FELHÍVÁS A NEMZET MINDEN POLGÁRI KÖRÉHEZ

 

A mellékelt felhívásban foglalt tanácskozás országos méretű megszervezéséhez kérjük minden nemzeti elkötelezettségű honfitársunk, polgári és nemzeti körök, kezdeményezések segítségét.

 

Az országos szervezés és rendezés azt jelenti, hogy az ország minél több településén, ugyanazon időben szervezzünk csatlakozó tanácskozást. Ehhez mi minden segítséget biztosítunk. Azon szervezők, akik - bármilyen kis léptékű lehetőséggel is rendelkezzenek – vállalják a helyi szervezést, jelentkezzenek villámlevélen (e-mail), a bojti@fonixvar.hu, vagy a Tiszta Kézzel Nemzeti Kezdeményezés 1502 Bp. Pf. 291 címen.

 

A rendezvényen biztosított lesz a folyamatos világháló-kapcsolat, ezért a helyi szervezők is vegyék ezt lehetőleg figyelembe. Számítógépen adatokat, illetve dokumentumokat küldve biztosítjuk a folyamatos kapcsolattartást, és az anyagok egy helyen gyűjtését. Előkészületben van a magyar, nemzeti gyökerű Szent László TV beindítása. Ennek felhívását is mellékelem, melyre jelentkezőket várunk. A Szent László TV rádió adása kísérleti üzemben már világhálón elérhető, a Világrádión. Terveink szerint a tanácskozást folyamatosan közvetíti a Szent László TV rádiója, így az mindenütt, folyamatosan követhető lesz a hálón. Ennek műszaki előkészítése is folyamatban van.

Ahol esetleg nincs mód számítógépes rendszerhez csatlakozni – ehhez egy telefonvonal és egy számítógép kell világháló csatlakozással - ott közösen megoldást találunk. Ezért mindenki jelezze a műszaki lehetőségeket is. Fontos, hogy levélben tartsunk kapcsolatot (villámlevél vagy postai), a telefon csak egyes sürgős részletek megbeszélését szolgálja.

 

Jelentkezéseteket várva, a szervezők nevében:

Bojti György Pál

60/60-320055

E: bojti@fonixvar.hu


 

FELHÍVÁS A TIZENÖTMILLIÓS MAGYAR NEMZETHEZ

 

HONFITÁRSAINK, BARÁTAINK, TESTVÉREINK!

 

Az AKCIÓSZÖVETSÉG Magyarországért, a Jobboldali Ifjúsági Közösség, az Olvasni Jobb, a Szent Korona Szövetség, a Tiszta Kézzel, Szívvel és Lélekkel a Nemzetért az Országért Nemzeti Kezdeményezés, és a Trianon Társaság, mint polgári szervezetek, valamint Malgot István író, szobrász és Rozgonyi Ernő, mint magánszemélyek közös kezdeményezéssel

 

2002. július 21-én, 9 órás kezdéssel, a MOM Művelődési Központban

(1124 Budapest, Csörsz u. 18.) egész napos, országos tanácskozást szerveznek, a

 

2002-ES ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK

TAPASZTALATAI ÉS TANULSÁGAI

tárgykörben.

 

A tanácskozásra meghívunk ismert személyiségeket, külföldi megfigyelőként újságírókat, diplomatákat, továbbá jogászokat és közjegyzőket, akik az elhangzó vélemények jegyzőkönyvi rögzítését, illetve az átvett dokumentumok és egyéb iratok nyilvántartásba vételét szakszerűvé teszik és hitelesítik.

Felhívással fordulunk minden választópolgárhoz és minden Nemzetünk becsületéért aggódó és tenni akaró magyar és nem magyar emberhez, hogy a 2002-es országgyűlési választásokkal kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait juttassa el a szervezőkhöz. A beérkező dokumentumokat, véleményeket nyilvántartásba vesszük, és a tanácskozás anyagához csatoljuk.

A már korábban átadott, vagy bejelentett anyagokat, vagy azok másolatát is várjuk azoktól a szervezetektől, pártoktól, akik azt begyűjtötték, illetve azoktól a személyektől, akik azt bejelentették, vagy átadták, attól függetlenül, hogy kaptak vagy nem érdemi, vagy érdemtelen választ.

A tanácskozáson kutatjuk azon tények okát, melyek az első fordulóra jellemzően: (hét) nyolc halálesetben, többtucatnyi rosszullétben, 40 körüli számítógépes feltörési kísérletben és a baloldali embereket, valamint a közvélemény kutatókat is erősen meglepő, jól ismert eredményben nyilvánulnak meg. Míg a második forduló jellemzői: nincs haláleset, néhány enyhe rosszullét van, nincs számítógépes feltörési kísérlet, és a közvélemény kutatók előrejelzéseinek megfelelő az eredmény. Kérjük azokat, akik elméleti vagy gyakorlati magyarázattal tudnak szolgálni ezen eseményekre, osszák meg a tanácskozással véleményüket.

Kérjük, hogy a választási bizottságokban feladatot ellátók jelentkezzenek a tanácskozás szervezőinél, hogy megoszthassák az érdeklődőkkel közvetlen tapasztalataikat.

A tanácskozás második felében, az azt követő kiértékelésen, a beérkezett vélemények, javaslatok alapján kezdeményezzük a választási törvény módosítását, és ajánlást dolgozunk ki erre, meghatározzuk a további teendőket azért, hogy újra a Nemzet kormányozza a Nemzetet, „ugyanúgy, mint régen volt”.

 

Kelt: Európa Közepén, 2002. 06. 20.

 

Bordás Ákos      Nagy Ervin      Elekes Tibor  Eöry Karácson      Bojti György Pál      Szatmári József

ASZM                 JOBBIK          Olvasni Jobb      SZKSZ                Tiszta Kézzel            Trianon Társaság

 

Malgot István     Rozgonyi Ernő

 

Jelentkezés: Tiszta Kézzel Nemzeti Kezdeményezés 1502 Bp.Pf 291;

tel+fax: 203-8672; tel: 203-8673

e: bojti@fonixvar.hu