A VET Sajtószolgálatának tájékoztatása
a július 8-9-i székelyudvarhelyi incidensrol


erdfk1.gif (3141 bytes)1999. július 8-án este súlyos incidensre került sor Székelyudvarhelyen,
amelyben érintett Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnöke is.

A helyi tanács szervezésében zajló Polgári estek nyilvános rendezvénysorozat
meghívottja volt Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnöke.
Korábban Dávid Ibolya magyar igazságügyminiszter és Katona Tamás voltak
vendégek.

A sikeres rendezvény után a Tanácsházáról távozó résztvevok gyanús
fényjeleket észleltek a közelben parkoló egyik Hargita megyei rendszámú
gépkocsi zárt rakterébol. Az észlelt fényjelek arra vallottak, hogy valaki
videofelvételeket készít, ezért néhány személy a jármu elé és mögé ülve
megakadályozta, hogy azzal az idoközben visszatért gépkocsivezeto a
helyszínrol eltávozzon. Szász Jeno polgármester értesítette a rendorséget a
tilosban parkoló gépkocsiról, majd kérte a foügyészt, hogy vizsgálják át a
gyanús gépjármuvet. Ilyen tartalmú panaszát éjfél után két órakor írásban is
átadta az illetékeseknek. Az ügyészség átkutatási parancsot, bocsátott ki,
amely viszont a vonatkozó törvények szerint csupán másnap (július 9-én)
reggel 6 órától alkalmazható.

A helyszínre kiszállt a Román Hírszerzo Szolgálat (SRI) helyi vezetoje, aki
a polgármester tájékoztatása szerint elismerte, hogy a gépkocsi az intézmény
tulajdona. Újságíróknak tett nyilatkozata szerint az incidensrol csupán a
SRI országos szóvivoje szolgálhat részletes tájékoztatással. Katonai titokra
hivatkozva elutasította a jelenlévok azon kérését, hogy kinyittassa a
gépkocsi zárt rakterét.

Szoke László újságíró szerint Orbán Árpád, a polgármesteri hivatal
alkalmazottja, SRI-vezetokkel folytatott tárgyalásaira hivatkozva
tájékoztatta a jelenlévoket, hogy titkosszolgálati akcióról van szó,
amelynek akadályozása törvénybe ütközo. Ezt követoen - július 9-én reggel 5
órakor - a jelenlévok szétoszlottak, feloldva a polgári engedetlenség
spontán megnyilatkozása nyomán létrejött blokádot. A SRI gépkocsiját ezután
eltávolították a helyszínrol.

A gyanús gépkocsi távozását megakadályozó személyek ellen - újságírók
szerint - bunvádi feljelentés készül a hatóság munkájának akadályozása
címén.

Verestóy Attila Hargita megyei szenátor, a Román Hírszerzo Szolgálat
tevékenységét felügyelo parlamenti bizottság tagja az eset kapcsán
kihallgatást kért a SRI igazgatójától.

Kolozsvár, 1999. július 9.

A VET Sajtószolgálata


VET
Magyarok Világszövetsége Erdélyi Társasága
Ro-4100 Csíkszereda, Petofi Sándor u. 19., tel/fax 00-40-64-199527,
vet@praemium.ro


A nemzeti kulturális örökség védelmében

Bizonyos - magyarbarátnak aligha nevezheto - körök
megkérdojelezték a székely-–magyar rovásírs méltó szerepeltetéséhez való
jogot, azon az 1999. évi Frankfurti Könyvvásáron, amely a könyv világának
talán legnagyobb eseménye, és amelynek középpontjában az idén - a magyar
államiság ezredévének köszöntésére - Magyarország áll. Ezt a provokációt
súlyosbítja az a körülmény, hogy az óvás akkor fogalmazódott meg, amikor
megtalálták a legrégebbi magyar írásos nyelvemléket, és az székely
rovásírással íródott.
A székely-magyar rovásírás megtagadásával egyenlo lépés ellen
tiltakozott Patrubány Miklós, az MVSZ elnökhelyettese, Egyed Ákos, Toró
Tibor akadémikusok és Nagy András grafikusmuvész, Dr. Hámori Józsefhez írt
nyílt levélben. A levélhez több mint száz értelmiségi csatlakozott
aláírásával, közöttük 5 akadémikus és 7 egyetemi tanár.

