött történő erkölcsi, és anyagi felelősségre vonása, és végérvényes eltiltása minden nemű politikai és média szerepvállalástól,
4.A Korona Tan alapján a modern, európai Magyarország viszonyaihoz igazított Alkotmány kikiáltása.

Gondolkodnunk kell azonban azon is, mely intézkedések tudják majd a gazdasági csődből az országot kiemelni. Mindenkép radikális mértékben csökkenteni kell az állami hivatalok számát, és létszámát, gondolva itt a képviselők számára is. Egyszerűsíteni kell az adózást, fokozni a legfontosabb magyar gazdasági ágazatok -földművelés-állattenyésztés, wellness és spa turizmus, magyar feltalálók, és értelmiségi dolgozók magyarországi munkája- termelékenységét, megvédeni a Magyar piacot és közvagyont, jelentősen korszerűsíteni az egészségügyi és szociális ellátást, támogatni az oktatást, és adókedvezménnyel segíteni a termelő magyar vállalkozások működését. A munkaerő Magyarországon tartása végett jelentősen, és a gazdaság termeléséhez mérten folyamatosan, fokozatosan emelni a minimálbéreket, A teljesség igénye nélkül, most csupán néhány szóban vázoltam a legfontosabb teendőket, de mindannyian tudjuk, a célok eléréséhez sok, kemény, és minőségi munka vezet. Mindannyiunknak összefogva, legjobb tudása szerint kell felépítenie és ellenőriznie országunkat.

Ha mindezt, vasakarattal, hittel, szorgalommal, és becsülettel tesszük, akkor jövőnk egy olyan sikeres Magyarország lesz, ahol érdemes lesz tervezni, dolgozni, és élni!

Fáber Károly
A Demonstráció Felelős Szervezője

***********************************************

Miért nem elég Gyurcsánynak mennie?
Maleczki József 2006. szeptember 22. 17:02 Gondola
   
Ezért megkívánnám Sólyom László köztársasági elnöktől, hogy ha elítéli és közbűntényes bűnözőknek nevezi a jelenlegi rendbontás résztvevőit, akkor tegye meg ugyanezt az MSZP képviselőcsoportjának tagjaira nézvést, ugyanis az ő bűnük sokkal nagyobb, mint a randalírozóké.

Miért nem elég a mostani válságban csupán Gyurcsány Ferenc lemondását követelni?

Azért, mert a jelenlegi miniszterelnök nem egymagában a magyar demokrácia válságának fő oka, hanem az MSZP egész parlamenti képviselőcsoportjával együtt.

A demokrácia magyarul népfelséget jelent. A népfelség elve úgy valósul meg, hogy a nép választott képviselői által irányítja és igazgatja saját sorsát. Ennek a testületnek van alárendelve a kormány. A kormány tehát közvetve alá van vetve a népnek.

Az országgyűlés tagjait a nép titkos szavazáson választja meg a legjobb tudása és ismeretei és meggyőződése szerint. A jelenlegi kormány és országgyűlés legitimitásának megkérdőjelezése - azaz a magyar demokrácia jelenlegi válsága - abból fakad, hogy a nép nem juthatott azokhoz az ismeretekhez, amelyek lehetővé tették volna neki a helyzet helyes értékelését. Ez eddig egyezik a Fidesz és Orbán Viktor álláspontjával - illetve annyival több annál, hogy felveti a jelenlegi országgyűlés törvényességének kérdését is. Ha egy egész parlamenti képviselőcsoport annak tudatában ül be az országházba képviselői munkáját végezni, hogy tisztában van vele: pártja hazugságokra, a nép megtévesztésére alapozta választási hadjáratát, és választási sikere, valamint az ő képviselői megbízatása is ezekre alapul, az egyrészt erkölcsi válság - ez a képviselőcsoport bűnrészes az ország közvéleményének félrevezetésében -, másrészt azonban ez egyben a demokratikus intézményrendszer válságát is jelenti. Ugyanis így nem valósulhat meg a népfelség intézménye, hiszen mindaddig, amíg a május 26-i Gyurcsány-beszéd nyilvánosságra nem került, az országgyűlés többi tagja nem tudhatta mindazt, amit szocialista képviselőtársai tudtak, de választóik és képviselőtársaik elől eltitkoltak Így az országgyűlés nem is gyakorolhatta helyesen, a valóság ismeretének megfelelően a népfelség elve szerint rá ruházott hatalmat.

