Versailles végnapjai ?

 

Miért éppen 2014 lesz a holokauszt éve?

 

Érdekes kérdések:


Amikor a magyarság számára fontos keresztény ünnepeket nézzük, sokszor azt látjuk, hogy a szocializmus óta célirányosan valamilyen másik emléknapot tartanak ezeken az ünnepnapokon. Ezen logika alapján 2014-ben ismét megpróbálnak elfeledtetni egy nagyon-nagyon fontos tényt: 1914-ben, tehát kereken 100 éve tört ki az I.Világháború

Minden, ismétlem minden cionista összeesküvés felszínre kerülne ennek kapcsán! De a figyelmet - nagyon úgy tûnik - el kell terelni errõl az egészrõl.

Meg lehetne ugyanis kérdezni, hogy Linder Béla - a puccsista zsidókormány hadügyminisztere -  hogyan mondhatta a háború sorsdöntõ idõszakában, hogy "Nem kell hadsereg többé. Nem akarok többé katonát látni!  Fegyvert többé, szolgálaton kívül nem viselünk, sem a tisztek, sem a legénység". Ezután hetekig lõtték minden fronton a Linder Béla által tétlenségre kárhoztatott magyar hadsereget - rengeteg katona halt meg értelmetlenül.
 

Lehetne elemezni, Demecser mellett a Székely hadosztály, hogyan tette le a fegyvert, miközben keletrõl a Magyarországra beözönlõ román csapatok, nyugatról a zsidók által vezetett Kun-Kohn Béla Vörös hadserege támadta hátba... Magyarországon, magyar csapatokat, zsidók támadtak hátba... Hogy kapta meg Erdélyt és a Partiumot Románia 1920-ban Trianonban, amikor még 1918. május 7.-én a Bukaresti béke alapján békét kötött és kiszállt a háborúból?
 

-Hoppá! Errõl miért nem tanulunk az iskolában? Kinek az érdeke ez a nagy elhallgatás? 

Majd 2014-ben minden héten bemutatják a Sorstalanság címû valamit, amiben a Nobel díjas zseni azt mutatja be a sok idiótának, amint 14 évesen haláltáborból haláltáborba jut és bár 14-éves, mégsem gázosítják el sehol - mint azt a "dokumentumok" belénk sulykolják... Ekkora logikai ellentmondásra Irodalmi Nobel díjat adni és etetni az embereket, több, mint hiba! 

Olaszországban 2014 egyébként emlékév lesz, amiben méltósággal emlékeznek többek között a magyar katonák bajtársiasságáról. Értetlenkedve fogják Magyarországot figyelni az olaszok, miért nem szállítják haza a több ezernyi, mai napig a Dobordó környéki templomok kriptáiban, bezsákolva heverõ magyar hõs holttestét. Akkor idehaza arról fog mindenki beszélni, Anna Frank hogyan nyomkodta a pattanásait, mielõtt a csúnya, gonosz nácik elvitték a lágerbe! 

(Arról szintén nem beszélhetünk, hogy a kicsi Anna Frank naplója golyóstollal íródott, amit akkor még fel sem találtak! Meg Anna Frank apukája összeveszett egy íróval, mert nem tudtak megegyezni a sikerkönyv tiszteletdíján! A vitát New Yorkban, bíróság döntötte el, de ez kellemetlen tény, mert hát akkor ki is írta a könyvet?) 

Senki nem fogja megkérdezni a legfontosabbat: a magyarok 1918. November 2.-án megkötötték Magyarország ezeréves határait garantáló békeszerzõdést az olasz Diaz fõparancsnokkal... 

Erre Károlyi Mihály a zsidókkal villámgyorsan kiutazott Belgrádba és 1918. November 8.-án Magyarországra nézve új, katasztrofális békét kötött, Franchet D. Esperay tábornokkal. A francia tábornok sorba állítja a küldöttséget, végigmegy elõttük és legelsõ, - azóta legendás és sokatmondóvá vált - szavai ezek hozzájuk "Maguk zsidók? Maguk is mindannyian zsidók?".
 

- Kinek állt ez érdekében? Miért kötöttek a Patkányköztársaság zsidójai új békét a már meglevõ helyett? 
Azért nem lehet Tormay Cecilérõl utcát elnevezni, mert a majdnem irodalmi Nobel díjas a "Bujdosó könyv" címû könyvében pontosan dokumentálta ezt az idõszakot. Ha mindezt megtárgyalnánk, feldolgoznánk akkor robbanna a bomba: TRIANON!!! 

