SZITTYA HÍRSZOLGÁLAT:


LEVÉL AZ ANYAORSZÁGTÓL ELSZAKÍTOTT VÉREINKHEZ


Nemsokára a kettős állampolgárságotokról szavaz az anyaország társadalma.
Itthonról, Budapestről, csak úgy röpködnek az istentelenebbnél
istentelenebb megjegyzések, a legalantasabb, legetikátlanabb ösztönökre
építő fölvetések, miközben a valódi problémát magát, gátlástalan
anyagiassággal, a legembertelenebb önzéssel, a legvisszataszítóbb,
fiskális szemlélettel igyekeznek eltakarni.  Otthonról, Tőletek azonban,
szinte nap-mint nap megrendítő, megható levelek érkeznek, melyekkel azt az
anyaországot keresitek, amelyiket - úgy tűnik - ma nehéz megtalálni. Amit
az anyaország nektek üzen, az az idegennek, a mostohának, egy
nemzetvesztőként basáskodó csoport az üzenete. Ez a hang nem a mi népünk
hangja, hanem a méltatlan és alkalmatlan vezetőké! Amit művelnek a kettős
állampolgárságotok kapcsán, azt minden tisztességes anyaországi magyar
szégyelli, első sorban előttetek, de gyalázatnak tartja az egész világ
előtt.
Most láthatjátok, hogy amikor korábban panaszkodtunk nektek az
anyaországi állapotokról, azt nem úrhatnámságból, egyéni borúlátásból,
vagy a túl-érzékenységünk miatt tettük. Panaszainkat nem kényeskedés
motiválta és nem túloztunk, amikor ecseteltük, hogy mennyire "megittuk a
levét" a rendezetlenül hagyott múltnak, a magát átmentő párt-elit
hatalomban maradásának, a nemzetközi segítséggel nyakunkra  ültetett,
mindenre kapható zsoldosoknak.
Joggal kérdezhetitek : - ha egyszer magyar-ellenes érdekcsoportok
kerekedtek fölibénk, miért nem zavartuk már el őket százszor az elmúlt 15
év alatt? Meg kell vallanunk, hogy ez jórészt a mi hibánk és történelmi
bűnünk: - gyengék voltunk és szervezetlenek, nem tudtunk eléggé
összefogni, sokunkat pedig félrevezettek, hitegettek, sokat közülünk
megvesztegettek. A jóakaratú, tisztességes, végletekig toleráns, jóhiszemű
magyar népességen erőt vettek a helyzeti előnyükkel visszaélő, rovott
múltú funkcionáriusok, a gátlástalan törtetők, a nemzetközi szélhámosok, a
fillérekért megvásárolhatók, a megélhetési politikusok, a hazájukat a
zsebükben hordók.
Az is igaz, hogy becsaptak bennünket rendesen. Elhitették, hogy
"rendszerváltás" lesz, de csak a "puha diktatúra" folytatódott tovább,
ugyanúgy, ugyanazzal a politikai garnitúrával. Elhitették, hogy szabadok
leszünk, de egy pillanatra sem engedték, hogy ténylegesen a saját
kezünkbe vegyük a sorsunkat. Elhitették, hogy az emberi jogok immár
érvényesülhetnek, de azt nem tették hozzá, hogy a sajtó,
véleményszabadság valójában csak a hatalomnak jár, s a nemzetnek
semmilyen eszköze sem áll a rendelkezésére ahhoz, hogy fölépítse saját
magát. Elhitették, hogy beköszönt nálunk a polgári demokrácia, de ebből
csak az áldemokratikus látszat fenntartására futotta, miközben előre
megírt forgatókönyv szerint igazították el a sorsunkat. Igen-t mondtunk
egy "békés átmenet"-re és nem tudtuk, hogy mindez pusztán arra szolgál,
hogy bizonyos érdekcsoportok eladósítsák,  kirabolják és csaknem minden
kibontakozási lehetőségétől megfosszák az országot. Nekünk, anyaországi
testvéreiteknek fájdalmas látni azt, hogy az anyaország inkább mostohára,
idegenre, sőt magyarfaló hatalomra emlékeztet, mint arra a szülőhazára,
