Levél az EU csatlakozásról - Polyák Endre

A társulás az EU-ba megfelel azoknak akik még Magyarország mostani állapotában jól
meggazdagodnak, akiknek a gazdagsága teljesen elhomályositja az agyukat is,
mert mindent csak a pénzen keresztül néznek és látnak.
És mit gondolsz a magyar "proletariátus" - a szerencsétlen pór néptömeg, aki
azt sem tudja mi az EU, csak azt emlegetik nekik milyen jól élnek benne azok
akik már benne vannak. Csak azt nem mondják, hogy a magyar egyszerű közember
ott egy csóró fog lenni, akit a többiek le sem köpnek, még szolgának sem
kell azoknak a nyugati gazdag EU tagoknak. Mert igaz az, hogy az EU-ba
kerülünk, de a magyar munkás nem válalhat munkát nyugaton. De ennek ellenére
a nyugati eljöhet megvenni aprópénzért azt amit jónak talál, csak azért,
hogy befektesse pénzét, majd a magyar később ha netalán akarja, akkor vegye
meg jó pénzért. Hát ilyen egyenlőség vár azokra akik a munkájukból akarnak
megélni továbbra is. De a nyugat a termékárakat az energia és minden más
árakat egységesiteni kivánja. Hiszen a piac egységessé válik. Csak a
keresetek maradnak magyaroknak magyarnak. Az első években meg alig adják
vissza annak töredékét amit a közös kasszába be kell fizetni. A mezőgazdaság
meg a támogatásra majd akkor jogosul, amikor már az itteni földgazdák nem
magyarok fognak lenni, hanem nyugatiak. Addig halogatják a támogatás
megadását. Akkor meg már minek? Hiszen a béreken keresztül akkor már úgyis
idegen gazda osztogatja a parancsokat.

Mindezeken a dolgokon keresztül figyelve a történéseket, valamint azt a
tényt, hogy a hirtelen "ügyesen meggazdagodottak" igy akarják véglegesiteni
szerzeményük (zsákmányuk) biztonságát, mivel az EU-ban már (úgytekintik) a
magántulajdon "szent" dolog.
Szeretném, ha ebben megtudnának cáfolni azok akik annyira jó dolognak
tartják a betársulást.
A széles néptömeget egy akkora becsapódás fogja érni, mint a rendszerváltás,
amikor azt hitték, hogy  utánna Mo egyenlő fog lenni a bibliai Kánaánnal.
Rettenetesen kiábrándultak sokan.. Sokan még most sem tértek magukhoz abból
a sokkból amit állásuk elvesztésével értek meg, kilátástalanságuk azóta is
csak mélyül.Vajon ezek most azt gondolják, hogy majd szabadon fognak az EU
tagországokban vándorolni. Tévednek. Az ő dolguk csak itthon oldódna meg a
magyar válalkozások által és a Mo-i árak fokozatos kiegyenlitésével úgy
ahogy a keresetek egyenlődnek ki a nyugatiakkal.
Sokan erre meg rákérdeznek, akkor meg már minek az EU-ba bemenni ?
Sajos az EU-ba való betagosodás nem a magyarok számára kitalált jó. El lehet
ezt hinni. Senki sem azt nézi, hogy a magyar átlagembernek legyen jobb,
hanem azok nézik akik érdeket találnak itt Mo-on arra, hogy tőkéjük magas
nyereséget hozzon nekik. Véleményem az, hogy nem kell feltételek nélkül
fejest ugrani az EU-ba azért mert a nagygazdag politikusok azt úgy tartják
jónak (a saját részükre).

