SZITTYA HÍRSZOLGÁLAT: RIADÓ!!!    hazaárulók az amerikai emigráció soraiban

                                                          TERJESSZÉTEK

KÖZLEMÉNY

Muray Sándor a MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE Amerikai Országos Tanácsa elnökének hozzám eljutott megjegyzése, hogy a "Benes törvényeket nem lett volna szabad előszedni", AZT JELENTI, hogy az AOT mai vezetése a Benes törvények értelmében tömegsirokba lövöldözött  több  tizezernyi magyar és egyenként legyilkolt másik 6-7 ezer magyar, a deportáltak, mintegy 75 ezer,  a kitelepitett 12O ezer ÜGYÉT MEGGYALÁZTA és HELYESLI A TÖMEGIRTÁST, Genocidiumot. A szovjetek, amikor 1948 végén rájöttek, hogy mihez adták a nevüket, eltették láb alól Ján Masaryk cseh külügyminisztert és valószinüleg magát Benest is, számos gazembert pedig, mint Dr. Gustáv Husákot, Okálit,  hosszú börtönbüntetésre itéltek már akkor, a legnagyobb sztalinizmus idején, mert ez még nekik is undoritó volt.  Menczel megjegyzése, hogy nem ismerem az AOT szabályokat, nyilván azt jelenti, hogy az AOT jelenlegi vezetése helyesli a magyarok lemészárlását, kirablását, üldözését. Az ember holtáig tanul.  Ezek a gazemberek Milosevics mellé kell, hogy üljenek a vádlottak padjára azokkal a gazemberekkel együtt, aki felbújtogatták őket.  És akkor még nem beszéltem a felvidéki magyarok  kérmilliárd Dollár értékü vagyonáról, amit ebben az időben vettek el. A többi gaztettről nem is szólva.   Felszólitok minden tisztességesen érző és gondolkodó embert, hogy szálljon szembe ezekkel a gazemberekkel, akiket zavar az is, hogy Brüsszelben vannak tisztességesen gondolkozó politikusok is, akik mellénk álltak.  A normális ember azt várná, hogy az AOT és más magyar szervezetek sorban állnak a Capitolium és a Fehér Ház lépcsőin, magasra tartva követeléseinket, orvoslást, megértést keresve sérelmeinkre. Helyette alattomos késeket kapunk a hátunkba. Sötét idők, sötét emberek, sötét ügyek. A jövő azonban a tiszteséges embereké.

Őket hivom, ne féljenek, jöjjenek sorainkba.

Üdvözlettel  Geönczeöl Gyula a   MVSZ Szlovákiai Országos Tanácsának elnöke  2OO2 .   Április  1O.