Mi áll az európai bevándorlás hátterében?

 

http://www.vntvvid.com/videos/2015_07/2015_07_30_fvq_drabik_janos_mi_all_az_europai_bevandorlas_hattereben.jpg

 

Az európai kultúra, civilizáció, életszínvonal és átlag IQ még zavarja azokat a hatalmi törekvéseket, amely egy egyszerű Orvel-i maszlagban képzeli el a világ lakosságát. Mit kell tenni ahhoz, hogy ezeket az erőket, kezdeményezéseket, és polgári csoportosulásokat felbontsuk?

Tegyük tönkre erkölcsileg, gazdaságilag ezeket a nemzetállamokat, és szabadítsunk rájuk „éhes hordákat”. Az éhes hordák a rendelkezésre állnak, ugyanis több száz éve zsákmányolja ki a fehér rassz Afrikát, Ázsiát, lehetetlenné téve az ott élő emberek biztonságát, éhező emberek százmilliói indultak el, hogy új éltet kezdjenek Európában, a saját elképzeléseik szerint. Pontosan ezekkel az elképzelésekkel vannak problémák, mert az óriási kulturális különbségekről hosszú távon sem képzelhető el, hogy integrálható az európai gondolkodásmódhoz és kultúrához. Ez minden rassz, minden nemzet és felekezet óriási problémája. Itt az idő, hogy egységesen lépjünk fel a saját érdekünkben, összefogva.

Ez az utolsó lehetőség, hogy a nemzetállamok kiálljanak a nemzetiségükért, és az emberek kiálljanak önmagukért.


A menekült-invázió Nagy Izrael előkészítése
július 29, 2015 nemzetiarcvonal.net

Több írásunkban hangsúlyoztuk, hogy a menekültáradatot cionista háttérhatalmi erők irányítják. Elég megnézni a zsidó származású szakértőkkel kitömött jogvédő szervezeteket, akik pénzzel, élelemmel és ruhákkal látják el a beözönlőket. Ők a jogokra hivatkoznak, a háttérben viszont sokkal sötétebb tervek lappanganak, melyeket a zsidóságnak a szabadkőművességgel összefonódott rétege próbál megvalósítani.

Utalunk itt a cionista világuralmi törekvésekre, melyek a Cion bölcseinek jegyzőkönyveiben vannak megfogalmazva. Ezek között létezik egy terv, mely a
zsidó világbirodalmat készíti elő különböző fokozatokon keresztül.

Ennek első része a zsidó állam létrehozása. Ez már egy jó ideje megtörtént. Izrael a második világháború után komoly világpolitikai tényezővé nőtte ki magát amerikai háttértámogatással.

A terv második foka
a Nagy Izrael létrehozása, és ez az, ami jelen helyzetben a legaktuálisabb. Nagy Izrael az Eufrátesztől a Nílusig terjedne, ez a terület magába foglalná a jelenlegi Izraelt, Szíriát, Egyiptomot és Irak egy részét. Más szóval a Közel-Kelet felét elfoglalná. Érdekes módon pont ezekből az országokból érkezik a legtöbb bevándorló Európába. Ezek az országok viszonylag jó gazdasággal és természeti erőforrásokkal rendelkeztek, például olajjal. Az Amerikai Egyesült Államok Izrael kérésére pontosan ezért itt robbantott ki háborúkat és lehetetlenítette el az életet. Mivel az említett országok területeit az eljövendő Nagy Izraelben zsidóknak kell, hogy lakjanak, így az ottani lakosságot fel kell számolni. A háborúk által romba döntött országok lassan kiürülnek. Akik mégis maradnak, azokat a szintén zsidó irányítás alatt lévő ISIS - (ellen-iszlám/ellen-állam) terrorszervezete irtja ki, megteremtve ezzel az életteret a zsidók számára. Mivel ilyen nagy számban még s osem érkeztek bevándorlók Európába a Közel-Keletről, így joggal mondhatjuk, hogy Izrael elkezdte megteremteni magának az életteret és munkálkodik egy nagyobb állam létrehozásán.

