SZITTYA HÍRSZOLGÁLAT: Geönczeöl Gyula levele a Magyar Koalició Pártjához 

 

Bugár Béla és

Duka Zólyomi Árpád

képviselő uraknak

Magyar Koalició Pártja, Pozsony.

 

 

Léva, 2003. Június 24.

Tisztelt képviselő urak!

 

Az elmúlt hetekben a világpolitikában számos újabb nyilatkozat hangzott el a Benes dekrétumok kérdését illetően. Cseh politikusok elismerték, hogy azok jelenleg is érvényben vannak, ami felvetette azt a kérdést, hogy azok az európai jogrend részévé válnak, akkor, amikor Csehszlovákia utódállamainak csatlakozása az Európa Unióhoz megtörténik.

A felvidéki magyarság kirablása, az etnikai tisztogatás és genocidium, aminek tényét pl. a Magyarországra való tömeges áttelepités ténye teljes mértékben kimeriti  - 1945-t követően és azóta is különböző formában -, közismert dolgok. Ugyanakkor a már többszörösen módositott és az alkalmazhatatlanság szintjéig zsugoritott kedvezménytörvény ellen jelenleg is és kormányszinten is nyilatkozatok hangzanak el, sőt „ellentörvény” készül.

 

A németek pozitiv diszkriminációt is követelnek a kárpótláson túl az érintetteknek, ami természetes. A kedvezménytörvény anyagi hátterét ennek ellenére Magyarország biztositja.

Az sem elhanyagolható tény, hogy a Magyarországon jogszerűen munkaviszonyban álló határon túli, ingázó magyarok, csak a társadalombiztositásnak mintegy 15 milliárd forintot hagynak hátra adójukból, ami azt jelenti, hogy az összes hátra hagyott adó mennyisége 40 milliárd forint körül mozog. A kedvezménytörvény által visszaszármaztatott összeg ennek is a töredéke. Ugyanakkor ezt az összeget legalább részben vissza kellene forgatni oda, ahonnan ezek a magyarok származnak: Az iskolákba, közösségekbe, magyar vállalkozások inditásába, egészségügybe, stb. Arról tehát szó sem lehet, hogy ezeknek az összegeknek a visszaszármaztatásába bármilyen zavaros ellenőrzési igénnyel fellépő kormányközi bizottság beleavatkozzon, ugyanis ennek az összegnek az eredete ezeknek a határontúli magyaroknak a szorgalma, izzadtsága, stb. Mellesleg ők verekedték ki a rabszolgavásárhoz hasonló állapotok közepette, hogy dolgozhassanak Magyarországon, stb.

 

A számos egyéb szempont mellett ezzel a pár megjegyzéssel tehát arra kivánok rámutatni, hogy a vita sokszorosan elhibázott.

1.          Magyarországon nagy nehézségek árán, az elképesztő, mesterséges akadályok ellenére, nem csak a jövedelmezőségi szempontok miatt vállalnak munkát magyarjaink, hanem azért is, mert a magyarlakta területeken képtelenség

elhelyezkedni, vagy elfogadható jövedelemhez jutni. Ezt a diszkriminativ állapotot, a szlávcentrikus kormánypolitika, mesterségesen okozza. Benes szellemében, hogy a munkanélküliség felőrölje a magyar etnikumot.

2.  A Benes és követői által kirabolt magyarok vagyonai, lefoglalt bankjai, biztositói, pénzbetétei, vállalkozásai nem kerültek vissza a jogos tulajdonoshoz, tehát a magyarokhoz, a kiraboltak utódaihoz, családtagjaihoz, azokat mások használják azok elnyomására, akiktől azt elvették. Ez elfogadhatatlan.

3.  De elfogadhatatlan a benesi etnikai tisztogatás szellemében született, nemzetállamot hirdető alkotmány, a tilalomhegyeket tartalmazó torzszülött „nyelvtörvény” az iskolákban tanitott, számtalan, fantasztikus rágalmazás és hazugság a magyarok múltjáról, az „elnyomott” sosemvolt szláv birodalmakról, azok kizárólagosságáról, a magyar államiság megszerveződése idején a 8., 9. században. Ami a fiatal korosztályok uszitásának felel meg, illetve a magyar fiatalok számára elfogadhatatlan, feszült és megalázó állapotokat teremt.

4.          Teljesen elfogadhatatlanok azok az állitások, hogy a Magyarországra kidobott magyarok vagyonaikat és jogaikat nem kaphatják vissza.

 

A hallgatás a benesi hagyatékról és annak kultuszáról oda vezetett, hogy a felvidéki, őslakos magyarság jogait most akár a tárgyalt „ellentörvénnyel” csorbithatják. Ha megszületik, igazi torzszülött lesz. A hallgatás, megalázkodás, szolgalelkűség, fecsegés a hivatalos nyelvről a magyar képviselet részéről tehát ide vezetett. Ez a magatartás a magyar etnikum szerkezetében, már eddig is súlyos torzulásokat okozott, hiszen a rossz példa ösztönzi az egyébként egyenes tartású magyarságot a szervilizmusra, kishitűségre, megalkuvásra, menekülésre, arra, hogy sorsát ne vállalja. Ebben a környezetben kevesebben vállalnak családot, otthonteremtést a magyar vidékeken. Ennek tehát haladéktalanul véget kell vetni.

 

2002 februárjában, amikor az MVSZ SZOT elnökévé választottak a hazai sajtóban olyan nyilatkozat jelent meg, amely szerint az MVSZ „államellenes” politikát folytat. Ez utalás volt arra, hogy az MVSZ fölvállalta, hogy napirendre tűzi Benes hagyatékát, márpedig azt egyes többségi politikusok a jelenlegi állam „alappilléreinek” nevezik. A nyilatkozatot az Önök pártjának egyes vezető tagjai is aláirták, én azt mindenesetre megválasztásomat követően levélben is, és azonnal visszautasitottam. A szervezeteink közötti együttműködés tehát lehetetlenné vált. Most azonban az MVSZ kettős állampolgárságra vonatkozó elképzelését ellenpontozni kivánó, de azt használó kedvezménytörvény a megsemmisülés határán mozog.

 

Ezért javaslom, hogy Önök haladéktalanul tegyenek közzé nyilatkozatokat arról, hogy a Benes törvényeket feltételek nélkül el kell törölni, a kárpótlás kérdését rendezni kell, a Magyarországra jogtalanul kidobált magyarok vagyonait vissza kell adni, illetve lakhelyi illetőségüket is vissza kell, hogy kapják. Erre a nemzetközi helyzet megérett, ezt tanusitja

több európai politikus nekem küldött levele is. Kijelentem, hogy amennyiben ez megtörténik, a szervezeteink közötti szembenállás is enyhülhet némileg. És mellesleg, egy „ellentörvénnyel” szemben megfelelő és hosszú ideje esedékes lépést kell megtenni, amit a hazai közvélemény elvár Önöktől.

 

Válaszukat várva maradok:

Üdvözlettel,

Geönczeöl Gyula

Az MVSZ SZOT elnöke

 

.