Csoda történik!
A legderekabb fantasztától jött az alábbi gyorshír!! Vagy mégsem fantazmagória az egész? Nem! Úgy látszik nem! Adja a magyarok istene, ne tévedjen az öreg Halász.
Sz. Gy.

 

From: Halász József

Date: 12/18/04 23:40:31

To: Z. Kárpát Dániel; Tanka Endre dr.; Szeszák Gyula dr.; Nagy Attila dr.; Gidai Erzsébet dr.; Gaudi-Nagy Tamás dr.; Csath Magdolna dr.; Bokor Imre dr.

Subject: Az Alkotmánybíróság elfogadta az EU Alkotmány ratifikálásával kapcsolatos beadványomat. 

 

Kedves Barátom!

Az Alkotmánybíróság alábbi határozatában helyt adott az OVB határozatával szembeni kifogásomnak.

„986/H/2004. AB határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitűzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján – Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleményével – meghozta a következő

h a t á r o z a t o t:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 122/2003. (X. 27.) OVB határozatát megsemmisíti és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.”

E szerint az EU Alkotmány ratifikálásával kapcsolatos aláírásgyűjtéssel el lehet indítani azt a folyamatot, amely az EU Alkotmány ratifikálásának megakadályozásához vezet, hiszen a beadványban szereplő aláírásgyűjtő ív kérdése a következő:

„Akarja-e Ön, hogy a Magyar Köztársaság ne ismerje el az Európai Unió alkotmányának létrehozásáról szóló nemzetközi szerződés Magyar Köztársaságra vonatkozó, kötelező érvényű hatályát?”

Az Alkotmánybíróság határozata azt jelenti, hogy folyamatban van egy ügydöntő országos népszavazásra vonatkozó aláírásgyűjtés engedélyezési eljárása az EU Alkotmány ratifikálásával kapcsolatban, aminek eredménye az Alkotmány 28/C. § (3) bekezdés szerint az országgyűlésre kötelező érvényű. („Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Országgyűlésre kötelező.”) Vagyis

a hétfőre tervezett országgyűlési EU Alkotmány ratifikálás jogszerűen nem történhet meg.

Ha mégis elköveti az Alkotmány nyílt megsértését a képviselőtestület, akkor azonnal jogorvoslattal élünk az Alkotmánybíróságnál ez ellen.

(Ma minden országgyűlési képviselőnek, név szerint küldök egy e-mailt a fentieket ismertetve.)

Kelt Szegeden, 2004. december 18-án.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel: Halász József