A  NAGY  EURÓPAI  MELLÉBESZÉLÉS
 
 
Ez az Európa nem az az Európa… A Római Szerződés 50. évfordulóján Berlinben az Európai Unió állam- és kormányfői monumentális, tűzijátékos, amerikanizált showműsorok közepette újabb nyilatkozatot adtak ki. Ennek lényege a magyar történelem ismeretében érthető meg. A mostani aláírók azonosak azokkal, akik 2006-ban a magyar nép kizárásával a magyar parlamentben az `56-os események 50. évfordulóján a szabadságnyilatkozatot is ellátták névjegyükkel. E szabadságnyilatkozat akkor született, amikor Magyarország esetében sem politikai, sem gazdasági függetlenségről nem lehet beszélni. A magyarságnak csak a tisztánlátás szabadsága adatott meg. A berlini aláírók közt van Angela Merkel, az egykori Német Demokratikus Köztársaság neveltje, magyar részről pedig Gyurcsány Ferenc, az egykori KISZ túlélő delegáltja. Ma sokakkal együtt mindketten az Európai Unió kegyeltjei, személyük bizonyíték arra, mindkét nyilatkozat ugyanazon gyökerekből táplálkozik. A berlini nyilatkozatban ők mondanak köszönetet Kelet- és Közép-Európa szabadságszerető népeinek? Korunk valósága: a magyarországi döntéshozók a munkavégzés után járó személyes szabadsággal foglalkoznak, miközben az ország szabadságáról nem esik szó.
 
Mit ünnepeltek Berlinben? Az 1957-es Római Szerződés az akkori Hatok gazdasági szerződése, aminek természetesen semmi köze Európa kereszténységéhez és eredendően sokszínű, ősi kultúrájához. (A kitűzött célok: az egységes piac a négy szabadság elvével, szabad verseny, szabad árumozgás, a munkaerő és a tőke szabad mozgása, a tagállamok törvényeinek harmonizálása a gazdaság érdekében… stb.) A kereszténység megemlítése fel sem merült. Ma ki kell mondani: a kereszténység zászlaja teljesen szükségtelen, sőt nem is kívánatos egy gazdasági rablóhadjáratban. Az Európai Uniónak a gazdasági érdekérvényesítéshez pedig éppen alkotmányra, tiszta törvényességre nincs szüksége. Ezért kellenek valamennyi állam élére olyan szalonképesnek ítélt fők, a parlamentekbe olyan politikusok, akik csak szóban hadakoznak a keresztény gondolatért vagy az európai alkotmány fontosságáért. A kereszténység említésétől vagy az alkotmány elfogadásától semmi nem változik meg!
 
A Európai Közösség 1957-es tagállamai a gazdasági együttműködés fokozatos növelését választották „mint azt egymásba vetett bizalom fokozásának és a háború elkerülésének eszközét”. Ennek egyenes folytatása az utóbbi évek „konvergencia programja”, aminek letéteményese Gyurcsány miniszterelnök. Magyarország és az  EK hivatalosan is bejelentett tárgyalásai 1985-től folytak, nem tiltott mozgalomként egy köztudottan diktatórikus rendszerben. A rendszert nem váltás bizonyítékaként a gazdasági átalakítást ugyanazok vitték tovább 1989 után is, akik az ország kifosztása mellett jelentős személyes vagyongyarapodást is élveztek, és a kommunizmus után ma a posztkommunista EU védelmében tündökölnek. Akik a berlini nyilatkozatban ünneplik, hogy végérvényesen megszűnt Európa természetellenes megosztottsága, csak azt nem látják, hogy a háttérben minden korábbinál erősebb gazdasági megosztottság van.  
           
Kik következhetnek Angela Merkel, Gyurcsány és társai.után az európai politikatörténetben? A történelem és előélet ismeretében egyszer Göncz Kinga is lehet az EU soros elnöke. Kovács László EU biztos utódjaként pedig eddigi munkálkodása, az EU érdekek magyarországi érvényesítése alapján Kóka, Molnár, Magyar Bálint, jelenlegi és volt miniszterek neve joggal jöhet számításba ebben az alkotmány nélküli Európában.  Erdő Péter pedig akár a pápai trónus várományosa lehet, csak ez már nem a keresztény Európa lesz.
 
Dr. Nagy Attila
orvos, közíró
Debrecen