NYILT LEVÉL, kérem továbbitsátok barátainkhoz, hogy NE HALLGASSANAK

Mint azt tudjátok a Világszövetség felvidéki tagozata átalakult és hangot változtatott. Az új elnök, Soóki Gaál László Patrubány Miklós kiséretében éppen két hete Strassburgban az Európa Parlament előtt feltárta a Felvidéken tapasztalható valós állapotokat. Soóki magyarul beszélt és azt több nyelvre forditották. Beszámolójában elmondta, hogy az EU Parlament számára Jan Marius Wiersma, aki német szocialista képviselő, hiányos jelentést készitett és a jelentésből a magyarok jogos sérelmei teljes mértékben kimaradtak. A meghallgatást vezető ezért rá is kérdezett a jelenlévő szlovák követre, hogy igennel, vagy nemmel feleljen: Elfogadta-e a szlovák parlament a Regionális Vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, vagy sem. A követ kénytelen volt a gyalázatot bevallani egész Európa előtt, hogy hazudtak, mert a kormány ugyan elfogadta, de a parlament nem, ami annyi, mint semmi, de ők azt jelentették, hogy minden rendben van. Ezért a szlovák parlament junius 19-én kénytelen volt a kérdést napirendre tüzni és a Chartát elfogadni. Hasonló eredmény született a két magyar szinház alkalmazottainak fizetését illetően a kassai Thália Szinház tagjainak fizetését a kulturtárca gyorsan rendezte, ami 3O-5o% -os fizetésemelést jelentett, ami évek óta megoldatlan volt. Megmaradt a Benes dekrétumok eltörlésének kérdése, a kárpótlások, az iskolaügy kérdése teljesen megoldatlan, anyagilag minimális a támogatás,  a kulturális állami támogatás összegét 1994 óta 7o%-al faragták le a magyarok esetében, a saját költségvetésükhöz képest, és ezer más égető probléma. A pozsonyi Magyar Koalició Pártjáról tudtuk, hogy évek óta kiszolgáltatta a magyar érdekeket a többségieknek. A Világszövetség felvidéki tagozata megjelenése Strassburgban és ennek sajtóvisszhangja telibe talált. Rohantak panaszkodni  Budapestre a Világszövetség ellen.  A MEGTORLÁS Németh Zsolt külügyi államtitkárra lett bizva, aki egy hete egy titkos kormányrendezvényen kijelentette, hogy KÉT HÓNAPON BELÜL LEFEJEZI PATRUBÁNY MIKLÓST. Ilyen kulturálapotok uralkodnak itt (Jellemző, hogy számosan rohantak ezt megmondania az MVSZ támogatóknak a titkosság ellenére) . Éppen két hete a birósági tárgyaláson, amit Csoóri szorgalmaz, Csoóri kijelentette, hogy az MVSZ" politikai pártként szerepel", és ezért kell megsemmisiteni. Példátlan nyomást gyakorol a kormány a """"Független Magyar Biróságra""",
hogy az MVSZ-t elmarasztalja, de ez egyelőre nem sikerült. Most két helyen inditottak támadást az MVSZ ellen: Németországban  és Kanadában a Németh Zsolt-féle fabian-szocialista, pánszláv külügyi vonalvezetés érdekében. Kanadából Somorjai Bessenyei Ágnes MVSZ nyugati régió elnökhelyettes kijelenti, hogy: Patrubány az MVSZ célkitüzéseivel ellentétesen politikai akciókat folytat...az MVSZ nem politikai párt, és az MVSZ elnöksége tudta nélkül utazik Strassburgba...az eszébe sem jut, hogy akiket ő reprezentál. esetleg más véleményen van. MINDEN NYUGATON ÉLÖ TISZTESSÉGES MAGYAR KÖTELESSÉGE EZT A DÖGÖT HELYRERAKNI. Lett volna itt, amikor tömegsirokba lőtték a magyar parasztokat, betiltották a magyar iskolákat, fölrúgtak minden nemzetközi törvényt, elvették a földeket, meghozták az 1999-es 2OOO. sz. Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Birósága itéletét, ami a magyarokat nemzetiségi alapon kizár a kárpótlásból. Ugyancsak olyat állit ez a kanadai  illetékeségü nő, hogy a nyugati régióból összeszedett pénzből fizettek egy titkárnőt, akit elbocsátott az MVSZ, vagyis nem takarékossági szempontok állnak az elbocsátás mögött. Közölhetem, hogy az MVSZ-nél senki sem pazarol, mert a befolyt pénz kevés, minden költséget az önkéntesek állnak, beleértve a Strasburgi és más utakat is. Ez a kijelentés rágalom a javából. Viszont a tisztességes emberek segitségét LÁM-LÁM jó helyen alkalmazta az MVSZ, amikor a felvidéki anarchiát Strasburgban bemutatta. Ennek alapján kell ezt megitélni.