Ezért megkívánnám Sólyom László köztársasági elnöktől, hogy ha elítéli és közbűntényes bűnözőknek nevezi a jelenlegi rendbontás résztvevőit, akkor tegye meg ugyanezt az MSZP képviselőcsoportjának tagjaira nézvést, ugyanis az ő bűnük sokkal nagyobb, mint a randalírozóké. Emezek csupán érzékelve a válság közrendbontásra alkalmas körülményeit (hiszen a válság voltaképp a működésképtelenség valamilyen fokozatát jelenti), igyekeznek a válság elmélyítésével a saját hatalmi vágyukat kiélni - nem érzékelik ugyanis, hogy választott képviselőjük őket kielégítő módon képviselné véleményüket és érdekeiket az országgyűlésben. Olyanok ők, mint az emberi szervezet fehérvérsejtjei - a gyulladásban levő társadalom gennykeltő ágensei ők, a társadalom immunsejtjei, tudtukon kívül járulnak hozzá a válság elmélyítésével a megoldáshoz vagy az összeomláshoz - aszerint, hogy a társadalom többi tagja hogyan viszonyul a válsághoz, amely ezeknek tettein keresztül megnyilvánul.

Amazok azonban maguk az okozói ennek a válságnak - az ő viselkedésüknek elmaradhatatlan következménye e randalírozók fellépése is, nem csak a békésen tüntetőké.

A magyar demokrácia mostani válságában meg kell követelni a köztársasági elnöktől, hogy mutasson rá ennek a válságnak a gyökereire és vonja le belőle a megfelelő következtetéseket. Új választásokat a jelenlegi helyzetben nem írhat ki - ez a magyar jogrendszer hiányossága -, de a jelenlegi parlament törvénytelenségére rámutathat, és ezzel segíthetné e legitimációs válságból kilábalni a társadalmat.
Ez nem csupán erkölcsi kötelessége - de ha csak annyi, már az is éppen elég kellene legyen ahhoz, hogy egyrészt helyesbítse álláspontját, másrészt egészítse ki.

***********************************************

Barki Éva Mária: Könyörgök
Bécs, 2996 szeptember 25.

Kedves Barátaim !

Ne hagyjuk megosztani magunkat ! A követelésünk: a miniszterelnök lemondása és új választások kiírása.

Ez a cél elérhető, ha a támogatás még szélesebb, hatékonyabb és erősebb lesz. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés is egy fontos követelés, de KÖNYÖRGÖK, ne mindent egyszerre !! Majd az elsö lépcsőfok után egy fokkal feljebb lehet lépni. Elég sok munka kell még az első lépcsőhöz.

Pillanatnyilag csak a lemondáshoz lehet a szükséges megértést kapni, bel- és külföldön egyaránt. Ez legyen az első cél, most csak erre kell koncentrálnunk

Nem ellenvéleményekbe belesüllyedni, nyerni kell !

Sok erőt és kitartást kívánok
Eva Maria Barki

***********************************************

Gyurcsány Ferencnek mennie kell!

Női civil szervezetek tagjaiként megdöbbenéssel figyeljük az elmúlt napok eseményeit hazánkban. Néhány napja nyilvánosságra került a hatalomban maradt régi-új Miniszterelnöknek pártja frakcióülésén, a választások megnyerése után elmondott beszéde, amelyben mérhetetlenül trágár kifejezések kíséretében beismeri, hogy pártja egész választási kampánya ordas hazugságok tömegére épült. Ezekkel a hazugságokkal sikerült a kellően nem tájékozódott szavazókat megtévesztenie és választást nyernie.

Mi, főként gyermekeket nevelő asszonyok, akik gyermekeiket tisztességre, hazaszeretetre, igazmondásra neveltük, neveljük ettől a cinizmustól, hazudozástól, trágárságtól, a haza meggyalázásának ismételt kimondásától a leghatározottabban elhatárolódunk.

Kijelentjük, hogy az elmúlt napok eseményeiért, a morális válságért kizárólag a Miniszterelnököt terheli a felelősség, a spontán tiltakozások kiváltója az a tény, hogy hazudozásával becsapta, félrevezette az egész országot, méltóságában alázta meg a nemzetet.

Természetesen elítéljük az erőszakot, a vandalizmust, azonban az MTV megrohamozása megelőzhető lett volna a tüntetők követeléseinek átvételével.
Követeljük, hogy a Miniszterelnök kövesse meg a magyar népet és távozzon a politikai életből!

Budapest, 2006. szeptember 20.

Szarka Istvánné
"Asszonyok a nemzeti egységért" mozgalom

Csapó Emma
Kiút Veled Egyesület

Vajna Klára
Pax Gyermek és Családvédő Egyesület