amelyiknek helyén van a szíve és a lelke. Mi nem vállaljuk ezeket a
magyarországi, mégis magyarellenes szirénhangokat, s azt mondjuk, hogy
akik ezeket hallatják, legyenek akárkik, nem érdemlik meg a magyar nevet!
Mondjuk ezt azoknak a milliós tömegeknek a nevében, akik tisztességes
magyarok, de akiket ugyanúgy elszigetelnek Tőletek, mint a diktatúra
idején, s akiket sohasem hallhattok a rádióból, nem láthattok a
képernyőn, ritkán olvashattok az újságban, mert ki vannak rekesztve a
saját nyilvánosságukból. Nekünk nincs közünk azokhoz, akik - kormányzati
tényezőként! - a Világbank, s a Valutaalap parancsára a népességünket
2050-re a felére apasztják. Nem a mi véreink azok, akik miatt
Magyarországon nincs képviselete a magyarságnak, s az anyaországban
kifejezetten hátrányos magyarnak lenni. Ti jobb magyarok vagytok, mint az
anyaországiak, de mivel a magyarságáért jelenleg az anyaországinak is meg
kell szenvednie, a fokozati különbségeket leszámítva, ma már mondhatjuk:
"egy cipőben járunk". És lehet, hogy ha "szorít minket ez a cipő" akkor
csak együtt szabadulhatunk meg tőle.
Számunkra a "magyar" minőségi fogalom. Titeket magyarnak tartunk és
szégyelljük azokat az "agymosott" polgártársainkat, akik talán nem első
sorban felelősek azért a szellemi, erkölcsi elsötétedésért, amiből
fakadóan "lerománoznak, leszlovákoznak, leukránoznak, leszerbeznek"
Benneteket. Viszont nem tartjuk magyarnak azokat, akik - noha magyar
állampolgársággal rendelkeznek, mégis -  nemzetellenes tevékenység
ügynökei, mint a posztkommunizmus és a nemzetközi tőke felbérelt
kiszolgáló személyzete.
Szeretett Honfitársaink ! Mi csak Veletek együtt vagyunk nemzet.
Szeretnénk kezet fogni Veletek, s jobban egymásra találni, úgy, ahogy azt
Petőfi Sándor írta, amikor "Két ország ölelkezéséről"  verselt.
Szerintünk az anyaországnak magától kell visszaadnia Nektek, kérés nélkül
is, mindazt, amit a gyilkos sovinizmus Tőletek erőszakkal elvett.  Nekünk
nem kell népszavazás ahhoz, hogy mindent megadjunk a számotokra, ami
nemzetünk újraegyesítéséhez, eleven közösségének megteremtéséhez
szükséges, mert mindez magától értetődő és természetes.  Mi - a Magyar
Szent Korona országainak magyarsága - mindannyian, tagjai vagyunk a
Magyar Szent Korona Testének. Vallási hagyományaink, Krisztus-hitünk,
történelmi örökségünk, népi kultúránk, anyanyelvünk, sorsközösségünk
elszakíthatatlan kötelékekkel fűz össze mindannyiunkat. Kapcsolataink
Trianonig 1000 éven át, ha megszakadtak is, újjáépültek. Lehet, hogy az
anyaország idegenszívű  vezetése azzal, hogy NEM-et mond a kettős
állampolgárságotokra, a harmadik Trianont, a harmadik nemzetgyilkossági
kísérletet készíti elő, hogy - megátalkodott hazaárulóként,
nemzetvesztőként - elveszejtsen valamennyiünket. Mi elutasítjuk ennek a
fajta genocídiumnak minden formáját. De amíg vagyunk magyarok az
anyaországban, Rátok mindenkor és kizárólag IGEN-nel szavazunk, s amíg
élünk, addig kiáltani fogjuk: - Igazságot a Magyarságnak ! Igazságot a
Magyar Hazának ! Igazságot Magyarországnak !
Sárospataki Konzervatív Kör
Sárospatak, 2004. Szt. András havában


_____________________________________________
Hiszünk Magyarország Feltámadásában!