Nagy Izrael, az emberi minőség gyűlöletének földje, a sátán leendő otthona


Nagy Izrael, az emberi minőség gyűlöletének földje, a sátán leendő otthona.


Mire ezt megvalósítják, addigra Európa tele lesz idegen népekkel. A liberális jogvédők cionista gazdáik parancsára folyamatosan próbálják elfogadtatni az idegeneket. Velük való keveredésre illetve a kultúrák összeolvasztására ösztönöznek. Ezzel legyengítik és megsemmisítik az őshonos európai rasszt. Minőségtelen, öntudatlan véglényeket termelnek ki, akiket a zsidók hercege egyszerűen tud irányítani, illetve rabszolgának használni. Sajnos nyugaton ez már megvalósult. Most Kelet-Európát is megpróbálják multikulturális olvasztótégellyé változtatni. Ha Európa elbukik, onnantól már nagyon könnyű a zsidó világbirodalom megvalósítása. Birodalmuk az európai ember kiirtásával jár, és a káosz torz világa szabályainak érvényesítésével.

Nem engedhetjük, hogy megvalósítsák! Európa fiainak minden eszközzel fel kell lépniük a zsidó világuralmi törekvések ellen! Európában mi fogjuk érvényesíteni akaratunkat, mely helyreállítja a rendet és elűzi a hódítókat.

Varga-Vikernyés Sándor - NemzetiArcvonal.net

Kapcsolódó:
   Izraelből finanszírozzák a menekült inváziót?
   Mi áll az európai bevándorlás hátterében?

***         www.nemzetihirhalo.hu   


Martonfa nem kér a migránsokból .

Martonfa lakossága a mai napon a polgármesteri hivatal nagytermében tartott "nemzeti konzultáció" keretében egyöntetűen kinyilvánította véleményét arról a kormányrendeletről, amely a települést jelöli ki ideiglenes menekülttábor létesítésére. A sátortábor egy közművekkel el nem látott mezőgazdasági területen valósulna meg, közel a település lakott belterületéhez.

http://mandiner.hu/attachment/0125/124928_120632_debreceni_menekulttabor.jpg


A lakosság egyhangú szavazatával támogatta a polgármester és a Jobbik kezdeményezését, mely szerint a tervezett menekülttábor a felcsúti Pancho Arénában valósuljon meg. Meggyőződésünk szerint azért is lenne jó megoldás ez a változat, mert a stadion építését már eleve "nemzetgazdasági szempontból kiemelt jellegű beruházássá" nyilvánították és Mészáros Lőrinc, a nemzet gázszerelője mint helyi polgármester biztos nem tiltakozik a beruházás ellen. Ugyanakkor követelik, hogy a kormányzat a migránsokkal szemben a martonfaiakat támogassa mint magyar családokat.

Megdöbbentőnek tartjuk azt is, hogy megkeresésünkre a Baranyai Megyei Közgyűlés fideszes elnöke azt válaszolta, ő sem tudott a kormány szándékairól. Érthetetlennek tartjuk a helyszín kijelölését is, hiszen egy a határtól 60 kilométerre lévő zsáktelepülésről van szó. Nemzetbiztonsági szempontok is azt diktálnák, hogy a kormányzat állítólagos szándékai szerint amúgy is visszafordítandó migránsokat a határ közvetlen közelében állomásoztassák.

A Jobbik támogatja a falu lakosságát minden olyan eszköz alkalmazásában, amellyel meg kívánják akadályozni a menekülttábor létesítését.

