AZ ARANYVONAT TÖRTÉNETE

CLEVELANDTÓL - BUDAPESTIG

A Hungária Szabadságharcos Mozgalom (HSZM) történész csoportja az elmult évtizedben fáradthatalan munkával felderitette és megszerezte Kenneth Alford Amerikai kutatótól az aranyvonat történetének dokumentációs anyagát, melyet a mai napig őrizetben tart.

Már 1995-ben a Szittyakürt július ? augusztusi összevont számában erről hírt adtunk ?Kongresszusi kivizsgálást kérünk? cím alatt azzal a szándékkal, hogy ezt a lezáratlan ügyet felül kell vizsgálni és állami szinten képviselni. Miután mozgalmunk az USÁ.ban székelő Magyar Nemzeti Világ Tanács (MNVT) tagja, melyhez több mint 80 Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (MHBK) számos Csendőr és más szervezet tartozik, felkértük ennek elnökét Dr Dömötör Tibor püspököt, hogy nevezzük ki Geönczeöl Gyula történész szakértöt a Világtanács Budapest-i képviseletére és bizzuk meg az aranyvonat USA-beli levéltárgyanyagának átadásával. 1999 július 23-án Geönczeöl Gyula megbízólevelet kapott a MNVT-tól erre a feladatra, aminek azóta eleget is tett.

1999 november 20-án és 27-én a Napi Magyarországban erről két cikk jelent meg ?Az Aranyvonat fekete krónikája? és ?Az Aranyvonat kincse a Magyar Nemzeté? címeken Rozgics Mária riportjában. A cikkekben vázolta az aranyvonat történetét és ismertette, hogy Geönczeöl Gyula

a MNVT budapesti megbizottja Pallag László kisgazda frakciovezető-helyettes közvetitésével a Nemzeti Kulturális Örökség minisztériumának átadta a dokumentációs anyag másolatát.

A kutatás további elősegitése érdekében 1999 december 14-én Patrubány Miklós a Magyarok VilágSzövetségének (MVSZ) elnökhelyettese meghívta Kenneth Alford Richmond Virginia-i pénzügykutatót Budapestre, hogy tartson előadást a Magyar Aranyvonat igaz történetéről. Az előadás idopontja 1999 december 17-re volt meghirdetve a MVSZ Benczur utca 15 alatti székházába. Csóri Sándor író a MVSZ elnöke, Aczél György egykori kebelbarátja megakadályozta az előadás megtartását a MVSZ nek székházában és így december 18-án a Magyarok Székházának Semmelweis utca 1-3 alatti szinháztermében került megrendezésre. Az előadás nagy sikerrel zajlott le és a sajtókonferenciákat nagy érdeklődés kisérte. Kenneth Alford ezt Patrubány Miklós és Geönczeöl Gyulához intézett levelében köszönettel nyugtázta.

Kenneth Alford megitélése szerint az 52 vagonból álló Aranyvonat rakományának értéke 1945-ös becslések szerint 206 millió USA dollár aminek mai értéke 2 milliárd 60 millió dollár. A második világháborut követően 60 láda vallási ereklyéket tartalmazó értékeket visszaszolgáltattak a nyugatizsidó hitközségeknek és a Magyar Nemzeti Bank monetáris aranykészletét az Amerikai Egyesült Államok visszaszolgáltatta Magyarországnak amiből a Rákosi rendszer mellveregetve megvalositotta a Forintot. A müvészeti tárgyak egy részét a hatvanas évek elejéig egy Bécs melletti monostorba tárolták egyebek, között 1181 felbecsülhetetlen értékü festményt. Ebben az időben Ausztria átadta ezeket a Magyar Államnak, amit a Kommunisták a Bizományi Áruház Vállalat rendelkezésére bocsájtottak értékesítés céljából. A kormány nem közölte a lakossággal ezt, és az eredeti tulajdonosok sem kapták vissza értékeiket. Hogy ezek a tárgyak mennyiért keltek el és kiknek volt joguk felvásárolni azt adatok hiányában az olvasok fantáziájára bizzuk.

1945 decemberében a Párizsban megtartott kárpotlási konferencia 8. paragrafusa a náci üldözés hontalan áldozatainak kártéritésére szánt vagyontárgyak ügyében az Egyesült Államokat, Angliát, Franciaországot , Csehszlovákiát és Jugoszláviát bízzta meg azzal, hogy a Menekültek Kormányközi Bizottságával (MKB) egyetértésben a humanitárius célok megvalositásának tervét dolgozza ki. A US Külügyminisztérium utasitása szerint azok a vagyontárgyak melyek személyi tulajdonosát nem volt praktikus megállapitani külföldön elárverezhetök. A magyar vagyontárgyak az MKB tulajdonába kerülve 1,807,000 dollár értékben keltek el

Az amerikai hadsereg a háború végén a Weiss Manfred család 1,856,000 dollár értékű eltulajdonitott műkincseit megmentette és az Osztrák Nemzeti Bankban letétbe helyezte S3.3001Sa és S3.3002Sa megjelöléssel. Ezeket az értékeket 1947 március 10-én az amerikai hadsereg a svájci határra vitte és átadta a Jewish Agency for Palestine szervezetnek átvételi levél ellenében.

Kenneth Alford a Blikk-nek adott nyilatkozata szerint 600 milliárd forint kár érte Magyarországot amikor az amerikai hadsereg tagjai ellopták az aranyvonat kincseit.

Alapos és körültekintő további tanulmányozást vesz igénybe az adathalmaz kiértékelése és sok tisztázatlan kérdés megvilágitása. Nagy feladat vár a Nemzeti Kulturális Örökség minisztériumára ebben a munkában. Magyarország jogosult a kártéritésre és Amerikának erkölcsi kötelessége ezt megtenni.