Kolozsvári Grandpierre Endre életműve
Major István írása  2004. szeptember

2003. júliusában elhunyt Kolozsvári Grandpierre Endre történész, akinek múlhatatlan érdeme, hogy az isztanbuli Török Nagykönyvtárban lévő TARIHI ÜNGÜRÜSZ magyar ősgesztát egyrészt újra felfedezte. Másrészt ennek másolatát a kommunista Kádár-rendszer tiltása ellenére a Pozsonyban élő, ótörök nyelven tudó Blaskovics Jánoshoz eljuttatta, és a magyar nyelvű fordítás kiadásához is segített.

A TARIHI ÜNGÜRÜSZ magyar ősgeszta segítségével sikeresen felderítette a valós magyar őstörténelem tényeit, amelyeket 1849 óta a Habsburgok és a kommunista népelnyomó terror-rendszerének zsoldjában álló magyarellenes belső ellenség, a magyar nemzettudat megtörésére és a magyar múlt megsemmisítésére óhajtott felhasználni.

Átírták, meghamisították, és elégették a magyar múlt bizonyítékait, amelyek azonban újra életre keltek, Kolozsvári G. Endre történész önfeláldozó munkájának eredményeképpen. Szeretnénk dióhéjban ismertetni a történész írásainak főbb pontjait. Ezek az alábbiakban foglalhatók össze:

* A nemzet csak addig létezik, amíg megőrzi nemzettudatát, múltjának ismeretét.

Amikor a Habsburg-ház belátta, hogy fegyveres harcokban NEM tudja soha leverni a magyar nemzet szabadságharcait, hozzákezdett dicső történelmünk meghamisításához, hogy nemzetünket felszámolja.

Paul Hunsdörfer és Joseph Budenz még magyarul sem beszélő idegeneket nevezték ki az Akadémia vezetőinek, akik bevezették a "finn-ugor elméletet". A magyarellenes szellemi elit és a Magyar Tudományos Akadémia a Habsburgok alatt megkezdett magyarellenes munkáját a szovjet megszállás alatt gőzerővel folytatta. Tóth Dezső marxista szakember ezt így fogalmazta meg:

* "- lényeg a pártosság - az elvtársak ennek megfelelően meghamisították, és átírták a magyar múltat."

A valódi magyar őstörténelem lényegesebb pontjai (amelyeket 1849 előtt ismertünk, de amelyek a másfél évszázados szellemi terror miatt feledésbe merültek) a következők:

Őshazánk a Kárpát-medence

* Mi vagyunk Európa ősnépe, és nyelvünk az emberiség ősnyelve.

Bizonyítékok: már időszámításunk előtt, 5200-ból maradtak fenn nyomok arra nézve, hogy magasan fejlett civilizáció virágzott hazánk területén. A világ első írásos emlékei a Kárpát-medencéből származnak.

* A 7200 esztendős tatárlaki korongok (Erdély) s ez több mint 1, 500 esztendővel régebbi, mint a legrégebbi mezopotámiai leletek.

* A Párizsi Orientalista világkongresszuson a nemzetközi tudós társadalom elfogadta a tényt, hogy a kultúra, civilizáció és az írás feltalálása NEM a Tigris-Eufrátesz partján lévő Mezopotámiában (a kutatók által "Sumír"-nak nevezett lakosság önmagát MAH-GAR-nak hívta) indult el, hanem ezt több mint 1, 500 esztendővel megelőzve a Kárpát-medencében: Erdélyben, Tatárlakán.

* Európában más népeknek nincs hétezer éves írásos emléke, csak nekünk.

* Hazánkban már Kr. e. 6, 000-ben virágzott a gabonatermelés. Őseink a királyi szkíták nemesítették ki az ős-cirokból az ősbúzát, a tönköly-búzát Kr.e. 12, 000 évvel.