Húszezer ember tett hitet az autonómia mellett

2006-03-15. 15:38:39

Véget ért székelyudvarhelyen a Székely Naggyűlés, ahol Dr. Csapó József felolvasta a székelység kiáltványát. Az ünnepi rednezvényen mintegy húszezer ember vett részt.

A naggyűlést TransylMania etnorock együttes fellépése nyitotta meg. A város központját lezárták, a Márton Áron tér megtelt fiatalokkal, sokan díszmagyarban érkeztek. Az emelvény fölött az ENSZ Chartából idéztek három nyelven : "Az önrendelkezés minden népek joga"

A naggyűlésről  minden nagyobb román televízió közvetítést adott. A naggyűlésre nem csak Székelyföld, de egész Erdély területéről mindenhonnan érkeztek. A helyiek tapsviharral fogadták a vendégeket.

Önrendelkezést a székelyeknek, autonómiát Székelyföldnek! - nyitotta meg a naggyűlést az ünnepség szóvivője. Köszöntötte az ünneplőket, a szép számmal jelen lévő Magyarországról érkezetteket is.

Elsőként Szász jenő székelyudvarhelyi polgármester emelkedett szólásra. A nyelvében egységes magyar nemzet március 15-én a szabadságot ünnepli - szögezte le már indulásból a szónok. Szabadságot kérünk a román jogállamiságon belül. Autonómiát, Dél- Tirol, Katalónia mintájára! Az erdélyi magyar nemzeti közösség párbeszédet kíván folytatni a románokkal a közös jövőnkről. Nem apró lépésekre, hanem egyenes lépésekre van szükségünk! - szögezte le Szász Jenő.
A polgármester után Tőkés László református püspök köszöntötte az ünneplőket,  román nyelven is üdvözölte azokat a nemzettársainkat, akik ezen a nyelven értenek jobban. Márton Áron 1946-os Csíksomlyói pünkösdi búcsún mondott szavait hozta példaként: szabad emberekhez és szabad néphez méltó életet! Jogainkért és szabadságunkért tiltakozunk ma itt. Az erdélyi történelmi egyházak felsorakoztak a nép védelmében. A népünknek és egyházunknak lehetősége van kimondani igazunkat, igényeinket, kívánságunkat. Küzdelmünk egyetlen szóban foglalható össze: AUTONÓMIA. Területi, személyi és a sajátos jogállású települések autonómiáját kérjük. - szögezte le Tőkés. Bocsánatkérésre szólította fel az RMDSZ vezetését, mely hangoskodó politikának bélyegezte a Székely Naggyűlést. Álszent módon miért hívnak fel egységre, ha az autonómia egységét megbontják, kigúnyolják? - tette fel a kérdést a szónok.

A határmódosítás nem járható út, de ha elvették tőlünk a területet, csautonómiát!erébe kérünk  - mondta Tőkés.Példának hozta fel, hogy Moldávia autonómát adott a gagauzoknak és Transznisztriának. Tőkés László RMDSZ-román párbeszéd helyett magyar-román párbeszédre szólított fel A püspök szerint az európai nemzetek uniója az autonóm nemzeti közösségek unióját is kell jelentse. Székely testvéreim, legyen intő figyelmeztetés számotokra, hogy ha nem vívjátok ki az autonómiát, ti is a Partium és a többi szórvány sorsára fogtok jutni! - figyelmeztetett Tőkés. A szónok a  román sajtó képviselőihez román nyelven szólt. Figyelmeztette őket, hogy korrekt, előítéletektől mentes módon tájékoztassák a román népet. Megköszönte a román miniszterelnök március 15-i üzenetét, amelyből idézett is: "Romániában a kisebbség jogai a demokratikus párbeszéd útján érvényesíthetők". A római katolikus egyház, az EMNT és a Székely Nagygyűlés határozatot hozott: nemzeti imaévet hirdet a romániai magyarok
lelki megújulására - fejezte be beszédét Tőkés László.

Dr. Csapó I. József Bardócz Ferenc gyergyóditrói és Román Attila vargyasi polgármesternek és az önkormányzatnak Gábor Áron díjat adott át. A Nagygyűlés szóvivője bejelentette hogy körülbelül 20 ezer ünneplő van Székelyudvarhelyen a Márton Áron téren. Mindkét kitüntetett szólt néhány szót az ünneplőkhöz.

Raffay Ernő történész beszédében a székelység ősi jogának, és jussának nevezte az autonómiát. Azt állítják, hogy az autonómia nem Európa-kompatibilis, de ezen a területen már 800 éve Európához illő autonómia létezett, a székelyek és a szászok autonómiája. Az Unió egyik alapelve az, hogy a dolgokat nem a központban, hanem ott kell megoldani, ahol azok felmerültek. - szögezte le Raffay. Felidézte az 1918-as gyulafehérvári határozatot, amelyben megígérték a teljes nemzeti szabadságot. Utalt Traian Basescu román államfő nyilatkozatára, melyben autonómiát javasolt Koszovó számára. Ha Koszovó autonomiát kaphat a román elnök szerint, akkor adja meg ugyanezt Székelyföldnek is! - mondta Raffay.. Smaranda Enachet is idézte, aki azt mondta, hogy az, hogy ma Székelyudvarhelyen nagygyűlést szerveznek az autonómiáét, annak a román vezetés a legfőbb okozója, amiért azt mindeddig megakadályozta. A neves történész Petőfi soraival zárta beszédét:

"Még kér a nép, most adjatok neki Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép, Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad..."

Raffay Ernő beszéde után Gazda Zoltán színművész szavalta el rendkívül szuggesztív módon Ady Endre Felszállott a páva című költeményét. A televízión keresztül is érezni lehetett a levegő vibrálását:

"Új szelek nyögetik az ős, magyar fákat, Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat.

Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig, Vagy ez a mi hitünk valóságra válik. "

A Naggyűlés végén a Székely Nemzeti tanács elnöke Dr. Csapó I. József emelkedett szóra. Nem akarunk kiszolgáltatottságban, alárendeltségben élni, a területi autonómia ősi jussunk, erről soha le nem mondunk!  Alapvető emberi jogainkért demokratikus eszközökkel küzdünk. - mondta Csapó. Autonómiát, szabadságot a székelységnek! Követeljük, hogy tartsák be az 1918 december 1-én tett ígéretüket!

A nemzetállam fogalma túlhaladott, azt Románia alkotmányából törölni kell. - szögezte le Csapó.

Az Európai Unió orvosolja a 86 évvel ezelőtt elkövetett jogfosztást: tegye Románia csatlakozási feltételévé Székelyföld területi autonómiáját! Az ENSZ gyakoroljon felügyeletet Székelyföld autonóm státusának rendezése fölött. Autonómiát Székelyföldnek, Szabadságot a Székely Népnek! - nyilvánította ki akaratát kiáltó szóval a húszezres tömeg Csapó József kezdeményezésére.

A Naggyűlésről az előzetes híerkkel ellentétben a Duna Televízi élő közvetítést adott. A rendezvényre sem a román elnök, sem az RMDSZ vezetői nem mentek el, bár nem valószínű, hogy bárkinek is hiányoztak...