Habsburg Ottó valamiféle birodalomról csevegett Brüsszelben


Azt a kifejezést, hogy Magyar Királyság, nem is hallották meg. Szerinte ők pozitív hősök, mert ők a habsburgok Dolgos népekkel kívánták betelepíteni a török háborúk után megritkult lakossagú területeket és ehhez nem kell említeni, hogy ezen a sokat szenvedett területen miattuk mennyi magyar vér folyt évszázadokon át. Az hogy dolgos persze előbbre való, mint az, ha valaki magyarként követeli, hogy kapja vissza az elvett birtokait. Például a török kiűzése utáni területeken.

Becsey Zsolt sem külömb. Neki meg fennakadt a torkán a magyarok önrendelkezési törekvése. Miféle kisérlet ez? Kinek akart ki és mivel tetszelegni Brüsszelben?

1. A habsburgok valóban mindenféle népeket telepítettek a Magyar Királyság területére, és ezzel fölrúgták a Rákóczi - a magyar alkotmányosság és az önrendelkezési - felkelést lezáró Szatmári békét. Céljuk a magyar népesség gyöngítése és a Magyar Királyság beolvasztása volt az ő germán birodalmukba.

- Ezért emleget ma habsburg birodalmat és nem tud a Magyar Királyságról, holott álnok módon mindig kiadták a koronázási hitlevelet, azt hazudva, hogy az ország törvényeit be fogják tartani és annak területi épségéért fognak harcolni.

- Jellemző, hogy pontosan a déli területeken az onnan elmenekült magyar családok utódait nem engedték vissza, nehogy a terület visszamagyarosodjon.

- Amikor ez nem sikerült, 1848-ban ügynökeik demagóg jelszavakkal a magyarok ellen uszítottak az általuk a Magyar Királyság területére bezúdított idegeneket, már aki ebbe a piszkos játékba belement. Damjanichot nem azért kellene megemlíteni, hogy úgymond asszimilálódott a magyarságba, hanem azért, hogy tisztában volt azzal, hogy mit adott neki a Magyar Haza. És azokról a szörnyetegekről is megvolt a véleménye, akik habsburg bujtogatásra a magyarok gyilkolásába kezdtek. Damjanich válasza erre az volt, hogy egyrészt kitűnő tábornokká lett a habsburgok ellen, és azt is mondta, hogy minden szerbet kiirt, aztán magát is kivégzi, hogy egy sem maradjon egy olyan népségből, amely ilyen aljasul támadt a magyarokra.

2. Trianon a habsburgok egyik magyarellenes terve szerint lett kitalálva. A trianoni térképeket a habsburgok találták ki eredetileg, jó lenne erre emlékezni. A Magyar Királyság versaillese-i szétszabdalói csak követték a habsburgok aljas, évszázados katonapolitikái terveit.

3. Kissinger a habsburgok nagy támogatója volt és Otto nem akarta, hogy magyar területek 1989 után visszakerüljenek az anyaországhoz. Ne álmodozzanak a habsburgok. Ők sosem kerülnek vissza a magyar trónra. Nem is akarnak. Csak mindent össze-vissza keverni és aztán beleülni a közepébe. Ezekből a beszédekből ez jól felismerhető. Ez lenne a fideszes intellektualitás? Clintonné veszíteni fog az USA-ban. Nem veszik észre? Az USA-ban nem lesz Clintoni multikulturalizmus. Lantos nem él, és egy bukott elképzelést nem lehet alattomosan megvalósítani.

Ennyire büdös ezeknek minden ami magyar? Jó lesz nagyon figyelni, mit akarnak ezek lenyomni a torkunkon azon a címen, hogy föláldozzák a gyurcsányi kiszes neokommunizmust.

Geönczeöl Gyula
Felvidék