"Kétségbeesésemben írok"


          Kelemen Mária

                                  2004-11-08 13:21:47 (27)

         Kétségbeesésemben írok. Nagyváradon élek és mind a mai napig abban
         a  hitben,  hogy  idegen  erők szakitottak el a hazámtól, amiről a
         magyar  emberek  nem  tehetnek,  mert  a  fejük felett döntöttek a
         nagyhatalmak  vagy a szovjet diktatúra. Ennek tudatában, elviselve
         a  kisebbségben élés valamennyi megaláztatását, hátrányát, őriztem
         és  örzöm,  sokad  magammal  anyanyelvemet,  a  magyar kultúrát, a
         magyar  hagyományokat,  egy  szóval  a  magyar  identitásomat, és
         harcoltam,   harcolok,   szülővárosomnak,  Nagyváradnak  a magyar
         jellegéért,  nem  kis  kockázattal, előbbre tartva a magyar nemzet
         érdekeit  a személyes boldogulásnál. Tettem, tettük, mindezt abban
         a  reményben,  hogy  ez  az  állapot  nem  tarthat  örökké  és az
         igazságtalanságot  egy  reménybeli független Magyar Köztársaság és
         annak   felelős  kormánya  orvosolni  fogja.  Orvosolni fogja?!!!
         Előfordulhat,  hogy  hiábavaló  volt a sok-sok áldozat?! Számunkra
         hihetetlen,  hogy  a  most  kormányzó  két párt vezetője a NEM-mel
         szavazók   táborát   kivánja  gyarapítani.  Miért  gondolják, azt
         egyesek,  hogy  csupa  önző,  az  anyagi érdekeket a nemzetiek elé
         helyező  aljanép  él  magyar-nemzeti  kisebbségben?!  Akit  nem az
         anyaföld   szeretete   köt,   az   mindenképp   elmegy,   ha nem
         Magyarorszégra,  hát  máshova,  az  állampolgárságtól függetlenül.
         Tudják-e  azok akik ki akarnak rekeszteni a magyar nemzetből, hogy
         minket  a  szülőföldünkön  BOZGOR-nak  neveznek,  ami annyit tesz:
         HAZÁTLAN?!  Elviseltük,  abban  bízva,  hogy az anyanemzet mindent
         megtesz   annak  érdekében,  hogy  visszakapjuk  hazánkat, magyar
         állampolgárságunkat,  mert ez nekünk jár, nem könyöradományként de
         mert  azt  jogtalanul  vették  el  elődeinktől. A független Magyar
         Köztársaság  senkire  sem  kenheti  a  felelőséget,  ha a gyalázat
         bekövetkezik   és   a   tőllük   nem   idegen hazuság-propaganda
         eredménytelenné  teszi  a  népszavazást. A Szent László alapította
         Nagyváradról üzenjük, hogy nemzetárulónak tekintünk minden nem-mel
         szavazót. Aki arra szavaz, hogy ne legyen kettős állampolgárság az
         ugyan   magyar  állampolgár  marad,  de  önként  lemond  a magyar
         nemzethez való tartozásáról. Az esetleges gyalázat következményei:
         A  hiábavalónak  bizonyuló  kitartás feladása, tömeges beolvadás a
         többségi  nemzetbe  és  ezzel  párhuzamosan  tömeges kivándorlás a
         szélrózsa  minden  irányába. Hasonló lelkiállapotba kerültünk mint
         1956-ban.  Én 9 éves voltam és tisztán emlékszen a Kosuth rádióból
         sugárzott  segélykiáltásra,  ami  pusztába  kiáltott  szó maradt.
         Egyetlen  reményünk  a nemzeti oldal megerősödése és kormányrúdhoz
         kerülése.  Isten  végtelen  kegyelmébe  és  az Önök bölcsességében
         bízva  maradok reménykedő szeretettel: Kelemen Mária, a Nagyváradi
         Anna Nőszövetség elnöke

________________________
Hiszünk Magyarország Feltámadásában!