A VET sajtószolgálata


* * * * *

MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE
Elnökhelyettes
H-1068 Budapest, Benczúr u. 15.
tel/fax. 00-36-1-3229817, e-mail: elh@mvsz.hu


Dr. Hámori József miniszter úrnak
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Budapest

Tisztelt Miniszter úr!

Makovecz Imre tiltakozó írásából (Magyar Demokrata) értesültünk arról, hogy
megkérdojelezodött a székely-magyar rovásírás szerepeltetése a magyar
kultúrát a középpontba állító, 1999-ben esedékes Frankfurti Könyvvásáron.
E hírrel kapcsolatban tiltakozásunkat fejezzük ki.
Értékítéletünk szerint, a székely-magyar rovásírás a magyar nemzeti
kulturális örökség kincse, amelyhez semmiféle negatív képzet nem társítható.
Azok a népek, amelyek saját osi írásjelekkel rendelkeznek, büszkén ápolják
Krisztus születése után 2000 évvel is ezt a szellemi örökséget.
Hivatkozhatunk a japán, kínai, bolgár-cirill, vagy akár a héber, arab,
örmény írásrendszerre. Éppen ezért nem fogadjuk el a székely-magyar
rovásírás semmiféle körülmények között történo háttérbe szorítását, illetve
megtagadását. Annál inkább ki kell használni minden adódó alkalmat kultúránk
e becses értéke fölmutatására. Rendkívüli alkalom kínálkozik a
székely-magyar rovásírás világméretu ismertetésére azon a könyvvásáron,
amely Frankfurtban a magyar írásbeliségre hívja fel a nagyvilág figyelmét.

Jelen levelünket nyílt levélnek szánjuk, és átadjuk a sajtónak is.

Budapest, 1999. július 1.

Egyed Ákos történész, a Magyar Tudományos Akadémia külso tagja
Toró Tibor fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külso tagja
Patrubány Miklós a Magyarok Világszövetsége elnökhelyettese
Nagy András grafikusmuvész


* * * * *


Szegedi-Maszák miniszteri biztos úrnak!

Ön, miniszteri biztos Úr, amint kinevezték a Frankfurt 99 élére,
elutazott az Egyesült Államokba. Felkértek, hogy segítsek a Kht-nek, mert
nem megy a dolog. Megszabtam a résztvevok számát és részben közös munkával
összeállítottam a kiállítás és vásár tervezési programját. A közbeszerzés
eloírásainak ismeretében meghívásos tervpályázatot szerveztettem, megadva a
résztvevok nevét. A résztvevok helyszíni szemléjével végre eloször sikerült
a kijelölt helyek muszaki paramétereit megszerezni. A pályázatot
lebonyolítottuk, a zsüri Ferencz István és Ekler Dezso-Sáros László munkáit
ítélte nyertesnek.
Elkezdodött a tervek részletes kidolgozása.
Ekkor érkezett meg Ön.
Elso kifogása Ferencz István tervével kapcsolatban Bartók Béla
szobrának hiánya a "géniuszok" közül. Ferencz István közölte Önnel, hogy 100
éves idohatást alkalmazott a szubjektív ítélet elkerülése érdekében. Ön
azonban változatlanul azon a véleményen volt, hogy a megfellebbezhetetlen
Bartók azért maradt ki, mert zsidó felesége volt.
Hamarosan eloállt azzal a hírrel, hogy a Fr. All. Zeitungban
megjelent egy cikk, mely érzéketlenséggel vádolja a magyar kiállítókat,
amiért a régi magyar rovás (írást) szerepeltetik a kiállításon, hiszen a
rovás hasonlít a német rúna írásra, s a rúna a nácizmus szinonimája. Többen
kértük, mutassa meg az ominózus cikket, ezt a mai napig nem láttam.
Mint utóbb megtudtam, Pröhle Gergely államtitkárnak lemondását
helyezte kilátásba, ha a rovás Ferenc István tervén megmarad. Pröhle Gergely
közölte velem, hogy egyetért önnel, a magyar írásbeliség korábbi korszakának
feliratai maradjanak el.
Az államtitkárral közöltem véleményemet az egész szemléletrol és
eljárásról, és lemondtam kurátori funkciómról.
Ön a közben megváltozott helyszínt összemosta szemlélete zavaraival,
és letagadja minosíthetetlen viselkedését a Gellért Szállóban adott
fogadáson.
Sajnálom, Miniszteri Biztos úr, Ön hazudik.

Makovecz Imre

(Demokrata, 1999/24.)