SZITTYA HÍRSZOLGÁLAT:  Elég a Népbírósági ítéletekből !
 
 
 
----- Original Message -----
From: ggyula
To: HungLobby@aol.com ; fidesz@fidesz.hu
Sent: Monday, March 05, 2007 12:33 PM

 
Lipták elvtárs,
Ön megkezdte háborúját a magyar nép ellen az Árpádok zászlói körüli vita ürügyén.
Szedje össze a Júdás ezüstjeit és kotródjon el örökre.
És még valami.
A Balfour declaráció következtében zsidó honfitársaink kis kivételtől
eltérően a Magyarországot szétverő és minden szerződést mindig
fölrúgó angolszász világ mellé álltak és minket elárultak. Ez a nemes
világ elsősorban a Páduai egyezményt rúgta föl, ami nem nyúlt az Ön barátai által nyilvánosan annyira gyűlölt Magyar Királyság határaihoz. Az Ön által annyira
kedvelt kiváló egykori honfitársaink egy idegen állam polgárai immár és
rólunk megértéssel nem fognak nyilatkozni. Én soha sem találkoztam
külföldön olyan zsidó emberrel, aki rólunk magyarokról bármi jót
mondott volna, főleg idegenek előtt nem. Mindig az eltüntetésünkel voltak
elfoglalva. Egész elképesztő módon gyaláznak minket mindig. Ez az emigrációban közismert. Ez a szomorú tapasztalatom. Még a kommunista időben történt velem, hogy valaki budapesti zsidó fiatalok közé vitt el Budapesten a hetvenes években. Azt hitték, csehszlovák vagyok és a magyar himnuszt kezdték gúnyolni, úgy énekelve, hogy az undorító volt. Én szóltam, hogy ezt ne csinálják, akkor észbe kaptak és elfehéredtek, meg kivörösödtek. Nem szóltam semmit, mi magyarok ilyenek vagyunk.
Ön hiába nyal nekik. Nincs értelme. A hátunk mögött mást fognak csinálni mindig.
Elég megnézni mit csináltak Magyarországgal az elmúlt 17 év alatt.
Hol van a 22 milliárd amerikai dollár, amit Fekete János szedett össze
államadósságként? Hová tüntették el ezt a rengeteg pénzt, amit most
a magyarokkal fizettetnek ki? Horthy adósság nélkül, milliárdos követelésekkel és
36 tonna monetáris arannyal hagyta hátra az országot és a kincstár
kimenekítését a nyilas kormány a korábbi rendelkezések alapján
hajtotta végre. Erről a korról abba kellene hagyni a rákosista és a
szovjet szövegeket.
És hogyan csinált Surányi György ebből kétszer akkora adósságot?
Sikkasztani lehet, csak éppen ők üljenek a vályú mellett. Ön azt hiszi,
hogy ezt senki nem látja? Miért a tükröt kell szidni, ha a király meztelen?
Amerikában ezekért a sikkasztásokért börtön jár, Soros is ki van tiltva
az amerikai tőzsdéről. Onnan jöttek Magyarországra.
Kik ők, hogy megakadályozták a magyar pénzügyi rendezést és
sikkasztanak el mindent, ami az országban maradt.
Nyomorba döntöttek mindenkit.
Kik ők, hogy az alapszerződésekkel kipusztulásra itélték a kellemetlen
határokon túli magyar közösségeket? Clinton idején a határon túli
magyarok erőszakos kitelepítését is tervezgették a világ minden tájára.
Nekik mindenki jó, csak a magyarokat nem hagyják békében, pedig a
magyarok befogadták őket az orosz üldözések idején. Na, szépen
meghálálták az első világháborút követően. Az édesapámat a hetvenes
években meglátogatta Adler Endre, aki vele együtt fotbalozott, járt
iskolába a harmincas években Ipolyságon. Munkaszolgálatos volt és
elmondta: Magyar katona ruhában voltak az egységeik az első vonalak
mögött. Az áttöréskor az oroszok őket is hadifoglyokként hajtották el
