Kivonat XXII. János Pápa beszédeiből


Az Ószövetség "egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt
népnek megmásított történelme".
Kivonat XXIII. János pápa beszédeiből A II. Vatikáni Zsinaton

"...Nei nostri seminari non si iusegna la rettorica e i fedeti sono
costretti di subire le prediche scadenti dei nuovi preti e le loro
favole ingenuc e pietose. Le loro teste nono piene di idee dogmatiche
speculative e di un nazionalismo antropomorfilla screditato e da un
tempo passato del "Vecchio Testamente" e si sforzano i poveri discepoli
sbagliati di spicgarc 1'amore divino universale, i diritti naturali dali
a tuuí i popok c la universalitá di Cristo. Ovvero ancor oggi si
muoviamo su un livcllo dcll'cvo antico e falsa, quando le scicnze
positive, la archcologia, I'antropologia c la geologia c non meno la
príma biblia Surcéra ritrovata (Ur 1954, Dr. Kramcr: La Biblia Parallela
1956) tutto chiaramente rilevano e spicgano. Ncssuno capisce questa
retrograda c giá passata importanza dcl vecchio testamento, la quale
ingran parteé una storia falsificata dei popoü scomparsi (sumeri,
accadi, caldei e babilonesi) e di trescritte tradizioni presc in
prestito daquá e lá..." "Con una parola siarno legati adun certo
giudaismo in vecchiato e per noi non balta Cristo, il figlio di Dio!..."

Magyar nyelven
"A szemináriumainkban alig van ékesszólástan és a hívek kénytelenek
végig kínlódni arc újpapok gyatra beszédeit és naiv, pietózus meséit!
Tele a fejük spekulatív dogmával ós az Ó-Szövetség idejét múlt és
megcáfolt antropomorfista nacionalizmusával, s beleizzadnak szegény
elneveltek, hogy kihozhassák az isten egyetemes szeretetét, minden
népeknek adott természeti jogokat és a Krisztusi-univerzalitást! Vagyis
hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az
archeológia és geológia, nem különben a megtalált Sumír Első-Biblia (Ur,
1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) is mindent világosan
feltártak és megmagyaráztak
Senki nem érti, ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami
nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letünt
nép(ek)nek (sumír, akkád, kéld, babyloni) megmásított történelme.
Szóval,kötve vagyunk. valami ósdi judaizmussal és nekünk nem elég
Krisztus, az Isten Fia!..."

XXIII. János pápa ezt a beszédét 1962. július 1-jén mondta el a II.
Ökumenikus Zsinat megkezdésekor. és a római "Azione Cattolica Italiana"
(Via Concilliazione 1. Roma) adta ki egy nyomtatott füzetben a következő
címmel:
""Novena Allo Spirito Santo" di GIOVANNI XXlll, 1 ° luglio 1962, per il
Concilio Ecumenico Vaticano 11. "

Tudjuk, hogy XXIII. János pápa "hirtelen" meghalt és utána MONTINI
hercegérsek lett a római egyház pápája VI. Pal néven.
Erről a pápáról könyvek jelentek meg "The Montinian Church" és hasonló
címeken, melyek közlik, hogy zsidó családból származott. Ez a pápa
folytatta a Vatikáni Zsinatot.
A történetet csak a zsinat által kiadott jegyzőkönyv alapján ismerhetjük
meg. XXI11. János halála után, 1965-ben kiadott "Jegyzőkönyvek" a II.
Vatikáni Ökumenikus Zsinaton részt vevők által - "minden ember részére"
- címzett "üzenettel" kezdődnek, melynek dátuma 1962. október 21.
A zsinat befejeződött 1965. december 8-án.