A GONDOLKODÁS MEGBÉLYEGZÉSE  - Botos László
 
Itt szoljon maga a vádlot. 2001, október 4 Magyar Forum.
Idézés a Magyar Forumból:
"Az országgyűlés múlt keddi napján döntött a Magyar Köztársaság az Egyesült Államok ellen elkövetett terrortámadás kül- és biztonság politikai lépéséről szóló határozati javaslatról.  Ennek egyik módosítása a Magyar Igazság és Élet Pártja megnyilatkozásainak elítéléséről szól.  A döntés tétje az volt: megbélyegzi-e az Országgyűlés azt a pártot, amelyik a terrortámadást követően kifejezte mély reszvétét az ártatlan áldozatok íránt, elítélve a terrorizmust, de emellett -- nem ehelyett -- gondolkodni is mert az igazi okokról, felvetve az Egyesült Államok globalista politikájának a felelősségét is.  Az Országgyűlés ezt megtette. 
 
Balczó Zoltán felszólalásában hangsulyozta, hogy nem védekezni kívánnak, mert nincs miért.  Csupán a parlamenti nyilvánosság lehetőségével élve, világossá akarják tenni  eddigi állásfoglalásaikat, hiszen e kérdésekről vélhetően mindenki csupán a hétköznapi magyar média fasizmus rágalmai alapján tajékozódhatott. 
 
A politikus egyenként megválaszolta MIÉP-pel szemben elhangzott vád pontokat és rávilágitott azok ellentmondásosságára.  Az első szerint MIÉP nem viseltetett részvéttél az áldozatok iránt.  Balczó Zoltán felhozta Csurka István pártelnök -- frakcióvezetőnek az Amerikát ért támadás utáni első nyilatkozatát, amelynek bevezetőjében a párt elnök kijelentette, hogy mély részvéttel vannak az áldozatok iránt.  Ennek alapján a MIÉP frakcióvezető helyetese kegyeletsértőnek nevezte, hogy ha arról beszélünk: ki tudja jobban, szebben és hatásosabban kinyílvánítani a maga érzéseit.  Idézte a párt szeptember 14-ei állásfoglalását, amely részvétükről szólt:  "Halottak napján, szeretteink nyughelye fölé hajolva, fohászunk a New York-i és a Washingtoni áldozatokért is szolt." Továbbá Balczó kifejtette: "Nem az áldozatok felelősségéről volt szó, hanem annak a globalista politikának a felelősségéről, amit több közismert európai és amerikai szemelyiség éppúgy megtett, ahogy Csurka István.
 
A MIÉP nem volt részvétlen az amerikai nép iránt sem, akit a terrortámadás megingatott abban a hitében, hogy nyugalomban él.  Nem ő a felelős -- jelentette ki a MIÉP frakcióvezető-helyettese.  Balczó idézte az egyik baloldali napilapban megjelent elemzést, amely szerint: az amerikai társadalom egyik nagy ellentmondása és most már nagy tragédiája is, hogy gyakran sejtelme sincs arrol, hogy nevében milyen politikát folytat a washingtoni kormány és csatolt részei.
 
Balczó Zoltán hazugságnak nevezte azon felvetéseket, hogy a MIÉP a mégbelyegzés helyett keresett indokot.  A politikus kijelentette: a megbelyegzés mellett kereste a tragikus esemény ok -- okozati összefüggéseit.  Megemlítette, hogy a külügyi bizottság szeptember 12-én elfogadott egy sajtó nyilatkozatot.  Ez volt a magyar Országgyűlés első válasza az Amerikát ért támadást követően.  A nyilatkozatban itélte el és bélyegezte meg a terrorizmust az Országgyűlésnek ez a bizottsága.  A nyilatkozattal egyetértő Bogdán Emil országgyűlési képviselő, a testület MIÉP-es tagja rémtettnek minösítette az Amerikában történteket.  A MIÉP nyilatkozatában pedig véres, mélyen elitélendő, kifejezhetetlenül szőrnyű tettről beszélt.  Balczó feltette a kérdést: Hogyan állíthatják ezek után, hogy a MIÉP az Amerikát ért terrortámadás okait keresve nem bélyegezte meg azt.  Gondolkodó emberekként a mélyebben rejlő társadalmi okokat keressük -- szögezte le a politikus.  Ezek között említette meg a világ megosztottságát, az Észak és Dél, a fejlett ipari társadalmak és az elmaradt harmadik világ közötti különbséget és az ebből fakadó feszültséget, ami társadalmi alapja lehet a terrorizmus kifejlődésének. . . . A globális problémák megoldása csak közösen lehetséges, hogy a természetet, a földünket csak együtt tudjuk megvédeni.  Ezt a gazdasági -- pénzügyi globalizmus megsértette a kyotói egyezménynek az Egyesült Államok általi felmondásával.  A másik alapvető felismerés az Észak-Dél különbség felszámolásának szükségessége.  Mi most is erről beszélünk, arról, hogy mélyebben itt kell keresni az indokokat, az okot, mert gondolkodó emberek vagyunk -- mondta a MIÉP szónoka."
 
  Lipták tanár úr, vagy nem eléggé tajékozott, az otthoni helyzettről, pontosabban a MIÉP állásfoglalásáról, vagy nem tartja magát a gondolkodó emberek csoportjába.  Engedi magát befolyásolni véleményt nem tűrő, dogmatikus, meggondolatlan politika által.  Ha tanár úr valóban a magyar egységért fáradozik, akkor jobban tenné, ha nem "elhatárolná" magát egy erősödő magyar érdekű párttól, amely láthatja nem tereli el a figyelmet a terrorcselekmények áldozatairól, osztozik a sérelmekben és elitéli megbélyegzi a terrorizmust.  Ha ily csekély vélemény különbözösség miatt, Őn azonnal elkülöníti magát és a H.L.t, akkor Őn nem a magyar egységért, hanem a magyar érdek, gonolkodás szabadság árulója.  Ilyen formában nem a kibontakozás híve, hanem a gondolkodás nélküli elkötelezettség amely katasztrófába vezethet.
 
Egy ilyen elhamarkodott közlemény könnyen elhomályosíthatja a magas érdemeket, amelyeket a Nagymarosi Erőmű ügyében jogosan kiérdemelt.
 
Tisztelettel,
Botos László