A II. Világháború kezdete.        

 

                                   Viktor Szuvorov:  Az M. nap.

 

Sztálin 1939. Augusztus 19.-án adta ki a parancsot a titkos mozgósításra. Ettől a naptól kezdve, bármi történik, már nem lehet feltartóztatni a háborút.

A támadásnak Németország és Románia ellen már az időpontja is ki volt tűzve, 1941. július 6.-ra.

Nikoló Machiavelli: „ Vagy halálos csapást mérünk. Vagy bele se fogjunk!”

 

Hitler számára egyetlen lehetőség maradt, megelőző csapással menteni a menthetetlent!  1941. Június 22. Két héttel megelőzte Sztálint.

 

Hadfelszerelési Minisztérium.

Az egész népgazdaságot a Világháború érdekében szervezték át.

A tengeralattjáró kimondottan támadó fegyver!

1939.-ben a németeknek 57 db.

                   Szovjeteknek 161 db.

1941, júni.22.-én szovjeteknek 218 bevethető, 91 épülő

 

1941. április. A Vörös hadsereg tüzérségi főosztálya kiadja az  utasítást, 500.000 tonna tü-ségi lőszer szállítását a Ny-i határra. A puszta földön, ponyvával letakarva. / Legnagyobb része a németek kezébe került. /

 

1940-ben kezdték gyártani a Szu-2 és az Il-2 /Sturmovik / kimondottan támadó csatarepülőgépeket.

1939-ben Németország 3900 csatarepülővel kezdte meg a háborút. Sztálin ekkor 100-150.000 csatarepülő elkészítésére adott parancsot. Ezzel együtt megkezdték 150.000pilóta kiképzését. Megkezdték a TB-7 távolsági nehézbombázó sorozatgyártását.  /legjobb a Világon /

1940-ben a SzU-ban csak oktatógépből több volt, /6.053 / mint a németeknek oktató, csatarepülő és szállítógépe összesen.

 

Lövészhahosztályok:   = / 14.500 katona, több száz lg. és av. 550 gk.  60 hk, /

1938 –ben         97 lövész ho.  + 1 gépesített löv.ho-

1939. szept.      186    „     ho.

1941. Febr.      200.          ho.

1941. márc.      250     „    ho.   + 30       „

 

1940-41 ig        61 új  hk. ho. / 370 könnyű, közepes, nehéz hk. + 53 pc. gk./

1940-41 ig        79 új rep.  Ho  / 300-400 rep. /

 

Németország : 1939-ben  6 Hk.  hk.  ho. Őssz. 211 közepes hk. Nehéz hk. = 0

1941 tavaszán a „semleges” SzU.  több hk.-val rendelkezett mint a Világ összes állama együttvéve. /Német o. júni 22-én 17 pc. ho val indult. /

 

Tüzérezredek:  =  / 24-36 lg. /

1939-. ápr.   144 tü. e.

1939. szept.  341  „

1940.            577   „

1941 juni.     901   „   / össz. 82.000 lg. Több mint az egész Világon. /

 

Hadkötelezettség:

1939. szept.  általános hadköt. / Addig nem. / 18, 19, 20 éveseket, több millió.

Két éves szolgálat, 1941-re kiképezve!

1923.        550.000 fő.

1927.        586.000 fő

1937.      1,100.000 fő

1938.      1,513.000fő

1941. jan. 4,200.000 fő

1941 júni. 21.  5,500.000 fő +  Hör.ség,  NKVD, stb.

1941 júni 22. Újabb 5,300.000 behívó.

 

1939.      októberében Hitler még nem írta alá a ”Barbarossa” –tervet, Sztálin azonban már 1939-ben meghozta a döntését.  A Vörös hadsereget teljes mértékben támadásra készítették elő. Védekező hadműveletekre nem készültek, ennek lehetőségét még csak nem is mérlegelték. Jellemző adalék: a szovjet ho-k egy-egy felderítő zlj.-vel rendelkeztek.  Csak ezekben a zlj.-k ben több harckocsi volt, mint az egész Wehrmachban együttvéve. Ezek zömmel úszó hk-k voltak. Ekkor a világon sehol máshol, - a németeknek sem – volt úszó hk.-ja.

