--
NINCSEN URÁLI FINN-UGOR NYELVCSALÁD !

Holland nyelvészek elfogadták, hogy nincsen uráli/finn-ugor nyelvcsalád.
[11/18/2004] Angela Marcantonio professzor sikeres előadása az Amszterdami
Egyetemen. 2004. november 12-én Angela Marcantonio professzor a Római "La
Sapienza" Egyetem tanára az Amszterdami Egyetem Nyelvtudományi Intézetében
vendégelőadást tartott.
 
Az olasz professzornő kifejtette, hogy szerinte a finn-ugor nyelvrokonság kitalált
hagyomány. Nem lehet az ún. finnugor nyelveket ágrajz modellben csoportosítani.
Nem létezik ugor nyelvcsoport sem. Véleménye szerint a magyar lényegesen eltér a
többi finnségi nyelvektől. Lehet, hogy Sajnovics János az ö idejében komoly
kutatónak számított, de mai tudományos mércével mérve az ö magyar-lapp
szóegyeztetései nem felelnek meg a tudományos igényeknek. Sem Sajnovicsra, sem
Gyarmathyra nem lehet hivatkozni, mint a finnugor nyelvtudomány megalapítója. Az
olasz nyelvésznek nincsen túl jó véleménye honfitársa, Alinei professzor etruszk-
magyar szófejtegetéseiről sem, de Sajnovicsékhez képest Alinei munkája sokkal
megbízhatóbbnak tűnik.
 
A tanárnö kifejtette, hogy az igazi probléma az összehasonlító módszerben rejlik,
amit elöször az indo-európai nyelvcsaládra alkalmaztak. A rendszer túlgenerál,
emiatt nincsen tudományos értéke. Túl sok hangszabályra, túl sok kivételre van
szükség ahhoz, hogy csak néhány szópárhuzamot lehessen levezetni. Ezt
sztatisztikai alapon ki lehet mutatni. Óriási nyelvészeti apparátusra van szükség,
hogy a kb. TÍZ (!) magyar-finn szópárhuzamot tudjuk levezetni.
 
A professzorhölgy az összehasonlító módszer túlkapásait indo-európai nyelvek
segítségével mutatta be. A nagylendületű előadást élénk vita követte. Az
Amszterdami Egyetem fonológiai tanára, Norval Smith elismerte, hogy Marcantonio
professzornak igaza van, ami az uráli/finnugor nyelvcsalád nem-létét illeti.
Marcantonio professzor jövőre tervez előadást tartani Magyarországon. A
magyaroknak is be fogja bizonyítani, hogy nyelvük finnugor eredete elavult, téves.