Dokumentum


Székelyföld autonómiáját sürgető kiáltvány szövege !

[ 2006-03-15 - 17:22:26 ]

Székelyföld autonómiáját sürgető kiáltványt fogadták el szerdán
Székelyudvarhelyen a Székely Nagygyűlés résztvevői.

A kiáltvány szövege:

Mi, a 2006. március 15-i székelyudvarhelyi Székely Nagygyűlés
résztvevői, gyermekeinkkel és unokáinkkal szembeni történelmi
felelősségünk tudatában fordulunk a Román Államhoz, az Európai
Parlamenthez, az Európai Unióhoz, az ENSZ-hez, a világ népeihez.

Mi, a székely települések, a történelmi Székelyföld lakói,
megállapítjuk: Az 1919-es Párizsi Kisebbségi Szerződésben Románia és
a Szövetséges és Társult Hatalmak autonómiajogot garantáltak a
székelységnek az alkotmányra hivatkozva ma még népszuverenitásunk
gyakorlásától, a helyi népszavazástól is eltiltanak!

Az Egyesült Nemzetek 1993-ban szervezett Konferenciájának Bécsi
Deklarációja szerint az önrendelkezés minden népnek joga így a
székelységnek is!

Az Európai Parlament az önkormányzás és a szubszidiaritás elveinek
megfelelő védelmi intézkedéseket ír elő az erdélyi magyarság, a
székelység számára de a romániai hatóságok ennek figyelembe vételére
sem hajlandók!


Mi, a székely települések, a történelmi Székelyföld lakói,
kijelentjük: Nem akarunk továbbra is kiszolgáltatottságban,
alárendeltségben élni! A történelmi hagyományok alapján területi
önkormányzásunk ősi jussunk, e nélkül szülőföldünkön meg nem
maradhatunk és erről soha le nem mondunk!

Alapvető emberi közösségi jogainkért a demokrácia eszközeivel küzdünk
és erre azonnali, demokratikus megoldásokat várunk!

Mi, a székely települések, a történelmi Székelyföld lakói,
követeljük: Autonómiát Székelyföldnek Szabadságot a székelységnek!
1918. december 1-én, a Gyulafehérvári Nagy Nemzetgyűlés
Határozatában, teljes nemzeti szabadságot hirdettek az összes együtt
élő nép számára. Követeljük: tartsák tehát be ígéretüket!


Románia Parlamentje és Kormánya tartsa be a vállalt nemzetközi
kötelezettségeket és garantáljon a szülőföldjén őshonos székely
közösség számára teljes és tényleges egyenlőséget! Románia
Parlamentje hagyja jóvá Székelyföld Autonómia Statútumát!

Az Európa Tanács 1334/2003 sz. határozata szerint az alkotmányba
foglalt nemzetállami minősítés túlhaladott értelmezés, ezért nem
lehet akadálya a területi autonómiának az illetékes hatóságok mégis a
nemzetállami tételre hivatkozva utasítják vissza Székelyföld
újralétesítését és autonómiáját! Ebben az esetben töröljék az
alkotmányból a "nemzetállam" kifejezést!

Az Európai Unió orvosolja a 86 évvel ezelőtt elkövetett jogfosztást,
és tegye Románia csatlakozási feltételévé Székelyföld autonóm
közigazgatási régió létrehozását! Az Egyesült Nemzetek Szervezete
gyakoroljon felügyeletet Székelyföld autonóm státusának rendezése
felett!

 

Korábban írtuk:
Markó Béla ünnepi beszéde Kézdivásárhelyen (2006-03-15 - 12:09:53)
Eva Maria Barki: Üzenet a Székely Nagygyűlésnek (2006-03-15 -
11:35:25)
Gyurcsány Ferenc ünnepi üzenete a határon túli magyarokhoz (2006-03-
14 - 20:30:32)
Calin Popescu Tariceanu miniszterelnök üzenete a romániai magyaroknak
(2006-03-14 - 18:51:03)
IDEJE VAN... - Erdélyi Petíció (2006-03-13 - 18:21:05)
EMNT-nagygyűlés, Szatmárnémeti - Erdélyi memorandum (2006-03-12 -
16:59:08)
MIT KÍVÁN A SZÉKELY NÉP? - Az SZNT 2005. márciusi 12 pontja (2006-03-
09 - 14:44:37)
BBTE - A Magyar Oktatók Közössége tiltakozása a megfélemlítések miatt
(2006-03-06 - 12:03:06)
A BBTE magyar oktatóinak az RMDSZ irányába tett nyilatkozata (2006-03-
05 - 14:02:08)
Meghívó március 15-e megünneplésére Székelyudvarhelyen (2006-03-04 -
19:40:20)
A BBTE magyar oktatói 2006 március 2-i közgyűlésének nyilatkozata
(2006-03-04 - 07:22:21)
Az SZNT nyílt levele Magyarország kormányának (2006-02-28 - 20:16:05)
Többet tudunk majd a Securitate iratairól (2006-02-24 - 07:53:38)
Románia és az 1735-ös ajánlás (2006-02-17 - 10:35:38)
1941. évi XX. törvénycikk a délvidéki területek visszacsatolásáról
(2006-02-05 - 18:53:16)
A délvidéki magyarok még ma is magyar állampolgárok! (2006-02-05 -
18:26:41)
Újjá kell éleszteni a magyar szolidaritást (2006-01-31 - 12:21:04)
A határon túli magyarok közjogi státuszáról (2006-01-30 - 19:12:40)