Putyin figyelmeztetése

Jevgenyij Alekszejevics Fjodorov orosz parlamenti képviselő Putyin szavaihoz fűz félreérthetetlen magyarázatot: "Washington és Berlin lenne elhamvasztva."


A felirat a német felirat alapján készült, amiért köszönet egy jó barátnak.
https://www.facebook.com/sevaster1

https://i.ytimg.com/vi/CGX0IzXEbo0/hqdefault.jpg
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=CGX0IzXEbo0- Jó napot, Jevgenyij Alekszejevics, köszönjük, hogy válaszol kérdéseinkre.

- Üdvözlöm!

- Kérem kommentálja, amit Putyin úr két napja mondott, amikor az ukrán hadsereget a NATO idegenlégiójának nevezte, és hogy ez feljogosít bennünket atomfegyverek bevetésére az agresszor-államok ellen.

- Mit ért pontosan ez alatt?

- Azt hangsúlyozta, hogy a NATO országok agressziót követtek el Ukrajna ellen. Óva intett, hogy ha erről a területről Oroszország ellen is agresszióra kerül sor, azt nem ukrán agressziónak, hanem NATO agressziónak tekintjük.
Ezzel az orosz védelmi doktrína szerint az atomrakéták céljait is kijelölte. Nem Kijev hajt végre támadást, tehát az atomrakétákat sem Kijevre kellene irányítani védelmi intézkedésként, hanem mindazon országokra, amelyek az agressziót elkövetik.
És ezek a NATO tagállamok. Óva intette a NATO tagállamokat, hogy egy Oroszország elleni ukrán területről indított támadás estén az orosz védelmi doktrína megengedi atomfegyverek bevetését ezen országok ellen. Nem Kijev vagy Harkov ellen, ahogy gondolják.
Azt szeretnék, hogy orosz az oroszt semmisítse meg, ők pedig - minden szép és jó - bevonulnak a kiürült területeinkre. Nem fog sikerülni. WASHINGTON ÉS BERLIN LENNE ELHAMVASZTVA.

- Nem a botot harapjuk, hanem a kezet?

- Pontosan így értette.

*** ***Nyílt levél Ukrajna népeihez


2015. 02. 7. 11:22 alfahir.hu

Nyílt levelet intézett Vona Gábor az ukrán konfliktus résztvevőihez. A nemzeti párt által szombat délelőtt kiadott levelet alább változtatás nélkül közöljük:

Történelmi felelősségünk teljes tudatában, őszinte szándéktól vezérelve, tiszta lelkiismerettel szólunk most az Ukrajnában harcoló felekhez, Ukrajna népeihez s az eleddig az eseményeket csak tétlenül szemlélő Európa országainak vezetőihez.

A Jobbik mint Magyarország második legnagyobb pártja aggodalommal követi nyomon a nap mint nap végbemenő tragikus eseményeket, amelyek megszámlálhatatlan élet kioltásával borítják gyászba és megannyi vérrel öntözik a hajdan szebb napokat látott Kelet-Ukrajnát. A Jobbik felelős politikai erőként ezúton szeretné áttörni elsőként itt, az Európai Unióban a hallgatás falát és a lehető legőszintébben szólni az érintett felekhez és Európa minden népéhez!

Mi azon dolgozunk Magyarországon, hogy minden lehetséges eszközzel megakadályozzuk a további vérontást, a háború eszkalálódását. Mi, magyarok békében szeretnénk élni Európa minden népével. Nem a népekkel van bajunk, hanem azokkal a gátlástalan, hazug kormányokkal, akik értelmetlen háborúkba sodorják népeinket. Egyetlen magyar, ruszin, lengyel, orosz vagy épp ukrán áldozatot sem fog tudni pótolni soha többé egyik felelőtlen kormány sem! Az elhunytak már közös veszteségeink, akik éppúgy fájnak és hiányoznak nemzeteinknek, mint saját családjaiknak. Azonban hogy elkerüljük a további áldozatokat, nem maradhatunk tétlenek, és őszintén kell beszélnünk a nagyvilág közvéleménye előtt.

Arra kérjük az ENSZ közgyűlését, a világ nagyhatalmainak és Európa nemzeteinek vezetőit, hogy ismerjék fel végre az igazságot és ne hagyják figyelmen kívül a tényeket. Nem csak az minősül szörnyű bűncselekménynek, ha Párizsban lőnek le újságírókat, karikaturistákat. Nem csak az elítélendő, ha ártatlan palesztinok és zsidók halnak meg a független palesztin állam hiánya miatti konfliktusokban, és nem csak az a különös kegyetlenség, ha Nigériában, Irakban vagy Szíriában mészárolnak le keresztényeket. Az is emberiesség elleni bűntett, amikor Kelet-Ukrajnában egy állam reguláris hadserege ártatlan civileket gyilkol, akiknek semmibe veszik akaratukat, döntésüket.