Hegedűs Lorántné országgyűlési képviselő és Szőcs Norbert Baranya megyei közgyűlési képviselő

Kapcsolódó:
   Menekültek: Martonfán és Sormáson épülnek új befogadó állomások
   Soha nem fogja kitalálni, Orbán mit válaszolt a saját konzultációjára

***

 

BÉCSI MEMORANDUM, 2015

FELHÍVÁS A VILÁGSZERTE FELLÉPŐ MENEDÉKJOGI ÉS BEVÁNDORLÁSI PROBLÉMA SÜRGŐS MEGOLDÁSÁRA


Európa a II. világháború óta egyik legnagyobb kihívása előtt áll. Ukrajna válsága, Görögország problémája, az eladósodás valamint a munkanélküliség megnövekedése megoldásra váró problémát jelent. A migrációs áradat ehhez még erősítő faktorként járul úgy, hogy számos megfigyelő szerint már fenn áll annak a veszélye, hogy a társadalmi rendszerek összeomlása következtében Európa ellenőrizhetetlen káoszba süllyed.

Elengedhetetlen a határok azonnali védelme, a jövőre nézve új jogi feltételek megteremtése, az eddig egymásnak ellentmondó és nem megfelelő jogi el
őírásoknak a valós adottságokhoz történő igazítása.

A Wiener Akademiker Kreis (Bécsi Akademikusok Köre) ezen indíttatással felszólítja Európa kormányait, az Európai Uniót, az Egyesült Nemzetek Szervezetét valamint az összes bevándorlással foglalkozó szervezetet, hogy a megelőzés és visszafordíthatatlan károk elkerülése céljából azonnali intézkedéseket eszközöljenek ki.


I. HELYZETELEMZÉS

1. Az Afrikából és Ázsiából történő bevándorlási hullám még egyáltalán nem érte el a csúcsot. A NATO Defense College katonai demográfiai tanszékének professzora, Gunnar Heinsohn szerint 2050-ig csupán Afrikából és a Közel-Keletről 950 millió bevándorló érkezik.

2. A bevándorlók 90%-át embercsempész szervezetek kalauzolják több ezer kilométeren és mintegy 17 államon keresztül Európába. Nagy-Britannia képviselője a Frontex ügynökség egyik ülésén 3000 embercsempész szervezetről beszélt 29000 segítővel.

3. Annak ellenére, hogy felkeltették a Földközi-tengeren megtörtént több ezer halottat követelő tragédiák az Európai Unió figyelmét, érdembeli intézkedés mégsem történt. Az embercsempész szervezetek a Földközi-tengeren átvezető útvonalat kikerülvén áttértek a Görögországot, Macedóniát, Szerbiát és Magyarországot átszelő szárazföldi útvonalra. 2015 januárjától már 80 000 bevándorló lépte át Magyarország határát. Magyarország a bevándorlók létszámát és az egy főre jutó terhelést illetően az élen jár. Kerítés építése nem tudja megoldani ezt a problémát sem Görögoszágban, sem Bulgáriában, sem Franciaországban sem pedig most Magyarországon.

4.
A perifériás államokban nem tartják nyilván a bevándorlókat, úgy tűnik, már Németország sem képes a regisztrációra. A bevándorlás ezért a biztonság tekintetében veszélyes problémává fajul. Már egyértelmű utalások történtek arra, hogy becsempészik Európába az IS erőszakra kész tagjait, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy muzulmán kalifátusokat alapítsanak Európában is.

5. Az Európai Unió eddig kudarcot vallott. A Dublin III. rendelet nemcsak hogy igazságtalan, mert kizárólag perifériás államokat terhel, hanem jogilag helytelen is, mert nem tesz különbséget a menekültek és a kiegészítő védelemre jogosultak között. A menekültek védelme és a nemzetközi védelem egy rangra történő emelése politikailag és jogilag helytelen.

6. 2008/115/EK visszatérési irányelv nem hatékony és nem kerül alkalmazásra, a határok védelméért felelős ügynökség, a Frontex is fogatlan és alkalmatlan.

Az Európai Bizottság 10 pontba foglalt határozata sem oldja meg a problémát, amely a Líbiából Európába tartó csempészhajók megsemmisítését tűzte ki céljául, sőt még a bevándorlók felosztására irányuló szándék sem - sem kötelező kvóta megadásával, sem pedig önkéntes alapon.

