Emlékjel Attila hun királynak

2014. augusztus 22. Háromszék

http://www.3szek.ro/kepek2/thumb/20140821204621.jpgAugusztus 20-án, Szent István napján 22 órakor egyszerre gyújtottak őrtüzet a Perkőn, az Óriáspince-tetőn és a Kézdialmás szomszédságában lévő Avas-tetőn. Cserei Lázár kézdialmási egyházgondnok kezdeményezésére az Avas-tetőn emlékjelt állítottak Attila hun királynak, és nagyméretű székely lobogót is avattak.

A kőtömbre az alábbi szöveget vésték: "E kő őrizze emlékét a hunok nagy királyának, kinek neve Attila (395-453), ura volt ő minden földnek, a Jeges-tengertől a Fekete-tengerig, a Rajna folyótól a Keleti-Kárpátokig." A hun király neve rovásírással került a kőre.

Este nyolc órakor több száz kézdialmási, lemhényi és csomortáni lakos gyűlt össze az Avas-tetőn, ott, ahol 2010-ben emlékkeresztet állítottak, és elhelyezték a legenda szerint Krisztus lábnyomát őrző kőtömböt. A Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület ősmagyar ruhát viselő nyolc lovasa, valamint a Kelemen Didák Cserkészcsapat cserkészei álltak díszőrséget az ünnepség ideje alatt, melynek során Cserei Lázár ismertette Attila hun király életét, Molnár István kézdialmási polgármester pedig rövid ünnepi beszédet mondott. Az ünnepi szentmisét Kopácsi Ferenc és Sánta Pál kézdialmási, illetve lemhényi plébános celebrálta, ők áldották meg az új emlékjelt. A magyar és a székely himnusz közös eléneklése után Kádár László hagyományőrző huszár őrnagy Attila korára emlékeztető lovasíjász bemutatót tartott.

Kapcsolódó:
   
Breton és baszk szervezetek is kérték belépésüket az SZNT luxemburgi perébe
   
Kína elismeri a hun-magyar rokonságot
   
A kínai-hun(-avar-magyar) kapc Aradi solat jelenlegi bizonyítékai
   Aradi 
Éva dr. - A fehér hunok vallása indiai források alapján
   
Hegyek Nimróddal kapcsolatban
   
ÉSZAK-MEZOPOTÁMIA, PÁRTUS BIRODALOM, TIGRIS-EUFRÁTESZ köze, NIMRÓD - JÉZUS - SZŰZ MÁRIA NYOMÁBAN

 

 

Breton és baszk szervezetek is kérték belépésüket az SZNT luxemburgi perébe – AUDIÓ


http://erdely.ma/ujkepek/2014/08/200/1408732286_9338.jpg

Forrás: erdon.ro

A franciaországi Breton Kulturális Intézet, és a spanyolországi Baszk Nemzeti Párt is kérte belépését abba a perbe, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) két képviselője indított az Európai Unió luxemburgi bíróságán az Európai Bizottság ellen a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezésük bejegyzésének az elutasítása miatt.

Erről Izsák Balázs, az SZNT elnöke számolt be péntek délután a Kolozsvári Magyar Napok keretében szervezett, az erdélyi autonómiatörekvésekről szóló pódiumbeszélgetésen.

Izsák Balázs elmondta, a breton és a baszk szervezetek az SZNT képviselői oldalán avatkoznának be a perbe, amiként ezt korábban Magyarország, és a székelyföldi Kovászna megye önkormányzata tette. Az alperes Európai Bizottság oldalán eddig Szlovákia, Görögország és Románia lépett be a perbe.

Az SZNT vezetői és partnereik a polgári kezdeményezés eszközével próbálják elérni, hogy az unió kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A kezdeményezés elfogadása a székelyföldi autonómiatörekvéseket erősítené. Nem kezdhették azonban el az egymillió európai aláírás összegyűjtését, mert az EB úgy ítélte meg, a téma nem tartozik jogalkotási hatáskörébe. A kezdeményezők az EB elutasító határozatát támadták meg az EU luxemburgi bíróságán. A perbe belépő felek írásban fogalmazhatják meg álláspontjukat a vitatott kérdésről.


Izsák Balázs azt is elmondta, a 153 székelyföldi önkormányzat közül eddig 27 fogadott el autonómiapárti határozatot, amelyet a román kormány képviselői mellett az Európa Tanács és az Európai Unió illetékes szerveinek is eljuttattak. Az SZNT elnöke hozzátette, októberben ülésezik az Európa Tanács Helyi és Regionális ÖnkormányzatokKongresszusának a monitoring bizottsága, mely a székelyföldi autonómiapárti határozatok ügyét is napirendjére tűzte. Reményét fejezte ki, hogy addig legalább száz önkormányzati határozat lesz a bizottság asztalán.

