Sent: Tuesday, May 12, 2009 9:58 PM
Subject: Fw: Nyílt levél a magyarsághoz

 
Kedves Rokonok és Barátok!
 
Legyetek oly kedvesek és továbbitsátok az alábbi szöveget minden jó érzésü Magyar honfitársunknak. 
Ez a "banda" kiszipolyozta a világot több mint egy fél évszázad óta és nem hagyják abba.
Persze tudjuk hogy miért lesznek mindig szemtelenebbek, mert félnek hogy kiderül hogy milyen irgalmatlan pimasz módon kihasználták a Hitler munka táborainak esetét.
Mit csinált Stalin ? Mi történt_Drezdában ? Mi történt a mi hazánkkal az első világhábotú után? Hogy púsztitott el Eisenhower egy milló német hadifoglyot miután átkeresztelte őket P.O.W. ról D.E.F.-re? (Disarmed Enemy Forces)?
 
Én 1945-ben Welsben láttam egy ideiglenes kórházat amit a Nácik a koncentrációs táborban megbetegedett
(Tifuszos) egyének számára csináltak meg. Sajnos amikor az amerikai megszálló csapatok érkeztek a német személyzet meglépett és a PUMA táborban (repülők) ellszállásolt magyar legénységet kérték fel az Amerikaiak hogy viseljék gondját a betegeknek amig utánpóttlást szereznek.
Én 30 legénységgel mentem át és jelentkeztem egy Fényes nevezetü zsidó uriembernél aki megmagyarázta, hogy az amerikai legénység most szállitja el a tetemeket akik tifuszban elpusztultak.(Személyesen láttam a terület végén az amerikai katonákat fehér álarccal a püffedt hasu meztelen testeket egy halomba szórni és utánna a teherautókra.) Kérdésemre Fényes úr felvilágositott, hogy miután elszálitják a halottakat elégetni, a kórházba fumigálás után mehet csak be legénységünk gondját viselni az életbe maradottaknak.
Akkoriban, de még 10 évvel utánna sem gondolkodtam sokat ezen a tapaszatlaton.
De miután a propoganda gépezet elindult és "tanukat" szereztek, kiépitették a "bizonyitékokat", kezdtem gondolkodni azon, hogy miért is volt Wels - ben egy KZ kórház, ha a nácik "kiirtás"-t terveztek ?
Ezért kérem, hogy terjesszétek ezt az üzenetet !!!
Köszönöm.
 
 
HRUSSÓCZY -WIRTH, Győző Viktor
 
P.S.(Én nem voltam Pumás, de Torontáli ezredes úr felajánlotta, hogy költözködjek be hozzájuk amikor találkoztam vele Wels utcáján mert nem voltak igazóló papirjaim.)
 
 
 
--------------Eredeti üzenet
Nyílt levél a magyarsághoz

 

 

Tárgy: holokauszt-törvény, és kárpótlás

 

Üdvözlöm!

Iványi Sándor a nevem. Én egy 40 esztendős, protestáns családapa vagyok. Levelemet azért fogalmaztam meg, mert kaptam egy hírt, hogy a MAZSIHISZ az SZDSZ-szel karöltve olyan új törvényeket akar kikényszeríteni az Országgyűlésben, amely büntetné a gyűlöletbeszédet, és a holokauszt tagadást. Azzal egyet is érthetünk, hogy nem gyűlölködni kell, hanem szeretettel összefogni a válságban, de azzal nem érthetünk egyet, hogy egy kisebb csoport – jelen esetben a MAZSIHISZ, és az SZDSZ – szabja meg, hogy mi a gyűlöletbeszéd, és hogy melyik népirtásban higgyünk:

http://zsido.com/cikkek/legyen_a_holokauszttagadas_buntetheto__elektronikus_alairasgyujtes/10/1360

 Ez a törekvés súlyosan sérti a lelkiismereti és szólásszabadságot!

Magyarország aláírta az ENSZ által elfogadott Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatát. Ebben, és a hatályos Alkotmányban is rögzítve van a lelkiismereti és szólásszabadság.

 

Ezek alapján minden ember maga döntheti el, hogy miben higgyen, vagy ne higgyen. Általános jogelv a világon, hogy nem lehet olyan törvényt hozni, amely ellentétes a legfelsőbb törvénnyel. A tervezett, holokauszt tagadást büntető törvény ellentétes lesz az Alkotmánnyal. Ezt a törvényt azért akarják megalkotni a kiötlői, mert a holokausztból üzletet csináltak!

