TÉNYFELTÁRÓ ÉS ELEMZŐ VIZSGÁLATI ANYAG, AZ 1956-OS SZOVJET KATONAI INTERVENCIÓRÓL

 

 

Az MVSZ IUSTITIA BIZOTTSÁG sajtótájékoztatója

 

Április 28-án sajtótájékoztatót tartott a Magyarok Világszövetsége, amelyen ismertették az MVSZ Iustitia Bizottság tényfeltáró és elemző vizsgálati anyagát, az 1956-os szovjet katonai intervencióról.

 

A sajtótájékoztatót Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke vezette, Rácz Sándor tiszteletbeli elnök társaságában. Jelen voltak a Iustitia Bizottság tagjai élen Prof. Dr. Bokor Imre ny. honvédezredessel, a bizottság elnökével. Nem tudott részt venni a bizottság koordinátora Dr. Léh Tibor, párizsi ügyvéd, az MVSZ Kárpát-medencén Kívüli Régiójának alelnöke, akinek székét a szervezők szimbolikusan üresen hagyták. Az MVSZ Iustitia Bizottság tagjai: dr. Csendes László, Csukás Irén, Hiripi Lajos, dr. Léh Tibor, Péteri Attila Árpád, Szabó Béla.

 

Ugyancsak üres maradt egy szék a lektorok sorában, Dr. Balsai István országgyűlési képviselő, aki Jelcin elnök bocsánatkérése idején Magyarország igazságügyi minisztere volt, és aki levélben mentette ki magát, jelezve, hogy munkájára a továbbiakban is számíthat a Magyarok Világszövetsége. A lektorok további névsora: Fekete Pál, Kállai Eszter, Nemes Lajos, dr. Padányi Márius, dr. Pákh Tibor, Vanek Béla.

 

Jelen volt Kiss Dénes, a Trianon társaság elnöke és Kele Sándor alelnök.

 

A Iustitia Bizottságot a Magyarok Világszövetségének 2006. október 15-én, az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulója alkalmából ülésező rendkívüli emlékező Küldöttgyűlésének határozata nyomán hívták életre. A Küldöttgyűlés határozott arról, hogy az 1956-os szovjet katonai intervenció okozta szörnyű károkért, amely tulajdonképpen hadüzenet nélkül változtatta hadszíntérre hazánkat, Magyarország követeljen jóvátételt a Szovjetunió utódállamaitól. A Iustitia Bizottság egy szakmai bizottság, amely nemzetközi-jogi, katona-politikai, gazdasági szempontok alapján hat hónap alatt készítette el tényfeltáró és elemző vizsgálati anyagát. Ezt követően, a Iustitia Bizottság anyagát neves lektorok sora véleményezte. Végül az MVSZ Elnöksége második olvasatban, II/2007. számú elnökségi távszavazással fogadta el, és ekképp a Iustitia Bizottság tényfeltáró és elemző vizsgálati anyaga az MVSZ dokumentumává vált.

 

A Magyarok Világszövetsége, Patrubány Miklós elnök, Rácz Sándor tiszteletbeli elnök és Dr. Bokor Imre bizottsági elnök aláírásával eljuttatta az anyagot a Magyar Köztársaság legfőbb közjogi méltóságainak, azzal a kéréssel, hogy vessék latba tisztségük súlyát, és hassanak oda, hogy a Iustitia Bizottság szerény és visszafogott – egyéni sérelmeket és károkat nem taglaló – vizsgálódása ellenére is tetemes összegre rugó jóvátétel ügyében a magyar állam mihamarabb megtegye a szükséges nemzetközi lépéseket.

 

A sajtótájékoztatón Patrubány Miklós ismertette a jóvátétel 2007-es forint- és dollárárfolyamon értékelt összegét, amely: 9.972 milliárd forint, avagy 55 milliárd amerikai dollár.