Másik ok.
A nemzet kérdését, újraegyesitését, még csak meg sem emlitik. Megkerülték a
váltakozó kormányok a kettős állampolgárság megadását. Kérdezem miként
fogják a nemzetet akár lélekben egyesiteni. Akarják-e ezt egyáltalán? Úgy
tűnik Orbán még akarta valamilyen formában, de a mai kormány semmi szin
alatt. Ők már előre megegyeztek arról, hogy még a státusztörvényt is
hatályon kivül helyezik. A külhonban élő magyaroknak csak egy lehetőséget
hagynak hátra. Szokják meg végleg azt, hogy nem Mo állampolgárai. Szokják
meg azt, hogy bár nyelvük egy, de már Hazájuk soha sem fog Mo lenni még
lélekben sem a magasban ahogy azt Orbán emlegette.
Harmadszor.
Azt hiszem, nekünk külhonban rekedt magyaroknak azért van némi beleszólásunk
a magyar alkotmányozásba
. Méghozzá a Magyar Alkotmány jogfolytonosságában. A
Szent Koronát megfosztották jogaitól egy diktatórikus rendszer "hatalmasai"
akkor amikor az országot idegen katonák csizmái taposták. Ez a példátlan
jogszerűtlenség még 89-ben se lett kijavitva, mivel a "rendszerváltás"
feltételeit még mindig azok az erők diktálták akik 49 után is a jogfolytonos
politikai útódja annak a politikai pártnak akik ma is hatalmon vannak.
Pedig tudom, hogy Mo területét felosztották. Akkor meg kellett volna
kérdezni azt a lakóságot, hogy megtartja-e eredeti honpolgárságát és mellé
felveszi-e az újat. Jómagam és polgártársaim itt a határontúl soha sem
mondtunk le magyar állampolgárságunkról.
Azt elvették tőlűnk akaratunk
ellenére idegen államok amelyek Románián kivül már nem is léteznek. Hol itt
a jogfolytonosság. A nagy EU-ban uralkodó jogrendszer miként siklik át
ezeken a dolgokon.
Milyen jogon. Vajon azon a jogon, hogy részei vagyunk egy
nemzetnek amelyeket még ma is sújt a kolektiv büntetés. Miért vagyok én
bűnös, azért mert magyarnak születtem?. Ha tettem olyan gazemberséget mint
amit tettek volt csinált polgártársaim, akkor küldjenek oda ahol arról
itéletet is mondjanak ki. Ha pedig nem, akkor milyen jogon vonnak el tőlem
olyan jogot amellyel akaratom szerint hű akarok maradni annak a hazának
amelyhez tartozom, még akkor is ha a Hazám területe elszakitva nem engedik
visszacsatolni.
ÉN NEM HAGYTAM EL HAZÁMAT, A HAZÁM HAGYOTT EL ENGEM.

A magyar Alkotmányról pedig annak a Nemzetgyűlésnek kell döntenie aki a
jogfolytonosság biztositéke. Tehát nem dönthetnek a magyarság sorsáról csak
azok a magyarok akik a csonka Mo-ra kerültek a határok szabdalásával. A
magyarság egy, a jogaink maradtak, azokról önként soha sem mondunk le. Hiába
mondattak el bennünket, azt nem a saját Hazánknak tettük, azt kényszerűből
tettük annak az idegen országnak amelyhez soha sem tartoztak felmenőink,
pedig mindig itt éltek ezeken a tájakon. Itt születtek, dolgoztak,éltek és
itt is haltak meg. Itt domborulnak sirjaik és itt ringatták bölcsőjüket.
Negyedszer.
Habár közülünk sokat kiirtottak, elűztek kit szépszerével kit csúnyán, a
Világban élő magyarság is, kinek származása nem vitás, alanyi alapon joga
kell, hogy legyen beleszólni az Alkotmánymódositásba, majd azon által abba
is, hogy mikor és miként társulhat Mo az EU-ba.