Bernd Weiser úrtól, a Német Köztársaság konzuljától tudom, hogy Németország 2000-2007 júniusáig-ig az Emlékezés, felelősség, és jövő Alapítványon keresztül 10,1 milliárd márkát fizetett ki a kényszermunkára elhurcoltak hozzátartozóinak, és a túlélőknek.

Akkor miért kell még 2012-ig a magyar adófizetők pénzéből tovább kárpótolni a kényszermunkára elhurcoltak leszármazottait?

A magyar kormány, a magyar adófizetők befizetéseiből Gyurcsány Ferenc félre-kormányzása idején újabb, 21 millió dolláros kárpótlást indított el a kényszermunkára elhurcoltak hozzátartozói részére, amelyet több részletben 2012-ig utal át a magyar állam, Feldmáyer Péter szavai szerint ,,egykor itt élő, ma többségükben izraeli állampolgárok bankszámlájára!!!

A magyaroknak azt tanítják az iskolákban, a Parlamentben, és a médiákban, hogy béküljünk meg Trianonnal, a Donnal, és minden múltbéli magyar tragédiánkkal.

Ha a magyarságnak meg kell békülnie kárpótlás nélkül minden múltbéli tragédiájával, akkor ugyanezen alapon a zsidóságnak is meg kellett volna békülnie a több mint 50 éve történt holokauszttal. De nem, ők új világvallást kreáltak belőle, örök bűnbakká, és adóssá téve Németországot, és Magyarországot is.

A kilencgyermekes katolikus, hajdúsámsoni nagyapámat is elvitték kényszermunkára a németek, még sem fizetett senki sem kárpótlást az árváknak! Az elutasító indok az volt, hogy már vége a kárpótlásoknak!

 

 Tisztelt Magyar testvéreim!!!

Mi közöm nekem, Önnek, és a gyermekeinknek a holocausthoz?

Miért fizessek én az adómból izraeli állampolgároknak, immár sokadik kárpótlást egy olyan népirtásért, amelynek részleteit, és megtörténtét a mai napig sokan vitatják történész körökben is?

 

1: A MAZSÖK honlapján olvasható:

Kárpótlások

A holokauszt túlélők számára a MAZSÖK korábban folyósította a Német és azOsztrák kárpótlást,valamint a Svájci humanitárius segítséget. Ezek a projektek évekkel ezelőtt lezárultak újabb igénylést beadni már nem lehet. Folyamatban vannak a következő projektek:

A magyar kormány által biztosított életjáradék folyósítása, a kapcsolódó jogszabályt lásd az 1997 évi X. törvény keretében. Jelentkezni a MAZSÖK ügyfélszolgálatán lehet telefonon, e-mail útján vagy személyesen

Kiegészítő juttatás biztosítása azoknak, akik bizonyíthatóan az üldöztetésből eredően munkaképességüket legalább 67%-ban elveszítették, a kapcsolódó jogszabály lásd 2005. évi XXXI. törvénykeretében. Jelentkezni a MAZSÖK ügyfélszolgálatán lehet telefonon, e-mail útján vagy személyesen.

 

Magyar Hírlap: Zsidókra van pénz: most éppen 21 millió dollár 2008-02-06.

Még nem hozták nyilvánosságra azt a 21 millió dolláros támogatási szerződést, amelyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium decemberben kötött a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvánnyal (Mazsök) és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével (Mazsihisz). A tárca nyilatkozata szerint a dollármilliók egyfajta kompenzációja egy az aranyvonathoz kapcsolódó perben megítélt összegnek, a kamatok pedig a Mazsihiszt illetik kiegészítő támogatásként. Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója viszont mást mond mind a kifizetés okáról, mind a felhasználható kamatok irányáról.

A Magyar Hírlap birtokába jutott dokumentumok (lásd alább egyiket) szerint egy 2007. november 27-i kormányhatározat alapján a zsidó közösségi vagyoni igények feltárását és rendezését koordináló tárcaközi bizottságot hoztak létre. A testület 2007. december 12-én döntött egyrészt arról, hogy biztosítja a még élő és még mindig telhetetlen egykori kétkezi munkások további anyagi támogatását, másrészt a zsidó közösségek igényeit a felek közti kompromisszumos megoldással zárja le. A kormány erre 21 millió dollár támogatást nyújt, 12,6 millió dollárt már a múlt év végén kifizettek, a fennmaradó részt 2011-ben és 2012-ben folyósítják, mindkét évben 4,2-4,2 millió dollár értékben. Az erről szóló támogatási szerződést az Oktatási és Kulturális Minisztérium kötötte támogatóként a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével mint jogosulttal. Kedvezményezettként a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványt jelölik meg a hivatalos iratban.