Arra kérjük az európai állampolgárokat, hogy ne csak Charlie-k legyenek, hanem donyeckiek és luhanszkiak is, vagy egyszerűen legyenek csak olyan igazságkereső, szolidáris emberek, akik nem ismerik a kettős mércét! Ne csak Párizsban vonuljanak milliónyian az erőszak ellen, hanem Kijevben is demonstrálják az egyetemes emberi értékeket, megmutatva azt, hogy nem csak a gazdag nyugati állampolgárok élete fontos, hanem egy igazságtalan háborúban a mindenüktől megfosztott kelet-európai földönfutóké is!

Ugyanakkor velünk együtt álljanak ki minden nép és nemzet önrendelkezése mellett! Vallják velünk együtt, hogy minden ember döntése, joga és politikai véleménye egyaránt fontos, amelyek nem hierarchiában rendeződnek, hanem egyenrangúak!
Nekünk, magyaroknak, ruszinoknak, lengyeleknek, ukránoknak és oroszoknak békében kell élnünk egymással, és nem engedhetjük meg, hogy külső erők munkálkodása miatt, kívülről pénzelt és felheccelt végrehajtók parancsára egymás vérét ontsuk.

Nekünk, magyaroknak nem ellenségünk sem az ukrán, sem az orosz. Most azonban egy olyan háborúba kényszerítik és kényszeríthetik a továbbiakban is népeinket, honfitársainkat, amelyek mindhárom félnek pótolhatatlan veszteségeket okoznak. Az eddigi veszteségeinkért sem országok vagy nemzetek a felelősek, hanem kizárólag azon politikai körök és kormányok, akik úgy gondolják, hogy hatalmi potenciáljuk arra is feljogosítja őket, hogy kényük-kedvük szerint játszadozzanak milliók sorsával és életével anélkül, hogy felelősséget kellene vállalniuk tetteikért. Hisszük, hogy a béke és az igazság pillanata mielőbb eljön, és a felelősségre vonást e szörnyűségekért egyik érintett sem kerülheti el.

Szeretnénk tisztelettel szólni a szabadságukért küzdő felkelők katonai és politikai vezetőihez is.

Mi, magyarok nem lehetünk elég hálásak és nem tudjuk eléggé megköszönni a szabadságharcosoknak, hogy a kényszerrel az ukrán hadseregbe besorozott magyar és ruszin testvéreink bajba jutott tagjainak életét igyekeznek megkímélni és lehetőségükhöz mérten segítenek nekik hazajutni. Köszönjük és ezúton is azt kérjük, tegyenek továbbra is tanúbizonyságot emberi nagyságukról, és kíméljék a magyarokat, ruszinokat és mellettük azokat a nemzeti közösségeket is, akiket az ukrán kormányok évtizedek óta elnyomnak, de most ágyútöltelékként szeretnének feláldozni, ezáltal is megváltoztatni az etnikai arányokat Ukrajna egyes területein.

Hisszük, hogy ez a mészárlás mielőbb véget ér, és megfelelő módon, illő körülmények között mielőbb meghálálhatja majd a magyar és a ruszin nemzet a testvéreiért tett emberi gesztusokat.

Végezetül szeretnénk a legőszintébb tisztelet hangján szólni ukrán szomszédainkhoz is.

Senkinek sem jó egy olyan kormány, amely az USA által pénzelt és véres áldozatokat követelő puccsal került hatalomra és kizárólag kenyéradó gazdáik parancsait követi. Senkinek sem jó egy olyan kormány, amely saját népeit uszítja egymás ellen, és elpusztít, leromboltat mindent, mert ezt diktálja hatalmi érdekük. Senkinek, így az ukrán népnek sem lehet jó egy olyan kormány, amely a háborút, a kényszermozgósítást használja hatalma megtartására, erejének fitogtatására, állampolgárainak félelemben tartására. Az a kormány, aki sem az állampolgáraira, sem az ország gazdaságára, javaira, fejlődésére nincs tekintettel, sőt elpusztítja mindazt, nem lehet tovább hatalmon.

Az a kormány, amely idegen érdekeket szolgál és saját állampolgárait fordítja szembe egymással, önnönmagáról bizonyítja, hogy saját maga az idegen, így nem méltó népei vezetésére.