Az SZNT elnöke vitatta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökének, Kelemen Hunornak azt az álláspontját, hogy a jelenlegi román alkotmány keretei között semmilyen autonómiaforma elérésének nincsen realitása. Hozzátette, álláspontja szerint Székelyföld területi autonómiája nem Románia nemzetállami önmeghatározását, hanem annak csupán a nacionalista értelmezését sérti.

Azt is megemlítette, nem lehet alkotmányos akadálynak tekinteni, hogy az alaptörvény felsorolásában a régió közigazgatási egység nem szerepel. Arra hivatkozott, hogy valamennyi román párt szükségesnek tartja a régiók bevezetését, de azt sem tartaná bajnak, ha az egységes és autonóm Székelyföldet megyeként határoznák meg.

A pódiumbeszélgetésen Szilágyi Ferenc, a Partiumi Autonómia Tanács (PAT) alelnöke elmondta, a partiumi autonómiatörekvésekben kiindulási pontnak tekintik az SZNT dokumentumait. Hozzátette, a Partiumban jelenleg a regionális tudat felélesztését tekintik a legfontosabb feladatuknak. Szeptemberben hirdetik ki annak a pályázatnak az eredményeit, amelyet a Partium szimbólumainak a megalkotására írtak ki. 

MTI


Kína elismeri a hun-magyar rokonságot

 

A hunoknak Attila halála után is volt birodalmuk

[szorenyi.p] publikálva: 2013-05-25 19:51:00 | Nyomtatás print

hírkép

A déli hunok idén 1600 éve alapított fővárosába, az északnyugat-kínai Senhszi tartomány Tungvancseng nevű településére készül egy szakmai konferenciára Obrusánszky Borbála történész, keletkutató, akit Kiss Róbert Richard Prima Primissima-díjas újságíró Inforádiós műsorában is hallhattak az érdeklődők.

 

A Kínában történelmi tényként kezelt hun-magyar rokonság révén meghívott orientalista 2005-ben járt először a déli hunok egykori székhelyén, ahol a hun kultúra a világon egyedülálló módon fennmaradt építészeti öröksége található.

Obrusánszky Borbála szerint az elmúlt évek, évtizedek kínai kutatásai nyomán a hunokra a han kínaiak sem idegen barbár népként tekintenek, hanem egyre elterjedtebb nézet szerint a maguk ősei között tartják őket számon.

Ta Hszia hun királyság fővárosát Helian Popo (381-425) hun vezér építtette a mai Senhszi tartomány és Belső-Mongólia határvidékén, csaknem 20 ezer négyzetkilométeres, homokos-löszös területen. A történészek szerint 431 körül a városban és környékén mintegy 40 ezren éltek, voltak közöttük hunok és hanok, illetve a Selyemút mellől érkezett kereskedők is.

Feljegyzésekből arra következtetnek, hogy évtizedek múltán a területet belepte a homok, egyesek szerint teljesen elnéptelenedett, mások szerint maradtak még lakói, akik fokozatosan más nomád törzsekkel szövetkezve, azok neveit kezdtek el használni. Így a kései hunok lassan beolvadtak a környező népekbe.

A nyugati irányú vándorlás révén jutott a mai Kínától sok ezer kilométerre Attila népe is - emlékeztetett a magyar vonatkozású tényre Obrusánszky. Mint mondta, Attila halála után még erős birodalmat hoztak létre a Kaukázusban, s a források meg hosszú ideig emlegetik őket.

Ottani birodalmuk a 8. század elején szűnt meg arab támadás miatt. Az egykori eurázsiai népek kultúrájában máig világos nyomot hagytak; a mongolok, csakúgy, mint a törökök, őseiknek tekintik a hunokat.

Kína szerte ismert az is, hogy a kínai nyelvben Magyarország elnevezése, az angol Hungaryra alliteráló "hsziongjáli" szó első tagja, a hsziong nem véletlenül utal épp a hunokra. Egyébkent a középkori magyar királyok is okleveleikben, érmeiken a Hungaria-t szerepeltették, a "magyar" elnevezés csak később terjedt el.