Gazdasági menekültek bevándorlási áradatát nem felosztani kell, hanem megállítani. A bevándorlást nem szabad rákényszeríteni senkire. Az eddigi felfogást, hogy a migráció mindenféleképpen és Európában mindenkit csak gazdagít, fel kell váltsa egy, a valóságnak megfelelő nézet.

7. A már nem adekvát 1951-es Genfi Menekültügyi Konvenciót helyettesíteni kell egy olyan egyezménnyel, amely alkalmas az új veszély és a megváltozott világpolitikai helyzet kezelésére.

II. JELENLEGI JOGI HELYZET
Jogilag a bevándorlóknak 3 csoportját különböztetjük meg.

1. Menekültek a Genfi Menekültek Helyzetére Vonatkozó Egyezmény alapján

Az egyezményben megfogalmazott definició szerint ehhez az a személy tartozik, aki "faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása vagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja származási országának védelmét igénybe venni."

Háborúk, polgárháborúk, egyéb háborús tevékenységek, fegyveres konfliktusok, erőszakos törzsi rivalizálások a menedékjog szempontjából nem képeznek menedék okot. A Genfi Konvencióban meghatározott menekültstátusz és ezzel az állandó tartózkodáshoz való jogosultság a bevándorlók csak egy csekély százalékának jár.

2. Személyek, akik jogosultak a kiegészítő védelemre

Ide azok a személyek tartoznak, akik nem jogosultak a menekültügyi jogállásra, de akiket nem lehet visszatoloncolni, mert hazájukban személyüket háborús támadás, halálbüntetés illetve embertelen bánásmód veszélyezteti.

Az Európai Unió a Tanács 2004/83/EK 2004. április 4-én meghozott irányelvével, melyet 2011. december 13-án az Európai Parlament és a Tanács 2011/95/EU irányelve megváltoztatott, kiegészítette a Genfi Konvenció által meghatározott menekült fogalmát és bevezette a Nemzetközi Védelem fogalmát. Ez többek között kiegészítő védelmet tartalmaz olyan személyek számára, akik nem jogosultak menedékvédelemre, de mégsem lehet őket visszatoloncolni, mert személyüket súlyos sérelem fenyegeti.

Az irányelv 15. cikke értelmében súlyos sérelemnek számít:
a. halálbüntetés kiszabása vagy végrehajtása
b. kínzás vagy embertelen, illetve megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazása
c. Nemzetközi vagy belsö fegyveres konfliktushelyzetekben felmerülö megkülönböztetés nélküli eröszak következtében polgári személy életének vagy testi épségének súlyos és egyedi fenyegetettsége.

Egyidejűleg a Genfi Konvencióban részletesen felsorolt üldözési okokat elemezték és kiegészítették. Különös figyelmet kell fordítani a nemre vonatkozó szempontokra, ebbe beleértve a nemi identitást is. A politikai vélemény menedékjogilag releváns, akkor is, ha ez a vélemény semmiféle tevékenységhez nem vezetett.

Az Európai Unió így egy irányelvbe való becsempészéssel kitágította a Genfi Egyezményt, miközben ez a nemzetközi védelem csakis az Európai Unió tagjait kötelezi - kivéve Nagy-Britanniát, Írországot és Dániát.

3. Gazdasági menekültek

A legnagyobb csoportot (kb. 90%-ot) azok a bevándorlók képezik, akik sem a Genfi Konvenció alapján nem jogosultak menekültstátuszra, sem pedig kiegészítő védelemere, hanem akik kizárólag gazdasági okok miatt jól szervezett embercsempész szervezetek segítségével Európába jönnek.

Ezek az illegális bevándorlók nem jogosultak védelemre és így nem jogosultak a befogadásra sem. A gyakorlatban viszont nem tesznek különbséget, ugyanazt az eljárást alkalmazzák rájuk, mint a menekültstátuszra és a nemzetközi védelemre jogosultaknak, mivel jelenleg nem létezik semmiféle hatásos lehetőség az ellenőrzésre, hogy megakadályozzák a gazdasági menekültek jogtalan bevándorlását. A gyakorlatban még vissza sem toloncolják őket, mert vagy ismeretlen a származási országuk, vagy a származási ország elutasítja visszafogadásukat vagy egyszerűen olyan sok idő telik el, hogy sikerült tartózkodási jogcímet szerezniük különösen házasság vagy munkavállalás útján.

III. SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK

1. A Genfi Menekültügyi Konvenció felmondása ill. felülvizsgálata

Az 1951-ből származó, A Menekültek Helyzetére Vonatkozó Egyezmény a II. világháború után a kommunista országokból elmenekült és elüldözött személyek védelmére irányult. Már 1990-ben elavult és ezért teljes egészében fel kellene mondani vagy a Konvenció 45. cikkének értelmében felül kellene vizsgálni és a megváltozott geopolitikai adottságokhoz kellene igazítani.

A politikai üldözés jelenlegi áldozatai a legtöbb esetben az iszlám terror elől menekülnek valamint az Afrikában és Ázsiában kialakult erőszak elől. Ebből adódóan sürgős feladattá vált érvényességének kontinensek szerinti földrajzi korlátozása, melyet a Menekültügyi Konvenció már 1951-ben tartalmozott, amikor a szerződő államok választhattak érvényességi kört (Európa vagy "Európa és máshol"). Minden kontinensen van biztos védelmet nyújtó állam és a kontinensekre történő korlátozás a menekültek érdekét is képviseli, mivel a menekülés kevésbé kockázatos és az integráció is sikeresebb lehet ugyanabban a kultúrkörben.

2. Nemzetközi Egyezmény megkötése háborús menekültek nemzetközi védelmére

Fenntarthatatlan állapot, hogy nemzetközi jogi megállapodás hiányában csupán az Európai Unió tagállamait (kivéve az Egyesült Királyságot, Írországot és Dániát) kötelezzék háborús konfliktus súlytotta területekről érkező menekültek felvételére. Elengedhetetlennek bizonyul egy nemzetközi, jogilag kötelező egyezmény megkötése az Egyesült Nemzetek keretén belül, amely a háborúk, az erőszak és az emberiség ellen elkövetett súlyos bűncselekmény áldozatainak védelmét szabályozza. Ezeknek a személyeknek ideiglenesen kiegészítő védelmet kell biztosítani, ha fennállnak az alábbi feltételek:
- Nemzetközi vagy államon belüli fegyveres konfliktus háború vagy polgárháború formájában.
- Ilyen fegyveres konfliktus által okozott veszély fennállása.
- Agresszió büncselekmény, ahogy azt a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statutuma meghatározza.

3. Menekülési alternativa

Nem áll fenn semmiféle jogcím védelem biztosítására abban az esetben, ha adott egy államon belüli menekülési alternatíva vagy ha egy biztonságos harmadik országban a kérelem benyújtásának lehetősége fennáll és elfogadhatónak tekinthető. A kérelmet mindenféleképpen a saját kontinensen kell benyújtani. Kontinensek között önkéntes alapon lehet intézkedni ill. védelmet biztosítani, mint például üldözött keresztények esetében, akik számára egy iszlám államban történő kérvényezés nem lehetséges vagy nem elfogadható. Sajnos a ténylegesen védelemre szoruló személyek számára jelenleg nincs hely Európában, mert illegális bevándorlók foglalják el.

4. Visszatoloncolás és a külső határok biztosítása

Jelenleg a legsűrgősebb intézkedést, az USA és Ausztrália példájára, Európa határainak hatékony védelme képezi. Azokat a személyeket, akiknek sem menedékjog sem pedig kiegészítő védelem nem jár, már a határokon vissza kell utasítani. Ez ugyanúgy érvényes azokra a személyekre is, akik az államukon belüli menekülés lehetőségét ill. egy biztonságos harmadik ország védelmét nem vették igénybe.

Ellenőrzéseket Európán kívül is kell végezni és e célból Afrikában és Ázsiában felvételi központokat kell kialakítani, amelyeknek európai ellenőrzés alatt kell állniuk, ebbe beleértve a katonai ellenőrzést is.

