Megtámadták a kettős állampolgárságról szóló újabb szavazást?
2007. április 11. 8:08 MNO

Ismét az Alkotmánybíróság (AB) előtt a kettős állampolgárságról szóló népszavazási kezdeményezés. Az Országos Választási Bizottság hitelesítette ugyan a kérdőívet, a Népszabadság szerint azonban többen is megtámadták a határozatot.

A lap szerint van olyan indítvány is, amelyben meg sem próbáltak jogilag megalapozott érveket felmutatni, más a diszkrimináció tilalmára hivatkozott. Ez egyébként korábban is felvetődött, ám az AB a nemzetiségre tekintettel biztosítandó előnyt - a kedvezményes honosítást - nem tartotta ellentétesnek az alkotmánnyal.

Egy indítványozó álláspontja szerint eredményes népszavazás esetén a magyar nemzetiségűek között kellene az alaptörvénnyel összeegyeztethetetlen megkülönböztetést tenni. A szomszédos országokban élő kisebbség tagjai ugyanis ebben az esetben csaknem automatikusan juthatnának állampolgársághoz, míg azok a magyar nemzetiségűek, akik máshol élnek, továbbra is csak a szokásos feltételekkel kérhetnék ugyanezt. Vagyis: lennének olyanok, akik letelepedés nélkül válhatnának az ország polgárává, mások viszont csak akkor, ha ide is költöznek.( Micsoda örült ,hazug banda! Ezek a magyarok a KORONA felségterületén születtek,éltek és nem kell hogy oda telepedjenek! OTT vannak és kész ! (Vannak olyanok akik például kárpátalján, akik soha nem hagyták el szülőfalujukat és hétszer váltottak állampogárságot.))  Az alkotmánybíróság a hazaárulás központja és a hülyeség fellegvára.Ezt türni nem lehet. ezeket meg kell büntetni.   

A 2004-es AB-határozatot
Kukorelli István alkotmányjogász nem támogatta, és különvéleményéhez Holló András is csatlakozott. Álláspontjuk szerint a népszavazás komoly alkotmányos problémát vetne fel,( ÉGESSÉTEK EL EZT A PISZKOS KOMMUNISTA  WC PAPIRT) mert a kezdeményezők az állampolgárságot "nem az országhoz (az államhoz, államterülethez), hanem a Nemzethez kívánják kötni".
(Népszabadság)