 

Amint az a sajtótájékoztatón elhangzott kérdésekből és lektori hozzászólásokból kiderült (Dr. Pákh Tibor, Kiss Dénes, Fekete Pál), a jóvátétel kérdésének megnyitása rendkívül szerteágazó kár- és sérelemlistát hozhat elő. Ezért indokoltnak bizonyul a Iustitia Bizottság tényfeltáró és elemző vizsgálati anyagát társadalmi vitára bocsátani. A Magyarok Világszövetsége ezt 2007. nyarán meg fogja tenni.

 

Az MVSZ elnöke sajnálkozását fejezte ki azért, hogy 1990. óta, illetve Jelcin elnök bocsánatkérése óta egyetlen magyar kormány sem volt hajlandó a teljesen jogos jóvátétel folyamatát beindítani. Miután a vétkes fél elismerte, hogy agressziót követett el, nem kétséges, hogy egy jóvátétel ügye sikerre vihető. Ezt bizonyítja Irak esete, amelyet a Kuvait ellen elkövetett agresszió miatt a kilencvenes években 200 milliárd USD kártérítésre köteleztek, és ebből már 20 milliárd USD összeget kifizetett.

 

A sajtótájékoztató során nyilvánosságra hozták a Iustitia Bizottság tényfeltáró és elemző vizsgálati anyagának rövidített változatát, amelyet alább teljes terjedelemben közzé teszünk.

 

A sajtótájékoztatót élőben közvetítette az ÁrpádHír Világtelevízió (www.arpadhir.hu), amelynek honlapján a teljes közvetítés bármikor megtekinthető.

 

MVSZ Sajtószolgálat

 

 

 

Magyarok Világszövetsége

 

WORLD FEDERATION OF HUNGARIANS

 

WELTBUND DER UNGARN

 

H – 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

TEL.: [00-36-1 / 06-1] 267-45-10

FAX / TEL.: [00-36-1/06-1] 485-40-60

e-mail: mvsz@mvsz.hu

 

 

 

A IUSTITIA BIZOTTSÁG TÉNYFELTÁRÓ ÉS ELEMZŐ VIZSGÁLATI ANYAGA, AZ 1956-OS SZOVJET KATONAI INTERVENCIÓRÓL

(Rövidített változat)

 

 

Készítette a Magyarok Világszövetsége Iustitia Bizottsága:

Prof. dr. Bokor Imre, dr. Csendes László, Csukás Irén, Hiripi Lajos, dr. Léh Tibor, Péteri Attila Árpád, Szabó Béla.

 

A részanyagokat összeállította:

dr. Bokor Imre és dr. Léh Tibor.

A CD képanyagot válogatta:

Szabó Béla és László Ferenc.

A szakirodalom gyűjtésében segédkezett:

Csukás Irén.

A jóvátétel összegét 2007-es árfolyamra átszámította:

Alakszainé dr. Oláh Annamária.

Közreműködött:

Kéri Edit és Lévay Attila.

 

 

Lektorálta: dr. Balsai István, Fekete Pál, Kállai Eszter, Nemes Lajos, dr. Padányi Márius, dr. Pákh Tibor, Vanek Béla.

 

A Iustitia Bizottság ülésein a Magyarok Világszövetségét képviselte: Patrubány Miklós elnök és Rácz Sándor tiszteletbeli elnök, az 1956-os Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnöke.

 

 

A Iustitia Bizottság jelen dokumentumát második olvasatban elfogadta a Magyarok Világszövetségének Elnöksége, a II/2007. (május 22. - június 7.) számú távszavazással, 11 pontban meghozott határozatával.

 

 

 

 

E L Ő Z M É N Y

 

1956-ban a szovjet hadsereg agressziót követett el Magyarországgal szemben, háborús akciót vezetett az ország ellen, megdöntve a legális kormányt, figyelmen kívül hagyva a magyar nép akaratát. A Magyarok Világszövetsége a forradalom 50. évfordulója alkalmából 2006. október 15-én rendkívüli emlékező Küldöttgyűlést tartott, és a következő határozatot hozta:

„1956 októberében és novemberében Magyarországot fegyveres támadás érte a világ akkori legerősebb hadserege részéről. Magyarország hadüzenet nélkül háborús színtérré vált. Az ártatlanul kioltott életek tízezreiért, az ekkor okozott szörnyű pusztításért, a Magyarok Világszövetségének rendkívüli, emlékező Küldöttgyűlése kezdeményezi és követeli kártérítés fizetését az agressziót elkövető Szovjetunió utódállamaitól. Teszi ezt annál is inkább, mivel időközben ezek az államok a jogállamiság és a demokrácia útjára léptek.”

