SZITTYA HÍRSZOLGÁLAT:
 
 
A DEMONSTRÁLÓ GAZDÁK KÖZLEMÉNYE
 
A KORMÁNY LEÍRTA A MAGYAR VIDÉKET

      BUDAPEST, 2005. MÁRCIUS 11. - A hivatalos kommunikációval
ellentétben a demonstráló gazdák és a kormány közötti megállapodás nem pusztán
néhány milliárd forint támogatás elmaradása miatt hiúsult meg. A
kormányt képviselő agrárminiszter négy pontban nem volt hajlandó engedni a
gazdák követeléseinek, amelynek hatására a magyar vidék leépülése a
következő években felgyorsulhat, tömeges csődhullám indulhat el. A gazdák
tegnap egyértelmű üzenetet kaptak a minisztertől: a kormány lemondott
róluk és e szándékától nem tágít.

      1. Állattenyésztésre a kormány nem szán nemzeti forrásokat!
      Ez példa nélküli a rendszerváltás utáni mezőgazdaság
történetében. A 2004-2005-ös költségvetésben állatjóléti támogatásokra
elhanyagolható összeget, 1 milliárd forintot állítottak be. Ez a sertés- és
baromfitenyésztőket ellehetetleníti. Az FVM tervei szerint nemzeti támogatás
helyett az EU által 80%-ban társfinanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési
Tervből (NVT) csoportosítana át az állattenyésztésre. A demonstrálók
tárgyalódelegációja - kompromisszumképességét bizonyítandó - hozzájárult
ahhoz, hogy az állattenyésztők megsegítése érdekében 10 milliárd forint
átcsoportosításra kerüljön, azzal a feltétellel, hogy ebből az NVT
agrár-környezetgazdálkodási forrását legfeljebb 2 milliárd forint elvonás
terheli. A kormány az NVT-ből így átcsoportosított összeghez egyetlen
fillér nemzeti forrást sem hajlandó hozzátenni. Ez a termelők ezreit
teszi tönkre.

      2. Feléljük a jövőnket!
      Az agrárköltségvetés százmilliárdos nagyságrendű hiányt görget
maga előtt. Az EU utófinanszírozással biztosítja forrásait, azaz
2004-ben, a rendszerre való átállás évében a kormánynak meg kellett volna
előlegeznie az EU-s támogatást és a nemzeti kiegészítést hozzá kellett volna
tennie. Ez elenyésző mértékben történt meg, ennek kárai a termelőket
sújtják. 2004-ben a termelőkhöz 290 milliárd forint helyett 154 milliárd
támogatás és 50 milliárd banki előfinanszírozás jutott el, vagyis az
éves költségvetési keretnek alig több, mint a fele jutott el, a
gazdákhoz, az is részben banki előfinanszírozásban. A 2006-ot terhelő
kötelezettség már 214 milliárd forint lesz.

      3. Az elemi károk miatt csődközelbe került gazdálkodókat a
kormány sorsára hagyja!
      A megelőző évek árvíz és aszálykárai miatt a termelők rendkívüli
hitelfelvételre kényszerültek. Ez mára sokukat csőd közeli állapotba
sodorta. A demonstrálók a hitelek átütemezését kérték, hogy átmenetileg
levegőhöz jussanak. Az elenyésző költségvetési teher ellenére ezt a
miniszter nem fogadta el.

      4. A vidék gerincét jelentő családi gazdálkodókra nincs szükség!
      A kormány által meghatározott mértéku, úgynevezett "életképességi
határok" (meghatározott bevételt előíró egység) a termelők döntő
többségét, vagyis a regisztrált gazdálkodók 2/3-át, az összes érintett 90%-át
kizárják a fejlesztési típusú támogatásokból (AVOP), és ezzel a
támogatási források jelentős hányadát a tőkeerős agrárvállalkozásokhoz
juttatják. A demonstrálók az "életképességi határok" mértékének csökkentését
kérték, amely költségvetési forrást nem érinti, de a miniszter a
változtatástól elzárkózott. Ez a politika homlokegyenest ellentétes az EU
által meghatározott támogatási elvekkel és az Unió vidékfejlesztési
politikájával.
      A kormányzat politikája a mezőgazdaságból közel 200 milliárdos
nagyságrendű forrást von ki. Ez már rövid távon versenyhátrányba hozza a
magyar termelőket EU-s és más versenytársaikkal szemben. Tömeges
csődhullámot indít el és az élelmiszerárak drasztikus növekedéséhez vezet. Az
Európai Unióban a gazdáknak juttatott támogatás ugyanis egyúttal
közvetve az élelmiszerfogyasztóknak juttatott támogatás is. Ha ezt
csökkentik, az a mindennapi kenyerünk árát növeli.

      Egy olyan megállapodást nem írhatnak alá a demonstráló gazdák
képviselői, amely tartalmában jóváhagyja és egyúttal felgyorsítja a magyar
vidék leépülését, és amely tömeges csődhullámot indíthat el a
mezogazdaságban, destabilizálva ezzel az egész magyar társadalmat.
Ennek, valamint a tiltakozás erősödésének minden felelőssége ettől kezdve a kormányt és a miniszterelnököt terheli!


      JAKAB ISTVÁN
      A DEMONSTRÁLÓ GAZDÁK
      TÁRGYALÓDELEGÁCIÓJÁNAK VEZETŐJE

      BAGI BÉLA
      A DEMONSTRÁCIÓS BIZOTTSÁG ELNÖKE