KI KiCSODA? BESUGOK,SZABADKÖMŰVESEK,HAZAÁRULÓK !

LAKATOS PÁL ÚJ KÖNYVE.

A "balhármas"-írás legfeljebb kiegészítésre szorul, ellentmondani való
aligha található benne! Azt az intézményt mutatja be ugyanis, ami a
"lélekgyilkolás" feladatára szakosodott. A "kivitelező" gárda azonosítása
jelentőságében másodlagos, és a dolog természeténél fogva nem is lehet olyan
szinten hiteles, amilyen kéne, hogy legyen!

Lakatos Pál és Kőrösi Imre szerint:

D-s besúgók:
3-as számú  Josef von Ferenczy,
8-as Boros Imre,volt FKGP-es államtitkár
11-es Keresztes Sándor KDNP-s
18-as  Mádl Ferenc köztársasági elnök,
21-es Boross Péter volt MDF-es miniszterelnök,
30-as Mécs Imre,
5O-es Demszky  Gábor,
52-es Csapody Miklós,
72-es Debreceni József,
99-es Kónya  Imre volt MDF-es belügyminiszter,
205-ös Sárossy László .
209-es   Medgyessy Péter miniszterelnök,
Az időközben elhunytak közül:
1-es Illyés Gyula író,
2-es Vásárhelyi Miklós SZDSZ-es író,
4-es Bibó István,
5-ös Antall József MDF-es volt miniszterelnök.

Szabadkőművesek:
Dávid Ibolya MDF-es volt igazságügyminiszter MDF-elnök,
Elek István MDF-es,
Jeszenszky Géza MDF-es volt külügyminiszter majd amerikai nagykövet ,
Makovecz Imre /MDF-es?/építész,
Szabad György MDF-es volt országgyűlés elnök,
Szörényi Levente táncdalénekes,
Kónya Imre volt MDF-es belügyminiszter MDNP-s,
Pusztai Erzsébet MDNP-s,
Szabó Iván MDF-es volt pénzügyminiszter,
Surányi György  a MNB elnöke,
Kapolyi László volt MSZMP-s ipari miniszter,
Bányász Rezső volt MSZMP-s ipari miniszter,
Barát Etele a RÁBA gyár volt MSZMP-s vezérigazgatója,
Bokros Lajos MSZP-s volt pénzügyminiszter,
Bolgár György  újságíró,
Donáth Ferenc,
Eötvös Pál,
Horn Gyula  MSZP-s  volt-miniszterelnök,
Keleti György MSZP-s volt- honvédelmi miniszter,
Keleti  Györgyné MSZP-s,
Kovács László MSZP-s külügyminiszter,
Kukorely István,
Lengyel László politológus,
Suchmann Tamás volt privatizációs miniszter,
Glatz Ferenc az MTA MSZP-s/?/elnöke,
Kosáry Domokos MTA-tag,
Vizy E. Szilveszter,
Schmitt Pál a NOB volt-alelnöke,volt madridi  és berni nagykövet, a MOB
elnöke, a FIDESZ alelnöke és volt- főpolgármesterjelöltje,
Bauer Tamás SZDSZ-es,
Demszky Gábor SZDSZ-es fővárosi főpolgármester,
Eörsi István SZDSZ-es,
Eszterházy Péter író,
Farkasházy Tivadar a Hócipős és Heti hetes-es újságíró,
Jancsó Miklós filmrendező,
Kerényi Imre,
Kis János volt SZDSZ-elnök /és Duna-körös/,
Konrád György író,
Mádl Ferenc köztársasági elnök,
Medgyessy  Péter MSZP-s/?/miniszterelnök,
Nemeskürty István író MTA-tag,
Sólyom László az Alkotmánybiróság volt elnöke,
Kupa Mihály volt  MDF-es pénzügyminiszter a Centrum Párt elnöke,
Paskai László bíboros, akinek /is!/ jóvoltából a Katolikus Püspöki Kar az
EU-s csatlakozás mellett foglat állást,
Áder János FIDESZ-es az Országgyűlés alelnöke,
Lovas István  író és DEMOKRATÁ-s újságíró,
Orbán Viktor FIDESZ-es volt miniszterelnök az Európai Néppárt alelnöke,
Pokorni Zoltán FIDESZ-es volt oktatásügyminiszter,
Szájer József FIDESZ-es honatya,
Varga László ügyvéd volt ifjú-antifasiszta, volt FKGP-s honatya, az 56-os
Magyarok Világtanácsa tiszteletbeli elnöke, a KDNP volt társelnöke és
elnökhelyettese, FIDESZ-es honatya /a FIDESZ most siratta el!/,
Liebmann Katalin volt FKGP-es szakadár bpesti elnök,
Torgyán József volt FKGP-s elnök és földművelésügyi miniszter,
Vértes Csaba újságíró,
Németh Sándor  lelkész,
Füzessy Tibor a KDNP volt elnöke,
Isépy Tamás volt KDNP-s,
Surján László volt KDNP-s egészségügyi miniszter,
Balsai István MDF-es volt igazságügyminiszter,
Boross Péter MDF-es volt miniszterelnök,
Kórodi Mária SZDSZ-es honatya,
Kőszeg Ferenc SZDSZ-es honatya,
Magyar Bálint SZDSZ-es honatya, oktatásügyminiszter,
Pető Iván ávós szűlők gyermeke, SZDSZ-es honatya,
Popper Péter,
Székely Péter,
Szentiványi István SZDSZ-es honatya,
Tamás Gáspár Miklós SZDSZ-es honatya,
Zwack Péter SZDSZ-es honatya,
Demján  Sándor,
Pintér Dezső volt/?/ TV-elnök.

