A Nemzeti Jogvédő Alapítvány
állásfoglalása.
 
Mint ismeretes, Március 15-én 14,00 órára a Székely Nemzeti Tanács és a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal a székelység autonómia-igényét kifejező demokratikus tömegdemonstrációt tervez, amelyen Székelyföld lakóinak a területi autonómia iránti igényét szeretnék megerősítetni a nagygyűlés résztvevőivel.
Sajtóértesülésünk szerint a kormányon levő RMDSz helyi szervezete szintén a nagygyűlés helyszínére tervezi ünnepi rendezvényét déli 12,00 órától.
Aggodalommal értesültünk az Erdélyből, Székelyföldről érkező hírekről, amelyek beszámolnak a magyar lakosság megfélemlítésére alkalmas katonai mozgásokról, amelyek az önrendelkezési jogának deklarálását és megerősítését igénylő székely-magyar közösségben megalapozottan keltik a közvetlen fizikai fenyegettetség érzését. Az előbbieket erősíti a román sajtóban, a világhálón megjelenő híresztelés a készülő lázadásról, amelyet ezen minden tekintetben képtelen és lehetetlen híresztelések szerint a magyarországi titkosszolgálat szervez és támogat erdély önállóságának erőszakos kivívása, majd a Magyarországhoz csatolása érdekében. Ezen tények különös értelmet és jelentőséget kapnak az 1990-es marosvásárhelyi, alkotmányos  jogi következmények nélkül maradt véres magyarellenes támadás ismeretében.
Elvárjuk, hogy a kormányzat - benne a külügyi vezetés - hiteltérdemlően tájékozódjon a jelenlegi valóságos romániai, székelyföldi viszonyokról, a híresztelések tartalmáról és forrásairól, ennek keretében forduljon haladéktalanul a román kormányszervekhez, mindenekelőtt a külügyminisztériumhoz, kérjen tőlük tájékoztatást és tegye fel a kérdést:szavatolják-e a magyar nemzeti  közösség zavartalan, megfélemlítéstől mentes ünneplését és személyes biztonságát. Helyénvaló a román féllel annak közlése, hogy a magyar fél elvárja tőle a hatályos nemzetközi jog, az Európa Tanács emberi jogi és kisebségvédelmi dokumentumainak, az EBESZ és ENSZ dokumentumok és szerződések rendelkezéseinek megtartását, nemkülönben a románia és magyarország között hatályos alapszerződés rendelkezéseinek tiszteletben tartását, különös tekintettel a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya 1. cikke és a gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya 1. cikke rendelkezéseinek megtartására. Ez utóbbi rendelkezések szavatolják a népcsoportok önrendelkezési  jogát, amelynek alapján egyebek mellett nyílvánosan tanácskozhatnak és állást foglalhatnak az őket megillető önrendelkezési jog gyakorlásának számukra helyes és igazságos módozatairól a hatályos nemzetközi jog alapján.
A kisebbségi népcsoportok elleni fenyegetés és erőszak tilalma egyenesen következik az alapvető emberi jogokból, s azt tételesen is tiltja a az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló keretgyezménye  6.cikk 2.pontja  és a Közép-európai Kezdeményezés Okmánya a kisebbségi jogok védelméről 6. cikke. Nemzetközi jogba ütköznek mindazon megnyilatkozások és ténykedések, amelyek az önrendelkezési jogról való tanácskozást,  a gyülekezési jognak evégből való gyakorlását, s az önrendelkezésről való erőszakmentes véleménnyilvánítás jogának gyakorlását korlátozni vagy akadályozni törekszenek. A nemzetközi jog ezen megsértésének megakadályozása, a határozott fellépés a magyar állam alkotmányos kötelezettsége, melynek teljesítését joggal igényelheti a nemzeti közösség.
 
                                                                                             dr.Zétényi Zsolt
Budapest, 2006.március 3.                                             Nemzeti Jogvédő Alapítvány
                                                                                                 elnöke s.k.