Hasonló akció érkezett Németországból, ahonnan Dr. Klement Kornél panaszkodik, hogy az MVSZ politikai pártként szerepel és arra kéri a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségét, természetesen a fabian-szocialista Németh Zsolti ukáz szerint, hogy "vegyék fontolóra együttmüködésüket az MVSZ-el".  Nem tudom ki ez a Dr. Klement, de odasorakozhat Benes elnök dekrétumai mellé, amelyek a mai napig érvényben vannak és kollektive jogfosztják a felvidéki magyarságot. Javasolom, hogy pl. fejtse ki véleményét a bajorországi Szudétanémet Szövetségnél, már azok előtt, akiket nem gyilkoltak halomra 1945-ben és el tudtak futni ingben és gatyában a szovjet felszabaditotta Csehszlovákiából. Ebbe ne vegye bele pl. a Privigye menti, vagy a szepességi németséget, mert azokat a duklai szoroson át beözönlő csehszlovák csapatok lemészárolták az ottani sokezernyi magyar polgársággal együtt. Biztosan nagy sikere lesz, ha ezt a szemléletét előadja, én azonban azt ajánlanám, hogy a németországi magyar szervezetek sürgősen helyezzék Dr. Klementet valami elmegyógyintézetbe.

Két évvel ezelött a pozsonyi rádió magyar adásának egyik szerkesztőjét megkérdeztem, miért adja fel a Magyar Koalició Pártja a magyarok jogait Pozsonyban és ő azt mondta, hogy nagyon meg lettek fenyegetve. Ugyanakkor Németh Zsolt az egyik államtitkárnak a hazai kormányban azt irta két a Felvidékre kihelyezett egyetemi kar müködéséről, hogy az jogtalan és hogy egy bizonyos középiskola megnyitása nem időszerü. Barátaimmal szembe szálltunk ezzel és mindegyik továbbra is müködik. A levél birtokomban van. AZT PEDIG minden Nyugaton élő magyar figyelmébe ajánlom, hogy gondolkodjon el arról, amit a pozsonyi Új Szó napilapnak a Németh Zsolt irányitása alá tartozó Szabó Tibor a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke mondott 2OO1 június 3O.-án arról, hogy MIÉRT MARADT KI a STÁTUSZTÖRVÉNYBŐL az AUSZTRIAI Magyarok támogatása: mert """a burgenlandi mintegy hatezer magyart leszámitva az ott élok nem őshonosok, hanem bevándoroltak. Márpedig a törvény célja nem a szülőföldjüket elhagyó magyarok segitése""".   Erről annyit, hogy az Ausztriába és nagyszámban Burgenlandba költözés az emigráció kifejezett politikai programja volt, hogy közel kerüljön a szülőföldhöz, javitsa a magyarság arányát ezen az elszakitott magyar területen az álnok szövetséges Ausztria által. Ha már pl. a szabolcsi menekült nem mehetett vissza Szabolcsba pl. Californiából, letelepedett a magyar őrvidéken, ami a kommunistákat kimondottan dühitette és ezek szerint ennek a nyomdokában halad a jelenlegi posztszovjet rendszer is. Egyúttal hadüzenet az egész emigrációnak ez a beszéd, amit ismerünk a kommunista időből: " Nem kelletek, mert politikailag nem gondolkodtok úgy, ahogy azt a rendszer előirja".  Na és kik tértek le a magyar törvényesség útjáról: A hazai rendszer, mert nem állitotta helyre a Magyar Történelmi Alkotmányosságot és ma is a szovjet mintára iródott alkotmányosság talaján áll.  Ezért kinlódnak a "jogharmonizálással", mert a nyugati világban megmaradt az a joggyakorlat, ami nálunk is megvolt az 192O-ban helyreállitott alkotmányosság szerint a szovjet megszállásig. 

