Vlagyimir Putyin 2013 szept. 19-én tartott Valdai Fórumon egy figyelemre méltó 

előadást  tartott az alábbi címmel:

Oroszország meg fog térni, Európa a pokol felé tart. 

Az európai kultúra bukása - Európa számára Isten és a sátán egyenlők:

Mint pl. család és homoszexualitás, gyermek és abortusz, politika és pedofília, béke és háború, demokrácia és bankfeudalizmus, a keresztény gyökerek tagadása stb.

Részletek Putyin beszédéből:

Látjuk, hogy hány euro-atlanti állam = a Nyugat azon az úton jár, hogy megtagadja, sőt elutasítja saját gyökereit, így a keresztény gyökereket is, mely a nyugati civilizáció alapja. 

Ezekben az országokban megtagadják nemzeti, kulturális, vallási, sőt nemi azonosságukat is. Ezekben az országokban olyan politikát folytatnak, mely egyenlőként kezeli a gyermekeket nevelő családot az egyneműek partneri kapcsolatával. Ez a politika egyenlőségjelet tesz az Isten-hit és a sátánban való hit között.

Sok európai országban az emberek szégyellik megvallani a hitüket, eltörlik a vallási ünnepeket.

Ezek az európai  államok megpróbálják ezt rákényszeríteni más országokra is. (Lásd az EU hazánkkal szemben! Én megjegyzésem) Ez az út a pusztulásba és a kultúra primitívvé válásához vezet. 

Az is ezt bizonyítja, hogy a Nyugat már nem képes reprodukálni magát, még a migránsok segítségével sem. 

A kereszténységben megtalálható erkölcsi értékek nélkül, melyek évezredeken keresztül formálták az embert, az ember elveszti méltóságát és embertelenné válik. 

Mi fontosnak tartjuk e keresztény értékek megőrzését.

Nemzetközi szinten látjuk azokat a próbálkozásokat, hogy megszüntessék az egyes államok szuverenitását, és egy egypólusú világot hozzanak létre. Abban a világban már nem lenne szükség szuverén államokra, csak vazallusokra.

Ez az egypólusú világ ( az USA imperializmusa) történelmi szemszögből az Isten által teremtett sokszínűség és a saját identitás feladását jelentené. 

Oroszország ezért mindig azok mellet fog állni, akik a kollektív akarat szerint hozzák meg a fontos döntéseket és nem egy állam (USA vagy Izrael), vagy egy államszövetség (NATO - "Nord Atlantische Terror Organisation) akarata szerint.

Eddig a cikk kivonata,                                                      

végül az eredeti link:  érdemes végigolvasni;

http://www.kreuz-net.at/index.php?id=289
http://www.youtube.com/watch?v=YZEjOkiRhv0

Isten áldjon meg Benneteket!