 

Az MVSZ ezért életre hívott egy bizottságot – Iustitia Bizottság néven –, azzal a feladattal, hogy tárja fel, elemezze és – jogi, valamint szakmai – politikai, katonai, gazdasági – érvek alapján — dolgozza fel a magyarsággal szemben elkövetett sérelmeket, továbbá indítványozza az illetékes szervek felé (kormány, bíróság, ügyészség) azokat a szükséges lépéseket, amelyeket meg kell tenni a jogorvoslat beindítása (teljesíthetősége) érdekében.

 

A továbbiakban a magyar állam feladatát képezi, hogy (a kapott adatok birtokában) tárgyalásokat kezdeményezzen kártérítés céljából a volt Szovjetunió utódállamaival, a tárgyalások kudarca esetén pedig forduljon nemzetközi jogi intézményekhez. Amennyiben a kormány nem vállalná ennek a feladatnak a teljesítését, akkor a Magyarok Világszövetsége és Iustitia Bizottsága tesz meg lehetőségei szerint mindent annak érdekében, hogy Magyaroszág kártérítése igazságos megoldást nyerjen.

 

 

P R E A M B U L U M

 

A Kárpát-medencében honalapítóvá vált magyarság történelme dicsőséges és tragikus események sorozatát tartalmazza. Magyarország geostratégiai helyzetének következtében, a szláv és a germán népek „tengerében” (érdekszférájukban, ütközési zónájukban), gyakran vált háborús hadszíntérré. E tekintetben szimbolikus jelentőségű az első, még Árpád Nagyfejedelem vezette seregek által pontosan 1100 évvel ezelőtt, 907-ben visszavert agresszió.

 

Az eltelt évezred második felében, a kis népekre jellemző „vis maior” helyzetekben, Magyarország is átmeneti vagy tartósabb, önként vagy kényszerűségből vállalt szövetségre lépett egyes nagyhatalmakkal (törökökkel, osztrákokkal, németekkel, szovjetekkel), felelt a következményekért (l.: I. és II. világháborúkat), nem egy esetben irreálisan magas árat fizetve azért, mert elkerülhetetlenül belesodródott a világuralomra törő birodalmak között kirobbant konfliktusokba.

 

Történelmi tény, hogy a magyarság soha nem kezdeményezett és nem indított hódító háborúkat, nem akart más népeket leigázni, jogos érdekeit békés úton kívánta rendezni, ugyanakkor függetlenségének vagy területi integritásának védelme érdekében, gyakran ragadott fegyvert, idegen hódítók és/vagy hazai kollaboránsaik ellen.

 

A mongolok (tatárok) és (főként) a törökök elleni szabadságharcaink gyakorlatilag Nyugat-Európa védelmét is szolgálták, és ez a „védőbástya” jellegű missziónk olyan hatalmas vérveszteséggel járt, hogy a törökök kiűzését követően, a magyarság korábbi – Angliához és Franciaországhoz közelítő – lélekszáma, az egyötödére csökkent!

 

A Habsburgok elleni 1848-49-es forradalmunk és szabadságharcunk újabb megpróbáltatások elé állította népünket, ugyanakkor helytállásunkra jellemző, hogy az osztrákok csak I. Miklós cár 200 ezer fős intervenciós seregének köszönhették, hogy Magyarország nem szakadt ki a birodalomból.

 

Az I. világháborúban (1914-18), a vesztesek oldalán, bennünket ért a legsúlyosabb retorzió: elvesztettük területünk 71,4%-át, lakosságunk 61,8%-át,  és a Népszövetség Jóvátételi Bizottsága – jóvátételként –, 200 millió aranykorona megfizetésére kötelezte a kivérzett, kifosztott és megcsonkított Magyarországot.