Nos, akkor hogyan volt az, hogy az I Világháború ÖSSZES FRONTJA a történelmi Magyarország, ezeréves határán kívül volt és mégis elvették e területünk kétharmadát... Aztán az I. Világháború 1914-tõl 1918-ig tartott, de csak két év múlva, 1920. június 4.-én kötötték meg a Trianoni békediktátumot! Mi történt ez alatt a két év alatt? 

Ezek érdekes kérdések lennének. 

Nekünk mindig csak a lelkiismeret furdalás, vesztes csaták, a szégyen jut?! A magyarokat összeugrasztották a kettõs állampolgárság miatt 2004. December 5.-én. Ez a szégyen napja. De arról mikor beszélünk, hogy a magyar hadsereg 1916. December 6.-án elfoglalta Bukarestet, Románia fõvárosát?? 

Ehelyett kötelezõ jelleggel elkezdik majd 2014-ben Auschwitzba kiszállítani a magyarokat. Már elõre látom a botrányokat, a Facebookos bejegyzéseket...Hogy volt ez a nagy nagy holokamu? Mikor elindultunk, a magyar lexikonok, régi tankönyvek 4 millió áldozatról szóltak...Mire kiértünk, 1,5 millió lett belõle... 

Láttátok a gázkamrát az "Arbeit macht frei" felirattal szemben? Ebben a rozoga, üvegezett, befelé nyíló, hátul ajtó nélküli helyiségben ölték meg cyklon-B gázzal az emberek millióit? De hát ez fizikai képtelenség!! 

Szóval, aki sokat hazudik, egy idõ múlva orra esik a hazugságai tömegében... Már nem tud olyan döntést hozni, amibõl ne származna baja. 

Úgy látom, lassan hátradõlhetek a székben és már csak mosolyogva figyelem a világ eseményeit... 
Közben elmondhatom magamról, meg néhány értelmesen gondolkodó embertársamról... azért vannak idõszakok, amikor nem is rossz oktalan állatnak, akarom mondani GOJnak lenni.... 

Nos, érdekes lesz ez a 2014-es év, a megemlékezések, évfordulók tekintetében! 
dr Nagy Levente Kunhegyes

"Nem azért szeret az Isten, mert értékesek vagyunk,hanem azért vagyunk értékesek, mert az ISTEN SZERET."


Félvilágot is befuthatod, más ember földjén testvértelen leszel, s elfúj a szél, mint kósza õszi lombot, ha nemzetedrõl megfeledkezel.

 

 

Versailles végnapjai, az eredeti anyag:


A nemzetidegen és áruló, anti-magyar kormány, Antallal az élen azonban elárulta a nemzetet, és föl se vetette a jogos trianoni jóvátétel, a jogos határrevízió kérdését. Nemzetünk sok évezredes történelmében ilyen arányú árulásra nincs példa! Sajnos, mivel ez a dokumentum “titkos” volt, valóban csak kevesen szerezhettek róla tudomást, így nem válhatott mozgósító erejű üzenetté, amelynek hatására megfelelő lépésekre lehetett volna kényszeríteni a hatalmat bitorló kormányt. Maradt tehát az árulás, a csonka hon, az elszakított magyar milliók megaláztatása, kisemmizése, folyamatos beolvasztása és a lelkek nyomorgatása

 

A hatalomnak ma már megvan minden eszköze, hogy eljárjon az ellenszegülőkkel. Minden ott kezdődik, hogy a kormányok, nem csak nálunk, mindenhol a háttérhatalom helytartók szerepét játszák. Minden forgatókönyv szerint zajlik.

Addig, amíg ezt a köznép nem látja, nem veszi észre, tényleg nem lehet semmit se csinálni.
Megcsinálták a pártokat és egymásnak uszítják az embereket, sikerrel!

Amúgy létezik egy terv Nagy Magyarországról, de nem, úgy ahogy mi szeretnénk. Ilyen címszó alatt a Kárpát Medencére pályáznak.
Igen “ők”. Erdélyben is megy a felvásárlás. És akkor az “ők” “magyarok” lesznek. Mit gondoltok, miért foglalkoznak az ezeréves “közös múlttal”. 50- 100 év múlva ki tudja majd az igazságot, mert jelenben mindent átírnak.

Lesz Nagy Magyarország!
LESZ TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG!

nagy-moA minap kaptam kézhez nagyra becsült barátom, Geonczeol Gyula felkérését arra vonatkozóan, hogy ismételten megosszam ismerőseimmel és barátaimmal azt a páratlan és fölbecsülhetetlen értékű dokumentumot, amely a számunkra legfájóbb, lelkünket máig égető, húsunkba vágó kérdésről, Trianon kérdéséről intézkedett (volna) abszolút kielégítő módon. Mielőtt magát a dokumentumot ismertetném, szükséges azt történelmi keretbe helyezni, hogy érthető és világos legyen.

