SZITTYA HÍRSZOLGÁLAT:
 
 
 
Dr. Csapó I. József
(a Köröstárkányi Mártírok és Hősök Emlékművének
koszorúzási ünnepségén - 2003.04.18.)
 
Egyházi Méltóságok!
Képviselő Urak!
Elnök Úr!
Igen Tisztelt Emlékező Gyülekezet!
 
1332-ben első írásos emlékként jelenik meg Tarkand egy püspöki levélben. Székelyek lakták e települést, amiképpen
Telegdet és Székelyhídat is. Igen, a székelyek már 895-ben, a honfoglalás előtt egy évvel itt voltak a Körösök völgyében,
s gyepűvédőkként haladtak egészen az Ojtozi Szorosig, a történelmi Székelyföld keleti határáig. Köröstárkány tehát ősi
székely magyar település, amelynek mai népe történelmi gyökerekkel kötődik szülőföldjéhez.
 
Lépjünk 300 évet. 1614-ben Köröstárkányt - Nagytárkány néven - Bethlen Gábor várossá nyilvánította. Lakóit olyan híres gazdákként tartották számon, akiknek hét falu határában volt földjük!
 
Lépjünk ismét 300 évet. 1919. április 19, nagyszombat. Ezen a napon, itt, a templom előtti téren, 90 ártatlan magyart
- gyermeket, nőt, öreget - gyilkoltak meg. Ehhez az is hozzátartozik, hogy voltak környékbeli román családok, akik
mentették a magyart.
 
A köröstárkányiak szívében, lelkében évtizedeken át élt és még ma is él a gyász, a fájdalom és emlékként a félelem.
Hosszú ideig beszélni sem volt szabad az akkor történtekről.
 
1997-ben Gábor Ferenc úr és a köréje csoportosultak vállalták a megpróbáltatásokat, járták a hivatalokat, küzdöttek
az akadályoztatás, a vádaskodások ellen, s a Magyarok Világszövetségének, Patrubány Miklós úrnak segítségével, a községbeliek hozzájárulásával és magyarországi testvérközségek támogatásával megépítették ezt az Emlékművet. A Fal
márványtégláin az 1919. április 19-én meggyílkolt mártírok, s az I. és a II. Világháborúkban  elesett hősök nevei láthatók.
 
Kegyelettel hajtunk fejet Köröstárkány mártírjainak és hőseinek emléke előtt, gyásszal a szívünkben emlékezünk meg az áldozatokról, és tisztelettel gondolunk az utódokra, a hozzátartozókra. 1919. április 19-én 204 köröstárkányi magyar lett
árva. Az életben maradottak, a leszármazottak, Köröstárkány egész népe tiszteletet érdemel. Mártírjaira és hőseire kegyelettel
nem csak az itt egybegyűltek emlékeznek, hanem az erdélyi magyarság, s a Magyarok Világszövetsége által képviselve,
a világ magyarsága is.
 
Fél évtizeddel ezelőtt úgy határoztunk, hogy minden évben nagypénteken, a bűnbánat napján, ezen Emlékmű előtt
kegyelettel adózunk azoknak, akik azért haltak meg, mert magyarok voltak és azoknak, akik a hazát védve hősi halált haltak.
És minden év augusztusának derekán, az Emlékmű 1999. évi felavatásának évfordulóján ismét koszorúzunk, s emlékezünk,
hogy magyarságunkat megtarthassuk, hogy a szülőföldön magyarként megmaradhassunk!
 
Köszönöm a figyelmet!