Obrusánszky Borbála beszámolt arról is, hogy Tungvancseng fennmaradt vályogból és rizsmasszából, helyenként fa elemekkel készült építményeiből jól körvonalazható, hogy a város egykor három részre tagozódott. Az egyszerű emberek lakhelyeire, a kormányhivatalnokok és nemesek "rezidenciáira" és a legbelsőbb palotavárosra, az uralkodó otthonára.

A kutatások során kiderült az is, hogy az építkezések folyamán itt is jellemző volt az "építőáldozat", vagy ha úgy tetszik, a falba temetés. A magyar kutató épp e témakörben fog előadást tartani az évfordulós konferencián, ahol levetítik a rendező jelenlétében A hunok titkos története című, Kínában készült dokumentumfilmet, Daubner György munkáját.

 

 

Hegyek Nimróddal kapcsolatbanhttp://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=2084

Cím  +  - • Fájl neve  +  - • Dátum  +  - • Pozíció  +  -

mount_nemrut.jpg
Nemrut hegyTörökország
A területen több szobormaradvány is található, melyek Antiochus perzsa és makedón elődeit ábrázolják. A szobrok jellegzetesen görög arcvonásokkal bírnak, de perzsa ruhát viselnek és a hajstílusuk is perzsa. Az egyik maradványon csillagok és bolygók találhatóak, melyek helyzetéből következtetni lehet az építés időpontjára, amit i. e. 62. július 7-ére tesznek. A vizsgálatok szerint a helyszínt asztronómiai és vallásos célokra is használhatták.
Nimród:
Nimrud nagykirályban egyszerre jelenik meg az isteni minőség égen és földön egyaránt.
NIB-UR tehát az ős, aki a Fényt közvetíti a Magyar Nemzetnek, melyet egyben - küldetéssel - el is indít földi vándorútjára. Ez a küldetés pedig a Nap fényének a hordozása, a Világosság továbbadása. Ezt tette JÉZUS is, akit a zsidó hagyomány a "Párduc Fiának", héberül "Rabbi ben Panther"-nek nevez. Ezzel akaratlanul is kimondja, hogy Jézus a Fény földre születő küldetésével jött közénk és fizikailag a nimródi vérvonalban testesül meg -lásd Jézus és a pártusok kapcsolat
admin 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(2 szavazat)

 

 

nemrut_01.jpg
Nemrut hegyTörökország délkeleti részén
2134 méter magas.
A hegyen különböző görög és perzsa istenek szobrait találjuk, mint például Héraklész, Zeusz, Orosmasdes, Apollón vagy Mithrász. Itt található még Antiochus Teos kommagéné király síremléke is, mely egy nyolc-kilenc méter magas szobor, amihez két oroszlán és két sas tartozik.

Nimród birodalma:
A birodalomhoz tartozó városállamok között Úr, Suruppak, Uruk, Umma és Kis voltak a legműveltebbek.

A Közel-Kelet ősnyelve, amely Nimród előtt az egész föld nyelve volt a szabírok, a saka-szkíták, az etruszkok, az ahájok, kunok, az úzok és avarok, a hun törzsszövetségiek és a szavárd magyarok által beszélt magyar nyelv volt. Erre a következtetésre jutott az Arvisuratól függetlenül számos nemzetközi Közel-Kelet kutató, így pl. Francois Lenormant, H. Sayce, Jaquetta Hawkes vagy Gordon Childe.
admin 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
(9 szavazat)

 

nemrut_dagu.jpg
Nimród hegye (Nemrut-hegy)1987-ben a Nemrut-hegy felkerült az UNESCO Világörökségi listájára.
Nimród
Mit mond a Révai nagy lexikon:
Khám, Noé második fia. A bibliai elbeszélés szerint Khámnak négy fia volt: Kus, Micrajim, Put és Kanaan. Kus alatt értették Dél-Arábia és Etiópia népeit. Micrajim alatt Egyiptom, Put alatt valószínüleg Libia értendő.

Ma már beigazolódott, hogy a kusok a szumirokkal egyidőben, jóval a semiták előtt, Arábiában éltek. Az első szakrális uralkodók ők voltak. Ázsiában a „kus” szó szkítát, szittyát jelent (és nem a hibásan lefordított afrikai etiópokat). A kus-nép, azaz a „szent kos népe” Khám-tól származtatja magát. A szumer KÁM a szószedet szerint „tökéletes isteni Tudás” jelentéssel bír. Eszerint az ősi értelemben, Nimrud atyjában, Kusban már egyesült két fontos, a magyarságra jellemző vonás:

1. Ez a nép az égi szarvas (Szíriusz), a csillagvilág, a kozmosz szülötte, mely isteni elrendelésből született a földre (gondoljunk csak az ősmagyar regösének szarvasállat - csillagvilág párhuzamára.
admin 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

                                                                                      Nemrut hegyTörökország délkeleti részén 2134 méter magas.