 

1939-ben megtörtént a „titkos” mozgósítás! Az egész népgazdaságot totális hadigazdálkodásra állították. Bevezették a hadkötelezettséget. Megkezdték a hadsereg feltöltését. Ezt nem lehet békeidőben sokáig fenntartani. Ez vagy háborúhoz, vagy gazdasági csődhöz vezet. / Békeipar elsorvadása, hadsereg fenntartása, - 1941 tavaszán közel 5 millió katona volt fegyverben. -  munkaerőhiány, a lakósság számára hiánygazdaság, stb. /

 

1941 június 13 és 20 között a Fehér tengertől a Fekete tengerig az összes határőrcsapatokat kivonták és helyüket támadó alakulatok foglalták el. A kivont határőr alakulatokból a hátországban három Csekista hadsereget állítottak fel. Fokozatosan felszedték az aknazárakat és eltávolították a drótakadályokat, nem aknázták alá a támadáshoz szükséges hidakat. – Így a váratlanul támadó német csapatok akadálytalanul nyomulhattak előre.

 

A fentekből világosan kitűnik, hogy a SzU. kezdettől fogva támadó háborúra készült. Védekezésre nem is gondoltak!

 

Ez természetesen nem tükröződik az utólagos történelmi könyvekben, tanulmányokban. Ezek a gaz német orvtámadásról és nagy honvédő háborúról vizionálnak. Az igazságot elhallgatják és csak a nekik tetszőt közlik.

Mérhetetlen különbség van a történészek /?/ munkái és a cáfolhatatlan tények között!

Hérodotosz: „ A féligazság nem az igazság fele, hanem hazugság!”

 

Csak egyedül a Pravdában megjelentek elegendők ahhoz, hogy a kommunista pártot bűnszövetkezetnek minősítsük. Ugyanúgy, ahogy Lenin kiadott munkái is elegendők ahhoz, hogy az emberiség ellenségének mondhassuk!

 

Néhány számadat a bolsevista humanizmusról:

 

A gyors német előrenyomulás következtében a Szovjet Hadseregben a bomlás jelei mutatkoztak. Sok volt a katonaszökevény.

A Ny-i határról visszavont határőr egységekből felállított különleges NKVD osztagok biztosító záró csapatai, 657.364  fő, egységeit elhagyó, a frontról elmenekült katonát fogtak el, közülük  10.201 főt kivégeztek, 3.321 főt nyilvánosan. A háború első négy hónapjában a fronton, naponta  állagosan        92 főt lőttek agyon.

 

Összegezés:

 

Az 1939.-ben megkötött Német - Szovjet Megnemtámadási Szerződés, Hitler számára csapda volt!

Hitler bízott Sztálinban és háborút kezdett Nyugaton. Az összes páncélosát, az összes harci repülőjét, tüzérsége nagy részét , a legjobb tábornokait és csapatit itt összpontosította. Keleten 10 ho. maradt egyetlen hk. és csatarepülő nélkül.

Közben Sztálin mozgósított! 1939 és 1941 között a következő mértékben.

 

1939-ben  lövész ho. 94.                        1941-ben  löv.ho. 198.+ 60 felállítás alatt

                 gépesített ho. 1                                       gépesített ho. 31

                 páncélos ho.  0                                        páncélos ho. 61

                 repülő ho. 0                                             repülő ho. 79

                 tüzér ezred 144                                        tüzér ezred 900

A számok önmagukért beszélnek! Hitler későn ébredt. Mi lett volna, ha nem indít megelőző csapást június 22.-én? Két hét múlva Sztálin támad!

 

                         Összeállította, kivonatolta: Szalay Róbert történelemtanár.