MIÉRT HALLGAT A NEMZETI  KEGYELETI BIZOTTSÁG ?

Hallgatnak a sok ezer ártatlan kivégzett magyarról, akiket háborús bűnösség
címén végeztek ki .Hol vannak ezeknek a sírjai ?

Válaszoljon a bizottság !

Hol vannak elkaparva azok a magyar katonák és civilek, akiket ezrével lőttek
agyon az oroszok az utcákon 1945-ben, mint hadifoglyokat ?

Hol vannak az 1956-ban  az oroszok, pufajkások, ávósok által kivégzettek
sírjai, akiket ott a helyszínen végeztek ki, amikor elfogták őket az utcákon
vagy házakban ?

Miközben a magyar irodalomból , az iskolai tanaanyagokból még mindig ki
vannak tiltva nagy magyar írók, újságírók, hazafiak, addig nem beszélhetünk
nemzeti kegyeletről!

A II. világháborús magyar katonai és civil hősök  egy jó része is ki van
tagadva a nemzeti kegyeletből.

TEMETETLEN HOLTAK FÖLÖTT NEM LEHET RENDSZERVÁLTÁST CSINÁLNI!

Várjuk a tisztelt bizottság válaszát, hogy mikor rendeznek állami
dísztemetést a kivégzett magyar miniszterelnököknek és magyar hősöknek ?

Azokról van szó, akik a magyar szabadságért küzdöttek a szovjet istentelen
bolsevizmussal szemben, a II. világháború alatt.

Mit tesz a dicső bizottság annak érdekében, hogy a II. világháborús nemzeti
hőseinknek méltó emlékhelyek készüljenek ?

Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy a fent említett nemzeti hőseink
és áldozataink az iskolai tanaanyagokban méltó helyet kapjanak ?

Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy a fent említett nemzeti
hőseinkről a történelemoktatásban valós és hiteles képet adjanak ?

Egyelőre a fenti hőseink és áldozataink pontos sírhelyeinek a megnevezését
várjuk !

Nincs nemzeti kegyeket, nincs megbékélés temetetlen halottak fölött !

NEMZETI ÖNBECSÜLÉSÜNK, NEMZETI MÁRTÍRJAINK EMLÉKE EZEKRE A SÜRGETŐ
KÉRDÉSEKRE  KÖTELEZNEK BENNÜNKET.