A Krím már visszatért... Tüntetés Kárpátaljáért! - Gaudi-Nagy Tamás felhívása
                2014-03-26. 18:39  

Nem nézhetjük tovább tétlenül és szótlanul, hogy gyáva és szervilis kormányzata miatt egy, a történelem által felkínált újabb esélyt szalasszon el nemzetünk az igazságtalan és önrendelkezési jogot sárba tipró trianoni diktátum által szabott keretek szétzúzására.

A napnál világosabb, hogy a nemzetközi jogi egyezmények által is garantált önrendelkezési jog megilleti a 150 ezres kárpátaljai magyar közösséget és az ott élő közel egymillió ruszint. Ez eddig is így volt, sőt 1991-ben ezt Kárpátalján népszavazás erősítette meg, de azt az ukrán állam elszabotálta. Ukrajna szervezett háttérhatalmak által történt meghódítása, illetve ezzel párhuzamosan a Krím félsziget orosz közösségének legitim népszavazással történő visszatérése Oroszországhoz megkerülhetetlen kötelezettséget ró a magyar kormányzatra, hogy védhatalomként követelje a kárpátaljai magyarság biztonságának akár nemzetközi és magyar haderőkkel történő szavatolását, illetve annak biztosítását számukra, hogy mielőbb tisztességes népszavazáson dönthessenek Magyarországhoz való visszatérésről - akár a velünk hagyományosan baráti viszonyban levő ruszin néppel együtt. Addig is számukra biztosítani kell a teljes körű területi autonómiát, összhangban az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 1832/2011 sz. határozatával, amely javaslatomra teszi ezt tagállami kötelezettséggé.

A tüntetést azért szerveztem meg és kértem fel nemzeti elkötelezettségű és nagytudású barátaimat és harcostársaimat, hogy a lengyel Bem-szobor lábánál és a hazaáruló Martonyi által vezetett Külügyminisztérium előtt egyértelmű biztatást és bátorítást adjunk közösen kárpátaljai magyar testvéreinknek és a ruszinoknak, illetve minden további önrendelkezési joggal bíró Ukrajnában élő népcsoportnak (lengyelek, oroszok, románok stb.), másrészt pedig követeljük a magyar kormánytól a fenti célokért való bátor kiállást, elítéljük az eddig ezen a téren tanúsított gyáva, behódoló magatartását, figyelemmel arra is, hogy még az egypárti Alaptörvény D. cikke is államfeladattá tette - Szávay István és Zagyva Gyula képviselőtársaimmal közösen benyújtott módosító javaslatom hatására - az elcsatolt magyar területeken élő magyarok önrendelkezési jogáért folytatott küzdelmet.

Lássa meg az egész világ, hogy a magyarok a szabadság nemzete, és most az oroszokkal egy oldalon vívjuk ki a szabadságot az Ukrajna által illegitim módon birtokolt Kárpátalja számára!

A tüntetés során petíciót fogadunk el és kísérlünk meg átadni a külügyi vezetés részére.

Gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar három idevágó gondolatának felidézésével kérem minden jóakaratú és tettre kész honfitársamat, hogy gyertek el minél többen, hogy így adhassunk nyomatékot követeléseinknek:
"Mindennek megvan bizonyos pillanata, mely ha lepergett, örökre oda van erény s becsület, úgy oda van élet is és minden remény."
"Tőlünk függ minden, csak akarjunk!"
"Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen."

Hangoljunk a Kárpátia zenekar Keleti Kárpátok c. dalával és a Kárpátalja 1939-es visszatéréséről szóló szívmelengető felvételekkel!

A tüntetés hivatalos Facebook-eseménye ide kattintva érhető el.

Szabadságot Kárpátaljának! Mindenki hozzon még egy embert!

2014. március 26.

Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője


Kapcsolódó:
   Tüntetés lesz pénteken Kárpátaljáért
   Lengyelország és Ukrajna: területi kérdés