Magyarország cionista megszállás alatt!
(Hungary is under a dictatorial Zionist occupation - shocking evidence!)
2007.03.28. FUSZ.hu

A nagy lelepleződés: Gyurcsány-csomag = cionista népirtó-csomag!
A cionizmus által folytatott magyarságirtó holokauszt teljes bizonyítása

(szabadon publikálható, terjeszthető és terjesztendő)

A napokban egy angol nyelvű hírportálon véletlenül egy olyan írásra bukkantam, ami a New York-i WTC katasztrófa okait bizonyítani véli, és levezetése eredményeképpen ezt a terrorista cselekményt cionista kezdeményezésre történő merényletnek állapítja meg.

Amellett, hogy ez a megállapítás önmagában is figyelemre méltó és további tanulmányozásra érdemes, most azt fontos hangsúlyoznunk, hogy az említett honlap tisztán külföldi érdekeltségű és Magyarországról még távolról sem esik szó, ennek ellenére a levezetés egyik paragrafusa véletlenül azt bizonyítja, hogy Hazánk jelenleg cionista-talmudista támadás alatt áll. Az idézet így szól lefordítva:
"Bizonyítható empirikus tény: zsidó vezetők rendesen azt tartják a nem zsidókról hogy az állatokkal egyenértékűek, mint pl. szöcskék, vadak, krokodilok, stb. A Zsidó Talmud egy gyűlölettől izzó fensőbbrendűségi értekezés, amely szerint a zsidók megölhetik, kirabolhatják a nem-zsidókat, hazudhatnak a nem-zsidóknak, törvényesíthetik a pedofiliát és a nem-zsidók népirtását kezdeményezhetik."
(http://www.takeourworldback.com/short/israel.htm)

Ez a felsorolás oly döbbenetesen egyezik a Gyurcsány-kormány egyértelműen népirtó "reform-elképzeléseivel", az őszödi gyűlöletbeszéddel és hazugság-legitimációtól kezdve a pedofília legalizásával bezárólag, hogy a véletlen egybeesés e talmud-csomag és a Gyurcsány-féle népirtó csomag közt teljesen kizárt.

Most ha mindehhez még hozzáadjuk az izraeli katonák itt állomásozását, a nyíltan tomboló magyargyűlöletet, a kormány folyamatos elhatárolódását saját népétől, annak kultúrájától (lásd saját tradícióink megtagadását és zászlóink gyalázását), a magyar kormány elhatárolódását a magyar érdekektől, (lásd Gyurcsány ellenünk kreált súlyos vádjait, mint pl. antiszemitizmus és terrorizmus, amely oly fontos számukra hogy annak alátámasztására izraeli katonáikat bőrfejű magyaroknak öltöztettek be március 15-re), és ha meggondoljuk a cionista világmédiák következetes kiállását a katasztrofikus Gyurcsány-kormány mellett, a világmédiák által folyamatosan szított magyargyűlöletet a zsidó Holocaust jegyében, a diktatórikus Gyurcsány-kormány uniós támogatottságát még az Unión kívüli, az oroszokkal való túl közeli barátkozás ellenére is, akkor már a 200%-os bizonyítást is túllépjük.

Azaz többszörösen bizonyításra került, hogy szerencsétlen magyar népünk a világralomra törekvő nemzetközi cionista zsidó lobby áldozatává vált, és a jelenlegi magyar kormány csomagja a cionista-talmudista, fajgyűlölő népirtási csomag megvalósítására beindult fékezhetetlen gyilkos gépezet.
A Gyurcsány-csomag egyéb elemeivel összefüggésben a pedofília törvényesítése önmagában is 100%-os bizonyítékként szolgál a fentiekre, ha meggondoljuk, hogy bármely e rasszista Talmud-csomagtól eltérő magyarázat értelmében annak valószínűsége, hogy éppen a pedofília törvényesítésére volt szükség egy adott országban egy adott időben, végtelenül közel áll a nullához.

Erről a felismerésről tájékoztattam röviden a múlt hét végén a Szent Korona Rádió olvasóit a kíváló "A békéért meg kell harcolni" c. értekezéshez hozzászólva: "Tényleg a cionisták prédájává lettünk?" címmel. (http://www.szentkoronaradio.com/node/1939
ugyanott másik két hozzászólásban is elemzem a kérdést)

