„ A tudat, hogy soha senki nem értesül halálukról és végső nyughelyükről, elviselhetetlen lelki kínt okozott a raboknak… A szovjet láger az áldozatok millióit fosztotta meg a halálnak kijáró egyetlen kiváltságtól, a nyilvánosságtól, és annak a vágynak a beteljesülésétől, ami tudat alatt minden emberben él - hogy a többiek megőrizzék emlékét."
FEBRUÁR 25.
.
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK
.
EMLÉKNAPJA
.
 
  1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban.
 
  Erre emlékezve a Magyar Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében, minden év február 25. a KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA.
 
  Emlékezzünk mindazokra, akik a második világháborút követően hadifogolyként, „malenykij robotra" elhurcolt civilként, vagy politikai elítéltként kerültek a „gulag-ra, a gonosz birodalmába” (Lágerek Állami Főhatósága)  az orosz koncentrációs táborokba.
 
  Emlékezzünk azokra az elhurcolt 700.000 - 800.000 magyar honfitársunkra, akiket rabszolgasorsra kényszerítve vittek el hazájukból és akik több százezren közülük soha nem tértek haza.
 
  Emlékezzünk, mert nekünk egyformán drága az az embertársunk, akinek az életét vették el a kommunista diktatúra alatt, ugyanúgy, mint akit a szabadságától fosztották meg, vagy szülőföldjük elhagyására kényszerítettek.
 
  Emlékezzünk azokra a ma már idős emberekre, akiket gyaláztak és megaláztak, akiknek elrabolták hosszú, dolgos életük gyümölcsét, földjét, házát, vagyonát, és emlékezzünk azokra fiatalokra is, akiktől elvették a jövőjüket.
 
  Gondoljunk azokra az emberekre, akiknek életét a kommunizmus kioltotta, megkínozta, megnyomorította. Mi is áldozatok vagyunk. Mi is szenvedjük ennek az életellenes nemzetellenes rezsimnek a következményeit.

 
 
    http://www.gulag.hu                     http://www.fw.hu/nemzetihirhalo/htmlkeret/gloriavictismeghivo.jpg