SZITTYA HÍRSZOLGÁLAT:  A Hungária Szabadságharcos Mozgalom
minden erővel támogatja az alábbi felhívást és felszólitja az összes bajtársi közösséget, hogy ezt a közleményt világszerte terjessze a nemzeti emigráció és a hazai magyarság között !
 
Gyurcsánynak menni kell ! Elérkezett az idő a meg nem történt rendszerváltásra. 1956 szellemében TOVÁBB HARCOLUNK !
 
Közlemény

    Ma déltől december 5-ig minden délben "megszólalnak a harangok" a Nemzet
Háza (Parlament) előtt, a budapesti Kossuth téren. Hangszórón keresztül
hallatjuk a nemzet szavát, az ősi magyar hangot azok részére, akik
emlékeznek és azok részére, akiknek nincs fülük meghallani a nép hangját.
Váljon minden igaz magyar álma valósággá, Ádvent második vasárnapján: déli
12 órától, a nándorfehérvári győzelem napjának emlékezetére megszólaló
harangszóra legyen újra nemzet, egységes nemzet, a Magyar Nemzet.
    A fentiek örökkévalóságának bekövetkeztére felhívással fordulunk a
szavazó (választó) polgárokhoz
, hogy pártállásuktól függetlenül a déli
harangszóig adják le voksukat. Kérjük, szavazzanak igennel a kettős
állampolgárság megadásának lehetőségére, a nemzet megmaradására, az igazi
keresztény testvériség elkövetkeztére. Szavazzanak a kórházaink
megmaradására is - igennel!
    Budapest, 2004. december 2.
   

Pongrátz Gergely, az 56-os Magyarok Világszövetsége elnöke
Ábrahám Dezső, az 56-os Magyarok Világtanácsának főtitkára

Emlékezés
Megkondultak a harangok

    "1956. október 28-án a Kossuth rádióban - hosszú évek után először -
ismét felhangzott a nekünk, magyaroknak oly kedves déli harangszó. Az utóbbi
években iskoláinkban nem tanították, történelemkönyveinkből kimaradt, hogy
délben, amikor szerte a világon megkondulnak a harangok, ez a harangzúgás -
magyar hősök győzelmét hirdeti. Azokét a magyar hősökét, akik fél évezreddel
azelőtt, Nándorfehérvár falain vívták élethalálharcukat a sokszoros
túlerővel szemben.

    Mennyire idegenek voltak a magyar nép hősi múltjától azok a vezetők,
akik még a dicső nándorfehérvári csata ötszázéves évfordulóján, a
Hunyadi-emlékünnepségek évében sem voltak hajlandók belegyezni abba, hogy
delente a magyar rádió is röpítse szét a magyar hősök emlékének
harangszavát.


    E dicső történelmi évforduló esztendejében - 1956-ban - újból magyar
vérnek kellett öntöznie hazánk földjét. De nem folyt hiába a drága hősi vér.
Feltámadott a magyar nép tengere, újjászületést, új utat hozott sokat
szenvedett hazánknak." (Néphadsereg, 1956. október 30.)

Valóság

    Ma, 2004. december 5-e előtt, ezt a csodálatos harangszót, a magyar
nemzet együvé tartozását akarja minden áron, minden gyalázatos eszközzel
elnémíttatni, meggátolni - számunkra nemzetidegen milliárdos miniszterelnök
Gyurcsány Ferenc -, akinek süket fülei nem hallják a nándorfehérvári
harangszót, tán soha nem is hallották. Ő ugyanolyan idegen a magyar nép
számára, mint 1956-ban voltak a magyar nép hősi múltjától távol álló
"vezetők" (Rákosi, Gerő, Kádár, Apró, Dögei).

    Gyurcsány Ferenc (a nép által el nem fogadott "miniszterelnök") 2004.
december 5-én - a kettős állampolgárság megadásának lehetőségét felcsillantó
remény sugarában is - NEM szavazatok leadására szólította fel a magyar
szavazókat, az általa is megnyomorított magyarságot, elvéve a reményt is a
84 év, még mindig vérző sebeinek lelki begyógyításától.

    Jó lenne, ha a "meztelen király" még idejében tudomásul venné, hogy a
nemzet fogalma nem bolondos gyurcsányokat, hanem lelkeket, igaz magyar
lelkeket tart együvé - több mint ezer éven keresztül. "Megtörni lelkünket
nem lehet soha." - szól a székely ima. December 5-én szavazatainkat az
IGENre adjuk! Magyar Nemzet csak egy van, de felelőtlenül, zavarodottan,
mások lelki nyugalmát saját zsebébe hajszoló, a nép vérét szipolyozó
"selyemfiú" - sajnos - még van néhány! Köztük a "meztelen király"!

Budapest, Kossuth tér - 56-os Magyarok Világtanácsa

2004. december 2.


Kérjük, küldje tovább felhívásunkat, mivel a liberális "magyar" sajtó azt
nem volt hajlandó közölni. - Köszönjük.