A külső határok biztosítására kirendelt Frontex ügynökséget olyan személyzettel és pénzügyi eszközökkel kell ellátni, hogy feladatát el tudja végezni. Ugyanúgy támogatni kell az államokat is, hogy lehetőségük legyen a 2005. május 27-i Prümi Szerződés keretén belül elvállalt kötelezettségeiknek elvégzésére az illegális migráció elleni küzdelemben.

5. Embercsempész szervezetek elleni küzdelem

Habár az embercsempész szervezetek központjai ismertek, nem fogják felszámolni világot átszövő hálózatukat, melynek bevételei meghaladják a kábótószer kereskedelem bevételeit. Ezt kellene legelőször is megcélozni. A védelem saját kontinensre történő földrajzi korlátozása megalapozatlanná tenné az embercsempészek ígéreteit és Európa nem válna célállomássá. A bevándorlók ellen elkövetett tényleges bűncselekményt a pénzügyi kizsákmányolás jelenti és az, hogy rábeszélik őket otthoni megélhetési lehetőségeik feladására egy bizonytalan jövöért.
6. Jogi szakvélemény és a Nemzetközi Büntetőbíróság bevonása

Tömeges kivándorlás esetén az Egyesült Nemzetek Szervezetének ill. a Den Haag-i Nemzetközi Büntetőbíróság szakvéleményét kell kikérni, hogy meg lehessen állapítani a konfliktus okait és esetleg a felelősöket is. Amennyiben ezek megállapításra kerülnek, akkor be kell vonni a Nemzetközi Büntetőbíróságot egy bűncselekmény büntethetőségének felülvizsgálatara a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statutum 5. cikke értelmében.
7. A megelőzést a helyszínen kell elvégezni

Migrációs mozgalmakat tartósan csak az okok megszüntetésével lehet megakadályozni. A megelőzést sürgősen a helyszínen kell elvégezni. Lásd csatolva: Prof. DI Dr. Heinrich Wohlmeyer cikke "Miért nem ragadjuk meg a menekültügyi politikát a gyökereinél?"

Bécs, 2015 júliusa

A Wiener Akademiker Kreis nevében:
Dr. Eva Maria Barki, ügyvéd
Prof. Dr. Emanuel Aydin, a szír-ortodox keresztények ausztriai püspöke
Pajor András, katolikus lelkész, a Keresztény Kulturális Akadémia elnöke, Budapest

A végjáték

Korrupt kormányok, kozmopolita városok, eltűnik a fehér kisebbség Londonban, Franciaországban, Norvégiában " - és minket soha nem kérdeztek meg, akarjuk-e ezt?"

http://www.nemzetihirhalo.hu/htmlkeret/bevandorlas.jpg
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=-o7HWX7lkKU

 

*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***


Harminc harci géppel támadtak a törökök a kurdokra
2015. július 31 Orientalista.hu

A neo oszmán terrorizmus elleni harc alatt, az a kurdok szírek és irakiak elleni támadásokat lehet érteni. "A török légierő tömeges megtorló támadást intézett csütörtökön a magukat Észak-Irakban meghúzó kurd lázadók ellen - jelentette az NTV török tévécsatorna.

http://orientalista.hu/wp-content/uploads/2015/07/vadászgépek-620x350.jpg


A rendkívül heves támadásban mintegy harminc F-16-os típusú harci repülőgép vett részt. Az akciót azért indították, mert a kurd fegyveresek hajnalban megtámadták a hadsereg egyik konvoját, és a hivatalos tájékoztatás szerint megöltek három katonát.

Azonnal "pilóta nélküli repülőgépeket, helikoptereket és különleges egységeket is vezényeltek a rajtaütés helyszínére" - tudatta közleményében a hadsereg.

A Kurdisztáni Munkáspárt a múlt héten felmondta a 2013-ban kihirdetett tűzszünetet, miközben a török kormány is bejelentette, hogy a hadsereg fegyverletételre fogja kényszeríteni a kurd lázadókat.