és szállították az Ural felé. Ő megmaradt, mert egészségesen élt az Ipoly partján a magyar fiúk között, akik nem foglalkoztak azzal, hogy ő és testvérei zsidók. Senkit nem érdekelt. De a pesti zsidóság a kávéházakban, töltötte napjait, egészségtelenül kávézva, dohányozva és ők hullottak a szovjet fodságban, mint a legyek. Ezt őondta. Az elfogott
munkaszolgálatosok a szállítás közben, meg a hadifogoly táborokban
hullottak el. Nem a magyarok "lőtték" le őket a frontvonalak mögött,
mondta el ez a valódi zsidó. De a kommunista időkben a magyarokat
ezzel a történettel üldözték a végtelenségig. A szovjet rendszer kiszolgálói és ezt nem kellett volna nyugatra exportálni.
Na és mi van azzal a zavaros üggyel, amikor a német megszállást követően a német ss a zsidó menekültügyi szervezettel egyeztette le, melyik településen ki a zsidó és együtt szállították el őket. Ezt a történetet a Columbia Egyetem kiadásában olvastam el. A magyar hatóságok távolról figyelték a csendőröknek meg volt tiltva, hogy csőre legyen a puskájuk töltve, ami azt jelentette, hogy ha valaki menekül, nem szabad utána lőni. Ezt emigrációban élő csendőrök elmodhatják Önnek. Ön és családja együtt menekült velük nyugat felé az oroszok elől. Már elfeledte?
Horthy az auschwitzi jegyzőkönyvek vétele idején berendelte Sztójayt
és a transportokat leállította. Sztójay közölte a kormányzóval, hogy ők atrocitásokat nem engedtek, és ha ilyen volt, azokat megtorolták. Eza levél a Serédy anyagban van meg. Serédy maga is a kormányzó pártján állt. A folytatásról az utódja mesélhet az Ávós börtönökben. Maga Szállasi pedig követelte, hogy
számoljanak el az elszálítottakkal, mert ő nem vállalta a felelősséget.
Az angolok pedig nem engedték át Palesztínába az internáltakat és a
küldöttüket bebörtönözték. Semmi közünk az egészhez. Lehet
Hollywoodban csinálni akárhány filmet, de minket hagyjanak ki belőle.
Nincs miről vitatkozni. Azt, hogy a magyarok milyen zászlókat
lengetnek, nem ők fogják meghatározni. A budai várat IV. Béla kezdte építeni és a magyar királyok végig ott laktak. Alig száz évvel az Árpádok kihalását követően, amikor az ország tele volt Árpád rokonsággal, mi az, hogy nem tudták a Képes Krónika iniciáléi festői, hogy milyen ruháik voltak. A magyar történelmi viseletek a XX. századig megmaradtak és ezeket 3 ezer évvel korábbi perzsiai viseletekig vissza lehet vezetni. Lehet ez a kultúra másnak gyűlöletes, de nekünk nem az és nem érdekel mások véleménye. Ezt vegye tudomásul.
Tele van a padlás a kommunista korszakból itt maradt zsidó származású,
agyonrakitüntetett és mindent elferdítő ávós történészeikkel.
Na és hogy hogy nem került vissza a párizsi békeszerződés értelmében
Magyarországra a kincstári vonat? A Királyi vár összes
műkincsével hét vagonban és ezernyi más dologgal. A vonaton csak
annyi zsidó származású, de magyar állampolgárnak számító személy
védett holmija volt, amit a Sztójay rendelet alapján letettek a bankokba
és amit a németek nem szedtek ki onnan. Ezt rejtették el vonatban a magyar hivatalok a menekítésről szóló rendelkezések értelmében.
Minket nem érdekel, hogy a Dávid csillag, meg az izraeli zászló honnan
származik. Sőt, semmi sem érdekel, amihez nekik közük van. A megvádolások formája pedig mindig a kollektív bűnösség ránkerőltetése formájában történik, amit a nemzetközi törvények elitélnek és tiltanak. Ez is egy szovjet maradvány.Tehát ennek legyen vége. 
Ez a kultúrkör egy teljesen idegen felfogás. Nem vagyunk rájuk kiváncsiak. Mi így másokkal szemben nem viselkedtünk.
Geonczeol Gyula, Léva