A hegyen különböző görög és perzsa istenek szobrait találjuk, mint például Héraklész, Zeusz, Orosmasdes, Apollón vagy Mithrász. Itt található még Antiochus Teos kommagéné király síremléke is, mely egy nyolc-kilenc méter magas szobor, amihez két oroszlán és két sas tartozik.
Nimród:
Nézzük meg magát a NIMRÓD nevet:
Nimród nevének eredeti formája ez volt: NIB-UR. Mivel a NIB párducot jelent, az UR pedig azt, amit ma is értünk alatta, nevének mai magyar elnevezése: PÁRDUC-ÚR. Ő az ősi NAP-KIRÁLY, a megszentelt uralkodó, aki a földön ugyanúgy megszabott földi pályán járja a Teremtőtől elrendelt útját, amint a Nap odafönt. Küldetéssel jött a földre és alkotott uralmat, hiszen feladata az Isteni teremtés végcéljának beteljesítése volt.
Sumér nyelven a neve: NIBU-KUS, ami azt jelenti: Kus Párduca. Ez a név utal Nimrud égi származására, arra, hogy a csillagokból jött. "Amint a mennyben, úgy itt a földön is".
admin 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(2 szavazat)

 

nimrod2520scan.jpg
Nimród - Ninivei ősi ereklye nyománLássuk csak, mit is mond erről a birodalomról a magyar ősemlékezet (Arvisura):
Az időszámítás előtti ötödik évezred legvégén Nimród nagy hatalomra tett szert a Közel-kelet ősi világában. Nimród - talán akaratán kívül is – birtokolta a világkirály címet. Hatalmas birodalom ura volt, amelynek területe Mezopotámiától Egyiptomig, a Káspi-tengertől a Kárpátokig (Melegvizek Birodalma) terjedt. A birodalom népeit az egységes magyar nyelv és írásbeliség tartotta össze.

A birodalom népei és elhelyezkedésük az alábbiak szerint alakultak:
1. Szabírok - A Tigristől és az Eufrátesztől Agadi és Mari városa térségéig,
2. Saka-Szkíták – Magyarka (Kaukázus) térsége
3. Etruszkok – Az Ida-hegy déli oldalától a Meleg-tengerig,
4. Ahájok – Az Ida-hegytől északra a Fekete Nagyvízig,
5. Szavárd Magyarok – Magyarkától , a MELEG Nagy-tótól a Van-tóig,
6. Úzok, avarok, garaúzok – Magyarkától Ummáig
7. Hun Törzsszövetségiek – Hétváros, Ménes Birodalma (mai Egyiptom)
8. Kunok – Magyarka és a Mari birodalom között (mai Kelet-Törökország1 hozzászólás
admin 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(5 szavazat)

 

orion_konstellacio.jpg
Nimród - Orion csillagképHét csillag alkotja: Betelgeuse, Rigel, Bellatrix, Mintaka, Alnilam, Alnitak, Saiph. Az égi Vadász alakja mely "H" betűre illetve rovás "R"-re hasonlít. A három középső csillag elhelyezkedése alapján építették a gízai piramisokat, illetve egyes feltételezések szerint a Pilis hegységben a 3 piramis helye Árpádvár, Rám-hegy, és Magas (Mágus) Hegy.

Tarsolya a három csillag alatt található. Ezen a helyen láthatjuk az M42-es mélység objektumot ahol csillagok születnek. Nagyobban nézve ezen a helyen egy szkíta alakot láthatunk. Keze szarvas, agancsos lófejben (Csodaszarvas) végződik. Hívják még Három kaszásnak és Orion kardjának is. Ennek megfelelően a 3 dimenziós mélységi ábrázolásban, a szárnyas sisakos varázsló kezében 3 kasza és egy kisebb kard is kivehető... 

Finn mitológiában Vejnemöjnen kaszája.

