MVSZ Elnökjelolés

A VET Elnöksége örömmel értesült arról, hogy az MVSz Argentínai Országos Tanácsa, az
Anyaországi Régió egyik legnagyobb tagszervezete, az Erdélyi Körörk Országos
Szövetsége, valamint az MVSz által létrehozott Szent László Alapítvány Patrubány
Miklóst, a VET elnökét javasolja az MVSz elnöki tisztségére.
Ezek a javaslatok a VET eddigi tevékenységének elismerését jelentik, de ugyanakkor a
legnagyobb határontúli magyar közösségnek, az erdélyi magyarságnak az összmagyar
integráció folyamatában vállalt szerepét húzzák alá.
Az MVSz-szervezetek ezen döntése egyben elismerése annak a munkának, amelyet
Patrubány Miklós a szövetség elnökhelyetteseként végzett.
A VET elnökjelöltjérol a márciusban ülésezo küldöttállító közgyulés dönt.

Kolozsvár, 2000. január 20.

A VET Elnöksége


Reform kommunisták Demokráciája.

Bevezetoben két fogalmat kell tisztázni: Kik a reformkommunisták és mit nevezünk demokráciának?

Kezdjük az elsovel. Kik a Reformkommunisták?

Amikor a Szovjetúnióban és a csatlós un. Népi Demokráciákban nyilvánvalóvá vállt, hogy a bolsevista, Sztálini kegyetlen diktatúra,- mely ártatlanok tizmillióinak életét követelte- nem tartható fenn tovább, egyre többen keresték a kiutat, a szovjet, kommunista renszer megmentésére. Erre Sztálin életében gondolni sem lehetett. Azonban 1953 ban, Sztálin halála után, különösen Hruscsov titkos beszédét követoen,- ahol leleplezte Sztálin kegyetlenkedéseit,- megkezdodött az a reformfolyamat, ami a kommunizmust reformok útján próbálta szalonképessé, emberi mércével mérve elfogadhatóvá tenni.

Mivel Magyarországon Rákosi Mátyás volt Sztálin legjobb tanítványa, a „Nagy Tanító" halála után Rárosi hatalma is megingott és szovjet nyomásra egy kevésbé kompromittált, de megbízható kommunistát, Nagy Imrét nevezték ki Miniszterelnöknek. Nagy Imre reformokkal, látványos engedményekkel próbálta a hazai kommunista rendszert megmenteni. Ezért Nagy Imrét és követoit reformkommunistáknak nevezték.

Mikor, 1956 okt. 23. án kirobbant a forradalom, e reformkommunisták megrettentek. Ok nem kommunista ellenes forradalmat akartak! Ezért az elso pillanattól kezdve a forradalmárok ellen léptek fel, egyetértve a statárium bevezetésével, a kijárási tilalommal, a szovjet csapatok behívásával. A forradalom gyozelme, /okt. 28/ után a gyoztes forradalom meglovagolására, a forradalom kibontakozásának meggátolására, végso fokon annak elárulására törekedtek.

A forradalom leverése után, - a kommunisták hagyományos egymásközötti marakodása , vetélkedése kapcsán – néhány tucat reformkommunistát is bebörtönöztek és elrettento példaként néhányat, köztük Nagy Imrét is kivégeztek.

1988 ban a kommonizmus végso agoniája idején, a még hatalmon lévo kommunisták, ezt a néhány élo és holt reformkommunistát hívták segítségül, hogy ha már át kell adni a hatalmat, akkor ezeknek a reformkommunistáknak és a hozzájuk csatlakozó liberális kozmopolitáknak adják át, remélve, hogy akkor elmarad a feleloségrevonás. Ez az akciójuk jól sikerült, - talán túl jól is - !

E reformkommunisták most az SZDSZ ben és az un. 56 os Intézetben gyülekeznek és görcsösen védik egyre jobban ingadozó pozícióikat.

Ezután nézzük meg mit nevezünk Demokráciának?

A szó alapja a görög DEMOS szóból vezetheto le, ami népet jelent, tehát "népuralomnak" lehet fordítani. A köztudatban forgó demokrácia alapja a Szabadság, Egyenloség, Testvériség, a szólás, a gyülekezés, a sajtó szabadsága.

Ez a "demokrácia" azonban csak az álmok világában létezik! – Hasonlóan a kommunizmushoz, amirol azt hirdették, hogy majd mindenki képessége szerint dolgozik és szükséglete szerint részesül a megtermelt javakból. –

Hogy ez a „Demokrácia" mennyire álságos, arra számtalan páldát lehetne felhozni. Ez a Demokrácia nem más, mint a pénz, a toke, "a nemzetközi, kozmopolita toke" diktatúrája!

