Tisztelt Szerkesztőség!

 

        A  Hungária Szabadságharcos Mozgalom Történészcsoportja a forradalom 60. évfordulója alkalmából felveszi a küzdelmet a történelemhamisító posztkommunista és liberális, kozmopolita történelemhamisítók ellen, akik azt a képtelen hazugságot hirdetik 25 éve, hogy a XX. század legnagyobb antikommunista és szovjetellenes forradalmát azok a kommunista kollaboránsok készítették elő, voltak a vezetői és hősei, akik 1945 és 56 között megteremtették a kommunista rémuralmat és 1956-ban, kijárási tilalmat, statáriumot hirdettek és csak az „ ellenforradalmi  banditákat „ lőtték és lövették.

        Amennyiben a Tisztelt Szerkesztőség a mellékelt  Közleménnyel egyetértve vállalja, hogy folyamatosan közli az emlékév folyamán a történelemhamitást és történelemhamisítókat leleplező írásaink közlését, kérem, hogy fenti e-mail -on jelezzen vissza, mert fölöslegesen nem kívánjuk terhelni a szerkesztőség munkáját.

         Megértésüket és segítségüket előre is köszönik, a még élő 56-os harcosok és a történelmi igazságra kíváncsi olvasók nevében.

 

                                                                      Tisztelettel:

                                                                                                   

 Cleveland, 2016 március 15.-ém

                                                                                                     Molnár Lajos

                                                                                                      HSZM Elnök

 

Ezt a kérésünket a következő, általunk ismert szerkesztőségeknek küldtük el:

 

-        szerk@kuruc. Info

-        szerk@hidfo.net

-        pecs@arcvonal.org

-        nif.info@gmail.com

-       nemzetihirhalo@gmail.com

-        novak.előd@jobbik.hu

-       kapcsolat@hidfo.net

-        jozsó63@gmail.com

-        jozsef@kutasi.eu

-        info@huntv.info

-        domotorz@t-online.hu

-        dobszay@ich.de

 

A T szerkesztőségek visszajelzését március 30. -ig várjuk!

 

 

 

         A Hungária Szabadságharcos Mozgalom történészcsoportja, az alábbi közleményben  jelenti be, hogy felveszi a küzdelmet a hazai posztkommunista és liberális, kozmopolita történelemhamisítók ellen, akik azt a képtelen hazugságot hirdetik 25 éve, hogy a XX. század legjelentősebb antikommunista és szovjet ellenes forradalmát és szabadságharcát, nem az életét  feláldozó több ezer forradalmár vitte győzelemre, hanem azok a kommunisták voltak a forradalom előkészítői, vezetői, hősei és mártírjai, akik 1945 és 1956 között, több ezer gyilkosság és több százezer börtönbe hurcolt szenvedése árán.  megteremtették azt a kommunista terroruralmat, ami ellen 1956-ban szinte egy emberként kelt fel az egész nemzet.

 

                                               Közlemény.

 

          Balogh Zoltán Miniszter Úr 2015 októberében megalapította a forradalom 60. évfordulóját méltó módon megünneplő szervezőbizottságot. Az alapító ülésen többek között bejelentette, hogy a forradalom történetének egyes vitatott kérdései körül éles viták, sőt összecsapások is elképzelhetőek lesznek, de erre szükség van a méltó ünnepléshez.

         A HSZM még élő tagjai azonban úgy látták, hogy az Emlékbizottság tagjai között nincs olyan történész, aki jól ismerné a Nemzeti Emigráció 60 éves küzdelmét a forradalom igazságáért, akikkel az otthoni történészek vitát folytathatnának, ezért az elnökség két olyan történész felvételét javasolta az emlékbizottságba, akik nem csak hosszú évtizedeken keresztül részesei voltak ennek a küzdelemnek, hanem 1956 aktív résztvevői is voltak.

 

         Ezért az Emlékbizottság 12 kiemelkedő tagjának küldtük el javaslatunkat egy-egy olyan könyvet mellékelve, mely bemutatja /nagy vonalakban/ a  nemzeti emigráció jelentősebb szervezeteit és azok 60 éves küzdelmét, kiemelve a rendszerváltáskor felcsillanó hazatérés reményeit.

         

         Sajnos a 12 levélre, csak két köszönő levél érkezett, tíz tag, még arra sem méltatta a forradalom még élő tagjait az emigrációban, hogy létezésükről néhány sorban tudomást vegyen.  Közel három hónap elteltével, egy mellékbizottság vezetője hozta a HSZM Elnökének tudomására, hogy a Magyarországi Emlékbizottságot még 2015 októberében jelölték ki és az utólagos jelentkezés nem lehetséges.

         

         

          Ez a szánalmas és szégyenteljes elutasítás mélyen sérti az emigrációban még élő egykori harcosok érzéseit, akik az elmúlt 60 évben többet tettek 1956 méltó emlékéért, mint az otthon kijelölt Emlékbizottság bármelyik tagja! Ezért a HSZM  Elnök  javaslatára, a Mozgalom Történészcsoportja elhatározta, hogy cáfolhatatlan tények és  hiteles dokumentumok sokaságának bemutatásával megkezdi és az emlékév folyamán sorozatosan közli az Interneten keresztül azokat az írásokat,  tanulmányokat és könyveket, melyek leleplezik a történelemhamisítókat, akik kezdetben Soros György pénzén alapított „Kutatóintézetben” /?/ fogtak hozzá a forradalom történetének meghamisításához és amely Intézetet később a Horn, Medgyesi, és Gyurcsány kormányok sok száz millió Forinttal támogattak,. / Nem önzetlenül!/

 

         A HSZM Elnöksége és a még Amerikában élő egykori volt forradalmárok azt kérik minden nemzeti érzésű, a történelmi igazságra fogékony magyartól, akár otthon, akár külföldön él, hogy az Interneten közölt írásokat, tanulmányokat, könyveket, minél több helyre továbbítsák és akinek van honlapja, arra is tegyék fel, / ha merik, /mert számolni kel azzal, hogy a leleplezett történelemhamisítók elszánt, rágalmaktól és hazugságoktól se visszariadó, lejárató támadást indítanak személye ellen. Ebben több évtizedes, ha nem évszázados kipróbált gyakorlatuk van!

 

         Éljen dicsőséges 1956-os forradalmunk emléke, mely Világtörténelmet írt, mert a Kommunista Világrendszer ekkor kapott olyan sebet, mely soha nem gyógyult be, egyre üszkösödött és végül a rendszer összeomlásához vezetett.

 

          Jó olvasást, és a történelmi igazságárt folyó eszmei küzdelemhez jó erőt és kitartást  kíván:

 

          Cleveland, 2016. Március 15.-én

 

                             A Hungária Szabadságharcos Mozgalom Történészcsoportja

                                      

 és a még élő egykori forradalmárok, akik nem a kommunizmus   megreformálásáért, hanem annak megdöntéséért fogtak fegyvert.