Hozzászólások között:Nimród tarsolyának nagyítása

A tarsoly nagyítása:


6 hozzászólás
admin 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(6 szavazat)

 

NimrodFortress.jpg
Nimród erődKözépkori erőd a mai Golán-fennsíkon, 800 méteres magasságban.
Nimród:
Ez a küldetés pedig beteljesedett, mert Jézus megváltotta az emberiséget.
Nibúr-Nimród pedig a hagyomány szerint a magyarság ősatyja, akitől Attila is származtatja magát. Ő a NAP-Ős, aki fényével bevilágítja az utat , és népünket elindítja vállalt küldetésével földi útján. Ő az égi Hadak Ura, aki az Orion csillagképből nyilával őrködik nemzetünk sorsa fölött.
Népünk és a Kárpát-Medence Boldogasszony védelme alatt áll. Semmiféle földi ármány nem tudja letörölni az égről Nimródot, a Turult (Aquila) és a Nyilas csillagképet sem, amely a Szent Koronát őrzi. A magyarság elpusztíthatatlan és amint ismét méltóvá válik reá, be fogja teljesíteni szent küldetését.2 hozzászólás
admin 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(6 szavazat)

 

93.jpg
Rejtélyes hasonlóságA gízai piramisok (hármashalom) az Orion övének vetületével.
Orion öve a Vadász csillagkép középső 3 csillaga. A Tejút magja felé vezető út csillagösvényen.1 hozzászólás
Kis Kapu 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(2 szavazat)

 

Nimrod_zarandoklat_Pilisben.JPG
Orion csillagkép Pilisben - Nimród zarándoklatOrion csillagkép Pilisben, mely bejárható a Nimród zarándoklattal. A csillagkép földre vetített mintája megtalálható többek között Egyiptomban és Pilisben is. 
A központi 3 piramis, a többi pedig szent hely pl Pálos kolostor. :-)
Ezeket a helyeket a kékkel jelölt Nimród zarándoklattal lehet bejárni. Forrás: Váry István3 hozzászólás
romger 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(9 szavazat)

 

Piramis_-_Nemrud-hegy_Karakus_-_Karakus_2.jpg
Piramis a Nemrud-hegyenA 2134 méter magas Nemrut-hegy (más néven Nemrud-hegy; törökül: Nemrut Dağı, kurdul: Çiyayê Nemrûd; örményül: նեմրութ) Törökország keleti részén található Adıyaman közelében. A törökök ha angolul nyelvű szöveget írnak a következő megnevezést használják: Mount Nemrod.
Az eredetileg önálló királyságot i.e. 162 Mithridates Kalinikos alapította. Létrehozott a perzsák, a macedónok és más közösségek számára egy erőteljes államot és elnevezte Kommagéné-nek, ami azt jelenti közösség geness görögül. A királyság legmagasabb pompáját I. Antiochos király időszakában élte. I.e. 62-ben első Antiokhosz (Antiochus) király egy titokzatos királyi szentélyt épített, oroszlánok, sasok, perzsa és görög istenek kolosszális szobrait, valamint a királyt ábrázoló két óriási szobrot készítettek. Piramis: a kúp alakú hegycsúcs volt a királyság legmagasabb pontja, 45 méter magas és 150 méter széles mesterséges hegy. Fejlett csillagászati ismeretek, magus papok.
Zsófia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0 szavazat)

 

nimrod-mountain-ujzeland.jpg
Nimród hegy Új-ZélandA hegy Mawaro-hoz közel található a következő koordinátákon:
-44.43333, 170.80000
Csúcsán egy kereszt található. 

Új-Zéland két nagyobb és számos kisebb szigetből álló állam a Csendes-óceán délnyugati részén. A Föld legelszigeteltebb állama: még Ausztráliától is kb. 2000 km-re fekszik. A másik legközelebbi nagyobb szárazföld délen az Antarktisz. Északon Új-Kaledónia, a Fidzsi-szigetek és Tonga szigetek helyezkednek el viszonylag közel. Hivatalos nyelve az angol és a maori.
Arch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0 szavazat)

 

nap_piramisa.jpg
A Nap Piramisa a mexikói TeotihuacanbanA hely nevének jelentése : " a város, ahol az emberek Istenekké lettek "1 hozzászólásTóthné Brigitta 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(1 szavazat)

 

24 fájl 2 oldalon

Ugrás erre az oldalra 

1

2

http://vilagbiztonsag.hu/keptar/images/icons/tab_right.png

 

 


TÖRÖKORSZÁG
ÉSZAK-MEZOPOTÁMIA
PÁRTUS BIRODALOM, TIGRIS–EUFRÁTESZ köze
NIMRÓD - JÉZUS - SZŰZ MÁRIA NYOMÁBAN


VÁLTOZÁS!