 

A II. világháborúban való részvételünket (1941-1945) újabb területelcsatolással és dollár-százmilliók kifizettetésével büntették a győztesek, de a legnagyobb büntetést az jelentette, hogy a Szovjetunió megszállta Magyarországot, bevezették az egypártrendszerre és a proletárdiktatúrára támaszkodó szovjet (bolsevik) rendszert, és évtizedekkel visszavetették mezőgazdasági, ipari, kulturális, kereskedelmi, közúti, vasúti, távközlési, mikroelektronikai és számítástechnikai fejlődésünket.

 

1956-ban, a szovjet névre átkeresztelt orosz hódítók, cári elődjük hagyományaira támaszkodva, kb. 200 ezer fős, állig felfegyverzett hadsereggel verték le a helytartójukként idetelepített Rákosi-Gerő-Farkas és bandájuk ellen kirobbant forradalmunkat, valamint az agressziójuk ellen kibontakozott szabadságharcunkat.

 

Elsöprő (létszámban és harci technikai eszközökben megmutatkozó) erőfölényük birtokában szétlőtték Budapest több negyedét, főútvonalon lévő épületeit, tönkretették útvonalaink többségét, számos városunk laktanyáit és középületeit, repülőtereinket, lezárták a nyugati határainkat, kollaboránsaik bevonásával akadályozták, elfogták vagy legyilkolták a nyugatra menekülők egy – máig is tisztázatlan számú – részét.

 

A szovjet szuronyokkal létrehozott Kádár-féle bábkormány felállításával és kollaborálásával további személyi és anyagi veszteségek közvetlen vagy közvetett okozói voltak, mivel a szovjet katonai intervenciót követő országos sztrájkok kirobbanása (valamint az abból eredő anyagi károk), illetve a nyugatra menekült, mintegy 200 ezer főt kitevő emberveszteségünk, az agresszorok számláját terhelik, nem felejtkezve el arról sem, hogy tevékenyen közreműködtek Kádár véres megtorló akcióiban.

 

Vizsgálat tárgyát képezi az is, hogy az ún. Kádár rezsim konszolidációját követően (vagyis 1957. májusától kezdve), miért volt szükség megnövelt létszámú szovjet („ideiglenesnek” címkézett) csapatok állomásoztatására Magyarországon, és milyen költségkihatással volt ez a magyar népgazdaságra?!!

 

Tekintettel arra, hogy a Szovjetunió a forradalmárainktól elszenvedett erkölcsi, ideológiai, anyagi és személyi veszteségei ellenére még hosszú ideig konzerválta a hatalmát, ezért a szocialista tábornak nevezett, a Kremlből irányított társadalmi „képződmény” szétesését követően, csak most kerülhetett sor arra, hogy megvizsgáljuk a Magyarország ellen elkövetett szovjet agressziót és kártérítési igényeink tételeit.

 

Az emberiség történelmében lezajlott mintegy 14.000 háborút (fegyveres összetűzést) lezáró 8.000 békeszerződés többségéből megállapítható, hogy a „hadisarc” (kártérítés vagy jóvátétel) nagyságrendjében általában a győztes fél döntött, de nem számított ritkaságnak, hogy a szemben álló felek megállapodása alapján rendezték ezt a kérdést.

 

Jelen dolgozatnak az a célja, hogy hiteles dokumentumokra (íratok, képanyagok, vázlatok, stb.), valamint számításokra és tanúk tényanyagaira támaszkodva, feltárja az ’56-os forradalom és szabadságharc azon fontosabb történéseit, amelyek a Magyarország ellen végrehajtott szovjet katonai intervencióval – agresszióval – kapcsolatosak. A begyűjtött és feldolgozott anyagok alapján pedig konkrét javaslatokat (ajánlásokat) rögzítsen az anyagi kártérítés indoklására, illetve értékére, megjelölve az intervenciót kitervelő (kiagyaló) és megvalósító (konkrétan támogató), velük kollaboráló államokat (utódállamokat), szervezeteket, illetve azokat a személyeket, akiktől elvárható, hogy szóban vagy írásban megkövessék a magyar népet.

