Győzzön a józan ész !!!

                      

                       Avagy kire szavazzunk 2014 tavaszán?

 

Rohamlépésekkel közelednek a 2014. áprilisi választások és minden politikai erő egyre nagyobb intenzitással próbálja az ország lakósságát meggyőzni a maga igazáról. A hatalommal és pénzzel rendelkező kormányzati és baloldali, ellenzéki, liberális kozmopolita, médiahatalommal rendelkező erők, mindent megpróbálnak egymás lejáratására, egymás hitelének rontására, a maguk igazának bizonygatására és a jobboldal lejáratására.

Elég néhány alkalommal belenézni a Hír TV és az ATV politikai elelemző műsoraiba, hogy erről meggyőződjünk.

 

De hol az igazság?

 

Az egymást szidalmazó, lejárató, gyalázó és leleplező „tények” között ki tud eligazodni?  Ki mond igazat? Kiben bízzunk? Ki akar hatalomban  maradni és ki akar hatalomba kerülni? Kik azok, akikben már csalódtunk és kik azok, akiknek még nem volt módjuk bizonyítani?

 

És itt jön a logika! Az egyszerű, sokat csalódott, sokszor kiábrándult emberek, a gondolkozó, egyszerű, igazságra vágyó magyar emberek logikája.

 

Akinek egy csöpp esze van, nem szavazhat arra a kommunista utódpártra, amelyik 1945- óta folyamatosan elárulta a Nemzet érdekeit. Akik 1947-ben kékcédulás választási csalással kerültek hatalomba. Akik 1956-ig a rettegés birodalmát valósították meg hazánkban. Akik 1956-ban a Szovjet Hadsereggel leveretették dicsőséges forradalmunkat. Akik 1956 után Kádár vezetésével, hihetetlen bosszúhadjáratot folytatott a szabadságharcosok ellen. Akik 35 évig kiszolgálták a kollaboráns rendszert, melynek legmegbízhatóbb tagjai a Szovjet- unióban kiképzett moszkoviták voltak, és 1989-90-ben ügyes manipulációval, az emberek szabadságvágyát és jóhiszeműségét meglovagolva „rendszert váltottak”?

 

Ma már minden józanul gondolkozó 8 általánost végzett ember előtt világos, hogy a rendszerváltásnak nevezett manipuláció nem volt más, mint a régi bűnös kommunista rendszer vezető tagjainak átmentése és a politikai hatalom helyett a gazdasági hatalmat a kezükbe adni. Ehhez nyújtott segítséget a nemzetközi kozmopolita, liberális, globalista hatalom, mely a kommunisták átmentése mellett tönkretette iparunkat, mezőgazdaságunkat, kereskedelmünket, hogy magának piacokat szerezzen, letörje a konkurenciát, és olcsó munkaerővel még nagyobb profitra tegyen szert.

 

Tehát a magukat szocialistának mondó volt kommunistákra, volt SZDSZ-esekre, liberális kozmopolitákra semmiképpen nem szavazhat épp elméjű, nemzetünk jövőjét féltő magyar ember!

Ez mutatkozott meg a 2010-es választásokon, amikor a Nemzet jobbik fele elsöprő erővel utasította el az országot tönkretevő posztkommunista klikket és győzött a „választófülkék forradalma.”

 

Azonban ezt a „forradalmat” /?/ az ígéretek ellenére semmiféle forradalmi tett nem követte!

A volt kommunisták és liberális kozmopolita társaik továbbra is a gazdasági hatalom csúcsain maradtak. Elszámoltatásról, felelőségre vonásról alig esett szó és semmi lényeges nem történt. A közbiztonság nem javult. A cigányságot továbbra is pátyolgatják. A lényeges változások a FIDESZ bebetonozását célozzák meg. A nemzeti ügyet önzetlenül  felvállaló  Jobbikot és a Gárdát, ugyanúgy szidalmazzák és üldözik, mint a kommunisták és liberális társaik.

Szolgalelkűen kiszolgálják az EU.-t. Ennek legutóbbi nemzetárulással felérő példája volt a szégyenletes Földtörvény gyalázatos elfogadtatása.

De az is jellemző, hogy az 1956 szellemét meggyalázó, kommunista, „Na és” Horn Gyulának állami dísztemetést tartottak a Nemzeti Sírkertben, miközben nemzetünk legjobbjai még ma is jeltelen gödrökben nyugszanak a legtávolibb temető legtávolibb  sarkában.  

 

Tehát a csalódott, nemzeti érzésű emberek a jelenlegi „forradalmi” /?/ kormányra sem szavazhatnak!

 

Akkor kire szavazzanak azok, akik nem kívánják vissza a kommunista, liberális kozmopoliták uralmát, de csalódtak a választófülkék forradalmának vezetőiben is?

Nehéz kérdés, de segít a történelem és a józan ész!

 

Sok igazság van abban a régi latin mondásban, hogy  „A történelem az élet tanítómestere.”

 

Legújabb kori történelmünk egy szomorú, de tanulságos példáján mutatom meg, hogy mit kell elkerülni a 2014-es választásokon ahhoz, hogy a nemzeti erők, ha nem is győznek, de megkerülhetetlen, meghatározó erők lehessenek.