1990-et írtunk, amikor egyes nemzetek számára valóban történelmi változások történtek, természetesen kisebb-nagyobb áldozatok árán, de megtörténtek. A Szovjetunió széthullott. Az általa korábban bekebelezett országok önállósultak, Jugoszlávia elemeire bomlott, Csehszlovákia két részre oszlott, stb. Mindez természetesen nem ment végbe spontán módon, s mindebben egyező álláspontra kellett jutniuk az európai nagyhatalmaknak. Ez meg is történt annak érdekében, hogy az egyes, önállóságra törekvő országok igényei kapcsán nehogy politikai vagy gazdasági összeütközésekre kerüljön sor a nagyhatalmak között. Ilyen szempontból került terítékre Magyarország jóvátételi kérelmének megtárgyalása is. A két leginkább érintett nagyhatalom, a volt Szovjetunió akkori vezetői, Gorbacsovval az élen, Németország akkori kancellárja, Kohl és bizalmasai 1990 szeptemberében titkos tanácskozásra ültek össze Genfben, hogy egyezségre jussanak “Közép-Európa földrajzi-politikai kérdéseiben”…

trmainMost tessék figyelni!
Ezek a nagyhatalmak teljesen tisztában voltak azzal, hogy a többi európai országhoz hasonlóan, Magyarország is benyújtja jogos követelését történelmi határainak visszaállítása érdekében, azaz a gyalázatos és becstelen trianoni ország csonkítás jóvátétele, az eredeti, történelmi-földrajzi állapotok visszarendezése érdekében.
Ez egyáltalán nem volt kérdéses sem a német, sem az akkori szovjet vezetés számára. Annak érdekében tehát, hogy a magyar követelés benyújtása idején a két leginkább érintett nagyhatalom felkészülten és egyetértésben tudjon szembesülni a várható magyar követelésekkel, egy 12 pontból álló dokumentumot állítottak össze.

Az alábbi dokumentum szövegét elsőként a cseh Politika című, magánkézben lévő politikai és gazdasági hetilap közölte 1991. november 20.-án. A Szabad Újság, amely a mai napig legkitűnőbb képviselője a felvidéki magyarság érdekeinek, 1992. október elsején jutott hozzá a két nagyhatalom szakértői által összeállított dokumentumhoz, amelyet alább csaknem teljes terjedelmében adok közre, a bennünket nem, vagy kevéssé érintő passzusok kihagyásával:

1. A Német Szövetségi Köztársaság kompenzálást követel a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségétől az annektált Kelet-Poroszországért és az Odera-Neissetől keletre fekvő térségért;
2. …
3. A Szovjetunió nem fogja akadályozni Csehszlovákia felbomlását, mégpedig amiatt, hogy nincs elég garancia a közép-európai politikai egyensúlyra, illetve amiatt, hogy nincs elegendő feltétel Csehszlovákia nemzeteinek államalkotó tényezőként való elismeréséhez;
4. A Szovjetunió egyetért azzal, hogy a cseh-morva régió a jövőben, 12-15 éven belül bekerül az NSZK gazdasági érdekszférájába. Egyetért továbbá a régiónak Németországba történő politikai átirányításával;
5. …
6. Tekintettel arra, hogy amennyiben Magyarország hajlandó volna megőrizni a politikai és gazdasági stabilitást a Duna menti régióban, a SZOVJETUNIÓ  ÉS AZ NSZK  NEM  FOGJA  AKADÁLYOZNI  A  TRIANONI  SZERZŐDÉSIG  ÉRVÉNYES  HATÁROK  VISSZAÁLLÍTÁSÁT.

