SZITTYA HÍRSZOLGÁLAT: Katasztrofális földtörvény a Felvidéken !
 
 
---------- Továbbított levél ----------
Dátum: Tue, 4 Nov 2003 01:00:54 +0100 (CET)
Feladó: Geönczeöl Gyula <
geonczeol@freemail.hu>
Címzett:
geonczeol@freemail.hu,
       
parkany@stonline.sk,
       
elizburian@yahoo.ca,
       
fiscalcom@yahoo.com
Másolatot kap: szerk@magyarnemzet.hu,
       
redakcia@ujszo.com,
       
levelek@mhirlap.com
Tárgy: földtörvény

                                         NYILATKOZAT

A pozsonyi törvényhozás 2003. október 24.-én törvényt fogadott el, amely a
kárpótlással és a benesi korszakban a magyaroktól és németektől elkobzott
földvagyonnal rendelkezik.

A törvényről igen keveset olvashatunk a sajtóban, ugyanakkor tudni kell,
hogy csakis azok igényelhetik vissza földjeiket, akiktől azt az állam 1948
februárja, tehát a kommunista hatalomátvétel utan vette el.

Mivel a magyaroktól és németektől a vagyonokat 1945 és 1948 között
kobozták el, a törvény diszkriminativ módon intézkedett. Hiszen a
magyaroktól és németektől elvett vagyonokat 1948-at megelözően kizárólag
szláv telepeseknek adtak át. A most elfogadott törvény tehát az elkobzott
főldeket a szláv telepeseknek biztositja és ezáltal a szinmagyar ővezetekben
szláv birtokrendszer létrehozásán fáradozik, ami kimeriti az etnikai
tisztogatás problémáját.

A most elfogadott törveny pl. nem vette figyelembe:

a. Azokat a Szlovák Legfelsőbb Birósag által hozott itéleteket sem, amelyek
    kárpotlási kérdésekben már a magyarok javara lettek meghozva.

b. A törvény nem orvosolja a benesi korszak törvénytelenségeit, ráadásul
    ujabb sérelmek elkövetését teszi lehetővé.

Ami pedig példátlan a maga nevében az pedig az, hogy

c. Elrendeli, hogy azokat a földeket, amelyek iránt a most meghozott törvény
    alapján igény nem jelentkezik,  kerüljenek az önkormányzatok felügyelete
    alá, tulajdonába. Ugyanis a földeknek megvannak a telekkönyvek adatai
    szerint az eredeti magyar tulajdonosai és ehhez a kérdéshez, tehát a 
    Telekkönyvekhez, még a legsötétebb kommunista időkben sem nyultak 
    hozza. Most azonban az új törvény főlrugva a sok évszazad alatt kialakult
    rendet arról intezkedett, hogy átlepve a telekkönyveket, a földvagyont
    kotyavetyére az önkormányzatoknak adja át.

A Magyar Koalició Pártja nyugati, tehát francia és német nyomásra, illetve a
mindent letaroló anyaországi igyekezet alapján, hogy Magyarországot
felvegyék az Európa Unioba, belekényszeritették a szlovák kormányba. A
legutobbi koaliciós szerződés szerint a MKP megigérte, hogy nem nyitja meg
a benesi törvények kérdését, amihez eleve nem volt joga. Megigérték
azonban a magyar egyetem engedélyezését, amit húztak, halasztottak.

Arról azonban szó sem volt a koaliciós szerződésben, hogy a magyar egyetem
engedélyezéséért cserében a MKP átengedi a magyaroktól elvett vagyonok
rendezésének kérdését és olyan földtörvény létrehozásában vesz részt, amely
a magyarok földjeit átengedi a benesi korszak szláv telepeseinek. Mintegy
500 ezer hektár termőföld feletti ellenörzést a magyar települések
körzetében szláv telepeseknek.

Látva a veszélyt, mint az MVSZ SZOT elnöke, 2003. augusztus 28.-án
levélben tiltakoztam Simon Zsolt földművelési miniszternél a készülő
törvénytervezet miatt, a levelet pedig másolatban megküldtem minden MKP
parlamenti kepviselőnek és a sajtónak. Választ sehonnan sem kaptam.
Egyedül elképedt polgármesterektől hallottam véleményeket, akik meg
voltak rémülve azért, mert falvanként több ezer hektár terület elvesztését
látták megvalosulni akkor, amikor a magyar vidéken a munkanélküliség eléri
az 50%-ot és a termőföld fontos termelőeszköznek számit. Volt olyan
polgármester is, aki az MKP vezetéséhez közel áll és azt mondta, hogy a
magyarság "legitim" képviselői éspedig a legfelsöbb vezetés egyenesen az
"őrültek" gyülekezete, amely nincs tisztában azzal, hogy a felvidéki
magyarság alapvető létérdeke ellen milyen merényletet követnek el ezzel a
törvényjavaslattal.

Természetesen nincs minden veszve. A felvidéki magyarságnak megvannak a
szövetségesei a jelenlegi Európában és nekik is érdekük a benesi korszak
vagyoni kérdéseinek rendezése. Velük kapcsolatban állunk. Azt azonban a
felvidéki magyarság nem engedheti meg magának, hogy olyan képviselete
legyen, mint az MKP.

Ezert arra kérek mindenkit, hogy a jövőben azokat a magyarokat
támogassuk, akik minden egyéb szempontot mellőzve a magyar lakosság
érdekeit képviselik. Ne fecséreljük el lehetőségeinket és a jövőben a Magyar
Koalició Pártját sem anyagiakkal, sem erkölcsileg és főleg szavazataival ne
támogassuk. Csak akkor van kiut ebből a helyzetből, ha a jelenlegi MKP
vezetéstől megszabadulunk és a szóban forgó törvényt amilyen gyorsan csak
lehet oda juttatjuk el, ahová való: A történelem szemeteskosarába, azokkal
egyűtt, akik kitalálták. Ehhez kérem segitségüket.

Geőnczeöl Gyula
A Magyarok Világszövetsége
Szlovákiai Országos Tanácsának elnöke
Léva, 2003. október 25.