Ezekután azt kell olvasni: Új Szó 2OO1. Július 2.:  "Joe Biden a szenátus külügyi bizottsága elnöke nevében Michael Haltzel ...méltatta a Romániában és Szlovákiában élő magyar kisebbség példamutató hozzájárulását a demokratizálódás és a kisebbségi jogok érvényesitéséhez". Még szerencse, hogy Józsa László a Vajdasági Magyarok Szövetségének alelnöke kifejtette, hogy "a jelenlegi belgrádi vezetéssel sem sikerült fontos kulturális és oktatási kérdésekben az előrelépés".
És akkor hol a többi probléma?A helyzet nem sokban különbözik a Felvidéken és Romániában sem. Kit vezetett félre és kinek a nevében az Amerikai Magyar Koalició, Edit Lauer és Hámos László a HHRF elnöke, aki a magyar kormányhoz bejáratos és mindenkit lefasisztáz a nyugaton, aki neki nem tetszik. Ki uszitotta Madelaine Allbrightot és a fabián - szocialista, zöld Joschka Fisher német külügyminisztert az MVSZ, személy szerint Patrubány Miklósra, hogy "nyugati fasisztákkal szövetkezett". Ki felelős ezért?  Mert ha valakinek más a véleménye, szétverték a családját, elvették a vagyonát, földönfutóvá tették, és nem szerette a London School of Economics-t, (ahol a Fidesz vezéreket is oktatták még 1989 előtt Aczél Gyurka engedélyével, hogy felkészülhessenek a fordulatra),  amit a fabian szocialisták a kapitalizmus a szabadság megdöntésére alakitottak és minden nemzet tanult rétegének a fejét zavarták össze, hogy ne merészeljen a nemzeti értékekben gondolkozni? És mégis azt mondom MI VAGYUNK TÖBBEN. 

Ezért kérem, hogy mindenhova juttassátok el ezt a tájékoztatást. Ne féljetek. Ha sok független képviselő ül majd a Magyar Országgyülésben egy év múlva, akkor sok tisztességes ember ül majd ott. Ne kelljen a magyarságnak se a kommunizmus, se a londoni fabian szocializmus, amiből Lenin bolsevikjei kiszakadtak, és a belőlük alakult parttalan liberalizmus sem. Visza a normális értelemhez.

Üdvözlettel            
      Geönczeöl Gyula
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Elnöki Iroda" <
elnok@mvsz.hu> 2001.06.13. 10:06:10 +2h-kor írta:

>
> Magyarok Világszövetsége Szlovákiai Országos Tanácsa
>
> Rendkívüli Elnökségi Ülés, Komárom, június 24.
>
>
> Sajtóközlemény
>
>
>
>
> A Magyarok Világszövetsége Szlovákiai Országos Tanácsa Elnöksége rendkívüli
> ülésen elemezte Jan Marinus Wirsma Európa Parlamenti raportőr Szlovákiáról
> szóló országjelentés-tervezetét.
>
> A testület megállapította, hogy a jelentés a szlovákiai magyarság számára
> elfogadhatatlan, minden valóságalapot figyelmen kívül hagyva
> félretájékoztat, hamis információkat közöl különösen a szlovákiai magyar
> nemzeti közösség létkérdéseit illetően.
>
> Mivel az országjelentés-tervezet előterjesztője, Wiersma úr Strasbourgban,
> az Európa Parlamenti frakcióvezetők előtt a szlovákiai magyar kérdésekben
> adatközlőként Csáky Pál úrhoz fordult, hogy hozza nyilvánosságra azokat az
> információkat, amelyekkel Jan Marinus Wiersma jelentés-tervezetéhez
> hozzájárult. Érdeklődéssel várjuk, milyen adalékokkal szolgált a kisebbségi
> ügyekért felelős miniszterelnök-helyettes a szlovákiai magyar kultúra,
> oktatásügy, a nyelvtörvény végrehajtása, Edward Benes Elnöki Dekrétumai, a
> közigazgatási reformtervezet, a magyar felsőoktatás, a szlovákiai magyarok
> kárpotlása kérdésköreiben, amelyekről a Wiersma-jelentés mélyen hallgat.
>
> Az MVSZ-SZOT elnöksége választ vár arra a kérdésre is, hogy miért nem került
> nyilvánosságra a Magyar Koalíció Pártja 2000. október 30-án az Európai Unió
> nagyköveteihez írt helyzetjelentése, s ki akadályozta meg azt, hogy ez a
> fontos dokumentum Jan Marinus Wiersma Szlovákiáról szóló
> országjelentés-tervezetének részévé váljon.
>
> Az MVSZ-SZOT elnöksége hét, a szlovákiai magyarságot alapvetően érintő
> kérdésben módosító indítványt nyújtott be az Európa Parlament képviselőihez,
> így Brüsszelben három Európai Uniós ország parlamenti képviselői hívják fel
> a figyelmet arra, hogy Szlovákiában még akkor is létezik magyar-kérdés, ha
> ezt a szlovákiai magyarság legitim képviselői elhallgatják.
>
>
>
>
> Komárom, 2001. június 24.
>
> Az MVSZ-SZOT elnöksége nevében
>
> Soóky Gál László elnök


Digitálisan hitelesített üzenet. Információt talál
a
http://dpca.drotposta.hu/