Az MVSZ
szlovákiai országos tanácsának közgyűlése Párkányban
 
Esterházy János rehabilitálását kérik
 
Február 16-án tisztújító közgyűlést tartott a Magyarok Világszövetségének szlovákiai országos tanácsa. A szervezet új elnöke Geönczeöl Gyula húsz évig élt Amerikában. A közgyűlés módosította saját alapszabályát és programhatározatokat fogadott el. Az MVSZ SZOT folytatni kívánja a szlovákiai magyar közösség jogaiért folytatott harcát, mind Szlovákiában, mind Brüsszelben. A közgyűlés kéri a benesi dekrétumok eltörlését és Esterházy János mártír politikus rehabilitálását.
 
A Magyarok Világszövetsége szlovákiai tagjait tömörítő országos tanács, február 16-án Párkányban tartotta alapszabály-módosító és tisztújító közgyűlését Párkányban.
Az egy évvel korábban ugyancsak Párkányban elfogadott alapszabályba beépítették a tapasztalat szülte változtatásokat.
 
A közgyűlés tizenkét tagú elnökséget választott, melynek tagjai az elért szavazatok sorrendjében: Kantár Csaba és Radványi Jenő, Borbély József és Geönczeöl Gyula, Tarnóczy István, dr. Horony Teréz és Kovács Ilona, Galán Géza, Turián Melinda, Nagy Ferenc, Fehér Roland és Drozdík Sándor. Az elnökség tagjainak fele cserélődött ki. Az újonnan megválasztottak között a legismertebbek Galán Géza színművész és Tarnóczy István, volt parlamenti képviselő. Ugyancsak figyelemre méltó a huszonéves fiatalok megjelenése az elnökségben, Kantár Csaba és Fehér Roland személyében.
 
Az elnökség tagjai közül a közgyűlés Geönczeöl Gyulát ellenjelölt nélkül választotta meg a szövetség elnökévé. Az új elnök Léván született és 52 éves. Az 1968-as "prágai tavasz" elfojtása után a kommunistaellenes nézetei miatt személyét érő zaklatások elől külföldre kényszerült. Mérnöki oklevelét Magyarországon szerezte meg, majd Amerikába emigrált. Húsz évig élt Clevelandban. A rendszerváltozás után tért vissza szülőföldjére.
 
Fő programpontként a kisebbségi jogvédelmi harc folytatását jelölte meg a közgyűlés, valamint a szövetség regionális szerveződését.
A közgyűlés megerősítette a leköszönő elnökség által elfogadott Memorandumot, és megbízta az új elnökséget: folytassa a harcot a benesi dekrétumok eltörléséért mind az ENSZ, mind az Európai Unió fórumain. A benesi dekrétumok máig tartó hatásáról DRJur. Bödők Alíz által elkészített tanulmányt egyhangúan megszavazta, és azt a szövetség alapdokumentumává tette.
 
A közgyűlés felkérte az elnökséget folytasson következetes tevékenységet annak érdekében, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok által a csatlakozó országoknak felajánlott támogatásokból a felvidéki magyar közösségek is részesüljenek.
 
A Magyarok Világszövetségének április végén sorra kerülő közgyűlésére küldötteket és pótküldötteket választottak és ugyancsak egyhangúan megszavazott kötött mandátumot adtak nekik: a szlovákiai küldöttek kérni fogják az MVSZ két régiójának � Kárpát-medence és Anyaország � egyesítését.
 
A jelenlevők határozatban kérik a mártír Esterházy János rehabilitálását, aki az MVSZ jelenlegi tiszteletbeli elnökének, Esterházy Alicenak édesapja volt.
 
A közgyűlés három féle a tagdíjat állapított megl: egyéni tagdíj 200 SK /mintegy 1.200 Ft/, családi tagdíj 500 SK és szociális tagdíj 100 SK, évente.
 
A közgyűlés megjelenő tagjai átvehették azt a nagy tetszést aratott Kossuth emléklapot, amelyet a Magyarok Világszövetsége az MVSZ által meghirdetett Kossuth emlékév keretében adományoz tagjainak. Az MVSZ címerét és Kossuth Lajost ábrázoló emléklap az MVSZ alapszabályában foglalt első számú feladatot szó szerint idézi: "Befolyást gyakorolni annak érdekében, hogy a magyar állampolgárság az azt igénylő minden magyart alanyi jogon illessen meg." � MVSZ alapszabály 4.§. II. bek. 1. Mint ismeretes a Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos által 1859-ben Párizsban Klapka Györggyel és Teleki Lászlóval életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.
 
A közgyűlést, amely tiltakozó nyilatkozatot fogadott el a pozsonyi Új Szó egyoldalú és manipuláló tájékoztatása ellen, nagy érdeklődéssel követte a szlovák állami televízió és rádió. A helyszínre kiszálló tudósítóknak Borbély Imre, az MVSZ Kárpát-medencei régióelnöke angolul nyilatkozva kifejtette: Minden Szlovákiában mesterségesen gerjesztett híreszteléssel ellentétben, a Magyarok Világszövetsége egyetlen szlovákiai országos tanácsot ismer el. Azt, amelyik ma tartotta közgyűlését Párkányban.
 
A Közgyűlés részvevői a Kossuth emlékév keretében Kossuth emléktáblát avattak a párkányi Ady Endre iskola udvarán. Az emléktáblát, melyet Pécsi Dániel grafikusművész és Okos Márton újságíró adományozott a párkányi magyar közösségnek, az MVSZ dolgoztatta ki és azt térítés ellenében, bármely magyar közösség igényelheti. Az avatáson részt vett Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke és Király Zoltán elnökhelyettes.
 
 
Budapest, 2002. február 17-én
 
 
MVSZ Sajtószolgálat