 

1993-ban már sokan látták, hogy az Antall Kormány  lagymatag politikájának következtében a kommunisták és csatlósaik, egyre jobban  elszemtelenedtek és ismét hatalomra törnek. / Ugyan úgy, mint napjainkban. /

Ezt elsősorban a Nemzeti Emigráció sokat tapasztalt, és az Antall Kormány által mellőzött tagjai érzékelték és megpróbáltak az itthoni nemzeti erők segítségére sietni a közeledő 1994 évi választások előtt.

 

A Nemzeti Emigráció Clevelandban összegyűlt vezetői megbízták Bánkuty Gézát, aki 1956-ban katonatisztként vett részt a forradalomban, menekülnie kellett és az USA-ban az 56-os emigráció egyik vezetője lett, hogy jöjjön haza és szervezze meg a Magyar Egyeztető Testületet  /MET/ Hogy az összes nemzeti erő egy listán  összefogva induljon a választásokon.

Az áldozatos és lelkes munkának meg is lett az eredménye.  Szinte az összes   nemzeti párt és szervezet elküldte képviselőjét és megbízottját a MET által hetenként megtartott egyeztető megbeszélésére. A MET plakátjai, röpcédulái, ismertető füzetei és a Nemzeti Emigráció újságjai elárasztottál az országot. Néhány hónap alatt világossá vált a közvélemény előtt, hogy a nemzeti erők egységes fellépése lehetetlenné teszi a kommunisták visszatérését a hatalomba.

Ezt egyetlen példával támasztom alá:

 

A MET hazai sikereit látva, az emigráció évenként megtartott Clevelandi Magyar Találkozóra meghívták a MET vezető munkatársait.

Mikor a MALÉV gép Ferihegyről elindult, két légikisasszony odajött a MET turista osztályán helyet foglaló tagjaihoz, és a kapitány megbízásából meghívta a   kilenc tagot a reprezentatív „biznisz ” osztályra. A kapitány üdvözölte a küldöttség tagjait és mikor megkérdeztük, hogy minek köszönhetjük a meghívást, azt válaszolta, hogy a jövendő kormány tagjait és vezetőit üdvözli személyünkben.

Mi szerényen szabadkoztunk a megtisztelő gesztus ellen, de a meghívás jellemezte a választást megelőző országos hangulatot.

Clevelandban a találkozó több száz résztvevője felállva, vastapssal üdvözölte a küldöttség emelvényre lépő tagjait. A következő napok valóságos diadalmenet volt a környező városok magyar közösségeiben.

Hazatérve a Ferihegyen, sajtótájékoztatón számoltak be a küldöttség tagjai az útjukról és kifejezték bizakodásukat a közelgő választásokkal kapcsolatban.

 

Azonban, amikor sor került a közös választási párt nevének kiválasztására és a közös képviselőjelöltek megnevezésére, a már a Parlamentben lévő pártok

/ MDF, FKGP, KDNP. / visszakoztak. Úgy gondolták a közhangulatot látva, hogy a saját nevükön indulva, több képviselőjüket juttathatják be a Parlamentbe, mint egy esetleg a közös listáról.

Tehát a MET elképzelése egy egységes nemzeti párt indulásáról, a pártok önzése miatt meghiúsult. Az 1994. évi  választások eredménye önmagáért beszél:

 

 

MSZP                209 képviselő           54.1%

SZDSZ                69         „                 17.6%

MDF                    38        „                   9.8%

FKGP                   26        „                   6.7%

KDNP                  22        „                   5.7%

FIDESZ                20        „                   5.4%

 

A 29 induló pártra leadott közel egy millió szavazattal egyetlen független képviselő nyert mandátumot, a többi elveszett, mivel egyik sem érte el az 5%-ot.

 

A 2014-es választásokon három erő küzd majd egymással. A  FIDESZ, a Baloldal és a Nemzeti oldal.

A FIDESZ, szervezettségét, kormányzati helyzetét tekintve és a Kormány melletti tömegtájékoztató eszközök felhasználásával, valószínűleg erős pártként kerül ki a küzdelemből.

A Baloldal most igyekszik az egységet megteremteni és ha sikerül, maga mögött tudva a liberális média maximális támogatását és a nemzetközi baloldal segítését, - számítva az emberek megtévesztésére, - szintén erős lehet.

A Nemzeti oldal. Amennyiben nem sikerül megteremteni az egységet és pártjai, szervezetei külön-külön indulnak, megismétlődik az 1994.-es szégyen és nem jön létre egy meghatározó nemzeti erő!

 

Most egyetlen feladat áll minden nemzeti erő előtt. / párt, szövetség, egyesület, gárdák, őrző-védők, társaságok, vitézek és csoportok, stb. stb. / félretenni minden vélt vagy valós ellentétet, félreértést, személyi érdeket, vagy haragot és megteremteni a választásokon, az egy listán való indulás feltételeit!

Egy ilyen választási szövetségre minden nemzeti érzésű csalódott és elkeseredett, igazi rendszerváltást kívánó magyar ember örömmel adja majd le szavazatát!

Amelyik szervezet, vagy személy nem ennek érdekében tevékenykedik, az a nemzeti ügy árulója!

 

                                                                      Szalay Róbert történelemtanár

                                                                   1956-os Antibolsevista Szövetség.