Az amerikaiak nem értik Gyurcsányt
A Newsweek is foglalkozik a népszavazással

2004. december 3. 14:41
MNO

Jack Corn
A kettős állampolgárságról szóló népszavazással foglalkozik a Newsweek tegnapi írása. A lap értetlenül áll Gyurcsány Ferenc voksolással kapcsolatos kijelentései előtt. A cikk írója Trianonra is visszatekint, megjegyezve: a történelem keményen elbánt Magyarországgal.

A kettős államplgárságról szóló népszavazással foglalkozik a Newsweek november 29-i írása, mely leszögezi: a történelem keményen elbánt Magyarországgal. Az írás Patrubány Miklós nyilatkozatából idéz: "Ami hazánkkal [Trianonban] történt, az bűncselekmény volt". A cikk visszatekint a szégyenteljes, és azóta is békétlenséget hozó 1920-as trianoni megállapodásra, az 1000 éves ország megcsonkítására, majd Tóth Istvánt, a TÁRKI munkatársának a kérdését idézi a lap tudósítója: "A történelemben melyik más országot kényszerítettek arra, hogy feladja a területének két harmadát?"

A cikk említést tesz a jelenlegi államhatárokon túl élő magyar népesség megpróbáltatásairól a többségi román, szerb, szlovák és szovjet-ukrán hatalom alatt, majd szinte értetlenül áll a nemrég hatalomra jutott magyar miniszterelnök kijelentései és az előtt, hogy a kettős állampolgárság elleni szavazatra szeretné rávenni Magyarország polgárait.

Az Egyesült Államokban működő Magyar Lobbi internetes körlevélben kérte az olvasóit, hogy udvarias hangú levélben hívják fel a Newsweek politikai magazin szerkesztőinek a figyelmét a cikkben található pontatlanságokra. Például a környező államokban élő magyarok helyzete nem hasonlítható össze a balti államokba betelepített oroszok helyzetével, mert a magyarokat nem betelepítették, hanem évszázadok óta az elszakított országrészek városaiban, falvaiban élnek, és az államhatárok újrarajzolásával az akaratuk ellenére váltak idegen állampolgárokká.

A környező országokban élő magyar kisebbségek helyzetét nem lehet a hajdani kelet-német szituációval összehasonlítani, mert azok a magyarok, akik Magyarországra akartak költözni a környező országokból, azok az elmúlt 15 év már megtették vagy a jövőben bármikor megtehetik, tehát a tömeges bevándorlás a népszavazás sikere esetén sem valószínű.

Az EU nem tiltja a tagállamoknak a kettős állampolgárság intézményét és azt teljes egészében a tagállamokra bízza. Az Unió több országában már régóta létezik a kettős állampolgárságot elismerő alkotmány és például Románia, Szerbia, Horvátország vagy Szlovákia is régen törvénybe iktatta a határain kívül élő nemzettestvéreinek az állampolgársághoz való jogát.

Végül a kettős állampolgárságról szóló népszavazást nem lehet negatív értelemben nacionalizmusnak hívni, mert például minek hívná Magyarország népe az Amerikai Egyesült Államok lakóit, ha az USA egyik napról a másikra elveszítené területének 72 százalékát és utána megkérdeznék a maradék országrészben élőket, hogy akarják-e, hogy a elszakítottak ismét amerikaiak legyenek?