Szégyen!

 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc világtörténelmet írt!

Ez  az első fegyveres forradalom volt, az addig sikert-sikerre halmozó, - akkor már a Világ népességének egy harmadát kitevő 900 milliós - kommunista világrendszer ellen, mely bukása ellenére, alapjaiban rengette meg ezt a világrendszert.

A forradalom vérbetiprásával a kommunizmus megmutatta igazi arcát!

Ennek hatására milliók léptek ki a nyugati államok kommunista pártjaiból és ettől kezdve megszűnt a kommunista térhódítás, amit addig a rab népek felszabadításának hamis jelszavával folytattak.

A Szovjetunió és a kommunista eszme olyan sebet kapott, amit soha nem tudott kiheverni, egyre üszkösödött és elvezetett, nem csak a kommunista világrendszer összeomlásához, hanem a Szovjetunió szétbomlásához is a 90-es évek elején.

 

Ennek a dicsőséges forradalomnak az emléke, és a forradalom áldozataira való megemlékezés, minden becsületes,  magyar ember számára parancsolóan követelné meg, hogy ezen a nemzeti ünnepen, pártállástól függetlenül, politikai csatározásokat félretéve elékezzünk meg a 3.000 hősi halottról a 20.000 sebesültről, a 400 kivégzettről,  a 22.000 bebörtönzöttről, a 16.000 internáltról, a 200.000 hazáját elhagyni kényszerült menekültről, a Kádári, kommunista bosszúállás minden formájáról és a forradalom világtörténelmi jelentőségéről.   

 

E helyett mit látunk?  Az október 23.-i Nemzeti Ünnepet a pártok, szégyenszemre az egymás közötti vetélkedés, marakodás szintjére aljasítják le.

A Fidesz, a civil szervezetekkel hirdettetett meg több százezres /?/ „békemenetet.” A baloldali erőszak ellen.

A bukott baloldali pártok, pofátlanul, egy 56-os emlékműnél acsarkodnak a Fidesz kormány leváltását hirdetve. 

 

Ez nem más, mint a forradalom és az áldozatok emlékének meggyalázása!

 

Kíváncsi vagyok ki említi meg Pongrátz Gergelyt, a Pesti Srácokat, a Corvin-köz, és a Kilián munkaszolgálatos hőset, a Nemzeti Emigráció küzdelmeit, a forradalom emlékének megőrzésére? És ki fogja a forradalmat elszabotáló és eláruló reform kommunistákat magasztalni, a történelemhamisítás jegyében?

 

                                                                      Szalay Róbert történelemtanár

                                                                       CA-00-12 sz. politikai elítélt