Akkor el fogom hinni, hogy Mo újabbkori jogrendszere elégtételt kap azoktól
akik elitéltek minden magyart,élőt is és megnemszületettet is, és még azokat
is akik ezentúl fognak a Világra születni és magyarnak valják magukat.
Minden véges ezen a Világon, ennek a dolognak is végesnek kell lennie. Talán
a politikusaink ezt a kérdést nem tudják, vagy ez sem érdekli őket, annyira
a pénzük után futnak? Csak a pénz lehet az érdek?
De uraim és hölgyeim! a többség kifosztott, nincstelen kiszolgáltatott
tömegét nem illik igy becsapni. Vagy Önök nem urak és hölgyek? EZ is egy
lehetőség, de akkor merjék ezt meg is mondani nyilvánosan is, ne pedig
hitegetéssel kiszolgálva mindent egy idegen hatalomnak ahonnan csak remélni
vélik a jobbat. Bár meggyőző hirek nem ezt bizonyitják, mert mindeddig azok
lettek tagok az EU-ban akik először felemelkedtek abból a belső viszályokból
amelyekben addig éltek. Majd amikor beért az állapot akor hoztak döntést.
Miért nemfogadta el Svédország az Eurót, vagy a többiek. Miért nem tudnak
kézenfogható dologgal dicsekedni azok az újdonsült EU tagok, akik még nemrég
váltak tagokká? A határok átjárhatóságát pedig igy is azzá lehet tenni.
Hiszen nem Mo kezdte a kivélezések sorával bombázni az EU-t. Az EU szabja
meg a feltételeket nagyon sok dologban, köztük a szabad munkaerővándorlást,
mezőgazdasági támogatást stb.stb. van még egész sora is a dolognak, hogy ne
emlegessem a gripen repülők légből való üzemanyag ellátás kérdése körüli
követelményt stb.stb. Hát ezért, csak az a lényeg, hogy mindent úgy és
azonnal megtenni, ahogy egyeseknek megfelel? Miért blokkolták le a média
eszközeit, hogy az ilyesmiről vitázni lehessen? Miért nem lehet ezekkel a
kérdésekkel a nyilvánosság elé kerülni? Miért nem szól senki ezekről a
kérdésekről a Magyar Parlamentben? Miért ellensége ennek az országnak az a
magyar, aki félti az Anyaországát. Miért vagyok én nacionalista, fasiszta,
antiszemita akkor amikor nem hagyom el Hazám még akkor sem amikor Ő engem
akaratom ellenére elhagyott? Mivel magyarázni azt a hőbörtöt,amit rendez a
ballib párturalom. Miért beszél ez a hatalom arről, hogy a vesztesnek a
dolga a halgatás? Vagy ahogy a Big Brothers-ban az egyik nő amikor azt
ajálja az ellenzékenek élén Orbánnal, hogy "maradjon a valagán és halgasson"
mert a szavazást aki elveszti az hallgasson. Milyen jogon tud egy
kereskedelmi televizió ilyen vadul belemártózni az ország belügyébe -
mondhatnám magam is, ha már az ellenzék dolga a hallgatás. Hát a demokrácia
az nem igy működik! Az ellenzéknek még amúgyan észre kellene vennie ezeket a
dolgokat és róluk minden eszközt használva a nyilvánosságot informálni. De
mindenképpen a polgári köröket. Ahol az átlagemberek tömege várja azt, hogy
cselekedjen, mert érzi azt, hogy most jött el az idő, most nem szabad
tévedni. A jogrendszert immár úgylátszik a ballib oldal nem hajlandó a valós
jog alapján helyrerakni. A nemzetközi birósághoz kell fordulni
jogorvoslásért, minnél előbb annál jobb. Nem hagyni az időt múlni. A
becsületünkről és valós erényeinkről kell tudomást venniük azoknak a már EU
tagoknak akik eddig a viselkedésünk alapján inkább megalázó szerepet adnának
mint egyenjogúságot. Ez tény.
Ezekkel a dolgokkal ha nem világosodik meg elménk, akkor gyerekes a vágyunk
arra, hogy azt gondoljuk majd valaki segit nekünk. Nincs segitség, a
talpunkra kell állnunk, és lehetetlenné kell tenni azokat a mesterkedéseket
amelyeket a hátunk mötött intéznek. Ha erre  dologra Orbán sem hajlamos,
keresni kell olyan magyart aki válalkozik erre. De ha felhatalmazzuk, akkor
meg kell adnunk minden támogatást a végsőkig azért, hogy mellette álljunk
akkor is amikor támadások sora éri. Mert az biztos, hogy az ellenállás erős
fog lenni az ellenfeleknél, hiszen javaikat igy fogják csak végleg
átmeneteni. Ez biztos, máskülönben nem lenne ez a nagy igyekezetük ebben a
gyors betagosodási igyekezeteknek.
Testvéri szeretettel, Isten segitségével Mo -ért a jövőnkért.küzdve
üdvözöllek benneteket.
Bandi.