Justice-for-Hungary
Az NSZK növeli a Magyarországnak nyújtandó gazdasági segítséget, hogy a magyarországi életszínvonalat a szlovákiai fölé emelje, hogy azzal a Magyarországhoz történő csatlakozás a szlovákok számára is vonzó legyen

7. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései azzal szemben, hogy német egyetemeket és középiskolákat alapítsanak a cseh-morva régióban, s ezeket az oktatási intézményeket Németország finanszírozza;
8. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései Jugoszlávia feloszlásával szemben, egyetért Horvátországnak és Szlovéniának az NSZK gazdasági érdekszférájába történő átkerülésével;
9. …
10. Az NSZK nem kötelezi el magát Ukrajna, Litvánia, Lettország és Észtország kérdésében, s ezeket a térségeket nem tekinti az elviselhető mértéken felül gazdasági érdekszférájának;

11. A  SZOVJETUNIÓ  NEM  FOGJA  AKADÁLYOZNI  KÁRPÁTALJA  LESZAKADÁSÁT  AZ  UKRÁN  NACIONALISTÁK  DESTABILIZÁCIÓS  TEVÉKENYSÉGE  ESETÉBEN,  ÉS  AZT  SEM,  HOGY  KÁRPÁTALJA  A  MAGYAR  KÖZTÁRSASÁGHOZ  CSATLAKOZZON;

12. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései a cseh határvidék szovjetek és németek általi fokozatos kolonizálásával szemben.

Íme, a nagyhatalmi szerződés, amely megalapozta a magyar nemzetet ért legnagyobb és legbecstelenebb csapás jóvátételét, a magyar lelkek gyógyulását, a történelmi Magyarország határainak visszaállítását! A nemzetidegen és áruló, anti-magyar kormány, Antallal az élen azonban elárulta a nemzetet, és föl se vetette a jogos trianoni jóvátétel, a jogos határrevízió kérdését. Nemzetünk sok évezredes történelmében ilyen arányú árulásra nincs példa! Sajnos, mivel ez a dokumentum “titkos” volt, valóban csak kevesen szerezhettek róla tudomást, így nem válhatott mozgósító erejű üzenetté, amelynek hatására megfelelő lépésekre lehetett volna kényszeríteni a hatalmat bitorló kormányt. Maradt tehát az árulás, a csonka hon, az elszakított magyar milliók megaláztatása, kisemmizése, folyamatos beolvasztása és a lelkek nyomorgatása…

igazsagot_magyarorszagnakÁmde nem véglegesen! A Történelmi (Nagy) Magyarország továbbra is követeli a maga jussát. Igaz, immár nem a fenti dokumentum alapján, mert annak időszerűsége felett elszállt az idő. Ennek ellenére ott tartunk, hogy bármely “magyar” kormány egyetlen nyikkanására, egyetlen beadványára elindulhat a lavina, amely maga után vonja a Történelmi Magyarország visszaállítását! Ez hamarosan meg fog történni, s a területrablóknak még arra sem lesz idejük, hogy szájukra vegyék álnok és hamis szólamaikat. Nem lesz idejük krokodilkönnyeik szétmaszatolására, mert olyan hatalom fogja követelni a határrevíziót, amellyel szemben pillanatnyilag nem létezhet ellenvetés.

Ez természetesen bennünket sem vigasztal. Arról a láthatatlan hatalomról beszélek, amely észrevétlenül hódít teret Magyarországon, észrevétlenül lopakodott a hatalomba, s szinte észrevétlenül érvényesíti akaratát. A betelepülésük folyamatos, s mint olyanok, semmivel sem elégednek meg. Amikor bármelyik pillanatban – úgy döntenek, hogy az országon belüli hatalmuk elég erős és immár megdönthetetlen, nem elégednek meg tovább az ország jelenlegi területével, mert hatalom-és területéhségük is határtalan.
Kihirdetik tehát a trianoni ország csonkítás jogtalanságát és annak tarthatatlanságát, aminek jóvátételéhez azonnal csatlakozik majd a világ összes állama, kivéve a területrablókat, s a régi, történelmi határok újrarajzolása immár csak a technikai megvalósítás idejét igényli… Mindenki eldöntheti magában, hogy ez mit jelent majd számunkra.

Trianon_cover_smallTény, hogy világraszóló ünneplésre nem lesz okunk.
Sajnos ezt eredményezte folyamatos elárultatásunk és a magyar diplomácia, valamint politika impotenciája. Mindezek ellenére, ezzel kapcsolatban azt üzenem a Magyarországot körülvevő területrablóknak, hogy lassan vége a pünkösdi királyságnak!
Az a Magyarországon kiterebélyesedő hatalom, amely bennünket is nyomaszt, rájuk telepszik, s egyik napról a másikra beléjük fojtja a szuszt új, viharos sebességgel meghozott törvényekkel és rendeletekkel. Még azt sem dönthetik el végérvényesen, hogy mit is hazudtak maguknak: “nagymorva” státuszt vagy dák dicsőséget, arra ébrednek, hogy tehetetlen rabszolgákká váltak.