Ankara politikai oldalról is offenzívába kezdett: a hatóságok a "közrend veszélyeztetése" és "erőszakra való felbujtás" miatt vizsgálatot indítottak a közelmúltbeli parlamenti választások egyik nyertesének számító kurdbarát Népi Demokratikus Párt (HDP) elnöke ellen.

A vádak szerint az ellenzéki vezető "provokálta és felfegyverezte" a tüntetőket az ország délkeleti részében tavaly kirobbant demonstrációk során. Több tucatnyian meghaltak októberben azokban a tüntetésekben, amelyek azért robbantak ki, mert Ankara nem volt hajlandó beavatkozni az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista csoport fegyvereseivel szemben, hogy megakadályozza Kobani, észak-szíriai kurd város elestét."

Kiegészítés:

Miközben a törökök az egyetlen északi IÁ ellenes erőt, a kurd Peshmargákat bombázták harminc darab F-16-os vadászgéppel, addig az Izrael dróntámadást hajtott végre a Golán-fennsíkon,amiben drúz és Hezbollah katonák vesztették életüket.
Ismét elgondolkozhat a kedves olvasó, hogy ki is harcol valójában a terrorizmus ellen és ki támogatja azt.

De be kell vallanom a magam részéről, hogy már kezdek belefáradni. Kezdek belefáradni, hogy nap mint nap megosztunk híreket (és a nem megosztottakról még nem is beszéltem) arról, hogy a nagy IÁ ellenes koalíció hogyan is "harcol" és hogyan is támogatja az IÁ terroralakulatait.

Ez már annyira fárasztó, hogy az egész világ karba tett kézzel nézi ezeknek a terrorista országoknak a tevékenységét. Már minden épeszű embernek világos, hogy az Iszlám Állammal nem akar leszámolni a "nyugat", sőt, továbbra is támogatja őket, és az is világos lassan már mindenki számára, hogy kik is, melyek ezek az országok, akik a terrorizmust támogatják, és kész.

... és kész.
... na mindegy. Értem én a helyzetet.

Azzal viszont most számolhatnak ismét az izraeli katonák a libanoni határon, hogy most rajtuk van a sor, bármelyikükön lehet a sor, bármelyikük lehet a következő áldozata a Hezbollah egyenlítésének vagy éppen a drúzok felháborodásnak és bosszújának.

A törökökről meg ne is beszéljünk. Nagy baj lesz még ebből náluk! Ezt a "békát" most már nem fogják lenyelni a kurdok.

Arra azért kíváncsi lennék, hogy mit szól Bernard-Henri Lévy Moszad ügynök a Peshmargák frontvonalán távcsővel a kezében, mikor jönnek a török vadászgépek.

Erre azért kíváncsi lennék.

A következő cikkben majd megosztom Önökkel a válaszokat!

Orientalista.hu - Siroi Isi (Forrás: MNO)

Kapcsolódó:
   Ciki! Tinilányok verték át az Iszlám Államot

*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***


Amerikai katonákat tartóztattak le Bécsben,


a fegyverszállításról, kisebb pánikot okozott a reptéren, amikor több M16 gépkarabélyt és maroklőfegyvereket mert engedély nélkül fegyvert akartak szállítani, saját bevallásuk szerint Ukrajnába

A Kurier osztrák napilap információi szerint néhány nappal ezelőtt riadóztatták Bécsben a Schwechat repülőtér biztonsági személyzetét, mert az ellenőrzőponton áthaladó személyek csomagjaikban egy kisebb fegyverkészletet vittek magukkal, de ehhez nem rendelkeztek a szükséges engedélyekkel.

Mivel a hatóságok előzetesen nem értesültek találtak a csomagokban.

http://www.stripes.com/polopoly_fs/1.360525.1438271445!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_804/image.jpg


Az amerikai katonák állítólag Washingtonból Ukrajnába tartottak, és annak ellenére, hogy semmilyen engedéllyel nem rendelkeztek, nem akarták átadni a fegyvereiket, így rendőri beavatkozást kellett kérni. Az osztrák rendőrség eljárást indított az ügyben, de az amerikai katonák fegyvereit végül nem foglalták le, hanem - vélhetően a nagykövetség beavatkozásának köszönhetően - felszállhattak egy következő repülőgépre és visszairányították őket Washingtonba.