 

 

 

1.       §.

 

JOGI ELEMZÉS

 

I.

ÁLTALÁNOS ÉS NEMZETKÖZI JOGI ALAPOK VIZSGÁLATA, AZ ’56-OS

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ESEMÉNYEINEK FÜGGVÉNYÉBEN.

 

II.

A KÁRTÉRÍTÉS ALAPJAI

 

III.

A SZOVJETUNIÓ FELELŐSSÉGE

 

IV.

A KÁR FELMÉRÉSE

 

V.

AZ UTÓDÁLLAMOK FELELŐSSÉGE

 

VI.

ELÉVÜLÉS

 

VII.

KONKLÚZIÓ

 

 

 

 

2.§.

 

POLITIKAI ELEMZÉS

 

I.

BEVEZETÉS

 

II.

A SZOVJET KORMÁNY „MANŐVEREI” 1956-BAN

 

III.

A SZOVJET KORMÁNY KÉTSZÍNŰ POLITIKÁJÁT ÉS HAZUGSÁGAIT BIZONYÍTÓ KORABELI ANYAGOK

 

 

3.§.

 

A SZOVJETUNIÓ MAGYARORSZÁG ELLENI

1956-OS KATONAI INTERVENCIÓJA

 

 

I.

BEVEZETÉS

 

II.

ALAPFOGALMAK

 

III.

A SZOVJET KATONAI INTERVENCIÓ, A NEMZETKÖZI

KATONAPOLITIKAI HELYZET FÜGGVÉNYÉBEN

 

IV.

HÁBORÚS BŰNÖK

 

V.

„KVÁZI” HÁBORÚS BŰNÖK ÉS BŰNÖSÖK (?)

 

VI.

A SZOVJET INTERVENCIÓS ERŐK VEZETÉSE ÉS ÖSSZETÉTELE

 

AZ INTERVENCIÓBAN RÉSZVEVŐ SZOVJET ERŐK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

 

 

MEGNEVEZÉS

LÉTSZÁM

HARCKOCSI

+

ÖNJÁRÓ LÖVEG

LÖVEG

+

AKNAVETŐ

 

GÉPKOCSI

LÉGVÉ-DELMI

LÖVEG

 

REPÜLŐ-

    GÉP

 

2. gépesített gárdahadosztály

    

      9 500

          

            360

     

        95

      

        1 800

    

        70

 

     - 

 

17. gépesített

hadosztály

   

    8 400

 

            300

 

 

             80

     

     1 400

    

     35

 

     -

 

 

11. gépesített

hadosztály

 

    8 000

 

       250

 

           120

 

        1 100

 

      30

 

     -

 

27. gépesített

hadosztály

   

    8 000

 

            250

          

             80

     

       900

    

     30

 

     -

 

32. gépesített

hadosztály

 

      8 000

 

            250

 

             80

 

           900

 

        30

 

     -

 

33. gépesített

gárdahadosztály

 

      7 500

 

           232

 

            95

 

           845

 

        44

 

     -

 

35. gépesített

hadosztály

 

       8 000

 

            250

 

            80

 

           900

 

        30

 

     - 

 

31. harckocsi

gárdahadosztály

 

       5 500

 

            420

 

            85

 

           650

 

        25

 

     -

 

39. gépesített

hadosztály

      

       8 000

 

            250

 

            80

 

 

            900

 

        30

 

     -

 

70. lövész gárdahadosztály

 

       6 400

 

            180

 

            65

 

 

 

           760

 

        35

 

     -

 

60. légvédelmi

tüzérhadosztály

 

       3 200

 

              25

 

             -

 

           250

 

      110

 

     -

 

61. légvédelmi

tüzérhadosztály

 

       3 000

 

              25

 

             -

 

           220

 

         85

 

     -

 

7. légideszant hadosztály

 

       4 550

 

             285

 

            65

 

           720

 

         46

 

        32

 

31. légideszant

hadosztály

 

        5625

 

             350

 

            80

 

           860

 

         50

 

        40

 

128. lövész gárdahadosztály

 

      7 500

 

             250

 

            80

 

           800

 

         30

 

          -

195. vadászrepülő

gárdahadosztály

 

      3 650

 

              75

 

              -

 

           310

 

         55

 

       159

 

177. bombázóre-pülő gárdahadosztály

 

      4 100

 

               30

 

               -

 

           420

 

         25

      

       122

         Összesen           108 925       3 782         1 085        13 735       760        353

         Erőviszony           17:         631:       109:2          52:1        126:1    353:0

 

 

 

4. §.