Liptak Bela <
HungLobby@aol.com > írta:

>
>
>
> LEVÉL ORBÁN VIKTORNAK, 2OO7 március 4
> [2007-03-04]
>
>
> Megköszönöm a sok, Orván Viktornak küldött levél másolatát. Örülök,
hogy az HL túlnyomó többsége a pártérdekek fölé helyezi a nemzetét
és velünk együtt kiván dolgozni nemzeti ünnepeink méltóságának
megörzéséért és a magyar társadalom megosztottságának
csökkentéséért. A magyar lobbi több résztvevöjének kérésére újra
mellékelem az Orbán Viktornak irott akció-levelünk szövegét és e
kéréseknek megfelelöen a levelet követöen mellékelem az �Árpád-
sávos lobogó�-val kapcsolatos történelmi tények részletes
ismertetését is. LB
>
>
>
> Dr. Orbán Viktor úrnak
> Fidesz Központi Hivatal
> 1089 Budapest,
> Visi Imre u. 6.
> HUNGARY

> TO: fidesz@fidesz.hu
>
>  
>
> Tisztelt Orbán Úr!
>
> Úgy értesültem, hogy Gyurcsány miniszterelök úr szerint hazafinak
lenni nem modern dolog. Talán ezért történhetett, hogy kokárda
helyett simaszkot viseltek az ö "modern" rendörei és gondolom a
vasrácsot is "modernizálás" céljából állitották az ország népe és az
ország háza közé.
>
>
>
> Ugyanakkor arról is értesültem, hogy a nemzeti érzésü magyarság
egy része viszont még nem látta be, hogy az "árpádsávos" zászlók
nem valóak a március 15.-i ünnepélyekre.
Ezért megkérem, igyekezzen
felvilágositani a magyar társadalmat arról, hogy ezt a zászlót 1848-ban
nem használták, annak használata félreérthetö és ezért káros. Tudom,
egy ilyen nyilatkozattal talán elveszit pár szavazatot, de azt is tudom,
hogy az ilyen tettek különböztetik meg az államférfit a politikustól.
>

>
> A jelen helyzet szempontjából az sem fontos, hogy Árpád vezér
törzsének volt-e zászlaja (nem volt) és az sem, hogy a nyilasok
zászlaján kivül fellelhetöek-e ezek a fehér-piros sávok (ezüst-piros
szinekben)másutt is. Az számit, hogy Szálasiék is ezeket a sávokat
használták zászlajukban
. Bármi is történt évszázadokkal korábban, ma
ez a fontos. Ez a fontos, mert zsidó származású honfitársainkat ezek a
sávok a nácikra emlékeztetik és ez a fontos azért is mert a nyugati
világ, - még ha tévesen is -, de amikor ezeket a lobogókat látja, azt
hiheti, hogy fiataljaink a fajgyülölök zászlaját lengetik!
>

>
> Tisztelettel kérem, világositsa fel erröl a magyar társadalmat és kérje
meg az ünneplöket, hogy március 15.-ére, a hazaszeretet ünnepére
csak a nemzeti szinü lobogóikat hozzák magukkal.
>
>
>
> Én persze annak örülnék a legjobban, ha a pártok nem külön
ünnepelnének, hanem - mondjuk az öt nagy egyházunk közös
rendezésésében - a politikai oldalaktól független egységben emlékezne
az egész nemzet. De, ha erre még nem is érrett meg a társadalom,
akkor legalább azt szeretném, ha azok a zászlók lobognának március
15.-én melyekre 1848-9-ben felesküdtek honvédeink.  
>

>
> Tisztelettel,
>
> AZ ÖN NEVE ÉS ALÁIRÁSA
>
>
>
> PS: Alább mellékelek egy összefoglaló irást zászlainkról, cimereinkröl.
>