Mindenképpen érdekes "egybeesés" az is, hogy most, amikor ez kiderült, és magyarázatra leltünk, hogy miért is oly fontos e kormány számára éppen a pedofília mint olyan törvényesítése a mi kis országunkban, akkor hirtelen ez, de csak ez az egy intézkedés, visszavonásra került, a társadalmi igazságosság és társadalmi ellenállásra hivatkozással. (???). Itt most a pedofília-kérdés apró -illetve nem is olyan apró- részletén túl, az egyáltalán nem apró győzelemnek örülve, figyelembe véve a Gyurcsány népirtási csomag fenti idézettel való egybeesését, azon kell sajnos eltűnődnünk, hogy valóban az ellenzék illetve a társadalom állítólagos ellenállása okozta-e ezt az örvendetes visszakozást? Hisz ellenállásunk ugyanilyen erős a kormány egyéb népirtó és népnyúzó törekvéseivel szemben is, ennek ellenére népünk kiirtása a kórházak és az iskolák bezárásával, a gazdaság és az infrasruktúra teljes visszafejlesztésével és általában e kormány népellenes tettei révén gőzerővel halad tovább a gyerekpornó-törvény nélkül is.

Ezek szerint viszont egy dologtól félnek: cionista bábmestereik nagy lelepleződésétől....

Meg kell kérjem szeretett magyar honfitársaimat, hogy aki lehet, ezért szóljon, üvöltsön és terjessze tovább a hírt és a bizonyítékot arra, hogy mi magyarok cionista megszállás alatt vagyunk! Elmúlt az az idő, amikor még volt mit veszítenünk és elmúlt az is, amikor álmodozhattunk békés erkölcsi forradalomról: itt valami más módszer kellene ezek ellen, nagyon, nagyon, nagyon más.

A békéért valóban meg kell küzdenünk: de nemcsak országunkban, hanem az egész világon, mert rajtunk kívül, mint ismeretes, több nép is cionista támadás alatt áll, - ahogy ezt ma már egyre több hiteles forrás alapján is igazolhatjuk. (Az egyik jelentős USA-beli forrás pl. a www.ihr.org)

Érdemes e témával kapcsolatban Kristoffer Larsontól a "Cionista háború cimű írása", befejező részét idéznünk:

"Azt gondolom, hogy kezdetben azért volt Izrael, hogy segítse a nyugati gyarmatosítást (Balfour nyilatkozat, stb.) De nem állt ott meg. Az amerikai kormányzat a késő hetvenes és a nyolcvanas években felismerte, hogy a nyugati globalizáció számára a legnagyobb veszély az arab ellenkezés és az iszlám ellenállás. Izrael azért volt ott, hogy örökösen fenntartsa a folyamatos szembenállást. Így bizonyos értelemben - Önnek igaza van, legalábbis történelmileg -, Izrael azért volt, hogy az amerikai érdekeket szolgálja, de a dolgok megváltoztak. Az elmúlt tíz évben az erőegyensúlynak az eltolódását látjuk. A cionisták, a republikánusok és a jobboldali keresztény csoportok közötti új kötelék az amerikai-izraeli viszonyban egy teljesen új szakasz vezetett be. Úgy gondolom, hogy az amerikai nép nagy jót tenne magának, ha alaposan megvizsgálná a kormányának a dolgait. Az amerikaiaknak azt kéne megkérdezniük maguktól, hogy amerikai érdekek-e azok, amiért dolgoznak, vagy inkább izraeliek. Az iraki háború jó kiindulási pont egy ilyen szellemi gyakorlat számára[13].

Az iraki háború esetében a magukat a legjobb ajánlatevőnek eladó, (vagy egyet nem értés esetén szájukat tartó) pénzéhes politikusoknak és az olyan odaadó cionistáknak, mint a neokonok, az érdekei kéz a kézben járnak. Nem lesz addig béke a Közel-Keleten, amíg az amerikaiak nem szabadítják fel magukat a Washingtont szorongató cionisták és néhány ember ama meggyőződése alól, hogy mindig azt kell tenni, ami Izraelnek jó, ahelyett, ami Amerikának jó. A konzervatív Pat Buchanan nagyon jól foglalta össze, hogy miről szól a neokonok ideológiája:
"Ami után ezek a neokonok futnak, az az amerikai vér besorozása, hogy a világot Izrael számára biztonságossá tegyék[14]."
Sosem írtak igazabb szavakat. Végül az amerikaiaknak - Kovichoz hasonlóan - csak föl kell tenniük a fontos kérdést saját maguknak: Miért is jó ez nekünk?"
(http://www.fusz.hu/node/2980)

Ez a felismerés egyben azt is jelenti hogy a cionista világ-diktatórikus, népirtó és néprabló törekvések és az ezekkel együttműködésre elszánt nem-zsidó támogatók által megvalósult a bűnözői anarchia világ szinten, ami az anarchia természetéből adódóan, - ha nem állítják meg időben-, totális világháborúvá és pusztítássá fog kiszélesedni.