SOMLÓSI LAJOSSAL
Szakrális földrajz és építészet: Az épített és tájtemplomok szakértője


Keleten a Tigris és az Eufrátesz találkozásánál végződött a Termékeny félhold. Ezen a vidéken alakult ki kb. ie. IV. évezred táján a Sumér Birodalom.
 

Somlósi Lajostól előadás hallható pl. A magyar konyháról:

https://www.youtube.com/watch?v=XzmM81FX7h4
 

10 nap:
2015. .............  Változás!
 
1. nap: Budapest-Isztambul–Trabzon
Menetrend szerinti Turkish repülőjárattal Isztambulig, onnan szintén repülővel a Fekete-tenger partján fekvő Trabzonba. Szállás:Trabzon

2. nap:
Trabzon: 
Ie. VIII. szd-ban milétoszi kereskedők alapították. Kiemelkedő központ volt mind a római, mind a bizánci korban.
Hagia Szophia templom a XIII.sz.-ból (gyönyörű mozaik és falfestmények) és az ottomán stílusú Carsi dzsámi.
Trabzon környéki kirándulás: őskeresztény templomok, kolostorok
Sumelai Szűz Mária kolostor: barlangtemplomát 406-ban alapították.
Uzöngöl fennsík páratlan szépségei
Szállás: Erzurum

3. nap: 
Erzurum 1850 m magasan fekszik, a keleti vidék legnépesebb városa. Szeldzsuk és oszmán, kora középkori építészeti emlékek: kétminaretes egykori vallási iskola, Ulu dzsámi.
Kars, majd az örmény határ mellett, az egykori selyemút vonalán található Ani. Középkori örmény királyi főváros, kulturális és kereskedelmi központ volt. Az 1001 templom városaként ismerték. Szent György templom, Szűz Mária templom
Dogubeyazit-tól északra fekszik az 5137m magas Ararát-hegy, mely Noé bárkájának feltételezett színhelye. Szállás: Dogubeyazit

4. nap:
Ishak Pasa Saray palotája
: 366 szobás épületkomplexum, mely 99 évig épült.
Muradye-vízesés. Szállás: Van

5. nap:
Van városa:
 Legelső település nyomok Kr.e. 4.000-ből származnak. Kr.e. 17-7. században azUrartu királyságnak Tuspa néven, a bibliai Ararátnak volt fővárosa.
Van tó: Törökország legnagyobb méretű tava. A tóban lévő számtalan szigeten, számos örmény katolikus templomot, monostort alapítotak.
A legjobb állapotban megmaradt kolostor a Szent Kereszt templom a X. szd-ból az Akdamar szigeten.
Cavustepe kalesi középkori romjai
FakultatívAkdamar sziget ebéddel. Szállás: Van.

6. nap:
Malabadi híd

Hasankeyf: 4.000 éves barlangváros, melyet a Tigris folyó szel ketté. Eredeti neve: Sziklavár. A selyemút kiemelkedő települése.
Bizánci fellegvárként ismert citadella, Zeynel bey türbé, El-rizk és az Ulu dzsámik Szállás: Mardin

7. nap:
Mardin:  
Mezopotámiai síkság ékessége. Óvárosában méz színű kőházak, teherhordó szamarak és a híres bazár Jeruzsálemet idézik.
Mar Hanania monostor: A monofizita szír keresztények pátriárkájának 4.sz-i székhelye.
Mardin tartomány Szíriával határos. Itt található Nusaybin határváros, ahol kb. 300 magyar származású muszlim él.
Diyarbakir: A selyemúton fekvő város történelme Kr.e. 3500- ig nyúlik vissza. Városfala a Kínai Nagy Fal után a másodikként ismert (majdnem 6 km hosszú). 
Constantinus által 349-ben épített (ma is viszonylag ép) vár. Belsejében és a város egyes részein szeldzsuk és oszmán-török műemlék, mecsetek, minaretek és dzsámik őrzik a múltat. Lakossága túlnyomó többségben kurd származású.
A terület történelme Kr.e. 9.000-ig nyúlik vissza. Kr.e. 2.000 körül hurri föld volt, majd a Hettita Birodalom része lett. Ezt követően asszír, majd urartu és Kr.e. VII. szd. körül szkíták lakták. Kr.e. 625-ben médek, majd a perzsák Nagy Sándor uralkodása idején hódították meg.
Szállás: Urfa