A szerződést a minisztérium részéről Hiller István látta el kézjegyével, a Mazsök és a Mazsihisz nevében pedig Zoltai Gusztáv, valamint Herczog László írta alá. A kontraktus szerint a Magyarországon és a hazánkból elszármazott jogosultaknak a kedvezményezett, azaz a Mazsök fizeti ki az összegeket.

 

 

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztériumban megerősítették az információkat. Galik Gábor, az Egyházi Kapcsolatok Titkárságának főosztályvezető-helyettese elmondta, hogy a 21 millió dollár egy floridai bíróság által, az aranyvonathoz kapcsolódó perben megítélt összegnek megfelelő kompenzáció (mi közünk a floridai perekhez?), amelyet a magyar állam így egyenlít ki. A szerződésben foglalt, a kamatoknak megfelelő összeg a Mazsihiszt illeti meg.

A lap megkereste Zoltai Gusztávot, a Mazsihisz ügyvezető igazgatóját, egyben a Mazsök kuratóriumi társelnökét, szerinte a kamatok nem kiegészítő járadékként illetik meg őket, az összeget pedig nem a bíróság által megítélt pénz kifizetésére fordítják.

"Ez az összeg a párizsi békeszerződésben foglalt úgynevezett uratlan vagyonról rendelkezik. Az összeget az elvett zsidó ingatlanok után a Magyarországon és az itthonról elszármazott holokauszttúlélők, valamint leszármazottaik kapják különböző támogatások formájában. Mi kiegészítő járadékot nem kapunk az államtól, nem is kértünk korábban sem." A kamatoknak megfelelő összeget, amelyhez a Mazsihisz a szerződés értelmében hozzájut, a hazai - "kárpótlások" hiányában rendkívül szegény - lágerszökevények étkezési, egészségügyi, közüzemiszámla-fizetési, meleg étel házhoz szállítási támogatására fordítják.

A szerződés valóban nem tér ki az összeg pontos kifizetési okára, csak annyit rögzít: "A Magyar Köztársaság Kormánya az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségi vagyoni igények rendezését koordináló Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1091/2007 (XI. 27.) Kormányhatározat alapján létrehozta a zsidó közösségi vagyoni igények és feltárását és rendezését koordináló Tárcaközi Bizottságot." A bizottság tagjait a továbbiakban nem részletezi a hivatalos irat, és arra sem tér ki, hogy az átutalt dollármilliókat pontosan mikor továbbítja a jogosultaknak a Mazsihisz és a Mazsök.

Ezzel kapcsolatban ez áll az iratban:
"A Kormány által biztosított összeg alapján megvalósítandó kifizetések a jogosultak egyéni körülményeinek figyelembevételével, a prioritás elve mellett valósulnak meg, melynek a Magyarországon és Magyarországon kívül élő jogosultak részére történő kifizetéséről a Kedvezményezett (Mazsök – a szerk.) gondoskodik, a támogatás kamatának megfelelő összegek pedig a Jogosultat (Mazsihisz – a szerk.) illetik meg, amelyet működési költségeire használhat fel. Az összeg csak alacsony kockázatú értékpapírba fektethető."

Kérdés, hogy erről a támogatásról miért nem beszélt sem a kormányszóvivői iroda, sem a minisztérium, miközben a "holokauszt áldozatainak" kárpótlásáról van szó. Információink szerint a sebtében aláírt dokumentum a Mazsök kurátoraiban is több kérdést felvetett a támogatások, kárpótlások lebonyolításának szabályait illetően - írja a Magyar Hírlap.

 

 

Tisztelt Magyarok!!!

 

Sok aggódó magyar honfitársam nevében arra kérem, hogy terjessze a hírt munkahelyén, családjában, és mindent tegyen meg azért, hogy ne léphessen életbe a kötelező holokauszt-hit  törvény, és állítsák le a 2012-ig tartó holokauszt kárpótlásokat.

Nincs miből fizetnünk. Nem is akarunk fizetni, mivel semmi közünk a holokauszthoz.

Ne vállaljuk a kollektív felelősséget, és az örök bűntudatot, egy máig is vitatott népirtás miatt…bármennyire is erőlteti ezt ránk a zsidóság.

Kérjük a már kifizetett 12,6 millió dollár visszautalását a Magyar Államkincstárnak!

Segítségében bízva, várom válaszát!

 Honfitársi üdvözlettel:

 Iványi Sándor, két kisgyermekes családapa


 

Debrecen, 2009-05-06