(szabadon publikálható, terjeszthető és terjesztendő)

 

Complete Evidence for the New Hungarian Holocaust - Genocide by the Zionists
(to be published and forwarded via all channels)

"(7) Verifiable empirical facts: Jewish leaders regularly describe non-Jews as equivalent to "grasshoppers", "beasts", "crocodiles ", etc. The Jewish Talmud -a hate-filled supremacist tract- states that Jews may kill, rob and lie to non-Jews, sanctions paedophilia, and advocates the genocide of non-Jews."
Source: http://www.takeourworldback.com/short/israel.htm

This paragraph has been found in an article published on a webpage primarily focusing on proving that the 9-11 WTC attack was initiated by the Zionists. The webpage in general does not discuss issues regarding Hungary, yet the above-cited paragraph serves as the most shocking evidence that the current Hungarian government is executing a Zionist genocide plan against the people of Hungary: there is a striking one-to-one correspondence between the Hungarian PM Gyurcsány's "reform-package for a new Hungary" and the Talmudist genocide package; even the details of sanctioning lies and paedophilia are included in both!

With view of the above Jewish Talmud package, the following are also verifiable empirical facts about the current Hungarian government - (all these performed despite the constant Hungary-wide anti-government protests and resistance):

1) The right to lie to and to hate: despite the ongoing country-wide protests demanding the PM Gyurcsány's resignation, even a half year after the nation-humiliating infamous hate-filled lie-speech, Gyurcsány has NOT resigned, thus has proven that he and his government have a Talmud-given "right" to lie to the people of Hungary, also to win parliamentarian elections and to legitimise his power over Hungary based on such a "right". By remaining in office and by standing behind his hate-filled lie-speech, Gyurcsány claims that he has had the right not only to lie to the Hungarian people, but also to hate and despise them and to address them with utter contempt and cruelty. Another proof for the PM's Zionist-driven attitude claiming his right to lie and despise Hungary: Gyurcsány did not even do as much as showing the slightest regret or attempt to apologise.

2) The right to rob: to satisfy the government members' private financial interests the government continues to abuse its fraudulently seized political power and sell out Hungary's most valuable businesses, natural resources, buildings, lands and other values, thus generating extreme poverty in Hungary and enslaving the Hungarian people to foreign interests. The government spends enormous funds of the impoverished Hungarian tax-payers on purchasing expensive weapons and high-tech "big-brother-is-watching" equipment to be deployed against them.

3) The right to kill: the government has used the bloodiest forms of police violence against the peacefully celebrating crowd on the Hungarian National Holiday of October 23, 2006, and intentionally deployed lethal weapons and tactics to trap and brutally attack the crowd of innocent people who tried to escape from the police violence. (The reason why such level of brutality did not reoccur on the National Holiday of 15th of March was the presence of international observers invited by civil associations). The government also claims to have the right -and practises accordingly - to imprison, torture and unlawfully prosecute innocent people for their mere expression and pride to be Hungarian.

4) The right to commit genocide: creating extreme poverty in the whole country, drastically decreasing the Hungarian population, openly encouraging the Hungarians to leave the country, promoting abortion, discouraging motherhood and promoting the death of the elderly. Introducing measures (various taxes and fees) targeting the poorest and the most vulnerable segments of the country; closing numerous perfectly functioning hospitals, thus leaving expecting mothers and the sick, injured and/or elderly people without medical treatment and hospital beds. Closing numerous perfectly functioning schools, thus leaving the Hungarian children without education, in the meantime drastically increasing unemployment and decreasing the chance of survival of small business; in general, artificially destroying the country's economy and infrastructure.
Further evidence that the Gyurcsány-government is executing an anti-Hungarian genocide plan: the government could NOT present A SINGLE reason for any of its measures, e.g. they provided NOT ONE justifiable reason for closing perfectly functioning hospitals and schools; there is no explanation why the economy and infrastructure in Hungary have to be artificially destroyed and why Hungary's funds should be invested outside the country. In order to complete the anti-Hungarian genocide package, the government has proposed to "solve" the "demographic issue" resulting from the genocide by replacing the exterminated Hungarians with other nationalities (mainly by encouraging the immigration of millions from Asia)

5) The right to sanction paedophilia: in the very midst of a country-wide economical, political and moral crisis, distress and turmoil, the Hungarian government has introduced an entirely off-base and inexplicable law to legalise paedophilia and child pornography in Hungary. (???)
Due to the zero probability of a measure sanctioning paedophilia being "necessary" within a given country at a given time, just the very fact of introducing a law to legalise paedophilia in the context of the other genocide-measures of the government, by itself provides absolute certainty that the Gyurcsány government is executing the Zionist-Talmudist racist genocide plan against a non-Jewish race: against the Hungarians.