8. nap:
Urfa: Ősi nevén Edessa: Török hagyomány szerint azonos Ur városával. Más történészek szerint Ur a mai Irak déli részén volt.
Az Eufrátesztől  80 km-re fekvő város legalább 8.000 éves múltra tekint vissza, a világtörténelem legrégebbi városai közé tartozik. Az Eufrátesz-Tigris azon egyik települése, mely a mezopotámiai kultúra bölcsőjét alkotta.
Jelenlegi lakosságának többsége kurd.
Itt őrizték Jézus hiteles képmását, a gyógyító erejű Mandyliont (Torinói lepel).
A muszlim hagyomány szerint Nimród itt szerette volna egy hatalmas parittyával Ábrahámot egy gigantikus tűzbe dobni, ám a tűz rózsakerté változott, melynek helyén ma a szent halastó, a Bahkh göl áll.
Látható a római kori vár Nimrud oszlopaival és a szent pontyok tava partján a gyönyörű Halil Rahman dzsámi, mely Ábrahám próféta szülőhelye.

Harran: Teremtés könyvében is említett, a világ egyik legrégebben, folyamatosan, mai napig lakott települése. A Méd Birodalom része volt.
Sumer neve „út, utca, utazás, karaván” értelmű. A párthusok idején teljes önállóságot élvezett. Kr.e. 53-ban a carrhaei csatában, a pártusokkal vívott harcban, a város mellett pusztult el a római Marcus Licinius Crassus hadseregével együtt.
A méhkas alakú házak eredetijei 2300 évvel ezelőtt épültek.

Göbekli Tepe"Istenek bölcsője"
A világ legősibb kőkör megalitjai, Nimrúd körszentélyei, Kr.e. kb. 12.000-ben. Kizárólag kultuszhelyként, szertartási központként működött. Legalább húsz kőgyűrű rejtőzik egymás mellett, a föld alatt.
A kőoszlopok gigásziak, a legnagyobbak öt és fél méteresek, súlyuk 15 tonna körül van.
Építése után néhány évtizeddel minden oszlopkört betemettek és új, már kisebb kört (olykor azon belül egy még kisebbet) emeltek fölé. Aztán ezeket is föltöltötték, és a közelben új kőkör építésébe kezdtek. Az első kőkörök a legnagyobbak és technikai-művészi értelemben legkidolgozottabbak.
I.e. 8200 táján Göbekli Tepe lassan feledésbe merült.
A mai alakor-búza a legősibb búza fajta, mely a Karaca dag hegy lankáin terem, mely alig 100 kilométerre található Göbekli Tepétől.

Eufrátesz: A rajta épült vízierőmű, melyet Atatürkről neveztek el. A világ egyik legnagyobb ilyen létesítménye.

Nemrút-hegy: Nimród = Az ősi Nap király = Párduc Úr
A páratlan élményű Eufrátesz melletti Naplementében megcsodáljuk a hegy egyik 2206 méteres teraszán a hatalmas, isteneket ábrázoló szobrokat, melyeket a világ 100 csodái között tartanak számon. Épített királyi halomsír.
(Nimród, Hunor, Magor...?!)
A civilizáció egyik bölcsőjének, Mezopotámiának legnagyobb királytemetkezési helye.
Itt található egy 150 m mély akna, melynek alját évente 2x világítja meg a Nap mikor az Oroszlán csillagképben van és mikor az Orionban áll. Érdekessége, hogy ezen az úton halad át a Nap a Tejúton. Az ősi világban ezt a Mennyország kapujaként ismerték.
1800 méterig mikrobusszal megyünk föl, majd 500 m-es gyalogtúrával jutunk fel a csúcsra.
Szállás: Adiyaman

9. nap: 
Gazyantep: A világ egyik legősibb települése, a Hettitta Birodalom része volt.
A világ 2. legnagyobb mozaik múzeuma és a zeugmai múzeum. 
FakultatívEufráteszen hajóval indulunk Halfetibe, az elsüllyedt középkori városba. Szállás: Gazyantep

10. nap
Gazyantepből repülővel Isztambuli átszállással Budapestre.


Utazás:
Repülővel: 

Budapestről Isztambulig, onnan átszállással Trabzonba
Visszafelé Gazyantepből Isztambulba, átszállással Budapestre.
Helyben: Légkondicionált autóbusszal a Szír határig és vissza

Jelentkezés és információ: 
admin@egipatrona.hu, 06-30-648-3543

 

Jézus Urunk származása
Nimród aki minden szkíta Napkirálya a magyarság ősapja is krónikáink szerint!
Ha anyai vonalon nyomozunk Jézus urunkat illetően a szkíta-pártus uralkodókhoz érkezünk! Pa-Kur és Arad királyokhoz
.

