SZITTYA HÍRSZOLGÁLAT: A Felvidéki magyarok támogatják a gazdákat !

MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE

Szlovákiai Országos Tanácsa

29 augusta 10, Léva, 93401, 00421-902-40-22-21, ggyula@index.hu

_______________________________________________________________________________

NYILATKOZAT

Mint a Magyarok Világszövetsége Szlovákiai Országos Tanácsának elnöke, szervezetünk nevében támogatom a magyar gazdák önvédelmi harcát.

Tudomásom van arról, miután az elmúlt héten egy volt magyarországi miniszterrel és néhány mezőgazdasági szakemberrel tárgyaltam, hogy a gazdák nem kapták meg a 2003-ból elmaradt 80 milliárd Forintjukat, a 2004-ben, a költségvetésben előirányzott 290 milliárd Forintból 150 milliárd Forintot, elmaradt mintegy 30 milliárd Forint intervenciós összeg kifizetése és elmaradt az áruforgalmi, ÁFA visszatérítés 2004-re, ami további 130 milliárd Forintot tesz ki.

Ezek a hatalmas összegek hiányzanak a magyar vidék életéből.

Helyette tavaly ősszel azt a suttogó propagandát terjesztették el, hogy „jönnek” a határon túli magyarok, és el akarják venni az anyaországi magyar nép pénzét, életterét, és hogy a magyarság „nem” egyesülhet „vérségi” alapon. Ezért tévedésből sokan a kettős állampolgárság ügyét nem támogatták, holott a magyarság egysége mindannyiunk elemi érdeke. Ne engedjük, hogy a magyarokat, bárhol éljenek is a Világon, lelkiismeretlen célból egymás ellen uszítsák.

A határon túli magyarok tehát pontosan azért támogatják a magyar gazdák és a magyar vidék önvédelmi harcát, mert ellenünk 2004 őszén, a kettős állampolgárság kérdésében is egy kis uralkodó anyaországi csoport, hasonló meggondolásból és hasonló célból követett el merényleteket, mint amit folyamatosan a magyar gazdák és a magyar vidék ellen is elkövetett ugyanebben az időszakban. Ez a kis uralkodó réteg eddig büntetlenül, és a mi felelőtlen vigyázatlanságunk következtében, mintegy 21 ezer milliárd Forint külső államadósságot is felhalmozott, ami világviszonylatban is példátlan teljesítmény.

Ezek a cselekmények a magyar nép fizikai léte és fennmaradása elleni tettek és ezt így kell értékelni. Ezért minden magyarnak ki kell józanodnia, és be kell látnia, hogy erről van szó, és hogy ez ellen egymást segítve és együtt haladva, egységesen kell fellépni. Egységben az erő. Az egységes magyarság győzni fog és elháríthatja a veszélyt. Ha ezt nem tesszük, a nemzetközi versenyben és nemzeti intézmények híján külön-külön, mindannyiunkat elpusztítanak. A spekuláns erők a gyöngéket és a szervezetleneket támadják meg, azok vagyonát veszik el, és azok életét teszik lehetetlenné. Erre kell figyelnünk, ez napjaink problémája.

Megbecsüléssel és bizalommal a küzdelmet felvállaló magyar gazdák és a magyar vidék iránt,

Maradok Tisztelettel,

Geönczeöl Gyula

2005. március 8-án