Velünk egységben felléphettek volna minden idők legkegyetlenebb és legádázabb rabszolgatartói ellen, de mivel se nem láttak, se nem hallottak a bennük mesterségesen felszított magyarellenesség szürke hályogán keresztül, eszük ágában sem volt velünk szövetkezni, hogy együttesen lesöpörjük magunkról a közös ellenséget, azt a pióca réteget, amely ránk telepedett és megfojtással fenyeget bennünket.
Pedig együttesen megtehettük volna…

Mi, magyarok voltunk számukra az “ellenség”. Ehhez a magyarellenességhez és magyar-gyűlölethez gyűjtötték és halmozták magukban a kocsmabölcsességet és hazug szólamokat.

Ennek most érik be a gyümölcse: Külön-külön lesznek bedarálva és a történelem süllyesztőjébe hányva, ahol a pokol mély fekete gyászdrapériája alatt elhal a “Madari za Dunaj” hőzöngés.

Cúth János
/////////////////////////////////  Levelem
– Eredeti üzenet –

igaszsagot-magyarorszagnak

Elküldve: 2014. január 22. 11:49
Tárgy : válasz amerikai barátaimnak

Reagan elnok es Gorbacsov visszaadta a teruleteinket egy szerzodesben, hiszen Magyarorszag teruleti serthetetlensege a kelet – nyugati egyensuly megkerulhetetlen resze.
Reagan elnok pedig komoly allamferfi volt es ezt tudta. Nemugy a jelenlegi neo-wilsonista kormanyok.
Eppen Czuth Janos banyaszta ki ezeket az adatokat es nalam ez lecsapodott, mert hasonlo informacioim voltak, a becsi csapat csokkentesi targyalasok miatt, illetve mert az amerikaiak svajci egyeztetesein az amerikai kuldott Rostow, ovott a german orosz kozelkedestol. Errol a The Wall Street Journalnak nyilatkozott.
Akkoriban Amerikai Magyar Szovetseg igazgatoja voltam 1989 korul, igaz onnan is “eltavolitottak”, mint mindenhonnan, valoszinuleg az egyik washingtoni lobbista miatt, aki szdsz kotodesu volt.
Antall az szdsz -el es kissingerrel megegyezve szabotalta le a magyar feltamadast. Kuldok egy cikket, ahol ezt leirom. (Barikad 30 oldal, 2013, Marcius 14 koruli szam)
Ha Czuth baratunkkal beszelni tudsz, jo lenne ha ujra kozze tenne az eredeti Reagan – Gorbacsev megegyezeseket, mert az volt a Hideghaboru vege a kommunizmus lebontasa koruli megegyezes reszekent es abban egyeztek meg, hogy nem avatkoznak bele Ukrajna belugyeibe.
Ezt az idosebb Bush elnok vegre akarta hajtani, de Antall keresztbe fekudt.
A kissingeri neo-wilsoni vonal most ezt folrugja es ebbol lesz a konfliktus Oroszorszag es a nyugat kozott.
Ez lesz az entente es versailles vege. Martonyi egy selejt, aki ocska lejart mszmp-s es kisz titkaros doktrinakban gondolkozik es roppant karos, amit csinal, most is nem is szolt az ENSZ es a St. Germain szerzodesben biztositott onrendelkezesi es kollektiv jogokrol, mert a kisantantot vedelmezo szovjet alapszerzodeseket vedelmezi es a magyarvero vadallatokkal akar baratkozni, mert az van a rozsadombi szdsz-es paktumban, es ami “TITKOSITOTTAN” a Regan Gorbacsev egyezmeny folrugasara es ellensulyozasara lett kitalalva. A budapesti kormanyzatokkal ezt a gyalazatos programot hajtatjak vegre es nem veletlen, hogy feltuno a sok aljas arulas.
Reagan es Gorbacsov folulirta  mindezt, es most Versaille is veresen el fog bukni.
Arra kell figyelni hogy a magyarsag se bukjon el veresen az illegitim donteshozok es arulok miatt.
Karpatalja lecsatolasa Ukrajnrol es ezzel a nyugat hatarainak lezarasa pedig eppen erdeke a nyugatnak, de a keletnek is a szethullo szlovakia mellett.
Ezert lehetne most Karpataljarol megallapodni Oroszorszaggal, mert Ukrajna szethullik, es Oroszorszag ervenyesiteni fogja teruleti igenyeit.
Karpatalja orosz terulet versailles szerint, csak adminisztrativ okok miatt tartozott a szovjet idoben Ukrajnahoz.
Reagan es Gorbacsev visszaadta. Most kell rest utni versaille-on.
GGyula