A   S Z Á M L A

1. TÉTEL

A szovjet intervenciós erők tüzérségével, légierejével és harckocsijaival okozott károk Budapesten, Pécsett, Dunapentelén, Debrecenben, Miskolcon, Győrött, valamint a nyugati határsávban lévő mezőgazdasági területeken. Megrongált úthálózatok, katonai objektumok, repülőterek és vasútvonalak.

 

 

2. TÉTEL

A szovjet csapatok bevonulásának hírére beindult menekültáradat egyenes következményeként mintegy 200 ezer állampolgárunk menekült külföldre. A menekült többség életkorát és képzettségét tekintve, a legaktívabb szellemi és fizikai munkaerő réteghez tartozott.

 

3. TÉTEL

A 200 ezer főre felduzzasztott szovjet megszálló erők (beleértve a családtagokat is) ellátási költségei 35 éven át.

 

4. TÉTEL

Becsült károk, az úthálózat harci járművekkel történő rongálása következtében, a katonai repülőgépek gyakorló repülései okozta zajok miatti idegenforgalmi csökkenés következtében (Hajdúszoboszlón, Hévízen és a Balaton környékén lévő szállodákban), továbbá a gyakorlatokon felhasznált üzemanyagokra (gépjárművek, repülőgépek,).

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

9 972 milliárd Ft,

 

 

MEGJEGYZÉSEK:

1. A Bizottság lehetőségeit meghaladta, hogy tételesen foglalkozzék azokkal a kérdésekkel, amelyek az itt diszlokált szovjet katonai kontingens elhelyezési és ellátási költségkimutatását szemléltetnék (lakóépületek, tárolók, fűtők, óvodák, iskolák, műhelyek, kultúrházak). Ugyanakkor meg kell jegyeznie, hogy Magyarországon 171 szovjet katonai objektum van, mintegy 120.000 katona teljesített szolgálatot 1956 őszétől, kivonulásukig. A polgári szakemberekkel és hozzátartozóikkal (feleségek, gyermekek) együtt összlétszámuk 200.000 fő volt.

2. Közép-Európában itt rendelkeztek a legnagyobb gyakorlóterekkel (bombázó gépeik célterületének minősítették a hortobágyi természetvédelmi terület egy részét). Ingyen kapták a villamos energiát, a vizet, fűtést, a csatornahasználatot. A nagy gyakorisággal ide érkező delegációk a katonai szállóban elhelyezésükért és a beosztásuk és rendfokozatuk függvényében az ellátásért, valamint vadászatokon való részvételükért jelképes összegeket fizettek. Csupán a Magyarország által épített objektumok értékét 1991-ben, a kivonuláskor, 60 milliárd forintra becsülték, ami 2007-es értékben 385 milliárd forint.

3. A számítás nem tartalmazza a környezetvédelmi károkat – volt itt utalás a hortobágyi természetvédelmi területre. Külön felmérést igényel az is, hogy a szovjetek mennyire szennyezett területeket hagytak hátra: lőtereket, motorinával átitatott gyakorlópályákat, laktanyákat, amelyek helyrehozatala sok milliárd forintos összeget tesz ki.

 

 

(2541/070629)

Tájékoztató hírleveleink küldését bármely címről a feladónak küldött "Lemondás" tárgyú üres levéllel lehet leállítatni, illetve a levélben megjelölt időtartamra felfüggesztetni.

Ha van rá lehetősége, küldje tovább hírleveleinket barátai, rokonai, ismerősei e-mail címére. Ezzel is segíti a Magyarok Világszövetsége munkáját.

MVSZ Sajtószolgálat