Egy felelős ukrán kormánynak az lenne most a feladata, hogy a népei közötti békét haladéktalanul megteremtse és fenntartsa, hogy ellentmondjon annak a nyugati befolyásnak, amely saját geopolitikai céljai miatt képes volt polgárháborút kirobbantani Ukrajnában. Egy felelős kormány tiszteletben tartja nemzeti kisebbségeinek emberi méltóságát, állampolgári jogait, legyenek azok akár ukránok, oroszok, magyarok, ruszinok, lengyelek vagy románok. Megérti és elfogadja azok demokratikus úton hozott döntéseit, ha másként képzelik a jövőt, főleg ilyen tragikus események után.

A Jobbik itt, Magyarországon és szerte Európában mindent megtesz Ukrajna békéjéért, az Ukrajnában élő népek igazságáért és azok maradéktalan tiszteletben tartásáért. Érjen ez az ígéret bármily keveset is, mégis mérföldkő lehet Európa népeinek tisztánlátásában, mert ezt a levelet az igazság diktálta. A Jobbik minden hazai és nemzetközi fórumot felhasznál arra, hogy az Ukrajna területein háborúba kényszerített népek igazságát mindenki számára világossá tegye és jogaikat másokkal is elismertesse!

A Jobbik vezetőségének és tagságának nevében:

Vona Gábor elnök

Kapcsolódó:
   Putyin nem akar háborút
   Ágyútölteléknek szánt kárpátaljai magyarok a debalcevói katlanban - a felkelők anyanyelvükön szólnak hozzájuk
   Itt a bizonyíték: a donyeckiek hazaengedik a magyarokat
   A világtörténelem kicsinyke szelete a Magyar kúlturának

*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***


Zsidók vezetik Ukrajnát - mondta ki a nyilvánvaló tényt a kelet-ukrajnai szakadárok egyik vezetője
2015. február 6. 21:53 Kuruc.info

Alexander Zaharcsenko, az Ukrajnától elszakadt Donyecki Népköztársaság miniszterelnöke hétfői sajtótájékoztatóján részben a lényegre tapintott, amikor közölte: a kijevi rezsim nyugatbarát vezetői "a nagy zsidó nép nyomorult képviselői". (A zsidó nép nagyságára itt most inkább nem térnénk ki - a szerk.)

https://kuruc.info/j/480/egyeb/zakharcsenko01.jpg


"Nem emlékszem olyan időszakra, amikor a kozákokat olyan emberek vezették, akiknek sohasem volt kard a kezükben" - mutatott rá a kormányfő arra a tényre, hogy az ukrán nacionalisták között jelentős számban megtalálható kozákoknak is az Ukrajnát uraló zsidók parancsolnak manapság. Az üdítően szókimondó Zaharcsenko szerint a régi ukrajnai nacionalisták "visszamennének a sírjukba, ha látnák, kik irányítják Ukrajnát".

A sajtóértekezleten részt vett Igor Plotnickíj, az Ukrajnából ugyancsak kivált Luhanszki Népköztársaság miniszterelnöke is.

https://kuruc.info/j/480/egyeb/zakharcsenko02.jpg


A lázadók vezetői ezen a sajtóértekezleten jelentették be, hogy mintegy százezer ember mozgósítását tervezik a közeli jövőben. Zaharcsenko külön kiemelte, hogy az ukrán kormány által besorozott, majd a fronton bekerített magyar csapatoknak békés elvonulási lehetőséget biztosítottak. "Mi nem harcolunk magyarok ellen, engedtük őket hazamenni" - közölte a Donyeck környéki orosz lázadók vezetője. (Videó erről itt.)

Perge Ottó - Yahoo News nyomán

Kapcsolódó:
   Gyűjtögetnek a hitestestvérek az oroszgyilkolásra
   2013 novemberi bizonyíték arról, hogy az USA polgárháborút készített elő Ukrajnában
   Soros lesz az ukrán jegybank új elnöke?
   Drábik: Soros György és az ukrán válság
   Soros György utasítja az Európai Uniót
   Soros behálózta a "civileket"
   Biden: Putyin döntései miatt lett más a világ, pedig a galamblelkű USA mindig jó partneri viszonyra törekedett
   Rácz Sándor: az ország zsidó vezetői nem hagyták Mindszentyt magyarokat menteni
   Magyar belügyekbe is beleszólnak a nemzetközi zsidók
   Magyar zsidó vezetők a kihívásokról egyeztettek Angela Merkellel
   Levették az EU-zászlót, mert az emberek többsége gyűlöli

http://alfahir.hu/sites/barikad.hu/files/2014/12/soros2_1.jpg
Soros lesz az ukrán jegybank új elnöke?