Amint látjátok, néhány diszpéldány mindkét felsorolásban megtalálható. Sőt,
még a Rózsadombi paktum aláírói között is. A névsor azonban korántsem
teljes. A legtöbb státust, pozíciót, párttisztséget  én írtam a nevek
mellé.A nagy sietségben akár hibázhattam is.Félkész állapotban azért teszem
fel a levelet a listákra, hogy J.L. "Bal hármas páholy"-ának némileg mielőbb
ellentmondjak, részben kiegészítsem.Természetesen örömmel veszem, ha
közületek valaki kiegészíti a felsorolást.
Nacionalista üdvözlettel: B.Kiss-Tóth László.
Neves magyar szabadkőművesek
      Irodalom
      Ady Endre, költő
      Ady Lajos, pedagógus
      Ágai Adolf, humorista
      Báróczy Sándor testőr-író
      Batsányi János, költő
      Benedek Elek, író,
      Benedek István, író
      Benedek Marcell, író
      Bölöni György, irodalomtörténész
      Csáth Géza, író
      Gábor Andor, költő
      Harsányi Zsolt, író
      Hatvany Lajos, irodalomtörténész
      Hatvany Bertalan, műfordító
      Heltai Jenő, költő
      Ignotus, szerkesztő
      Kármán József, író
      Karinthy Frigyes, író
      Kassák Lajos, költő, festőművész
      Kazinczy Ferenc, író, nyelvújító
      Kiss József, költő
      Kosztolányi Dezső, író
      Kölcsey Ferenc, költő
      Márai Sándor, író
      Móra Ferenc, író
      Pálóczy Horváth Ádám, író, műfordító
      Schöpflin Aladár, író
      Szabolcska Mihály, író
      Tamási Áron, író
     Zene, színházművészet
      Beregi Oszkár, színész
      Ditrói Mór, színigazgató
      Hegedűs Gyula, színész
      Hevesi József, színigazgató
      Kadosa Pál, zeneszerző
      Kálmán Oszkár, énekes
      Liszt Ferenc, zeneszerző
      Molnár Antal, esztéta
      Maleczky Oszkár, énekes
      Nádasdy Kálmán, énekes
      Nagy Endre, konferanszié
      Pataki Jenő, színész
      Paulay Ede, színész
      Radványi Géza, filmrendező
      Reményi Ede, hegedűművész
      Somló István, színész
      Székely Miháky, énekes
      Törzs Jenő, színész
      Zathureczky Ede, hegedűművész
      Zerkovitz Béla, zeneszerző
     Képzőművészet
      Alpár Ignác, építész
      Benczúr Gyula, festő
      Bernáth Aurél, festő
      Domanovszky Endre, festő
      Ferenczy Béni, szobrász
      Hajós Alfréd, építész, olimpiai bajnok
      Kernstock Károly, festő
      Kisfaludy Strobl Zsigmond, festő
      Kolos-váry Zsigmond, festő
      Márffy Ödön, festő
      Margó Ede, szobrász,
      Pólya Tibor, festő, grafikus
      Róna József, szobrász
      Róth Miksa, üvegfestő
      Szőnyi István, festő
      Telepy Károly, festő
      Than Mór, festő
      Vedres Márk, szobrász
     Tudomány
      Ágoston Péter, jogász
      Apáthy István, orvos
      Balassa József, nyelvész
      Bánki Donát, feltaláló
      Beke Manó, matematikus
      Bláthy Ottó Titusz, feltaláló
      Diószeghy Sámuel, botanikus
      Horváth Mihály, történész, püspök
      Kerényi Károly, klasszika-filológus
      Kresz Géza, orvos
      Krompecher Ödön, sebész
      Mechwart András, gépészmérnök,
      Pfeiffer Ignác, műegyetemi tanár
      Pulszky Ferenc, régész
      Réthy Mór, matematikus
      Supka Géza, régész
      Szent-Györgyi Albert, biológus, Nobel díjas
      Vámbéri Rusztem, jogász
      Vikár Béla, néprajzkutató
      Xantus János, néprajzkutató
      Zipernovszky Károly, feltaláló
     Közélet
      Andrássy Gyula, miniszterelnök
      Auer Pál, nagykövet
      Bánffy György, református főgondnok
      Bárczy István, Budapest főpolgármestere
      Bruckental Sámuel, Erdély kormányzója
      Bibó István, politikus,
      Berzeviczy Albert, miniszter, az MTA elnöke
      Csáky Tivadar, képviselő
      Csécsy Imre, képviselő
      Esterházy Ferenc, főkancellár
      Esterházy János, a kormányzó tanács tagja
      Festetich György, a Helikon alapítója
      Hadik András, tábornagy
      Hajnóczy József, jogtudós
      Hock János, teológus
      Jászi Oszkár, író, politikus
      Klapka György, honvédtábornok
      Kossuth Lajos, kormányzó
      Kővágó József, Budapest főpolgármestere
      Martinovics Ignác, jakobinus
      Mónus Illés, képviselő
      Pálffy Károly, kancellár
      Podmaniczky Frigyes, politikus, akadémikus
      Ravasz László, író, református püspök
      Sigray Jakab, jakobinus
      Széchenyi Ferenc, a Nemzeti Múzeum alapítója
      Szende Pál, pénzügyminiszter
      Teleki László, nagykövet, író
      Teleki Sámuel, erdélyi kancellár
      Türr István, altábornagy
      Vázsonyi Vilmos, igazságügyminiszter
      Wekerle Sándor, miniszterelnök