Ezt a „demokráciát" lovagolják meg napjaink reformkommunistái, akik Soros György pénzével és régi kommunista összeköttetéseikkel uralják a magyarországi médiát.

Erre most egyetlen példát említek, ami kommentár nélkül, önnmagáért beszél.

A közelmúltban jelent meg Magyarországon egy tanulmány „ Az 56 os forradalom igaz története „ címmel. Ez a tanulmány cáfolhatatlan dokumentumok tömegével bizonyítja, hogy 1956 ban a refomkommunisták a forradalom kerékkötoi, végso soron árulói voltak! Természetesen a hazai reformkommunisták, akik - mint már említettem – elsosorban az un. 56 os Intézetben és az SZDSZ ben tömörülnek, hatalmas tiltakozó, cáfoló, elhatárolódó ellenkampányba kezdtek. És most tessék a számok arányaira odafigyelni, ami egyértelmuen mutatja a reformkommunisták szerinti demokradikus esélyegyenloségét!

A Tanulmány 5ooo példányban jelent meg. A Tanulmány „bírálata” a tole való elhatárolódás, a kommunisták 3oo.ooo példányszámú napilapjában több alkalommal látott napvilágot. Már ez a szám is mutatja az „egyenloséget." 5ooo szemben a többször 3oo.ooo el!

Még ez az arány is elfogadható lenne, ha az egész tanulmányt bírálnák. Azonban errol szó sincs!

A Tanulmány 5 fejezetbol, összesen 37oo sorból áll. Az elso fejezet foglalkozik a forradalom elozményrivel, az 1944 és 1956 közötti bolsevizmus elleni küzdelemmmel. Ebben a fejezetben 7 sor / hét sor / említi, az 1944 október 15.- i hungarista hatalomátvételt, Szálasi Ferencet és az azt követo ˝ éves honvédo harcot. E harc életbenmaradt tagjai 1945 után is folytatták a kommunizmus elleni harcot, -1956 ban is- és ezért közülük sokan a bosszúllás, a megtorlás áldozatai lettek.

A reformkommunisták bírálata, tiltakozása, elhatárolódása erre a 7 sorra korlátozódik.

7 sorra a 37oo ból!

Bírálják, elmarasztalják, használhatatlannak minosítik / indoklás nélkül / a tanulmányt és rágalmazzák, pocskondiázzák a Tanulmány összeállítóját 7 sorért és szavuk sincs 3693 sorról, ami a tanulmány lényege, a forradalom elárulása!

7sor, szemben a 3693 al , Ez az O demokráciájuk! De még ez a 7 sor is kiállja a történelem próbáját, ha tárgyilagosan és nem elfogult zsidó szempontból értékeljük. Ime:

"október 15 én Szálasi Ferenc és a Hungarista Mozgalom vette ét a hatalmat és állt élére a bolsevizmus elleni nemzetvédo harcnak, ami egyben Európa védelmét is jelentette az ázsiai barbársággal szemben.

Itt kell megjegyezni, hogy Szálasi teljesen törvényesen lett Magyarország Nemzetvezetoje, hiszen a lemondó Horthy nevezte ot ki , amit a Parlament is jóváhagyott és amit Szálasi a Szentkoronára tett eskuvel szentesített."

Ezt a 7 sort nem tudja megemészteni e liberális reformkommusta társaság! Pedig ezek tények! Aki ezt cáfolja az hazudik, aki elhallgatja az féligazságot közöl és a féligazság is hazugság! Ez a történelemhamisítók klasszikus módszere!

Tudom, ez merész kijelentés, mert egy egész generáció 5o év alatt azt hallotta, azt tanulta és „ tudományos konferenciák ? „ még ma is azt hirdetik, hogy 1944 okt 15. és 1945 ápr4./?/ közötti idoszak volt történelmünk legsötétebb korszaka, amikor nyilas csocselák vette át törvénytelenül a hatalmat, a zsidókat a Dunába lotték, rombadöntötték és kifosztották az országot. Aki ennyit tudott a korszakról az jelesre vizsgázott, aki mást mondott, az reakciós, fasiszta, ellenforradalmár, népellenség volt, az ezzel járó következményekkel együtt.

Reformkommunista elvtársurak! Mikor ér véget az önök demokráciája?

Besztercei Rudolf