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/IhLHLJnFB7V-s3Zcm5Rj8AhpumELdpX-VEpMi4dnSrC8cKbDoNevnBEXpbxpGFwMQEd7sNbwuNoQnwQIgEfk-4RWPSWMFWoSrrRhqMfR5ZMuonepUJo9fFk=s0-d-e1-ft#http://www.fw.hu/nemzetihirhalo/htmlkeret/jezusurunk_szarmazasa.jpg
Videó: http://www.youtube.com/watch?v=T-pjbuJ2mwg


....„utolsó honfoglalásunk” törzsszövetségének egy része, közöttük éppen az „Árpádi törzs” a Kaukázustól délre eső területeiről származott, mely terület Arméniát és Szíriát is magába foglalta, közepén Adiabene tartománnyal és a Van-tó központú tartománnyal. IV. Béla királyunk felesége: Laskarish Mária ide küldte Ottó frátert három társával, hogy keresse fel az ő itt élő rokonait. Ottó fráter a maradvány-magyarokat 1233-ban még itt találta és vélük magyarul beszélt....
...nemcsak Árpád családjának vannak adiabenei vonatkozásai, hanem a Nimródiak másik nagy egyéniségének, az „Isten Fiának” a Názáreti Jézusnak is.
...
„Urunk megtestesülésének 819. esztendejében Ügyek, Szhkítiának … Magóg király nemzetségéből való igen nemes vezére, Dentu Magyariában feleségül vette az Abiabene-beli vezérnek Emese nevű leányát. Ettől fia született, aki Álmusnak neveztetett…”
Mindezekből az is következik, hogy az „Árpád-ház” és az adiabenei királyi „ház” között közvetlen rokonság állt fenn, és így a két királyfi, Jézus és Árpád vérrokonok voltak és mindketten az arameus nyelvet, „Az Ige nyelvét” beszélték, amelyen Isten is beszélt Ádámmal.
...

Forrás és további olvasni való: 
magyarhon.eu

Nimród török földön
 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/nimrod-az-osi-nap-kiraly.html


https://ci5.googleusercontent.com/proxy/shwTQ4YkWXiokQfNMzHdPGDFGvl0FS_IFuZ9WpnMSxMtDg2EnZNxtpZGkCZXkqiSHZehr3i-488PYbenjVxsZBKwUppUy_I=s0-d-e1-ft#http://www.magyarhon.eu/images/stories/engadi.jpg


Az út fotókkal:

2. nap Trabzon: Hagia Sophia templom

http://www.ha5oj.hu/images/news/trabzon4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-IXS7KexmgpY/Ue40fUiHgmI/AAAAAAAADj8/w72Ktc7Hp4k/s1600/t%25C3%25B6r%25C3%25B6k017.jpg
pps:
 Sumela Kolostor Törökországban
http://utazom.com/sites/default/files/utazas-korutazas/3353/anatolia-elo-multja_2.jpg\

 


104 - belul.jpg

108 - fresko3.jpg
Uzungöl fennsík: Hosszú tó
Dosya:Uzungöl lake and town.jpg
3. nap Erzurum
http://www.guide-martine.com/images/erzurum.jpg
File:Erzurum Cifte Minareli Sunrise.JPG
Ani: Dupla városfal
Fájl:Walls of Ani.jpg


http://cala.unex.es/cala/epistemowikia/images/d/d4/Saint_Gregory_%28Tigran_Honents%29_Ani_Turkey.jpg

Ararát-hegy
http://www.femina.hu/utazas/igy_nez_ki_az_emberiseg_szulohelye_ararat/ararat_templom.jpg
4. nap Ishak pasa palotája

Fájl:İshak Paşa Sarayı.jpg
http://www.dolcetravel.hu/userfiles/images/fotogaleria/1333_ishak_pasa_21.jpg
Muradye vízesés
http://img6.indafoto.hu/10/7/126887_911bac81a7855398514dd760f233ae33/12994293_20cd35996f4669f4dd899c0f85ecfd06_l.jpg

5. nap Van városa
Fájl:City of Van (view from Van Kalesi).jpg
Van tó
http://photos.wikimapia.org/p/00/00/39/26/01_big.jpgCavustepe romjai http://reocities.com/Yosemite/Rapids/2164/Pictures/cavustepe.jpg6 http://www.brodyaga.com/pages/photos/Turkey/Hasankeyf-Batman%20Turkey%201233912773.jpg http://img844.imageshack.us/img844/3726/img0372b.jpg
7. nap Mardin