Hozzászólás ORBÁN VIKTOR  augusztus 20-i beszédéhez.

 
Amit ORBÁN mondott, hogy  "Mi  Magyarok idegenek közé jöttünk a Kárpát-medencébe." NEM IGAZ!!!!!
Orbán kijelentése teljesen hamis és bomlasztó, csak az a kérdés ez tudatlanság, finnugoros
történelemszemlélet, avagy az idegenek elsöbbségének elismerése.

Nézzük meg mit mond a történelem.

Amig Árpád népe 896-ban teljes egészében egy millió főt számlálhatott, addig a Kárpát-medence
lakossága ennek több mint a kétszerese volt.
 
Anonymus krónikánk szerint ekkor 8 magyarnyelvű népcsoport helyezkedett el az ország
lakható területén.
 
1. BIHARBAN: a Szamos lapályain MÉNMARÓT népe.
2. NYITRA vidékén: ZUBUR, az utolsó nagy Avar kagán törzse.
3. MAROSVIDÉKEN: Orsova székhellyel GLÁD,  a Maros-Tisza Alduna szögben.
4. UNGVÁR környékén: GELU  (GYULA) népe, a Küküllők - a Maros - Olt völgyekben.
5.UNGVÁR környékén: a Hun  LABORCI törzse.
6. Az Északnyugati FELVIDÉKEN: a Vág - Garam -Turóc folyok között TUDUN
   fekete magyarjai. Innen kerültek ki ABA, BORS és ŐRSUR vezette Avar törzsek.
7. TITEL vidékén: a Duna  - Száva szögben SALÁN bolgár - alán és Jazyg tözsei.
 8. A NAGYALFÖLD: középső részén fehér magyarok a székelyekkel s az avaroknak
     670 körül bejött maradványaival éltek.
 
A fölsoroltak kivétel nélkül magyarul beszélő népek voltak. Szlávokat és turkokat sehol sem említenek a források!
 
Honegyesítő nagy Árpád mindehová megűzente,  ő mint ATILLA király vérbeli leszármazottja, és utódja jogos örökségének az átvételére érkezett az országba.
Senkinek semmiféle félelmet nem okozott jövetele. Követei tolmácsok nélkül közölték
a föld URA, ÁRPÁD felszólitását, hogy hódoljanak meg. Azok akik engedelmeskedtek
ennek a felszólitásnak teljes jogu csatlakozott népek lettek.
 
Az első ütközet rövid,de döntő volt. Ungvár hun királya LABORCI nem magyar, hanem HUNORSZÁGOT akart alapitani. ÁRPÁD néhány százada elintézte a meghódolási felszólitást nem komolyan értelmező lázadót. Utána a hadsereg zöme délnyugatra fordult Bihar frelé, mindenütt a székelyek vezetésével. MÉNMARÓT hirét véve LABORCI sorsának, észbekapott és önként behódolt. A délebbi hágókon behatoló TARJÁN az ott ellenálló GELU-t verete tönkre. Gelu is életét vesztette. GLÁD csatlakozott az OND- tumánhoz és együttesen kergették el a kevés ellenállást mutató SALÁN-t.
Szinte egyidőben a zömmel ez a középső hadoszlop is elérte a Tisza vonalát már szeptember elején, amiáltal biztositották a törzsek kocsi-oszlopainal a békés bevonulást a már előzőekben kiutalt telephelyeikre.
ÁRPÁD csapatainak az első komolyabb ütközetet Csongrád - Kiskunfélegyháza magasságában kellett vivni, de ezzel SALÁN bolgár csapatainak ellenállását megtörték
és maga SALÁN is eltünt.
A Nyék - tumán és a JENŐ hadosztály maradványai egyesültek a GLÁD törzs valamint
a fehérmagyarok népével és átvették a a Dráva torkolattól a Marosig terjedő s lényegében az Aldunára támaszkodó félkör határvonal védelmét.
 
Mialatt a törzsek népei elhelyezkedtek, ÁRPÁD egy erős hadtesttel előretört  ISTER-GAM-ig (Esztergom) és közben szétverte az utolsó ellenálló fészkeket is : ZUBUR-nak,
az egyedül másképpen gondolkodó avar törzsnek ellenállását. Ekkor csatlakoztak be az
ÁRPÁD-hoz húzó Avar törzsek.
 
Ezalatt a lezáró hadműveletek alatt ÁRPÁD összehívja a törzsek "oroszlánjait" a
Csongrád melletti SZER-re ahol három napos tárgyalásokban megadják az ujjászervezett hazának a nevét. MAGYARORSZÁG ezennel megszületett, mint NIMRÓD népének a SZITTYA-HUN-AVAR- MAGYAR folytonosságnak utolsó BIRODALMA.
 
A hol volt, hol nem volt IDEGENEK országa csak a mesében volt, de van ma a buták és
hazaárulók világában. Mindenki azt vesz magára amit akar.
 
SZITTYA