SZITTYA HÍRSZOLGÁLAT:  FELHÍVÁS

 

 

Magyar Földvédő Mozgalom

 

Mi, e felhívás aláírói,

 - a Százak Tanácsa 2002. október 2-i felhívásának súlyát átérezve, és azt elfogadva, - történelmi elődeink országépítő és országvédő tetteiből, gyermekeink, unokáink iránt viselt felelősségtudatunkból, valamint nyelvünket, nemzeti hagyományainkat és kultúránkat – egyszóval nemzeti létünket – féltő hazaszeretetünkből fakadóan

„Magyar Földvédő Mozgalmat” indítunk el

és azonnal belekiáltjuk minden magyar fülbe:

Veszélyben a haza! Veszélyben a nemzet!

 

Mindez akkor is így van, ha egyesek e súlyos helyzetet nem veszik észre, mert valós ismeretanyag helyett hazugságokat, féligazságokat kapnak a politika szereplőitől,

vagy a valós tényeket elhallgatják előlük.

Ma már mindenkinek világosan kell látni, hogy helyrehozhatatlan hiba elkövetésére ösztönzi a politikai hatalom – pártállástól függetlenül - a nemzetet!

 

A termőföldet korlátozás nélküli szabad világprédává tette a parlamenti hatalom azáltal,

hogy az Európai Unióhoz csatlakozás folyamatában egységesen támogatta a kormányt 2001. decemberében „A tőke szabad áramlásáról” szóló fejezet aláírásában. E fejezetbe került bele Magyarország, vagyis az állam egész területe, mint olyan tőke, tehát árú, amely bárki számára korlátozás nélkül eladható!

Ez a felelőtlen, hatalmi önkény nem támogatható, ezt mindenáron meg kell állítani,

mert NEM LEHET             olyan magyar hatalom,

olyan magyar parlament,

olyan magyar képviselő,

olyan magyar államfő,

olyan magyar kormány,

olyan magyar miniszterelnök,

olyan magyar miniszter,

olyan magyar párt,

olyan magyar politikus,

mert NINCS OLYAN MAGYAR, akinek lenne felhatalmazása honfoglaló és nemzetvédő őseinktől, valamint gyermekeinktől, unokáinktól arra,

 hogy a magyar termőföldet idegen kézre juttassa,

vagy arról alkudozzon, tárgyalásokat folytasson,

vagy olyan szerződéseket, megállapodásokat kössön,

melynek eredménye a magyar föld idegen tulajdonba kerülése lehet!

A MAGYAR FÖLD MI VAGYUNK!

Az édes anyaföld, a „szülő”-föld a mi édesanyánk. Gyermekeink édesanyja, a magyar nemzet minden gyermekének az édesanyja, az éltető és eltartó erő!

A mindennapi kenyeret adó!

Édes anyanyelvünket, a magyar szót, a magyar kultúrát adó és őrző!

Ha a magyar föld elvész, vagy mi magunk veszejtjük el, akkor meghalunk, elpusztulunk!  Hazátlanokká válunk!

HAZA CSAK ADDIG VAN, AMÍG A MAGYAR FÖLD A MAGYAR NEMZET TULAJDONÁBAN VAN!

A helyzet annyira veszélyes, hogy nem ülhetünk tétlenül tovább!

 Tevőleges és határozott összefogásra szólítunk fel minden hazáját szerető magyart – pártállástól függetlenül - arra, hogy a Magyar Földvédő Mozgalom közös elindításával és annak keretében fogjunk össze, és akadályozzuk meg a magyar termőföld idegen kézre juttatását!

HA MÁSKÉNT NEM LEHETSÉGES, AKKOR AZ EURÓPAI UNIÓHOZ CSATLAKOZÁS MEGAKADÁLYOZÁSÁVAL!

 

MAGYAROK!

A MAGYAR FÖLD, A MAGYAR HAZA NEM ELADÓ!

 

A mozgalom tagjai, támogatói vállalják, hogy az EU csatlakozással kapcsolatos minden olyan ismeretet, ami a népszavazás kérdésére adandó válasz kialakítását segíti, saját baráti és ismerősi körében továbbadja, illetve összegyűjti.

A mozgalom elindítói szilárd meggyőződéssel állítják, ha az EU csatlakozás elengedhetetlen feltétele biztosítani a külföldiek számára a magyar termőföld szabad adásvételét,

akkor mindenkinek további mérlegelés nélkül NEM-et kell mondani az EU csatlakozásra.

Élet-halál harcról, a nemzet megmaradásáról van szó!

A Magyar Földvédő Mozgalom létrehozására azért van szükség, mert ma az országgyűlésben egyetlen párt, sőt egyetlen képviselő sincs, aki a globális pénzhatalom magyarországi agressziójának NEM-et merne mondani! Ma az EU kérdésben legalább a fél országnak nincs parlamenti képviselete, nincs olyan politikai támasza, amely a magyar földet, a hazát,

az állam függetlenségét politikai hatalomba ágyazottan megvédhesse!

Tégy magad is, tegyünk közösen is, s a haza fényre derül!

***

A „Magyar Földvédő Mozgalom” megalakulásának előkészítői, szervezői és támogatói:

(Nevek felsorolása:…….)

***

 

A szerveződő „Magyar Földvédő Mozgalom” induló e-mail címe: mafom@mailbox.hu, ahová várja olyan személyek, társadalmi szervezetek, egyesületek, baráti körök csatlakozását, akik az MFM egyetlen céljának –a magyar termőföld magyar kézben tartásának - eléréséért tenni tudnak és akarnak, valamint adják nevüket a fenti dokumentumhoz.

 

A szerveződő „Magyar Földvédő Mozgalom” hivatalosan 2002. november 3-án kerül bejelentésre nagy nyilvánosság előtt, a Gyülekezési jogról szóló III. tv. előírásai szerint bejelentett Dózsa György úti demonstráció alkalmával.