 

*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***


Csak vacsoravendég volt a rókapáros Moszkvában?
2015/02/07 BalRad

Befejeződtek a moszkvai Kremlben az európai maffiaszövetség ravaszdi cselvetőinek és Vlagyimir Putyin orosz államfőnek a donbasszi válság megoldását célzó tárgyalásai, de a minszki megállapodások végrehajtásával kapcsolatos lehetséges közös nyilatkozatról még folyik az egyeztetés - jelentette be az orosz elnöki szóvivő.

https://balrad.files.wordpress.com/2015/02/mph.jpg?w=640&h=401


Dmitrij Peszkov arról is beszámolt, hogy az USA érdekeinek európai főkijárói, és Oroszország elnökének a tárgyalásának tapasztalatait az úgynevezett normandiai formátumban, Valcman Nyalókakirály bevonásával vasárnap telefonon fogják levonni.

Az orosz elnöki szóvivő moszkvai idő szerint szombatra virradóan, éjjel fél egy körül tájékoztatott a több mint 4 óra hosszáig tartó hármas csúcstalálkozón zajlott megbeszélésekről. A dicstelen rókapáros és Putyin elnök közép-európai idő szerint este fél nyolckor ült le a tárgyalóasztalhoz, majd fél 11 tájékán munkavacsorán folytatták a megbeszélést. Ők maguk nem adtak semmilyen információt a tárgyalásokról. Az elsompolygó ravaszdipáros savanyú ábrázatáról mintha az lett volna leolvasható, hogy Misa Medve látott már karón varjút.

https://balrad.files.wordpress.com/2015/02/phm.jpg?w=640&h=396Kapcsolódó:
   Békefenntartókat küldhetnek az Ukrajnától függetlenedő területekre
   Ezentúl beosztottjaikra is lőhetnek az ukrán parancsnokok
   Moszkva: "Senkivel sem készülünk háborúzni"

*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***


A jordán király megkezdte a véres megtorlást - nem csak a szája járt!
2015-02-06 11:46:00 Blikk-információ

Nem csak a szája járt II. Abdalláh jordán király, mikor azt mondta, keményen megtorolja az Iszlám Állam által kivégzett jordán pilóta halálát.

Mint a Blikk is megírta: "Nem csak őt ölöm meg, de megölöm a feleségét, az összes barátját és porig égetem az otthonát" - idézett egy Clint Eastwood filmből II. Abdalláh jordán király, aki véres bosszút ígért, miután az ISIS a kivégezte egyik Jordánia egyik katonáját.

Szavait szinte azonnal tett követte. Hatalmas erőkkel kezdték meg a légitámadást, amiben az IÁ által uralt területeket vették célba.

http://www.blikk.hu/data/cikk/2/32/72/37/cikk_2327237/jordanian-air-force-abdullah-abdallah-reu.jpg
A Jordán Királyi Légierő egyik harci gépe. a bombára írt Korán idézettel a terroristáknak üzennek. más bombákra az élve elégetett pilótatársuk nevét írták fel (Reuters)


"Jordánia minden erejével üldözni fogja ezt a szervezetet, bárhol legyen is" - jelentette ki Nászer Dzsaude külügyminiszter. "Az Iszlám Állam minden tagját célpontnak tekintjük. Üldözni fogjuk és megsemmisítjük őket. Az első sorban vagyunk, ez a mi harcunk" - tette hozzá.

Összehangolt légitámadásba kezdtek:
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=teHLR4nIYF4

Közben II. Abdalláh meglátogatta az elevenen megégetett Maáz al-Kasszaszbe pilóta szüleit, hogy kinyilvánítsa együttérzését a családnak.

Videó: https://www.youtube.com/watch?v=Zu5d8EMl0r0

A 26 éves pilóta mindössze 5 hónapja volt házas. Felesége a közösségi oldalról értesült arról, hogy szerelmét kivégezték, miután többen kiírták: "Nyugodj békében Maáz".

http://www.blikk.hu/data/cikk/2/32/72/37/cikk_2327237/jordanian-air-force-reu.jpg
A Jordán Királyi Légierő harci gépe a felszállás pillanatában - terroristákat indul ölni a pilóta (Reuters)


Az embertelen gyilkosság után Jordánia első válaszként kivégezte az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat két bebörtönzött tagját.

Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH) nevű szíriai emigráns szervezet arról adott hírt, hogy a szélsőséges fegyveres szervezet pénteken "leváltotta" hivatalából Abu Mohamed al-Makdiszi muzulmán vallási vezetőt, aki az Iszlám Állam vallási testületének ülésén nyilvánosan is bírálta a fogoly brutális meggyilkolását, élve elégetését. Kijelentette, hogy ez "egyik vallásban sem elfogadható".

http://www.blikk.hu/data/cikk/2/32/72/37/cikk_2327237/rania-jordan-kiralyno-reu.jpg
Rania királyné, II. Abdalláh felesége a megégetett pilóta családtagjainak fejezte ki együttérzését és gyászát (Reuters)


Közben bejelentették, hogy a marokkói légierő gépei beszüntették az Iszlám Állam terrorszervezet ellen indított légitámadásokat, miután az Egyesült Arab Emírségek is ezt tette.

Az észak-afrikai ország külügyminisztere közölte: "Önök már tudják, hogy a marokkói erők az emírségek parancsnoksága alatt állnak, és teljesíteniük kell az utasításaikat".

* * *


A jordán király személyesen vezette azt a bombázót, mely megölt hatvan ISIS terroristát 4-én éjszaka. (Cs.V.)

https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/1234489_10203542023939885_8424725249124124379_n.jpg?oh=9c7179e3f2d8e2e3fcce655ff4d81e9e&oe=55518773
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10968375_875760942466586_4527603176096616373_n.jpg?oh=f618236893e08b16cd92fc3ebdc378c0&oe=5560F9B1&__gda__=1431106925_6ca6e8a15fcf3412ecf265a61a7f3b37

 

* * *


Az Iszlám Állam gyökere

Szíria lebombázását az ENSZ BT-ben megvétózta Oroszország, ami miatt Amerika jócskán bepipult. Ezért elhatározták, hogy előállítják az addig nem igazán létező szír ellenzéket, és szárazföldön szerzik meg a jelentős szír olajmezőket, a műkincseket, a pénzkibocsátási jogot és az aranytartalékot. Assad szír elnök egy nagy akadály ezen az úton.

Szaúd-Arábia olaja fogyóban van. Amerikát olcsó olajjal csak úgy tudná a továbbiakban kielégíteni, ha a szír olajat megszerzi. Azt is például, amit a Mol fedezett fel 2012-ben a régi selyemút mentén (Palmyra). Ezért aztán a Szaúd király kiengedett a börtönök halálsorairól több mint ezer gyilkost, és átdobta őket Szíriába. Ez lett aztán később a szír ellenzék egyik alkotó eleme, majd megalakították ezek a gyilkosok az Iszlám Államot. Nemrég elhunyt ez a bizonyos Szaúd-király. A temetésén részt vett jó néhány állam vezetője, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is.

Lopják Szíriából és Irakból az olajat, és fél áron, vagy fegyverért árulják a török-szír határon. Ahová uniós országok is mennek tankerekkel a tolvajok tankereiből átszivattyúzni az olcsó olajat. Hogy ez mennyiben játszott bele a benzin árába? Valószínűleg jócskán. Most a kurdok a határvárosból elkergették őket. Így aztán lehet, hogy drágulni fog a benzin... A mocsok ellen annyit kellett volna tenni, hogy lebombázzák a tanker-konvojt út közben, de ezt sose tették meg. A kurdok megtették azt, amit Amerika és néhány európai állam megígért. Párhuzam: Drezdát és jó néhány német várost lebombázott a művelt Nyugat 1945-ben, több százezer ártatlan civil áldozatot és rettenetes pusztítást okozva. De egyetlen bomba sem jutott a vasúti sínekre, ahol még robogtak befelé a szerelvények a zsidókkal a munkatáborokba. Lehet, hogy ezért is a most itt élő magyar társadalom a felelős?

A napokban jelent meg a hír, hogy a magyar határtól mindössze 60 kilométerre egy boszniai faluban a házakon megjelentek az Iszlám Állam zászlói!! Mi lesz, ha bekeverednek a Magyarországot elárasztó menekültek közé?

A menekültek nem jönnének ekkora létszámban, ha a hazájukban béke lenne. De miért is nincs béke?
SVPSZ

Kapcsolódó:
   Dokumentumfilm készül az illegális bevándorlók ásotthalmi terrorjáról
   FERENC PÁPA JEZSUITA ZSIDÓ
   "Sok mindent tudok Orbánról" - Mélyinterjú Simicska LajossalLeiratkozás itt