Other factors supporting the fact that the Gyurcsány-government is a manifestation of the global Zionist dictatorial ambitions:

1) The PM's biggest mistake: reviving and dwelling on the myth of anti-Semitism. His false accusations that there is "stronger anti-Semitism in Hungary than ever", is the well-known transparent Zionist trick to disarm their own victims and in the meantime provoking hatred against the Jews in general.
NOTE: It is a verifiable fact that Hungary is one of the most NON-anti-Semitic countries of today's Europe.

2) The presence of Isreali troops in Hungary and their arrival right before the Hungarian National Holiday of the 15th of March. One reason why the Israeli troops are needed in Hungary: the Israeli soldiers have been dressed as "Hungarian far-right skinheads" to be exposed as a "proof" for the PM's lie about the threat of anti-Semitism in Hungary.

3) The government's alienation from the culture of Hungary: destroying our national heritage - even our national flags are prohibited! - destroying our national holidays by constant threats of weapons and imprisonment, including the latest threats with the presence of Isreali troops.

4) The government's alienation from the interests of the Hungarian people: the government's internationally spreading false accusations of Hungary in general by extreme charges such as anti-Semitism, xenophobia, terrorism, thus committing slander and defamation against their -alleged- own country. A PM's defamation of his "own" country is a 100% proof for the split between the interests of the current Hungarian government and those of Hungary.

5) Artificially destroying not only the economy and society of Hungary, but also destroying its morality by dividing its communities with on-going manipulation, provocations and deception, by fuelling hatred and instilling fear, e.g. performing false terrorist attacks against themselves, thereafter blaming these alleged crimes on their own victims.

6) Apparently frightened, bribed and controlled, even the President of the Republic and the opposition parties are silently assisting the government, thus playing the same "neo-con" role as e.g., the current Zionist-supporters in Washington.

7) The assistance of the democratic European Union to Gyurcsány's dictatorial government; the assistance of the European Union to a government that is explicitly contradicting and violating the laws of EU and democracy and violating international laws by suppressing ALL basic human and freedom rights in Hungary -especially suppressing the freedom of speech, the freedom of media and the right to assemblies.
We Hungarians, based on our rights as European Citizens as per the Charter of the Union, have sent our Petition to the European Parliament (http://www.fusz.hu/node/2934) asking for protection from the dictatorial Gyurcsány government, however the European Union has shown no willingness to protect its own people from the destruction of the Gyurcsány-dictatorship.
Such an assistance and approval of the democratic world to a dictatorship also proves that destroying Hungary meets the interests of a group on an international level. (Hint: a non-Zionist politician in a dictatorial and country-destroying role like Gyurcsány's within the democratic world, would have been out of office right after the lie-speech, but for sure after the government-orchestrated bloodshed of last September and October.)

8) The absolute support of the Gyurcsány-government by the international mainstream media, despite the PM's and his government's proven catastrophic failures and despite the ongoing country-wide desperate anti-government protests. For the same crimes as Gyurcsány's and his government's - or for a small fragment of them- a non-Zionist PM and government would have been crucified several times by the same news coverage providers.

9) While praising and assisting the lying and country-destroying Hungarian PM Gyurcsány and his government, the same media outlets are spreading a massive brainwashing anti-Hungarian campaign, -as a part of the general campaign against all victims of the Zionists- often in association with the world-wide Jewish-Holocaust brainwashing campaign.
(one example of the million:
http://www.sanduskyregister.com/articles/2007/03/29/front/225850.txt)
Also aligned with the media silence regarding any non-Jewish Holocaust and any attack against non-Jews - especially those the Zionists are liable for - the same media are consistently silent about the current Hungarian Holocaust performed by the Zionist Gyurcsány-government.
(Another example for such silence is that the news about 100 Jewish extremists having viciously attacked a young Swedish girl in Palestine, has been perfectly covered by all mainstream media: http://www.palsolidarity.org/main/2006/11/18/hebron-day-06/)

In summary: along with the occupation of the USA, Palestine and Iraq, and the threat of other countries, Hungary is now being openly occupied and oppressed by the international Zionist lobby. The current Hungarian government, acting as the local governor of the Zionist world-ruling dictatorship, is executing a Zionist-Talmudist genocide plan against the people of Hungary.

Having recognised this fact, we need to be aware that the Zionist-racist Jews with an inflated sense of superiority, along with their supporting non-Jewish Zionists, are in an advanced stage of establishing a world-wide dictatorial anarchy, which -due to the nature of anarchy- if not stopped in time, will inevitably lead to a global war and destruction.
The Holocaust prepared for the world by the Zionist Jews is less spectacular -especially because they make sure that nobody knows about their crimes- but much more effective than the gas chambers: the Zionists will leave no survivors behind.

All freedom promoters of the world, who would like to build a future free from fear and free from an Orwellian-Zionist dictatorship, let's join our forces and take our world back from the world-dictators!

(to be published and forwarded via all channels)