Az osztrák belügyminisztérium szóvivője szerint a katonák a Schwechat reptér területén elhagyták a tranzit területet. Nem egyértelmű, hogy a katonák tényleg felszálltak volna egy Ukrajnába induló gépre, vagy elhagyták volna a repülőtér területét. Az eset után az amerikai nagykövetség utólagosan próbált engedélyeket szerezni a fegyverszállításhoz, amit a Kurier jelentése szerint megtagadtak az osztrák hatóságok. (hídfő)

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2015/05/isis%20US%20role_0.jpeg


Az USA beleegyezésévelés és támogatásával jött létre az ISIS


A "Judicial Watch" konzervatív (Republikánus párti) jogi szervezet kérésére és a "Freedom of information act" törvény értelmében a DIA (katonai titkos szolgálat) kiadott olyan dokumentumokat, amik azt bizonyítják, hogy az USA, Szaudi-Arábia és Törökország áll az ISIS mögött. Ebben látta a washingtoni kormány Aszád meggyengítését.

A konzervatívoknak tulajdonképpen teljesen más volt a szándékuk ezzel az akcióval. Ők Hillery Clintont az líbiai háboruban vállat szerepe miatt akarták megtámadni, mint elnökkandidátust.

Kapcsolódó:
   
Secret Pentagon Report Reveals US "Created" ISIS As A "Tool" To Overthrow Syria's President Assad
   Ukrajna: önállóságot kaphatnak a keleti szakadár területek
   Marines held up in Vienna en route to Ukraine

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/11822860_1620115441603256_8712163895826156817_n.jpg?oh=c5929a53ee2f6152e5f6aeb3767ed6be&oe=5642B2A9

 

 

 

 

Közös hadsereg felállítására készül az EU?
2015. július 30., 08:15 Privátbankár, MTI

Egyesül a német KMW és a francia Nexter Systems haddiipari cég. A vezetők szerint Európának erős hadiiparra van szüksége.

http://privatbankar.hu/data/cikk/27/21/76/cikk_272176/orosz_tank_t90_rf.jpg


Egyesült hadiipari vállalatot alakít a páncélosokat gyártó német Krauss-Maffei Wegmann (KMW) és francia konkurense, a Nexter Systems - jelentették be a cégek vezetői a szerződés aláírását követően Párizsban.

Egy bandában

A KMW gyártja a német Leopard harckocsit, a Nexter pedig a francia Leclerc harckocsit. A két vállalat már 2014-ben bejelentette egyesülési szándékát. Az egyesülési szándékról szóló szerződést a cégek vezetői Jean-Yves Le Drian francia védelmi miniszter és Markus Grübel német védelmi minisztériumi államtitkár jelenlétében írták alá.

Frank Haun, a KMW vezérigazgatója szavai szerint az egyesülés az európai hadiipari szektorban "már régen esedékes konszolidációt" valósítja meg. Philippe Burtin, a Nexter vezére pedig köszönetét fejezte ki a több mint egy éves tárgyalási folyamatban részt vevő kormányzati és privát partnereknek a "stratégiai jelentőségű európai projekt" megvalósításához nyújtott segítségért.

Ütőképes haderőre van szükség


Az egyesült hadiipari konszern hatezer alkalmazottal évi mintegy kétmilliárd euró forgalmat bonyolít. Az alapítók szigorúan egyenlő feladatmegosztásban vesznek részt a fejlesztésekben - hangsúlyozta Jean-Yves Le Drian. Markus Grübel pedig hangsúlyozta, hogy Európának saját ütőképes hadiiparra van szüksége és Németország és Franciaország meg is tette az ehhez szükséges lépéseket.

Az egyesült vállalatot az illetékes versenyhatóságok engedélyének megszerzése után valószínűleg "Newco" néven jegyzik be.