NYILT LEVÉL DEMSZKY GÁBOR ,
BUDAPEST FŐPOLGÁRMESTER  ÚRHOZ !
 
 
Tisztelt főpolgármester úr !
 
Minden megdöbbenés és meglepetés nélkül értesültünk mi,  külföldön
élő magyar szabadságharcosok és többi honfitársaink, hogy a
Szabadság téri szovjet Emlékművet, 2002 december 17-én  felavatták !
 
Az is tudomásunkra jutott, hogy Budapest város koszorúja is díszíti
a emlékművet, a szovjet és az ukrán koszorúk társaságában !
 
Nem látok értelmét a ceremónia ismertetéséhez, mert annak a részleteit
már a világ minden részében ismerik !
 
De folytatni akarom ezt a Nyilt Levelet, a következő megállapításokkal !
 
Az, hogy a Szabadságtéren, az Országzászló helyét, a szovjet hordák
Emlékműve ’díszíti’ annak köszönhető, hogy olyan bolsevisták 
kaparintották kézbe a hatalmat, 2002 áprilisában, mint Ön !
 
Ön még akkor nem is élt, amikor a ’vöröscsillagos’ sátánok betörtek
Magyarországra és azt meghódították.  Nyilvánvaló, hogy Önnek tudomása
van arrol, hogy  Sztálin ’szabadrablást’ engedélyezet csapatainak, melynek keretében talán az Ön női hozzátartozói is megismerkedtek a ’felszabadítók’
romantikájával !
 
A történelmi tényeket Önök megváltoztatni nem tudják, hiába akarják,
csak meg tudják akadályozni annak megismertetését  a mai fiatalokkal
és az Önök ’kormányzása’ alatt felnövekvő generációval. 
 
Biztosíthatom arról, hogy ezt a kisérletet és hasonlót nem fog elfogadni
sem a mai Magyar társadalom, sem a fiatalok, de senki más, akiknek
az igazságérzete veleszületett !  Márpedig úgy van Demszky úr !
Jelenleg még ártatlanul szület mindenki, tiszta lélekkel és természetes
Igazságérzettel !  Hál’ Istennek Huxley jővőbelátása még nem
megvalósítható.....még nem lehet ’baby-bolsevistákat’ futószalagon
gyártani !
 
Nem vagyunk meglepve, mert fel voltunk/vagyunk készülve a
’visszarendeződés’ megkisérlésére a jelenlegi hatalom részéről,
melyhez Őn is tartozik, stábjával és pereputtyával együtt !
 
Ön azok között volt/van, akik gyávák voltak bevallani az elmúlt
esztendőben, hogy Sztálin még mindig Budapest ’díszpolgárának’
van nyilvántartva ! ? Vajon miért ?!  Gondolja Ön, hogy a magyarság
színe java, Sztálint, mint Budapest ’díszpolgárát’ akarja nyilvántartani !
 
Felhívom szzíves figylemét, hogy 1956 novemberében a magyar ifjuság,
Budapest népe, döntötte le a Sztálin szobrot....hol volt akkor Ön 
Demszky elvtárs ?!   Hányan voltak a Demszky családból  akkor,
akik fegyverrel és vérrel harcoltak a Sztálin szobor ledöntése ellen,
a rendszer, a szovjetek által inspirált és írányított rendszer védelmében !?
Jó volna tudni, tisztelt főpolgármester úr ?!
 
Szószaporítás lenne tovább folytatni  Mr. Demszky.....de Ön, társaival
együtt, akik ma cinikusan gyakorloják a hatalmat  a ’MAGYAR NEMZET’
fölött, azért minden történelmi felelősség az Önnöké !!!  Mr. Demszky !!!
És ne legyen sem Ön, sem elvtársai  meglepődve, amikor a a Magyar
Nemzet Önöket felelősségre fogja vonni ezért a gyalázatért, a Nemzet
újbóli megalázásáért, amit Önnök elkövettek a Szabadság téren, 2002
december 17-én !
 
Én, mint 56-os veterán, aki a ’felszabadítókat’ géppisztollyal  köszöntette,
üzenem,  oroszok-ukránok, muszkavezetők, takarodjatok a Kárpátokon
túlra, ahová tartoztok. Ti, csak romboltatok a mai napig úgy anyagiakban,
mint lélekben a Kárpát-mecencében. Dzsingisz Khán hordái  becsületesebbek
voltak, mint Ti, magyar anyák megbecstelenítői 1944-45-56-1991-ig !
 
A Szabadság téren ott díszeleg, az Ön jóvoltából is, az ötágú vörös
csillag,  a címer a Sarló Kalapáccsal.....de remélem és reméljük,
mi magyarok világszerte, hogy a Karácsonyfák ragyogása, Krisztus
urunk születésének 2002-es évfordulója, a maga méltóságában,
győzedelmeskedni fog  a Sarló és kalapács és az ötágú vörös csillag
szimbóluma fölött !!!
 
Mielőtt befejezném, tisztel  Demszky úr !  Ha esetleg nem tudná !
A szovjet, azaz az orosz, még akkor is lerohanta és megszállta volna
hazánkat, ha éppen Magyarország nem lép háborúba ellenük,
Németország oldalán !!!
 
Arra is szeretném szíves figyelmét felhívni, hogy a budapesti  védelmi
harcokban ezrek áldozták életüket a ’Vörös Rém’ ostromló hadaival
szemben !  Magyarok, németek !  Ők is hősi halottak, akik abban
a harcokban úgy vélték, hogy a ’jobb világért’ harcolnak és halnak
hősi halált !  Én tisztelettel és levett kalappal emlékszem rájuk,
minden év februárjában !  Dicsőség azoknak, akik az utolsó golyóig
küzdöttek a bolsevisták, a hódítók, a megszállók ellen.  Megértés azok
felé, akik eldobták a fegyvereket, mert ’ÚGYIS MINDEGY’.......de...
átok azokra, akik saját bajtársaik ellen fordították a fegyvert !
 
AZOKAT MÉG MALINOVSZKIJ ELVTÁRS IS ELITÉLTE !!!
 
Befejezésül, Mr. Demszky, ha esetleg nem tudná ? !  Egyetlen
nyugati, szovjet szövetséges államban sincs Sztálin  szobor,
avagy szovjet emlékmű....de Romániában, Cseh országban,
Szerbiában, talán még Kárpátalján sincs.....!!!!????
 
Demszky Gábor....mi van ?.....Sztálin szelleme kisért !!??
 
Demszky úr !
 
Ön felelős mindenért, ami a fővárosban történik....tudja
mit mondott Szécsényi.... „Az angol a szegénységtől,
a francia nevetségessé vállástól fél,  „ÉN MEG FÉLEK A MAGÁBÓL KÍVETKŐZÖTT HAZAÁRULÓ MAGYAROKTÓl „
Ha nem is szószerint, de valahogy így mondta 150 évvel ezelőtt !
 
Én is így érzem !
 
Tisztelettel, Szarvas József.